Open menu
25 | 04 | 2024

Αθήνα 16/02/2024
Αρ. πρωτ.:

Α. 1027


ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1098/13-7-2022 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών (πρωτόκολλο επικοινωνίας) και λοιπές λειτουργίες, για τη διασύνδεση μεταξύ Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και EFT/POS τερματικών. Υλοποίηση επί της αρχής "είσπραξη μέσω κάρτας - υποχρεωτική έκδοση απόδειξης από Φ.Η.Μ."» (Β΄ 3940).

 

 

Άρθρο Μόνο

 

Τροποποιούμε στην υπό στοιχεία Α.1098/13-7-2022 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, όπως ισχύει, το άρθρο 3.3 ως ακολούθως:

 

«3.3.

α) Προσωρινή βλάβη ECR και βλάβη υποδομής

αα) Σε περίπτωση προσωρινής βλάβης του ΦΗΜ, ή σε περίπτωση προσωρινής βλάβης της διασύνδεσης EFTPOS-ΦΗΜ «βλάβη υποδομής», προβλέπεται η ακόλουθη διαδικασία:

- O κάτοχος του ΦΗΜ δηλώνει την προσωρινή βλάβη στο Πληροφοριακό Σύστημα ΦΗΜ «Εsend».

- Το EFTPOS επικοινωνεί ηλεκτρονικά με το ΠΣ ΦΗΜ «Εsend», το οποίο του δίνει την εντολή να ενεργοποιήσει την δυνατότητα πληκτρολόγησης του ποσού πληρωμής στην περίπτωση χρεωστικών συναλλαγών.

- Η δυνατότητα πληκτρολόγησης ποσού απευθείας στο EFTPOS λόγω προσωρινής βλάβης ΦΗΜ ή λόγω βλάβης υποδομής έχει μέγιστη διάρκεια σαράντα οκτώ (48) ώρες.

αβ) Η προσωρινή βλάβη ΦΗΜ και η προσωρινή βλάβη υποδομής ενοποιούνται ως προς την τεχνική αντιμετώπισή τους και, στο παράρτημα της Α.1088/2023, οπουδήποτε αναφέρεται ότι το πεδίο «txn-ecr-status» έχει την τιμή 4, σημαίνει ότι πρόκειται για προσωρινή βλάβη του ΦΗΜ ή για προσωρινή βλάβη υποδομής. Επιπλέον, η τιμή 5 του πεδίου «txn-ecr-status» καθίσταται ανενεργή.

Ειδικότερα, στο κεφάλαιο «ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΤΟ EFTPOS» του παραρτήματος της Α.1088/2023 η παράγραφος «Σε περίπτωση λειτουργίας του EFTPOS με βλάβη ECR, όχι όμως στην περίπτωση βλάβης υποδομής, επιτρέπεται το EFTPOS να εκτελέσει κλείσιμο πακέτου, με την προϋπόθεση της μη διαγραφής των εκκρεμών συναλλαγών προς την ECR.

Η διάκριση στο EFTPOS αν πρόκειται για βλάβη ECR ή βλάβη υποδομής, προκύπτει από την τιμή του πεδίου UNLTime που έλαβε το EFTPOS από το ΠΣΦΗΜ EsenC κατά την δήλωση της βλάβης. Ειδικότερα, αν το πεδίο UNLTime έχει τιμή μεγαλύτερη του 12, πρόκειται για βλάβη ECR, ενώ αν έχει τιμή μικρότερη ή ίση του 12, πρόκειται για βλάβη υποδομής.», αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Σε περίπτωση λειτουργίας του EFTPOS με βλάβη ECR ή βλάβης υποδομής, επιτρέπεται το EFTPOS να εκτελέσει κλείσιμο πακέτου, με την προϋπόθεση της μη διαγραφής των εκκρεμών συναλλαγών προς την ECR. Αν το πεδίο UNLTime έχει τιμή μεγαλύτερη του 12, πρόκειται για βλάβη ECR ή βλάβη υποδομής, ενώ αν έχει τιμή μικρότερη ή ίση του 12, πρόκειται για απελευθέρωση πληκτρολογίου για άλλους λόγους.»

β). Διαδικασία προείσπραξης μέσω EFTPOS

βα) Σε περίπτωση όπου πρόκειται να εκδοθεί τιμολόγιο χωρίς χρήση ΦΗΜ με πληρωμή από κάρτα,το τιμολόγιο εκδίδεται είτε από το Εμπορικό/Λογιστικό Πρόγραμμα Διαχείρισης (Enterprise Resourse Planning, "ERP") είτε χειρόγραφα.

Ο ΦΗΜ εκτελεί συναλλαγή προείσπραξης, η οποία εξοφλείται μέσω κάρτας από το EFTPOS.

ββ) Η τεχνική ροή που ακολουθείται στην ως άνω περίπτωση είναι η ακόλουθη:

- Ο ΦΗΜ εκτελεί την κατάλληλη εντολή πρωτοκόλλου AMOUNT ή AMOUNT- INSTALM ή AMOUNT-REFUND ή AMOUNT-COMPLETION ή AMOUNT-MAIL για άμεση είσπραξη προς το EFTPOS, τοποθετώντας Receipt Number>=T0 στο κατάλληλο πεδίο.

Συνεπώς στην αρχική εντολή από τον ΦΗΜ-ΕFTPOS, δεν συνδέεται η προείσπραξη με κάποιο παραστατικό. Επισημαίνεται ότι η προείσπραξη μέσω POS δεν γίνεται με την εντολή REGRECEIPT.

- Εφόσον εκτελεστεί επιτυχώς η συναλλαγή στο EFTPOS, αυτό απαντάει προς τον ΦΗΜ με την εντολή RESULT. O ΦΗΜ εκτυπώνει τα δεδομένα του POS transaction με την επιπλέον ένδειξη ότι πρόκειται για ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΞΗ, χωρίς να εκδώσει, ούτε να εκτυπώσει φορολογική απόδειξη.

Συνεπώς δεν δημιουργούνται αρχεία a.txt, b.txt, e.txt για φορολογική απόδειξη. Αναλυτικότερα, στον εκτυπωτή του ΦΗΜ εκτυπώνονται τα ακόλουθα δεδομένα, όπως εκτυπώνονται και σε κάθε περίπτωση έκδοσης απόδειξης εσόδου με πληρωμή με κάρτα:

POS TRANSACTION

CARD TYPE: <π.χ. VISA, MASTERCARD κ.λπ.> CARD NUMBER: <1234***********1234> TID: RRN:

AUTH.CODE: PACKET:

DATE TIME: <11/05/2023 12:23> (ημερομηνία και ώρα πληρωμής)

AMOUNT: (σε περίπτωση επιστροφής: RETURN: )

όπου τα σύμβολα < > σημαίνουν περιεχόμενο και δεν εκτυπώνονται.

- Στην ανωτέρω ροή, τα λεκτικά «CARD TYPE» και «CARD NUMBER» είναι προαιρετικά, καθώς αυτά προκύπτουν από το περιεχόμενο που ακολουθεί (π.χ. VISA, MASTERCARD κ.λπ., αριθμός κάρτας).

Δεν υπάρχει υποχρεωτική σειρά εκτύπωσης των ως άνω πεδίων, με τον περιορισμό ότι το ποσό πληρωμής ή επιστροφής να εμφανίζεται τελευταίο και με εντονότερα γράμματα, ή με κάποιο άλλο τρόπο επισήμανσης π.χ. κενή γραμμή άνωθεν και κάτωθεν αυτού.

- H ημερομηνία και ώρα πληρωμής είναι απαραίτητη. Εκτός των συγκεκριμένων πεδίων, επιτρέπεται η εκτύπωση και άλλων πληροφοριών που επιστρέφονται από το EFTPOS στον ΦΗΜ, καθώς και πληροφοριών όπως «Προκαταβολή» ή «Προείσπραξη», «TAX FREE», «Για έκδοση Τιμολογίου», κ.λπ.

- Για την αποθήκευση της προείσπραξης μέσω EFTPOS, o ΦΗΜ ακολουθεί όσα περιγράφονται στο άρθρο 21 της Α.1173/2022 για την περίπτωση του κωδικού 358, με την διαφορά ότι ο κωδικός παραστατικού είναι 355 «ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΞΗ ΜΕΣΩ EFTPOS».

- Ο κωδικός 355 αφορά σε προείσπραξη με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα που έγιναν από EFT-POS όντας συνδεδεμένο με τον ΦΗΜ.

Δεν παράγονται αρχεία a.txt ούτε b.txt ούτε εκτυπώσεις, παρά μόνο e.txt. Στο e.txt ως ημερομηνία και ώρα καταγράφεται αυτή που γίνεται η ενημέρωση του ΦΗΜ από το EFT-POS, στο πεδίο πλήθος πληρωμών με κάρτα καταγράφεται ο αριθμός 1.

Στο πεδίο σύνολο πληρωμών με κάρτα καταγράφεται το ποσό που πληρώθηκε με πρόσημο συν ή αυτό που επιστράφηκε στην κάρτα με πρόσημο μείον. Το συγκεκριμένο ποσό περιέχεται στο πεδίο amount του transdata, στο ενιαίο πρωτόκολλο επικοινωνίας EFTPOS-ΦΗΜ.

Στο πεδίο «ταυτοποίηση πληρωμής με κάρτα» καταγράφονται για κάθε πληρωμή που έγινε από EFT-POS όντας συνδεδεμένο με τον ΦΗΜ, οι ακόλουθες πληροφορίες:

Session number # Acqid (που δημιουργείται από το POS και περιλαμβάνεται στο πεδίο trans-data)

terminalid (τραπεζικός αριθμός μητρώου POS TID) # rrn (τραπεζικός μοναδικός αριθμός συναλλαγής) # ημερομηνία και ώρα συναλλαγής με μορφή YYYYMMDDHHmm

amount_final (περιλαμβάνεται στο πεδίο transdata) txn-ecr-status.

- Ο ημερήσιος αριθμός είναι μηδέν, ενώ ο προοδευτικός αριθμός είναι ο αντίθετος (με πρόσημο μείον) του τρέχοντος προοδευτικού αριθμού παραστατικού που πρόκειται να εκδώσει ο ΦΗΜ στην συνέχεια.

Τα πεδία αριθμός Ζ και αριθμός μητρώου ΦΗΜ, περιέχουν τον αριθμό Ζ και τον αριθμό μητρώου ΦΗΜ για το συγκεκριμένο Ζ και τον συγκεκριμένο ΦΗΜ.

Ομοίως το πεδίο ΑΦΜ εκδότη περιέχει το ΑΦΜ του κατόχου του ΦΗΜ.

βγ) Οι ΦΗΜ, πλην των ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρων, πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά την επιλογή προείσπραξης μέσω EFTPOS που περιγράφεται ανωτέρω, η οποία συνιστά αναγκαία τεχνική προδιαγραφή τους.

Η αναβάθμιση των εν λειτουργία ΦΗΜ ολοκληρώνεται εντός δύο (2) μηνών από την δημοσίευση της παρούσας απόφασης.

γ). Για την εκ νέου απενεργοποίηση του πληκτρολογίου του EFTPOS (άρθρο 8 του παραρτήματος της Α.1088/2023), διευκρινίζεται ότι:

Μετά την αποκατάσταση της βλάβης, πρέπει είτε μέσω ειδικού χειρισμού της ECR να στέλνεται η εντολή CONTROL (UNBIND_POS - 0) στο EFTPOS, είτε να γίνεται οποιαδήποτε άλλη ορθή επικοινωνία μεταξύ ECR->EFTPOS.

Με τον τρόπο αυτό η ECR επιβεβαιώνει την αποκατάσταση της βλάβης. Λαμβάνοντας την εντολή αυτή, το EFTPOS αυτόματα κλειδώνει το πληκτρολόγιό του.

Ακολούθως το EFTPOS προαιρετικά κάνει νέα κλήση στο ΠΣΦΗΜ Esend, όπου δηλώνει την επίλυση της βλάβης, θέτοντας στο πεδίο UNBOUND_POS την τιμή 0.

Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, οποιαδήποτε αν είναι η απάντηση από το ΠΣΦΗΜ «Esend», το πληκτρολόγιο του EFTPOS παραμένει κλειδωμένο και δεν επιτρέπει την εισαγωγή ποσού για τις χρεωστικές συναλλαγές.

δ) Διευκρίνιση για την εντολή AMOUNT-VOID.

Η εντολή AMOUNT-VOID δεν εκτελείται από τους ΦΗΜ.

ε) Διόρθωση της περιγραφής στην εντολή 5.6. Μήνυμα [ACK-RESULT]

 

Η πρόταση «Πρέπει να είναι τα ίδια με αυτά του [RESULT] και αυτό να ελέγχεται από to EFTPOS.» αντικαθίσταται ως εξής: «Τα πεδία session number, amount, receipt number να είναι ίδια με αυτά του [RESULT]»».

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm