Open menu
19 | 09 | 2021

Αθήνα 30/06/2021
Αρ. πρωτ.:

Ε. 2134

ΘΕΜΑ: Έναρξη από 1/7/2021 της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων/εγκρίσεων και των αποδεικτικών είσπραξης των οικονομικών επιβαρύνσεων και εξόδων - ΔΕΤΕ

 

Α. Στο πλαίσιο του γενικότερου προσανατολισμού της υπηρεσίας μας για την απλούστευση και ηλεκτρονικοποίηση των τελωνειακών διαδικασιών και διατυπώσεων, όπως και της μετάβασης σ' ένα περιβάλλον χωρίς χαρτί, από 01.07.2021 παρέχεται η δυνατότητα στους συναλλασσόμενους με τις τελωνειακές αρχές οικονομικούς φορείς ή ιδιώτες που επιθυμούν την παροχή τελωνειακών εργασιών από το προσωπικό των τελωνείων σύμφωνα με το αρ. 52 του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα και το αρ. 5 του εθνικού τελωνειακού κώδικα, όπως και κατ' εφαρμογή του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου:

- να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση για την εκτέλεση τελωνειακών εργασιών και διατυπώσεων στο Υποσύστημα «Εισαγωγών» του ICISnet
- να πληρώνουν τα επιβαλλόμενα ποσά των οικονομικών επιβαρύνσεων και εξόδων-ΔΕΤΕ με ηλεκτρονικό τρόπο.

Επισημαίνεται ότι στο παρόν στάδιο και μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2021, δεν είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων/εγκρίσεων και των αποδεικτικών είσπραξης των οικονομικών επιβαρύνσεων και εξόδων - ΔΕΤΕ.
Η διαδικασία της ηλεκτρονικής διαχείρισης, αφορά στις περιπτώσεις που οι αιτήσεις για τη διενέργεια τελωνειακών εργασιών υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ή ιδιώτες καθώς και στις περιπτώσεις που οι τελωνειακές εργασίες διενεργούνται με πρωτοβουλία των τελωνειακών αρχών εκτός τελωνειακού καταστήματος χωρίς να απαιτείται προηγούμενη αίτηση.
Οι οικονομικές επιβαρύνσεις και έξοδα (ΔΕΤΕ) επιβάλλονται για την παροχή τελωνειακών εργασιών από το προσωπικό των τελωνείων:

i) εκτός επίσημου ωραρίου λειτουργίας του τελωνείου,
ii) εκτός του τελωνειακού καταστήματος
iii) εκτός του τελωνειακού καταστήματος και εκτός επίσημου ωραρίου λειτουργίας του τελωνείου και
iν) για την παροχή ειδικών υπηρεσιών (κατ' αποκοπή επιβαρύνσεις). Ενδεικτικά αναφέρουμε τις ακόλουθες εργασίες για τις οποίες, με στόχο την απλοποίηση και την καλύτερη εξυπηρέτηση των οικονομικών φορέων, επιβάλλονται κατ' αποκοπή χρεώσεις:

  • έκδοση Δελτίου Κίνησης / παράταση ισχύος αυτού/αλλαγή στοιχείων για ιδιωτικά πλοία αναψυχής,

  • εξυπηρέτηση κρουαζιεροπλοίων,

  • εξυπηρέτηση πτήσεων charters σε Αερολιμένες που δε λειτουργεί τελωνειακό κατάστημα/καθώς και πτήσεις τρίτων χωρών που μετεπιβιβάζονται με προορισμό περιφερειακά Αεροδρόμια εφόσον ο έλεγχος επιβατών διενεργείται στα Αεροδρόμια τελικού προορισμού,

  • έκδοση / ανανέωση ΤΕΚΑ και ΔΙΠΕΝΑΚ,

  • σφράγιση / αποσφράγιση αυτοκινήτων,

  • έκδοση ΔΕΠΕ

v) με πρωτοβουλία των τελωνειακών αρχών, όπου απαιτείται, στο πλαίσιο εφαρμογής των ενωσιακών διατάξεων (πχ φυσικός έλεγχος στην περίπτωση απλουστευμένων διαδικασιών στην εισαγωγή/εξαγωγή) στους χώρους των οικονομικών φορέων
νi) για αναλύσεις ή εκθέσεις εμπειρογνωμόνων για τα εμπορεύματα και ταχυδρομικά τέλη για την επιστροφή των εμπορευμάτων στον αιτούντα, ιδίως όσον αφορά αποφάσεις που λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ενωσιακού Κώδικα, ή παροχή πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 του Ενωσιακού Κώδικα,
νii) για εξέταση ή δειγματοληψία εμπορευμάτων για λόγους επαλήθευσης, ή καταστροφή εμπορευμάτων, εφόσον υπεισέρχονται άλλα έξοδα εκτός από αυτά που προκύπτουν από τη χρησιμοποίηση του τελωνειακού προσωπικού,
νiii) για έκτακτα μέτρα ελέγχου, εφόσον είναι απαραίτητα λόγω της φύσεως των εμπορευμάτων ή λόγω πιθανού κινδύνου.

Β. Ο συναλλασσόμενος με τις τελωνειακές αρχές οικονομικός φορέας ή ιδιώτης υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση για την παροχή τελωνειακών εργασιών (ΔΕΤΕ) στο Υποσύστημα «Εισαγωγών» του ICISnet, επιλέγοντας τη λειτουργία με την ονομασία «e-Αίτηση», καθώς και την εργασία που επιθυμεί από σχετικό πίνακα στον οποίο απαριθμούνται επικαιροποιημένες οι συνηθέστερες τελωνειακές διαδικασίες (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) για τις οποίες επιβάλλονται ΔΕΤΕ, συμπληρώνοντας τα απαιτούμενα στοιχεία στα πεδία της e-Αίτησης.
Με την υποβολή της e-Αίτησης το σύστημα διενεργεί τους απαιτούμενους ελέγχους εγκυρότητας και εφόσον δεν υπάρχουν σφάλματα, αποδίδεται ο μοναδικός αριθμός της αίτησης (MRN), και η αίτηση βρίσκεται σε κατάσταση (status) «Καταχωρημένη».

Όταν η αίτηση βρίσκεται σε κατάσταση (status) «Καταχωρημένη» επιτρέπεται η διόρθωση ή η ακύρωσή της.

Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής επισυναπτομένων αρχείων με τα τυχόν απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσα από το μενού Ενέργειες «Αίτηση με Συνημμένα Αρχεία από Οικονομικό Φορέα - Δημιουργία Συνυποβαλλόμενων Αρχείων».
Ακολούθως ο Προϊστάμενος του τελωνείου ως αρμόδιος για την αξιολόγηση της αίτησης καθώς και για την έγκριση ή την απόρριψη του αιτήματος παροχής υπηρεσιών ΔΕΤΕ ή ο υπάλληλος στον οποίο έχει ανατεθεί ο συγκεκριμένος ρόλος στο σύστημα από τον Προϊστάμενο, ανακτά την αίτηση και αναλόγως την αποδέχεται, οπότε η e-Αίτηση αποκτά status «ΑΠΟΔΕΚΤΗ» ή την απορρίπτει οπότε η e-Αίτηση αποκτά status «Απορριπτέα» και ενημερώνεται ο συναλλασσόμενος μέσω του status της e-Αίτησης.
Όταν το αίτημα για την παροχή τελωνειακών υπηρεσιών για τις οποίες επιβάλλονται ΔΕΤΕ γίνει αποδεκτό, ο Προϊστάμενος του τελωνείου αναθέτει την εκτέλεση της αιτούμενης εργασίας σε αρμόδιο υπάλληλο. Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας ο αρμόδιος τελωνειακός υπάλληλος ανακτά την e-Αίτηση, επιλέγει το πεδίο «Προσθήκη επιπλέον πληροφοριών» και συμπληρώνει τα πεδία με τις πληροφορίες σχετικά με τις τελωνειακές εργασίες που πραγματοποιήθηκαν.
Γ. Μετά τη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πληροφοριών υπολογίζεται η αναλογούσα χρέωση και, με την αποθήκευση των μεταβολών, η e-Αίτηση περιέρχεται σε status «Οριστικοποιημένη» και δημιουργείται αυτομάτως ένα Λογιστικό Σημείωμα Είσπραξης για τα ποσά των χρεώσεων που βεβαιώθηκαν στο Υποσύστημα Λογιστικής & Ταμειακής Διαχείρισης (μέσω Πίνακα με τις κατά περίπτωση χρεώσεις- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ), το οποίο μπορεί να εισπραχθεί και με ηλεκτρονικό τρόπο.
Σ' αυτό το status δεν μπορεί να γίνει καμία μεταβολή στην e-Αίτηση.

Ο συναλλασσόμενος με τις τελωνειακές αρχές ενημερώνεται τόσο με την αλλαγή status της αίτησης όσο και με τις αλλαγές που καταχώρησε ο τελωνειακός υπάλληλος. Μόλις πραγματοποιηθεί η είσπραξη του σχετικού Λογιστικού Σημειώματος με φυσικό ή ηλεκτρονικό τρόπο, η e-Αίτηση αποκτά status «Πληρωμένη».
Τα Λογιστικά Σημειώματα Είσπραξης, με τα ποσά και το status τους, εμφανίζονται στην οθόνη της e-Αίτησης.
Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα αντιλογισμού/ακύρωσης του σχετικού Λογιστικού Σημειώματος Είσπραξης.

Στην περίπτωση αυτή το status της e-Αίτησης μεταβάλλεται σε «Αντιλογισμένη» και ο τελωνειακός υπάλληλος έχει τη δυνατότητα να μεταβάλει την e-Αίτηση με τις λειτουργίες «Ανάκτηση της e-Αίτησης», «Προσθήκη επιπλέον πληροφοριών» και «Αποθήκευση».

Μόλις ολοκληρωθεί η μεταβολή, η e-Αίτηση μεταβάλλεται σε «Οριστικοποιημένη» και δημιουργείται ένα νέο Λογιστικό Σημείωμα Είσπραξης, μέσω του οποίου θα γίνει πλέον η είσπραξη αυτής της e-Αίτησης.

Η πληροφοριακή οθόνη της e-Αίτησης ενημερώνεται αντίστοιχα.
Οι χρεώσεις ανά τελωνειακή εργασία σύμφωνα με το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο, όπως και αναλυτικές οδηγίες για τη διαχείριση των αιτήσεων/εγκρίσεων και των αποδεικτικών είσπραξης ΔΕΤΕ μπορούν να αναζητηθούν για τους εξωτερικούς χρήστες στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ https://www.aade.gr/customs, ενώ για τους εσωτερικούς χρήστες στη διαδρομή https://home.aade.int/post/logistiki-diaheirisi-ilektronikes-pliromes και https://home.aade.int/post/imports-systima-eisagogon.
Δ. Στις περιπτώσεις μη διαθεσιμότητας του μηχανογραφικού συστήματος Τελωνείων- ICISnet ακολουθείται εφεδρική διαδικασία με τη χειρόγραφη υποβολή αίτησης ΔΕΤΕ και την πληρωμή των οφειλών αυτών με φυσικό τρόπο κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
Τέλος, παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Αρχών για την ουσιαστική συμβολή τους στην εφαρμογή των ανωτέρω και την αποτύπωση και άμεση αποστολή στη Διεύθυνσή μας ενδεχόμενων δυσχερειών ή προβλημάτων στο e-mail :Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., για την επίλυσή τους στο πλαίσιο έναρξης της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων / εγκρίσεων και των αποδεικτικών είσπραξης των οικονομικών επιβαρύνσεων και εξόδων - ΔΕΤΕ από 1/9/2021.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm