Open menu
09 | 08 | 2022

Αθήνα 04/12/2006
Αρ. Πρωτ.: 1068143

 

ΘΕΜΑ: Εκδιδόμενα στοιχεία για την παροχή υπηρεσιών ακρόασης ή/και παρακολούθησης ραδιοτηλεοπτικού σήματος μέσω διαδικτύου με τη χρήση πιστωτικής κάρτας.

 

Με την από 21.7.2006 αίτησή σας θέτετε υπόψη μας τα εξής:

Η εταιρεία σας δραστηριοποιείται στον τομέα παραγωγής και εκμετάλλευσης ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων, κυρίως για την συνδρομητική τηλεόραση και πρόκειται να επεκτείνει την ως άνω δραστηριότητα (έχοντας αποκτήσει τα σχετικά δικαιώματα) και στο χώρο του διαδικτύου. Ειδικότερα, η εταιρεία σας θα αναμεταδίδει το πρόγραμμα που ήδη μεταδίδει δια μέσου της συνδρομητικής τηλεόρασης σε πελάτες, οι οποίοι, όντας κάτοχοι ηλεκτρονικών υπολογιστών, θα συνδέονται με το διαδίκτυο και θα είναι σε θέση, καταβάλλοντας το σχετικό αντίτιμο σε τραπεζικό σας λογαριασμό με τη χρέωση της πιστωτικής κάρτας τους, μέσω συνεργαζόμενης τράπεζας, να έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένο ραδιοτηλεοπτικό περιεχόμενο που θα εκπέμπεται εκείνη τη στιγμή. Ακολούθως η συνεργαζόμενη τράπεζα θα σας ενημερώνει για την κίνηση του λογαριαασμού σας κάθε μήνα με σχετικές καταστάσεις-εκκαθαρίσεις οι οποίες θα περιέχουν την ημερομηνία της πράξης, τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας που χρησιμοποιήθηκε και το ποσό που καταβλήθηκε.
Με βάση τα παραπάνω ερωτάτε με ποιο τρόπο θα εκδίδετε τις ΑΠΥ για τις εν λόγω συναλλαγές, δεδομένου ότι τα στοιχεία των χρηστών - πελατών δεν είναι γνωστά στο σύνολο σχεδόν των περιπτώσεων, εξ αιτίας της παγκόσμιος διάθεσης της υπηρεσίας, ώστε να τους αποσταλούν οι σχετικές αποδείξεις. Προτείνετε δε να εκδίδετε μία Α.Π.Υ. ανά μήνα, για όλες τις διενεργηθείσες συναλλαγές μέσα στο χρονικό διάστημα αυτό, με βάση τη μηνιαία κατάσταση - εκκαθάριση που θα σας αποστέλλει η συνεργαζόμενη τράπεζα κατ' αναλογία των όσων έχουν γίνει δεκτά από τη Διοίκηση σε παρόμοιες περιπτώσεις.
Επί του θέματος λοιπόν αυτού σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 13 και της παρ.3 του άρθρου 18 του ΚΒΣ, ο επιτηδευματίας που τηρεί βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του κώδικα αυτού, για την παροχή υπηρεσιών προς το κοινό εκδίδει απόδειξη παροχής υπηρεσιών το ένα αντίτυπο της οποίας παραδίδεται ή αποστέλλεται στον αντισυμβαλλόμενο, ο οποίος έχει υποχρέωση να το ζητά και να το λαμβάνει.
2. Ενόψει των ανωτέρω. λαμβανομένων υπόψη των δυσκολιών που υπάρχουν στην προαναφερθείσα περίπτωση για την έκδοση των ΑΠΥ σύμφωνα με τις τυπικές διατάξεις του ΚΒΣ, μετά και από όσα έχουν γίνει δεκτά από τη Διοίκηση με τα 1143871/1/0015/15-3-1995, 1082761/711/0015/14-12-2004 και 1050395/446/0015/7.1.2005 έγγραφα και με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι στη σχετική ιστοσελίδα - site της εταιρείας σας θα εμφανίζεται μήνυμα ¬γνωστοποίηση προς τους χρήστες να δηλώνουν τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση) σε περίπτωση που επιθυμούν να τους αποσταλεί ΑΠΥ, μπορεί να εκδίδεται μία (1) συγκεντρωτική ΑΠΥ για κάθε εκκαθάριση που εκδίδεται από τη συνεργαζόμενη τράπεζα κατά τακτά χρονικά διαστήματα και όχι πέραν του ενός μηνός. Στην εν λόγω Α.Π.Υ. θα αναγράφεται το συνολικό ποσό της αμοιβής (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες, όπως προκύπτει από την εκκαθάριση, το χρονικό διάστημα που αφορούν οι προσφερθείσες υπηρεσίες, ο αύξων αριθμός της εκκαθάρισης. καθώς και η επωνυμία της μεσολαβούσας τράπεζας.
Εφόσον στις εν λόγω εκκαθαρίσεις περιλαμβάνονται και πελάτες σας που έχουν δηλώσει στην ιστοσελίδα τα στοιχεία τους, για τους οποίους έχουν εκδοθεί και αποσταλεί οι ΑΠΥ, τα αντίστοιχα ποσά θα αφαιρούνται από αυτές και η ως άνω αντίστοιχη Α.Π.Υ. θα εκδίδεται με το υπόλοιπο ποσό. Όλες οι ανωτέρω ΑΠΥ (ανά εκκαθάριση, ανά πελάτη) θα εκδίδονται κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του Κ.Β.Σ και του ν.1809/1988. Οι ως άνω ΑΠΥ, οι σχετικές εκκαθαρίσεις της τράπεζας καθώς και ΟΙ αντίστοιχες καταστάσεις της μηχανογραφικής σας υπηρεσίας, θα διαφυλάσσονται ως δικαιολογητικά των εγγραφών στα βιβλία σας για όσο χρόνο ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 21 του π.δ.186/1992 (ΚΒΣ).
3. Τέλος, αναφορικά με το ερώτημά σας, εάν υποχρεούται η εταιρεία σας για τις εν λόγω συναλλαγές σε τήρηση πρόσθετου βιβλίου συνδρομητών, σας γνωρίζουμε ότι από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. (άρθ. 1Ο παρ. 5 περ. ζ΄), καθώς και από την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1271/2002 (παρ. 2.14.1.) δεν προκύπτει τέτοιο υποχρέωση.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm