Open menu
01 | 10 | 2022

Αθήνα 02/09/2022

 

Αρ. πρωτ.:

Α. 1121

 

ΘΕΜΑ: Επίσπευση επιστροφής Φ.Π.Α. με χρήση μεθόδου ανάλυσης κίνδυνου σε αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από υποκείμενους στο φόρο με εγκατάσταση σε άλλο κράτος-μέλος.

 

 

Άρθρο 1
ΣΚΟΠΟΣ


Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται η διαδικασία για αυτοματοποιημένη αξιολόγηση, με χρήση αντικειμενικών κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου, των αιτήσεων επιστροφής, του Φ.Π.Α. δαπανών που πραγματοποιούν στην Ελλάδα, επιχειρήσεις εγκατεστημένες σε άλλο κράτος- μέλος βάσει των παρ. 2 έως 6 και 9 του άρθρου 34 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000) καθώς και της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1003/2010 (Β΄ 99) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.
 

Άρθρο 2
ΕΝΝΟΙΕΣ


Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ορίζονται περαιτέρω οι κάτωθι έννοιες:

α) «περαιωμένη αίτηση» νοείται οποιαδήποτε αίτηση για την οποία έχει εκδοθεί απόφαση επιστροφής εν όλω ή εν μέρει ή απόφαση απόρριψης,
β) «εκκρεμής αίτηση» νοείται οποιαδήποτε αίτηση η οποία έχει παραληφθεί από την ηλεκτρονική εφαρμογή «Επιστροφές Φ.Π.Α. σε μη Εγκατεστημένους (VAT Refunds)» της ΑΑΔΕ, πριν ανατεθεί για επεξεργασία σε αρμόδιο υπάλληλο,
γ) «μερική εξέταση των παραστατικών αίτησης» νοείται η εξέταση μέρους των παραστατικών της αίτησης, για την οποία πληρούνται σωρευτικά συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης της αίτησης αυτής, όπως αυτά ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας.


Άρθρο 3
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ


1. Πεδίο εφαρμογής

Για τις αιτήσεις που εμφανίζονται ως εκκρεμείς κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας και εξής, διενεργείται αυτόματη αξιολόγηση αυτών, με την εφαρμογή κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου (σύστημα "Risk Analysis").

Τα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου, που εφαρμόζονται, ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας και δεν δημοσιοποιούνται.

2. Αξιολόγηση αιτήσεων επιστροφής.

Η διαδικασία της αυτοματοποιημένης αξιολόγησης των αιτήσεων διενεργείται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «Επιστροφές Φ.Π.Α. σε μη Εγκατεστημένους (VAT Refunds)» αυτόματα την πρώτη εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα και περιλαμβάνει τις εκκρεμείς αιτήσεις που έχουν παραληφθεί μέχρι την ημέρα αυτή.

Εξαιρετικά, στην περίπτωση τεχνικής αδυναμίας του συστήματος η διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου εκκινεί μετά την αποκατάσταση της τεχνικής αδυναμίας του συστήματος και περιλαμβάνει τις εκκρεμείς αιτήσεις που έχουν παραληφθεί μέχρι την ημέρα αυτή.

3. Διαχείριση των αιτήσεων που αξιολογήθηκαν.

Κατά την αξιολόγηση οι αιτήσεις ταξινομούνται αυτοματοποιημένα στις ακόλουθες κατηγορίες:

Α. «Αιτήσεις με αυτόματη έγκριση».
Β. «Αιτήσεις για μερική εξέταση»
Γ. «Αιτήσεις για πλήρη εξέταση».

Α. «Αιτήσεις με αυτόματη έγκριση».

Για τις αιτήσεις που περιλαμβάνονται στην κατηγορία με την ένδειξη «Αιτήσεις με αυτόματη έγκριση», δημιουργείται ηλεκτρονικός κατάλογος με τον αριθμό αναφοράς κάθε αίτησης και τα εγκριθέντα προς επιστροφή ποσά και εν συνεχεία εκδίδεται μία συγκεντρωτική απόφαση επιστροφής.

Β. «Αιτήσεις για μερική εξέταση».

Για τις αιτήσεις επιστροφής Φ.Π.Α. που περιλαμβάνονται στην κατηγορία με την ένδειξη «Αιτήσεις για μερική εξέταση» διενεργείται εξέταση μέρους εκ του συνόλου των παραστατικών που αφορούν την αίτηση όπως ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας και εν συνεχεία εκδίδονται αποφάσεις επιστροφής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία ΠΟΛ 1003/2010 (Β΄ 99) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Γ. «Αιτήσεις για πλήρη εξέταση».

Για τις αιτήσεις που περιλαμβάνονται στην κατηγορία με την ένδειξη «Αιτήσεις για πλήρη εξέταση» διενεργείται πλήρης εξέταση των παραστατικών που αφορούν την αίτηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία ΠΟΛ 1003/2010 (Β΄ 99) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.


Άρθρο 4
ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ - ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ


1. Επιλογή δείγματος.

Για τις αιτήσεις που περιλαμβάνονται στην κατηγορία με την ένδειξη «Αιτήσεις με αυτόματη έγκριση», θα εξάγεται δείγμα ποσοστού 2% επί των αιτήσεων που πληρώθηκαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος και θα διενεργείται πλήρης εξέταση αυτών.
Για τις αιτήσεις που περιλαμβάνονται στην κατηγορία με την ένδειξη «Αιτήσεις για μερική εξέταση» θα εξάγεται δείγμα ποσοστού 5% επί των αιτήσεων που πληρώθηκαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος και θα διενεργείται πλήρης εξέταση αυτών.
Τα παραπάνω αναφερόμενα δείγματα εξάγονται σε ετήσια βάση, κατά τον χρόνο που καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας. Η διαδικασία για την επιλογή του δείγματος της κάθε κατηγορίας καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας.
Στην περίπτωση που κατά την επανεξέταση διαπιστώνεται ότι συντρέχει περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 15 της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1003/2010 (Β΄ 99) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, εφαρμόζεται η παράγραφος αυτή επί της αιτήσεως και επιπλέον η επόμενη εκκρεμής αίτηση της ίδιας επιχείρησης εξαιρείται από την αυτοματοποιημένη αξιολόγηση.

2. Επαναξιολόγηση των κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου

Με εισήγηση της αρμόδιας αρχής τα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου που εφαρμόζονται με την ως άνω διαδικασία, δύναται να επαναξιολογούνται και να τροποποιούνται, οπότε και θα επικαιροποιείται αντίστοιχα το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας.

3. Διασφάλιση αξιοπιστίας του συστήματος.

Στην περίπτωση που η επιχείρηση έλαβε επιστροφή Φ.Π.Α. με «αυτόματη έγκριση» για έναν αριθμό αιτήσεων που ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας, διενεργείται πλήρης εξέταση επόμενων αιτήσεων -ο ακριβής αριθμός των οποίων ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας-.

Άρθρο 5
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ Φ.Π.Α.


Για τη διεκπεραίωση των συγκεντρωτικών αποφάσεων επιστροφής της κατηγορίας Α, της παρ. 3, του άρθρου 3 της παρούσας και την καταβολή των εγκριθέντων ποσών, εφαρμόζεται η διαδικασία, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 15 της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1003/15.1.2010 (Β΄ 99) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.
 


Άρθρο 6
ΈΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ


Η παρούσα απόφαση ισχύει από 2 Σεπτεμβρίου 2022.
Η απόφαση αυτή πλην του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ αυτής να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm