Open menu
24 | 10 | 2021

Αθήνα 17/12/2020
Αρ. πρωτ.:

Α. 1275

ΘΕΜΑ: Χορήγηση επιδόματος θέρμανσης για την χειμερινή περίοδο 2020/2021 και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού.

 

Άρθρο 1
Δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης


1. Χορηγείται επίδομα θέρμανσης σε φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή σε πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή εν διαστάσει ή διαζευγμένα, τα οποία για τη θέρμανσή τους καταναλώνουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης ή φυσικό αέριο ή υγραέριο ή καυσόξυλα ή βιομάζα (πέλετ) και πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 2 της παρούσας.

Ειδικά, για τους έγγαμους ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κατά το άρθρο 67 του Ν. 4172/2013 , ή ένας εκ των δύο σε περίπτωση υποβολής χωριστής δήλωσης.
2. Το επίδομα χορηγείται στα ως άνω φυσικά πρόσωπα, για την κατανάλωση των επιδοτούμενων με την παρούσα ειδών καυσίμων θέρμανσης, για τα ακίνητα τα οποία χρησιμοποιούν ως κύρια κατοικία κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, είτε αυτά μισθώνονται είτε είναι δωρεάν παραχωρούμενα ή ιδιοκατοικούνται.

Ειδικά για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης στους καταναλωτές καυσόξυλων και βιομάζας (πέλετ) τίθεται ως πρόσθετη προϋπόθεση το ακίνητο να βρίσκεται σε οικισμό με πληθυσμό ίσο ή κατώτερο των 2.500 κατοίκων και ο αντίστοιχος συντελεστής επιδότησης να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 0,8.
3. Εξαιρούνται από τη χορήγηση του επιδόματος:

α) Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ως εξαρτώμενα μέλη του υπόχρεου κατά το άρθρο 11 του Ν. 4172/2013 .
β) Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνουν στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ότι φιλοξενούνται.
γ) Τα φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στο φόρο πολυτελούς διαβίωσης καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα περισσότερα των δύο (2) ή ποσοστά συνιδιοκτησίας, επί Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων, τα οποία (ποσοστά) αθροιζόμενα αντιστοιχούν σε περισσότερα των δύο (2) αυτοκίνητα, συμπεριλαμβανομένων των ευρισκόμενων σε εθελούσια ακινησία.

Δεν συνυπολογίζονται Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα ευρισκόμενα σε αναγκαστική ακινησία, η οποία αναφέρεται σε περιπτώσεις καταστροφής ή κλοπής.
δ) Τα φυσικά πρόσωπα για την επαγγελματική τους στέγη.
ε) Τα ιδρύματα, οι οργανισμοί και κάθε είδους νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα ή νομικές οντότητες.
στ) Οι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, οι οποίοι υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα, καθώς και ο/η σύζυγος αυτών ή το μέρος συμφώνου συμβίωσης με αυτούς.

Ειδικά, για τον προσδιορισμό των εξαιρέσεων της ανωτέρω (β) περίπτωσης, χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων του φορολογικού έτους 2020, ενώ για τον προσδιορισμό των εξαιρέσεων των λοιπών περιπτώσεων του φορολογικού έτους 2019 και άλλες πηγές.
 

 

 

 

Άρθρο 2
Κριτήρια χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης


Τα φυσικά πρόσωπα του άρθρου 1 της παρούσας δικαιούνται επιδόματος θέρμανσης, εφόσον πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

α. Εισοδηματικά:

Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά τους που λαμβάνεται υπόψη για την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Ν. 4172/2013 , ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, ανέρχεται έως 12.000 ευρώ για άγαμο υπόχρεο ή υπόχρεο σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και 20.000 ευρώ για έγγαμο υπόχρεο ή τους έγγαμους ή τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης που υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση βάσει της υποπ. ββ΄ της περ. στ΄ της παρ. 4 του άρθρου 67 του Ν. 4172/2013 (δικαστική συμπαράσταση ή πτώχευση), ή τους έγγαμους που υποβάλλουν φορολογική δήλωση βάσει της περ. β΄ της παρ. 4 του άρθρου 67 του Ν. 4172/2013 ή τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και έχουν υποβάλει κοινή φορολογική δήλωση χωρίς τέκνα, το οποίο προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

Ομοίως, για τη μονογονεϊκή οικογένεια το ως άνω εισόδημα ανέρχεται σε 22.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο.
Για τον προσδιορισμό της οικογενειακής κατάστασης, του αριθμού των τέκνων καθώς και των εισοδηματικών κριτηρίων, χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, του φορολογικού έτους 2019. Αν οι σύζυγοι υποβάλλουν χωριστή δήλωση λαμβάνεται ο μεγαλύτερος εκ του αριθμού τέκνων που έχει δηλωθεί σε μια εκ των δύο (2) δηλώσεων.
Τα δεδομένα της ίδιας ως άνω δήλωσης χρησιμοποιούνται και στις περιπτώσεις των εν διαστάσει ή διαζευγμένων συζύγων ή των φυσικών προσώπων που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης καθώς και των έγγαμων ή μερών συμφώνου συμβίωσης που υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση βάσει της υποπ. ββ΄ της περ. της παρ. 4 του άρθρου 67 του Ν. 4172/2013 ή τους εγγάμους που υποβάλλουν φορολογική δήλωση βάσει της περ. β΄ της παρ. 4 του άρθρου 67 του Ν. 4172/2013.

β. Ακίνητης Περιουσίας:

Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α., η οποία προκύπτει από την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους 2020, υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων, κατά τον Κ.Φ.Ε, τέκνων, που αναγράφονται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2019, να μην υπερβαίνει το ποσό των 130.000 ευρώ για τους άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και το ποσό των 250.000 ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες.
 

 

 

 

Άρθρο 3
Καθορισμός του ύψους του επιδόματος


Για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης θα χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα των δήμων και οικισμών της Ελληνικής Επικράτειας, όπως αυτά αποτυπώνονται στο Παράρτημα το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα της, βάσει του υπολογισμού των βαθμοημερών, οι οποίες αποτελούν δείκτη για τη δριμύτητα κλίματος μιας περιοχής και χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό των φορτίων θέρμανσης ενός κτιρίου και της απαιτούμενης κατανάλωσης ενέργειας για τη θέρμανσή του.
Σε κάθε δικαιούχο χορηγείται επίδομα για αγορές των επιδοτούμενων με την παρούσα ειδών καυσίμων θέρμανσης, το ύψος του οποίου θα προσδιοριστεί με όμοια απόφαση, η οποία θα εκδοθεί μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος του άρθρου 4 της παρούσας, πολλαπλασιαζόμενο με τον συντελεστή επιδότησης ανά οικισμό στον οποίο βρίσκεται η κύρια κατοικία, όπως αυτός προσδιορίζεται στο Παράρτημα της παρούσας και προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του δικαιούχου.

Το επίδομα που θα προκύψει κατά τα ανωτέρω δεν δύναται να υπολείπεται του ποσού των ογδόντα (80) ευρώ ούτε να υπερβαίνει το ποσό των εξακοσίων πενήντα (650) ευρώ.
Το επίδομα χορηγείται υπό τον όρο ο δικαιούχος να πραγματοποιήσει αγορές των επιδοτούμενων με την παρούσα ειδών καυσίμων θέρμανσης αξίας μεγαλύτερης ή ίσης με το διπλάσιο του κατά τα ανωτέρω δικαιούμενου επιδόματος, από 1η Οκτωβρίου 2020 έως και 28 Φεβρουαρίου 2021 και ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης από 15 Οκτωβρίου 2020 ημερομηνία κατά την οποία άρχεται η διάθεσή του.

Κατ΄ εξαίρεση, για τα καυσόξυλα, το επίδομα χορηγείται υπό τον όρο οι αγορές να έχουν πραγματοποιηθεί από την 1η Ιουνίου 2020 έως και 28 Φεβρουαρίου 2021.

Σε περίπτωση που η αξία αγοράς υπολείπεται του ανωτέρω ορίου, ο δικαιούχος λαμβάνει επίδομα ίσο με το ήμισυ (1/2) της αξίας των αγορών που πραγματοποίησε το ίδιο διάστημα.
Ειδικά για αγορές πετρελαίου θέρμανσης, η αξία αντιστοιχεί στην υπολογισθείσα βάσει της οριζόμενης στην παρούσα, τιμής λίτρου.
Για το καθορισμό της αξίας των αγορών πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης ορίζεται η τιμή 0,80 € ανά λίτρο.
Διευκρινίζεται ότι για τις περιπτώσεις των οικισμών που ενδέχεται να μην συμπεριλαμβάνονται στο Παράρτημα, για την εφαρμογή του συντελεστή επιδότησης θα λαμβάνεται ο Μέσος Συντελεστής Επιδότησης του Ταχυδρομικού Κώδικα στον οποίο υπάγεται ο οικισμός.

Αντίστοιχα, για τις περιπτώσεις που ενδέχεται να μην συμπεριλαμβάνεται κάποιος Ταχυδρομικός Κώδικας στο Παράρτημα, για την εφαρμογή του συντελεστή επιδότησης θα λαμβάνεται ο Μέσος Συντελεστής Επιδότησης του Δήμου στον οποίο υπάγεται ο οικισμός.

Ο Μέσος Συντελεστής επιδότησης του Δήμου θα λαμβάνεται υπόψη επίσης στις περιπτώσεις όπου δεν υφίσταται κανένας οικισμός στα όρια του αντίστοιχου Ταχυδρομικού Κώδικα.

 

 

 

 

 

Άρθρο 4
Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση του επιδόματος στους δικαιούχους


1. Επίδομα χορηγείται στα φυσικά πρόσωπα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 της παρούσας, μετά από σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αρμοδίως υποβάλλεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου, μέχρι 11 14 Ιανουαρίου 2021.

2.

α) Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος μέσω εφαρμογής στο TAXISnet, για να ενταχθούν στο Μητρώο Δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης.
Στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναγράφονται κατά περίπτωση τα ακόλουθα στοιχεία:

- ο αριθμός Φορολογικού Μητρώου του αιτούντος - υπόχρεου φορολογικής δήλωσης,
- το ονοματεπώνυμό του,
- ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων του,
- ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου κύριας κατοικίας,
- η ταχυδρομική διεύθυνση που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος,
- αν η κατοικία είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη καθώς και ο Α.Φ.Μ. του εκμισθωτή ή του δωρεάν παραχωρούντος,
- τα τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων της κύριας κατοικίας κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης,
- η ένδειξη αν πρόκειται για πολυκατοικία,
- το είδος του επιθυμητού προς επιδότηση καυσίμου θέρμανσης (κάθε δικαιούχος δικαιούται επιδότησης ενός μόνο είδους καυσίμου θέρμανσης),
- τα στοιχεία επικοινωνίας του (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός κινητού ή και σταθερού τηλεφώνου).

Πριν την οριστικοποίηση της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του TAXISnet θα πρέπει να έχει δηλωθεί ο αριθμός λογαριασμού ΙΒΑΝ, ο οποίος ανήκει στον δικαιούχο και στον οποίο επιθυμεί να πιστωθεί το ποσό του επιδόματος.
Για τα λοιπά καύσιμα, εκτός του πετρελαίου θέρμανσης, υποβάλλεται επιπρόσθετα έως την ως άνω προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ο αριθμός της απόδειξης αγοράς ειδών καυσίμων που τιμολογήθηκαν από την 1η Οκτωβρίου 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 και κατ΄ εξαίρεση για τα καυσόξυλα, ο αριθμός της απόδειξης αγοράς ειδών καυσίμων που τιμολογήθηκαν από την 1η Ιουνίου 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, το ποσό / αξία της συναλλαγής, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου και η επωνυμία της επιχείρησης - πωλήτριας των ειδών καυσίμων θέρμανσης.

Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι καταβάλλουν τη δαπάνη θέρμανσης μέσω κοινοχρήστων, τότε καταχωρείται, επιπρόσθετα των ανωτέρω, και ο αριθμός της απόδειξης εξόφλησης κοινοχρήστων ή εναλλακτικά ο αριθμός που φέρει το ειδοποιητήριο πληρωμής αυτών (αν δεν έχει ήδη εκδοθεί κατά την υποβολή της αίτησης απόδειξη εξόφλησης), ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του διαχειριστή ή του προσώπου που εκπροσωπεί την πολυκατοικία ή της εταιρίας διαχείρισης της πολυκατοικίας καθώς και το ποσό που αναλογεί στον δικαιούχο.
β) Παράλληλα οι διαχειριστές ή οι εκπρόσωποι των πολυκατοικιών ή οι εταιρίες διαχείρισης πολυκατοικιών, δηλώνουν στην εφαρμογή τα ακόλουθα στοιχεία:

- τον αριθμό φορολογικού Μητρώου του διαχειριστή ή του προσώπου που εκπροσωπεί την πολυκατοικία ή της εταιρίας διαχείρισης της πολυκατοικίας,
- τον Α.Φ.Μ. της πολυκατοικίας, εφόσον υπάρχει,
- τον αριθμό της κοινόχρηστης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή μιας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος που εκπροσωπεί την πολυκατοικία,
- τα χιλιοστά συμμετοχής των διαμερισμάτων στις δαπάνες θέρμανσης,
- το ονοματεπώνυμο των φυσικών προσώπων που διαμένουν στα διαμερίσματα τα οποία δεν χρησιμοποιούνται ως επαγγελματική στέγη.

Μετά τη συμπλήρωση των παραπάνω στοιχείων προβαίνουν σε ενεργοποίηση της διαδικασίας πληρωμής.
Η ενεργοποίηση αυτή δεν μπορεί να γίνει μετά τις 11 14 Ιανουαρίου 2021.

Η ενεργοποίηση αυτή δεν μπορεί να γίνει μετά τις 14 Ιανουαρίου 2021.
γ) Τα πρόσωπα που δεν είναι πιστοποιημένοι χρήστες στο TAXISnet, για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική αίτηση, δηλώνουν τον Α.Φ.Μ. και έναν αριθμό ειδοποίησης εκκαθαριστικού σημειώματος μιας εκ των δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας.
δ) Αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος προσώπων που δεν πληρούν τα κριτήρια των άρθρων 1 και 2 της παρούσας, απορρίπτονται αυτόματα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με σχετική αιτιολογία. Περιπτώσεις απόρριψης οφειλόμενες στο λόγο εξαίρεσης της παραγράφου 3.γ) του άρθρου 1, οι οποίες προκύπτουν εξ αιτίας μη ύπαρξης σχετικής αναφοράς στο αρχείο οχημάτων που τηρείται στην Α.Α.Δ.Ε. θεραπεύονται με τη διαδικασία του άρθρου 7 της παρούσας.

ε) Δεν είναι αποδεκτή η χρήση του ίδιου αριθμού λογαριασμού τραπέζης (IBAN) από δύο διαφορετικούς δικαιούχους επιδόματος και η συμπλήρωση στην προσωποποιημένη πληροφόρηση αριθμού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) που δεν ανήκει στον δικαιούχο του επιδόματος.

Δεν είναι αποδεκτή η συμπλήρωση στην προσωποποιημένη πληροφόρηση αριθμού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) που δεν ανήκει στον δικαιούχο του επιδόματος.

Επίσης δεν είναι αποδεκτή η χρήση του ίδιου αριθμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για περισσότερους από δύο δικαιούχους κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.
στ) Τα μέλη του Μητρώου διακίνησης πετρελαίου θέρμανσης (ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.), υποχρεούνται στην καταχώριση των συναλλαγών στο πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης πετρελαίου θέρμανσης σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν. 2960/2001 και στις διατάξεις της υπό στοιχεία 1019446/113/0015/ ΠΟΛ. 1034/14.2.2008 ΑΥΟ (Β΄ 307), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ζ) Όλα τα συνδεόμενα με την υποβαλλόμενη εκδήλωση ενδιαφέροντος δικαιολογητικά καθώς και οι σχετικές αποδείξεις αγοράς ειδών καυσίμων θέρμανσης φυλάσσονται υποχρεωτικά από τους ενδιαφερόμενους για διάστημα πέντε (5) ετών.

Το παραστατικό αγοράς πετρελαίου θέρμανσης θα πρέπει να εκδοθεί στον ΑΦΜ του αιτούντος, δηλαδή στον ΑΦΜ που αντιστοιχεί στους κωδικούς TAXISnet με τους οποίους θα υποβληθεί η ηλεκτρονική αίτηση.

Στην περίπτωση πολυκατοικίας το παραστατικό αγοράς πετρελαίου θέρμανσης θα πρέπει να εκδοθεί είτε στον ΑΦΜ της πολυκατοικίας, εάν αυτός υφίσταται, είτε στον ΑΦΜ που αντιστοιχεί στου κωδικούς ΤΑΧΙSnet με τους οποίους δημιουργήθηκε το προφίλ της πολυκατοικίας.

3. Με την είσοδο στην εφαρμογή και την υποβολή της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι πιστοποιούν την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων και συναινούν στην επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων της ΑΑΔΕ καθώς και των υποβαλλόμενων στοιχείων, προκειμένου να διενεργηθεί αυτοματοποιημένος έλεγχος προϋποθέσεων χορήγησης επιδόματος θέρμανσης.
4. Η υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά τα ανωτέρω δεν δημιουργεί οιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση στους ενδιαφερόμενους εάν δεν επαληθευθεί ο έλεγχος των προϋποθέσεων της παρ. 3 της παρούσας. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου των προϋποθέσεων της παρ. 3 της παρούσας τεκμαίρεται η αποδοχή λήψης της επιδότησης.

Με την οριστικοποίηση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος ενημερώνεται ο αιτών για την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

 

 

 

 

 

Άρθρο 5
Αρμόδιες υπηρεσίες, διαδικασία, χρόνος και τρόπος χορήγησης του επιδόματος


1. Η Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (στο εξής Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, δια των συναρμοδίων Διευθύνσεων που υπάγονται σε αυτήν, διενεργεί τις μηχανογραφικές διαδικασίες χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης στους δικαιούχους- φυσικά πρόσωπα.

Τα εισαγόμενα στοιχεία του προηγούμενου άρθρου, αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας και ηλεκτρονικού ελέγχου από τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. σε συνεργασία με τις συναρμόδιες επιχειρησιακές Διευθύνσεις της Α.Α.Δ.Ε., με σκοπό να χορηγηθεί ως επίδομα θέρμανσης το κατά περίπτωση νόμιμο ποσό, στους νόμιμους δικαιούχους, με βάση τα κριτήρια των άρθρων 2 και 3 της παρούσας.

2. Η πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης διενεργείται μέσω τραπεζικών ή λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Ν. 4270/2014 (Α΄ 247) περί δημόσιου λογιστικού.

Ειδικότερα:

 

α) Το ποσό επιδόματος θέρμανσης καταβάλλεται σε δύο δόσεις ως εξής:

- Έως την 31η Ιανουαρίου 2021 για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.
- Έως την 31η Μαρτίου Αυγούστου 2021 για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως την 28η Φεβρουαρίου 2021.

Προς το σκοπό αυτό, οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά αγορών λοιπών καυσίμων, εκτός τους πετρελαίου θέρμανσης, που τιμολογήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 28η Φεβρουαρίου 2021 στην πλατφόρμα έως την 28η Φεβρουαρίου 2021,με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6 της παρούσας.

Ειδικά για το φυσικό αέριο θα καταχωρούνται δικαιολογητικά αγορών της περιόδου από 1.1.2021 έως 28.2.2021 μέχρι και την 31η Μαρτίου 2021 και η πληρωμή για την κατηγορία αυτή δύναται να πραγματοποιηθεί έως την 26η Απριλίου 2021.

Προς το σκοπό αυτό, οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν στην πλατφόρμα, έως την 23η Ιουλίου 2021, τα δικαιολογητικά αγορών λοιπών καυσίμων (εκτός του πετρελαίου θέρμανσης) που τιμολογήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 28η Φεβρουαρίου 2021, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6 της παρούσας.

Για το φυσικό αέριο θα καταχωρούνται δικαιολογητικά αγορών της περιόδου από 1.1.2021 έως 28.2.2021 με ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού πληρωμής έως την 29η Απριλίου 2021.

- Έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2021 για ποσά που προκύπτουν κατόπιν εξέτασης ενστάσεων που υποβάλλονται στο πλαίσιο της παρούσας.

β) Για μεμονωμένες περιπτώσεις δικαιούχων με εμπρόθεσμη ένσταση κατά την προηγούμενη περίοδο χορήγησης του επιδόματος, των οποίων η δήλωση Φ.Ε. δεν είχε εκκαθαρισθεί λόγω υπαιτιότητας της υπηρεσίας, με αποτέλεσμα τη μη υποβολή αίτησης, δύναται η Διεύθυνση Ανάπτυξης Τελωνειακών, Ελεγκτικών και Επιχειρησιακών Εφαρμογών (Δ.Α.Τ.Ε.), μετά τον απαιτούμενο έλεγχο και την προσκόμιση σε αυτήν των απαιτούμενων στοιχείων, να συμπεριλάβει τη χορήγηση του επιδόματος στις ως άνω πληρωμές.

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Τελωνειακών, Ελεγκτικών και Επιχειρησιακών Εφαρμογών(Δ.Α.Τ.Ε.) επεξεργάζεται περιοδικά τα στοιχεία του προηγούμενου άρθρου, τα διασταυρώνει με άλλα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της και στη συνέχεια πριν από κάθε πληρωμή δημιουργεί: και είναι αρμόδια για την καταβολή του επιδόματος.

α) Αναλυτική κατάσταση δικαιούχων σε ηλεκτρονική μορφή, με βάση τα στοιχεία του Μητρώου Δικαιούχων Επιδόματος Θέρμανσης, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία των δικαιούχων (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, Α.Φ.Μ.) τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN, το αντίστοιχο πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός και το δικαιούμενο ποσό επιδόματος.
Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής είναι επεξεργάσιμη από την εταιρία «Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.) προς την οποία και διαβιβάζεται.
β) Συγκεντρωτική κατάσταση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή που περιλαμβάνει το συνολικό ποσό επιδόματος θέρμανσης, ολογράφως και αριθμητικώς, ανά τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα.

3. Η ανωτέρω συγκεντρωτική κατάσταση αποστέλλεται στη Διεύθυνση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης, η οποία εκδίδει, βάσει αυτής, ειδική εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση του λογαριασμού του Δημοσίου 200 «Ελληνικό Δημόσιο - Συγκέντρωση Εισπράξεων - Πληρωμών» με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των οικείων τραπεζών ή πιστωτικών ιδρυμάτων, μέσω των οποίων διενεργούνται οι πληρωμές των δικαιούχων.

Η ανωτέρω εντολή κοινοποιείται στη Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ., στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Τελωνειακών, Ελεγκτικών και Επιχειρησιακών Εφαρμογών (Δ.Α.Τ.Ε.), στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών και στη ΔΙΑΣ Α.Ε.

Για τη διαδικασία καταβολής του επιδόματος θέρμανσης, όπως αυτή περιγράφεται στην παρούσα, ορίζεται ως αρμόδιος φορέας το Υπουργείο Οικονομικών.

Η παραπάνω καταβολή γίνεται με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου.

Από το πληροφοριακό σύστημα επιδόματος θέρμανσης. εξάγεται σε ηλεκτρονική μορφή αναλυτική κατάσταση δικαιούχων, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους, τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ, το πιστωτικό Ίδρυμα, στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός, το ποσό της καταβολής και το ΑΦΜ τους.


4.

α. Οι σχετικές για την πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών, υπό ειδικό φορέα των Γενικών Κρατικών Δαπανών (Ε.Φ. 1023-711-0000000/ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 2250904001).
β. Για την πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης η ειδική εντολή πληρωμής της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

Η ηλεκτρονική μορφή της αναλυτικής κατάστασης είναι επεξεργάσιμη από την εταιρεία «Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.) προς την οποία διαβιβάζεται.

Επίσης, διαβιβάζεται στη ΔΙΑΣ Α.Ε., και στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Οικονομικών συγκεντρωτική κατάσταση δικαιούχων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, που περιλαμβάνει και τον αριθμό των δικαιούχων, το συνολικό ποσό της καταβολής ολογράφως και αριθμητικώς, ανά τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα.

Το ποσό της συνολικής δαπάνης εγκρίνεται από τον αρμόδιο διατάκτη του Υπουργείου Οικονομικών.

5.

α. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία πραγματοποιείται με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Οικονομικών, επί Γραφείου Συμψηφισμών του Γενικού Λογιστηρίου Κράτους.
β. Δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων ορίζονται τα ακόλουθα:

i) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση του συμψηφιστικού χρηματικού εντάλματος, που εκδίδεται με μέριμνα της Διεύθυνσης Λογαριασμών του Δημοσίου.
ii) Συγκεντρωτική κατάσταση της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
iii) Αντίγραφα της ειδικής εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος και της αναγγελίας της Τράπεζας για τη χρέωση του λογαριασμού 200.

Η ανωτέρω έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση αποστέλλεται, μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Οικονομικών στη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) η οποία εκδίδει, βάσει αυτής, εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση του λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου Νο 200 «Ελληνικό Δημόσιο - Συγκέντρωση Εισπράξεων - Πληρωμών», και την πίστωση του ενδιάμεσου λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου με ΙΒΑΝ GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698 με ονομασία «Πληρωμές ΕΔ με τη μεσολάβηση της ΔΙΑΣ ΑΕ». που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με

α) το συνολικό ποσό προς τους δικαιούχους και

β) με το ποσό που αφορά το συνολικό ανά συναλλαγή κόστος προς τρίτους (ΔΙΑΣ ΑΕ) σύμφωνα με την 109/12-03-2019 πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η Τράπεζα της Ελλάδος εξουσιοδοτείται για την κάλυψη του ανά συναλλαγή κόστους προς τρίτους.
Ύστερα από την έγκριση της Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) η οποία παρέχεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής χρεώνεται ο λογαριασμός με ΙΒΑΝ GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698 προκειμένου να διοδευθούν οι επιμέρους πληρωμές προς τους τραπεζικούς λογαριασμούς των τελικών δικαιούχων.

Τυχόν υπόλοιπα στο λογαριασμό μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής, μεταφέρονται με εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος από τη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σε πίστωση του λογαριασμού με ΙΒΑΝ GR71 0100 0230 0000 0000 0200 211 και λογιστικοποιούνται ως έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού.

6. Η Διεύθυνση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης, οι συμβαλλόμενες τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα δε θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι και ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική τους υπαιτιότητα.

Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν στο λογαριασμό του ΕΔ με ΙΒΑΝ: GR71 0100 0230 0000 0000 0200 211 με αιτιολογία κίνησης τον ειδικό κωδικό πληρωμής της ΔΙΑΣ Α.Ε. και λογιστικοποιούνται στα έσοδα του προϋπολογισμού.

Για τις αποτυχούσες πληρωμές η ΔΙΑΣ Α.Ε. ενημερώνει την Δ/νση Ανάπτυξης Τελωνειακών, Ελεγκτικών και Επιχειρησιακών Εφαρμογών (Δ.Α.Τ.Ε.) με αρχείο με τις εντολές που απέτυχαν να εκτελεστούν προκειμένου να ενημερωθούν οι δικαιούχοι και να συμπεριληφθούν στην επόμενη πληρωμή.

7. Η δαπάνη για την καταβολή του επιδόματος θέρμανσης δεν υπόκειται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Για την πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης η ειδική εντολή πληρωμής της παρ. 5 επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

8. Το επίδομα θέρμανσης δεν μπορεί να κατασχεθεί, δεν υπόκειται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζεται με τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο.

Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία, πραγματοποιείται με την έκδοση συμψηφιστικών ενταλμάτων από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.
9. Το επίδομα είναι αφορολόγητο, δεν αποτελεί εισόδημα και δεν υπόκειται σε καμιά κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου.

Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού, οι συμβαλλόμενες τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα δεν θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι και ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική τους υπαιτιότητα.

10. Τα δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων ορίζονται τα ακόλουθα:

α) Η παρούσα απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση του συμψηφιστικού χρηματικού εντάλματος.
β) Η συγκεντρωτική κατάσταση της παρ. 4.
γ) Αντίγραφο της εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος και αντίγραφο κίνησης (extrait) της Τράπεζας της Ελλάδος για τη χρέωση του λογαριασμού Νο 200.

11. Η δαπάνη για την καταβολή του επιδόματος θέρμανσης δεν υπόκειται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
12. Το επίδομα θέρμανσης δεν μπορεί να κατασχεθεί, δεν υπόκειται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζεται με τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο.
13. Το επίδομα είναι αφορολόγητο, δεν αποτελεί εισόδημα και δεν υπόκειται σε καμιά κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου
.


 

 

 

 

 

Άρθρο 6
Έλεγχος δικαιούχων


1. Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Τελωνειακών, Ελεγκτικών και Επιχειρησιακών Εφαρμογών (Δ.Α.Τ.Ε.) μετά την, κατά τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 5 της παρούσας, επεξεργασία και έλεγχο των υποβαλλόμενων αιτήσεων και των στοιχείων που επεξεργάζεται από το πληροφοριακό σύστημα πετρελαίου θέρμανσης (ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.), δημιουργεί καταστάσεις σε ηλεκτρονική μορφή ανά αρμόδια Δ.Ο.Υ., που περιλαμβάνουν τους αιτούντες για τους οποίους προκύπτουν αμφιβολίες ως προς τη νομιμοποίησή τους, τη νομιμότητα των συναλλαγών ή τα δικαιούμενα ποσά.
2. Οι κατά τα ανωτέρω δημιουργούμενες καταστάσεις διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., προκειμένου οι Υπηρεσίες αυτές να πραγματοποιήσουν τους απαιτούμενους ελέγχους για την εξακρίβωση των πραγματικών περιστατικών.
3. Οι Δ.Ο.Υ. μετά τη διενέργεια του ελέγχου, προβαίνουν σε συμπλήρωση των καταστάσεων με τις διαπιστώσεις τους και τις αποστέλλουν, έστω και τμηματικά στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Τελωνειακών, Ελεγκτικών και Επιχειρησιακών Εφαρμογών (Δ.Α.Τ.Ε.) για την περαιτέρω προώθηση της διαδικασίας πληρωμής των δικαιούχων.
4. Κατά τα λοιπά, ως προς τον έλεγχο των δικαιούχων επιδόματος θέρμανσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3492/2006 (Α΄ 210).

 

 

 

 

 

 

Άρθρο 7
Επανεξέταση αιτήσεων χορήγησης επιδόματος και αποτελεσμάτων επεξεργασίας.


1. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ενδιαφερόμενου ή χορήγησης επιδόματος μικρότερου του αιτούμενου ή αμφισβήτησης των αποτελεσμάτων της επεξεργασίας, δύναται ο ενδιαφερόμενος να υποβάλει αίτηση επανεξέτασης αποκλειστικά εγγράφως προς τη Διεύθυνση Επιχειρησιακών Διαδικασιών (ΔΙ.ΕΠΙ.ΔΙ.) μέσω της θυρίδας του TAXISnet (επιλογή «Ερωτήματα προς Α.Α.Δ.Ε.», θεματική κατηγορία «Επίδομα Πετρελαίου Θέρμανσης») μέχρι την 1η Ιουλίου 2021, στην οποία θα τεκμηριώνει τους λόγους ένστασης.
2. Για τα αιτήματα επανεξέτασης επιλαμβάνονται οι αρμόδιες Διευθύνσεις της Γ.ΔΗΛ.Ε.Δ. και όπου απαιτείται, προβαίνουν στις κατάλληλες ενέργειες επεξεργασίας δεδομένων, άλλως διαβιβάζουν τα αιτήματα επανεξέτασης των ενδιαφερόμενων στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος Δ.Ο.Υ..
3. Οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. μετά τον έλεγχο και σε περίπτωση αποδοχής μέρους ή του συνόλου του αιτήματος προβαίνουν αυτοδίκαια ή υποδεικνύουν στον ενδιαφερόμενο τις αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες και η Διεύθυνση Ανάπτυξης Τελωνειακών, Ελεγκτικών και Επιχειρησιακών Εφαρμογών (Δ.Α.Τ.Ε.) επανεκκαθαρίζει την αίτηση και καταβάλλει τυχόν δικαιούμενο ποσό επιδόματος έως την 30η Σεπτεμβρίου 2021.

 

 

 

 

 

Άρθρο 8
Καταλογισμός ανοικείως λαβόντων και επιβολή προστίμων


1. Με την επιφύλαξη τυχόν προστίμων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις, στα φυσικά πρόσωπα, που αναγράφουν ψευδή στοιχεία στην αίτησή τους, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δηλώσεως και αποκλείονται από τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης μελλοντικά.
2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 7, στις περιπτώσεις μη νόμιμης είσπραξης επιδόματος θέρμανσης ή είσπραξης ποσού επιδόματος μεγαλύτερου του δικαιούμενου, το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό καταλογίζεται σε βάρος του ανοικείως λαβόντος, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου απ΄ αυτόν οργάνου και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.
3. Όσον αφορά τα μέλη ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. εφαρμογή έχουν τα πρόστιμα της παρ. 9 του άρθρου 147 του Ν. 2960/2001 .
 

 

 

 

Άρθρο 9
Καταργούμενες διατάξεις - Έναρξη ισχύος


1. Η υπ΄ αρ. 1404/19.11.2019 (Β΄ 4216) κοινή υπουργική απόφαση καταργείται.

Οι υπ΄ αρ. 1404/19.11.2019 (Β΄ 4216) και υπό στοιχεία Δ5Α 1167754 ΕΞ 2012/5-12-2012 (Β΄ 3249) αποφάσεις καταργούνται
2. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm