Open menu
29 | 01 | 2023

Αθήνα 31/12/2022
Αρ. πρωτ.:

Α. 1185


ΘΕΜΑ:
Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών και των κατά περίπτωση παραβάσεων και προστίμων, του τρόπου, του χρόνου και του μέσου δημοσιοποίησης και της αποστολής των στοιχείων αυτών στο Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (Σ.Ε.Κ.), για παράβαση των διατάξεων περί εγκατάστασης ηλεκτρονικού συστήματος γεωγραφικού εντοπισμού σε πλωτά εφοδιαστικά μεταφορικά μέσα ναυτιλιακού καυσίμου, κατ΄ εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 17Α του Ν. 3054/2002 (Α΄ 230).


 

 

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής


1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών και των κατά περίπτωση παραβάσεων και προστίμων, ο τρόπος, ο χρόνος και του μέσο δημοσιοποίησης, τηρουμένου του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων Γ.Κ.Π.Δ.) και του ν. 4624/2019, καθώς και η αποστολή των στοιχείων αυτών στο Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (Σ.Ε.Κ.) του άρθρου 6 του Ν.4410/2016 (Α΄141),για παράβαση των διατάξεων περί εγκατάστασης ηλεκτρονικού συστήματος γεωγραφικού εντοπισμού σε πλωτά εφοδιαστικά μεταφορικά μέσα ναυτιλιακού καυσίμου.
2. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης εμπίπτουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σε βάρος των οποίων έχει εκδοθεί καταλογιστική πράξη για παράβαση των διατάξεων περί εγκατάστασης ηλεκτρονικού συστήματος γεωγραφικού εντοπισμού σε πλωτά εφοδιαστικά μεταφορικά μέσα ναυτιλιακού καυσίμου, όπως οι παραβάσεις αυτές εξειδικεύονται με την αρ. Α.1087/30.06.2022 κοινή υπουργική απόφαση.
 


Άρθρο 2
Προϋπόθεση δημοσιοποίησης στοιχείων


Ως προϋπόθεση για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων και των κυρώσεων καθορίζεται η έκδοση καταλογιστικής πράξης, με την οποία επιβάλλεται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, πρόστιμο ίσο ή άνω του ποσού των εκατόν τριάντα χιλιάδων (130.000) ευρώ, για παράβαση των διατάξεων περί εγκατάστασης ηλεκτρονικού συστήματος γεωγραφικού εντοπισμού σε πλωτά εφοδιαστικά μεταφορικά μέσα ναυτιλιακού καυσίμου, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Α.1087/30.06.2022 κοινή υπουργική απόφαση.
 


Άρθρο 3
Όροι, τρόπος, χρόνος και μέσο δημοσιοποίησης


1. Μετά την πλήρωση της προϋπόθεσης του άρθρου 2 της παρούσας, εκδίδεται απόφαση δημοσιοποίησης των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων και των προστίμων, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, από τον προϊστάμενο της τελωνειακής αρχής που εξέδωσε την καταλογιστική πράξη επιβολής των προστίμων που προβλέπονται στην ως άνω υπό στοιχεία Α.1087/30.06.2022 κοινή υπουργική απόφαση.

Η απόφαση δημοσιοποίησης κοινοποιείται με αποδεικτικό επίδοσης, άμεσα, στον παραβάτη και ταυτόχρονα ο προϊστάμενος της ανωτέρω τελωνειακής αρχής καταρτίζει πίνακα με τα προς δημοσιοποίηση στοιχεία του άρθρου 4, ο οποίος αποστέλλεται, με εμπιστευτική διαδικασία, στην Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων (ΔΣΤΕΠ) της ΑΑΔΕ, προκειμένου να τον διαβιβάσει, κατόπιν επαλήθευσης, ομοίως, με εμπιστευτική διαδικασία, στην αρμόδια προς δημοσιοποίηση Υπηρεσία της ΑΑΔΕ, Διεύθυνση Στρατηγικής Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΔΙΣΤΕΠΛ).
2. Κατά της απόφασης δημοσιοποίησης των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων και των κυρώσεων, δύναται να ασκηθεί προσφυγή και αίτηση αναστολής, ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α΄ 97).
3. Σε περίπτωση που ο παραβάτης είναι φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο, η επωνυμία του οποίου αποτελείται από το ονοματεπώνυμο ενός ή περισσοτέρων φυσικών προσώπων:

α) Ο εν λόγω παραβάτης ενημερώνεται, με την ανωτέρω απόφαση δημοσιοποίησης, κατ΄ άρθρα 13 και 14 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ. - Κανονισμός ΕΕ 2016/679), για την επικείμενη δημοσιοποίηση των κατ΄ άρθρο 4 της παρούσας στοιχείων του στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, καθώς και για τα απορρέοντα από τον Γ.Κ.Π.Δ. δικαιώματά του, ως υποκείμενο των δεδομένων, σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙΙ του Γ.Κ.Π.Δ. και τον Ν. 4624/2019, τα οποία δύναται να ασκήσει εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της ανωτέρω απόφασης δημοσιοποίησης, ενώπιον του προϊσταμένου της τελωνειακής αρχής που έχει εκδώσει την απόφαση δημοσιοποίησης στοιχείων.
β) Ο προϊστάμενος της τελωνειακής αρχής που εξέδωσε την απόφαση δημοσιοποίησης στοιχείων, απαντά στο αίτημα του παραβάτη που αφορά στην άσκηση δικαιωμάτων του που απορρέουν από τον Γ.Κ.Π.Δ., σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙΙ του Γ.Κ.Π.Δ. και τον ν. 4624/2019, εντός πέντε (5) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος.
γ) Μετά την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων και την εξέτασή τους από τον προϊστάμενο της τελωνειακής αρχής που εξέδωσε την απόφαση δημοσιοποίησης στοιχείων ή την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών, ο προϊστάμενος της ανωτέρω τελωνειακής αρχής μεριμνά για την άμεση αποστολή των προς δημοσιοποίηση στοιχείων κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

4. Τα στοιχεία του άρθρου 4 δημοσιοποιούνται στο δι-αδίκτυο και συγκεκριμένα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ www.aade.gr.
5. Τα στοιχεία που δημοσιοποιούνται, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, παραμένουν σε δημοσιότητα για ένα (1) έτος από την ημερομηνία δημοσιοποίησης, με την ανάρτησή τους, στην ως άνω ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ.
6. Σε περίπτωση που εκδοθεί από τα Διοικητικά Δικαστήρια προσωρινή διαταγή αναστολής ή δικαστική απόφαση αναστολής ή ακύρωσης της απόφασης δημοσιοποίησης ή της καταλογιστικής πράξης επιβολής του προστίμου ή μείωσης του ποσού του προστίμου, κάτω από το προβλεπόμενο όριο που αποτελεί προϋπόθεση για τη δημοσιοποίηση, το πρόσωπο τα στοιχεία του οποίου έχουν δημοσιοποιηθεί ενημερώνει τον προϊστάμενο της ανωτέρω τελωνειακής αρχής, αποστέλλοντας σχετικό αντίγραφο των ανωτέρω.

Κατόπιν της ενημέρωσης αυτής, ο προϊστάμενος της τελωνειακής αρχής που εξέδωσε την απόφαση δημοσιοποίησης στοιχείων αποστέλλει, αμελλητί, με εμπιστευτική διαδικασία, επικαιροποιημένο πίνακα με αναφορά της προσωρινής διαταγής ή της δικαστικής απόφασης στην Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων (ΔΣΤΕΠ), η οποία, κατόπιν επαλήθευσης, τα διαβιβάζει στη Διεύθυνση Στρατηγικής Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΔΙ.Σ.ΤΕ.ΠΛ.), προκειμένου η τελευταία να προβεί σε άρση της δημοσιοποίησης των σχετικών στοιχείων.

Σε περίπτωση που εκδοθεί από τα Διοικητικά Δικαστήρια απόφαση τροποποίησης του ποσού του προστίμου, το οποίο, ωστόσο, παραμένει ίσο ή άνω του προβλεπόμενου ορίου που αποτελεί προϋπόθεση για τη δημοσιοποίηση, επικαιροποιείται, με την ανωτέρω διαδικασία, η σχετική δημοσιοποίηση-ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, ως προς το νέο ποσό προστίμου.
7. Αρμόδιος για την ορθότητα, την πληρότητα, την ακρίβεια και την επικαιροποίηση των στοιχείων που αποστέλλονται στην ΔΙ.Σ.ΤΕ.ΠΛ., μέσω της ΔΣΤΕΠ, είναι ο προϊστάμενος της τελωνειακής αρχής που εξέδωσε την ως άνω απόφαση δημοσιοποίησης στοιχείων.
 


Άρθρο 4
Δημοσιοποιούμενα στοιχεία


1. Τα στοιχεία που δημοσιοποιούνται και αναρτώνται στην ως άνω ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, είναι τα ακόλουθα:

α) το όνομα του πλωτού - εφοδιαστικού μεταφορικού μέσου ναυτιλιακού καυσίμου και ο αριθμός ΙΜΟ (International Maritime Organisation-Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός), στο οποίο, είτε δεν είναι εγκατεστημένο το απαιτούμενο σύστημα γεωγραφικού εντοπισμού, είτε είναι εγκατεστημένο, αλλά διαπιστώθηκε ότι δεν πληροί τους όρους και προδιαγραφές εγκατάστασης και λειτουργίας,
β) το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του φυσικού προσώπου ή η επωνυμία νομικού προσώπου και ο διακριτικός τίτλος αυτού, σε βάρος των οποίων επιβλήθηκε το πρόστιμο,
γ) η πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση του τόπου άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας του φυσικού προσώπου ή της έδρας του νομικού προσώπου,
δ) ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης της καταλογιστικής πράξης επιβολής του προστίμου,
ε) η περιγραφή της παράβασης και το ποσό του επιβληθέντος προστίμου,
στ) ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης της απόφασης δημοσιοποίησης της παράβασης.


Άρθρο 5
Αποστολή στοιχείων στο Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (Σ.Ε.Κ.)


O προϊστάμενος της τελωνειακής αρχής που εξέδωσε την απόφαση δημοσιοποίησης στοιχείων διαβιβάζει στο Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (Σ.Ε.Κ.) του άρθρου 6 του Ν. 4410/2016:

α) την απόφαση δημοσιοποίησης των στοιχείων της παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας και
β) τυχόν εκδοθείσα δικαστική απόφαση που σχετίζεται με την απόφαση δημοσιοποίησης στοιχείων ή με την καταλογιστική πράξη επιβολής προστίμου για παράβαση των διατάξεων περί εγκατάστασης ηλεκτρονικού συστήματος γεωγραφικού εντοπισμού σε πλωτά εφοδιαστικά μεταφορικά μέσα ναυτιλιακού καυσίμου.Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος


Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm