Open menu
13 | 07 | 2024

Αθήνα 31/01/2024
Αρ. πρωτ.:

Α. 1014


ΘΕΜΑ: Χορήγηση μείωσης του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) για κατοικίες φυσικών προσώπων που ασφαλίζονται για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα, σύμφωνα με την παρ. 7Ζ του άρθρου 3 του N . 4223/2013 (Α΄ 287).

 

 

Άρθρο 1
Προϋποθέσεις χορήγησης της μείωσης του ΕΝΦΙΑ

 

1. Η μείωση του ΕΝΦΙΑ σύμφωνα με την παρ. 7Ζ του άρθρου 3 του Ν. 4223/2013 χορηγείται σε φυσικά πρό­σωπα που έχουν δικαίωμα επί κατοικίας, το οποίο αναγράφεται στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9), στον Πίνακα 1: Στοιχεία οικοπέδων (εντός σχεδίου ή οικισμού και κτισμάτων (εντός και εκτός σχεδίου), στη στήλη 15 «Κτίσμα- Είδος δικαιώματος», με κωδικούς 1 έως 13.

Κατοικία θεωρείται κάθε κτίσμα, μαζί με τα παρακολουθή-ματά του, το οποίο αναγράφεται στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) στον Πίνακα 1, στη στήλη 9 «Κατηγορία Ακινήτου», με κωδικό 1 «Κατοικία ή Διαμέρισμα πλην μονοκατοικίας» ή 2 «Μονοκατοικία».

Η κατοικία μπορεί να αποτελείται από έναν ή περισσότερους ΑΤΑΚ.

2. Για τη χορήγηση της μείωσης του ΕΝΦΙΑ απαιτείται κατά το έτος που προηγείται από αυτό της χορήγησης μείωσης:

α) Η κατοικία να είναι ασφαλισμένη σε ασφαλιστική επιχείρηση που είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος,

β) η ασφάλιση να καλύπτει σωρευτικά τους ασφαλιστικούς κινδύνους σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών εντός του ίδιου έτους,

γ) το ασφαλισμένο κεφάλαιο και για τους τρεις κινδύνους του προηγούμενου εδαφίου να καλύπτει το σύνολο της αξίας ανακατασκευής του κτίσματος ή των κτισμάτων που αποτελούν την κατοικία.

Για τον υπολογισμό της αξίας ανακατασκευής λαμβάνεται υπόψη η συνολική επιφάνεια των κύριων και βοηθητικών χώρων της κατοικίας, όπως αναγράφονται στις στήλες 12 και 13 του Πίνακα 1, για τον/τους ΑΤΑΚ που αποτελεί/-ούν την κατοικία.

3. Η αξία ανακατασκευής της κατοικίας για την εφαρμογή της παρούσας ορίζεται σε χίλια (1.000) ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Ειδικά για το 2024 η αξία ανακατασκευής της κατοικίας ορίζεται σε εννιακόσια (900) ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

4. Το χρονικό διάστημα των τριών (3) μηνών της περ. β της παρ. 2 θεωρείται ότι συμπληρώνεται και όταν η κατοικία ασφαλίζεται με ένα ή περισσότερα ασφαλιστήρια συμβόλαια στην ίδια ή σε διαφορετική ασφαλιστική επιχείρηση με συνολική διάρκεια ασφάλισης τουλάχιστον ενενήντα (90) ημερών εντός του ίδιου έτους.

5. Σε περίπτωση που στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο γίνουν τροποποιήσεις κατά τη διάρκεια του έτους ως προς την ασφαλισμένη αξία της κατοικίας ή/και ως προς το είδος των καλυπτόμενων κινδύνων σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας, λαμβάνεται υπόψη μόνο το χρονικό διάστημα της ασφάλισης για το οποίο πληρούνται οι προϋποθέσεις των προηγούμενων παραγράφων.

 

 

 

Άρθρο 2
Αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση της μείωσης

 

1. Η χορήγηση της μείωσης του ΕΝΦΙΑ πραγματοποιείται κεντρικά από τη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΓΔΗΛΕΔ) της Α.Α.Δ.Ε..

2. Στις περιπτώσεις στις οποίες δεν χορηγήθηκε η μείωση σύμφωνα με την παρ. 1, η μείωση χορηγείται από τον αρμόδιο προϊστάμενο ΔΟΥ.

 

 

 

Άρθρο 3
Ηλεκτρονική αίτηση για χορήγηση της μείωσης -Υποχρεώσεις ασφαλιστικών επιχειρήσεων

 

1. Για τη χορήγηση της μείωσης του ΕΝΦΙΑ ο φορολογούμενος υποβάλλει αίτηση ετησίως μέσω της εφαρμογής myPROPERTY της Α.Α.Δ.Ε. με τους προσωπικούς του κωδικούς TAXISNET, στην οποία επιλέγει τον/τους ΑΤΑΚ που αντιστοιχεί/-ούν στην ασφαλισμένη κατοικία και τον/τους συσχετίζει με τον αριθμό του αντίστοιχου ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Σε περίπτωση που στην ίδια κατοικία αντιστοιχούν περισσότερα ασφαλιστήρια συμβόλαια της ίδιας ή διαφορετικής ασφαλιστικής επιχείρησης ή ανανεώσεις ή τροποποιήσεις του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, η διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου επαναλαμβάνεται για κάθε αριθμό συμβολαίου.

Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος έχει περισσότερες ασφαλισμένες κατοικίες, η διαδικασία των προηγούμενων εδαφίων επαναλαμβάνεται για κάθε ασφαλισμένη κατοικία.

2. Σε περίπτωση που ο λήπτης της ασφάλισης είναι διαφορετικός από το φυσικό πρόσωπο που έχει δικαίωμα στην ασφαλισμένη κατοικία (ασφάλιση για λογαριασμό τρίτου), καθώς και σε περίπτωση που, εκτός από τον λήπτη της ασφάλισης, έχουν δικαίωμα στην ασφαλισμένη κατοικία και άλλα φυσικά πρόσωπα (ασφάλιση ιδίου και για λογαριασμό τρίτου), ο λήπτης της ασφάλισης καταχωρεί στην εφαρμογή myPROPERTY τους ΑΦΜ των ανωτέρω προσώπων, τα οποία ενημερώνονται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση της μείωσης του ΕΝΦΙΑ με τους προσωπικούς τους κωδικούς TAXISNET με τη διαδικασία της παρ. 1.

3. Με την υποβολή της αίτησης των παρ. 1 και 2, ο φορολογούμενος δηλώνει υπεύθυνα, σύμφωνα με τον ν. 1599/1986 (Α΄ 75), ότι τα στοιχεία της αίτησής του είναι ακριβή και αληθή και παρέχει τη συναίνεσή του για τη διαβίβαση των απαραίτητων στοιχείων της/των ασφαλισμένης/-νων κατοικίας/-κιών προς την ασφαλιστική επιχείρηση με την οποία έχει συναφθεί το σχετικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο, προκειμένου αυτή να επιβεβαιώσει την αντιστοίχιση του ακινήτου με τον/τους αριθμό/-ούς του/των ασφαλιστηρίου/-ων συμβολαίου/- ων.

4. Μετά την υποβολή της αίτησης σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να επιβεβαιώσουν την αντιστοίχιση της ασφαλισμένης κατοικίας με τον/τους αριθμό/-ούς του/των ασφαλιστηρίου/ων συμβολαίου/-ων.

5. Ειδικά για το έτος 2024 οι αιτήσεις των παρ. 1 και 2 και οι τυχόν τροποποιήσεις και διορθώσεις αυτών υποβάλλονται το αργότερο έως 22/2/2024.

Η επιβεβαίωση των στοιχείων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις σύμφωνα με την παρ. 4 πραγματοποιείται το αργότερο έως 11/3/2024.

 

 

 

Άρθρο 4
Διαδικασία χορήγησης της μείωσης

 

1. Κατά την πρώτη κεντρική εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ, η ΓΔΗΛΕΔ επαληθεύει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 1 για το προηγούμενο της εκκαθάρισης έτος.

Σε περίπτωση που οι προϋποθέσεις του άρθρου 1 πληρούνται για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους χορηγείται μείωση δέκα τοις εκατό (10%) στον ΕΝΦΙΑ που αναλογεί στους ΑΤΑΚ της ασφαλισμένης κατοικίας.

Σε περίπτωση που οι προϋποθέσεις του άρθρου 1 πληρούνται για χρονικό διάστημα μικρότερο του έτους, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τριών μηνών, η μείωση του ΕΝΦΙΑ πραγματοποιείται αναλογικά, με βάση το ποσοστό που προκύπτει από τον αριθμό των ημερών που καλύπτονται ανά έτος.

2. Στις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 2, ο φορολογούμενος υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια ΔΟΥ σύμφωνα με το έντυπο «Δ500 Αίτηση - Δήλωση για τη χορήγηση απαλλαγής, έκπτωσης ή για την επανεκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ» με τη διαδικασία που ορίζεται στις υπό στοιχεία Α.1272/2019 και Α. 1158/2022 αποφάσεις του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε..

Για τη χορήγηση της μείωσης απαιτείται η προσκόμιση του/των ασφαλιστηρίου/ων συμβολαίου/-ων και των τυχόν ανανεώσεων ή τροποποιήσεων αυτού/ών, καθώς και υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τον ν. 1599/1986 (Α΄ 75), ότι τα στοιχεία της αίτησης είναι ακριβή και αληθή.

Η μείωση του ΕΝΦΙΑ χορηγείται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 1 της παρούσας, με τη διαδικασία που ορίζεται στην παρ. 8 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Α.1272/2019 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.. Εάν η αίτηση δεν γίνει αποδεκτή, εκδίδεται πράξη απόρριψης σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 2 της ίδιας ως άνω απόφασης.

 

 

 

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος

 

Η παρούσα απόφαση ισχύει για το έτος 2024 και εφεξής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm