Κεντρικό Μενού

Αθήνα 27/05/2024
Αρ. πρωτ.: 10792


ΘΕΜΑ: Χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας (άρθρο 279 Ν. 3463/2006).

 

{pdf=/docum/2024/KYA_10972-2024_par.pdf|100%|1020|native}