Open menu
26 | 05 | 2022

Αθήνα 07/12/2020
Αρ. πρωτ.:

Ε. 2195

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 39 «Υπολογισμός τέλους ταξινόμησης με βάση την ευρωπαϊκή και την παγκόσμια μέθοδο μέτρησης εκπομπών ρύπων CO2-Τροποποίηση του άρθρου121 του ν.2960/2001» και του άρθρου 65«Επιστροφή καταβληθέντος τέλους ταξινόμησης οχημάτων που εξάγονται σε τρίτες χώρες ή αποστέλλονται σε άλλο κράτος -
μέλος της Ε.Ε. -προσθήκη παρ. 11 στο άρθρο 130 του ν. 2960/2001» του ν. 4758/2020 (ΦΕΚ 242/Α ́), «Περιστολή του λαθρεμπορίου - Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού, διατάξεις περί κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών, διατάξεις για τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόμησης, κίνητρα για την προσέλκυση φορολογικών κατοίκων και άλλες διατάξεις.

 

Κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις των άρθρων 39, 65 και 81 του ν. 4758/2020 (Α ́ 242)και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με την παρ. 1 του άρθρου39του κοινοποιούμενου νόμου, επέρχονται τροποποιήσεις στις διατάξεις του άρθρου 121 του ν.2960/2016 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α ́265), με την αντικατάσταση των παρ. 3 και 8, με τις οποίες ρυθμίζεται ο υπολογισμός του τέλους ταξινόμησης με βάση την ευρωπαϊκή και την παγκόσμια μέθοδο μέτρησης εκπομπών ρύπων CO2 και με την προσθήκη νέας παραγράφου 3Α, με την οποία αποσαφηνίζεται το νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τον υπολογισμό του τέλους ταξινόμησης για ορισμένες κατηγορίες επιβατικών αυτοκινήτων και ειδικότερα των υβριδικών ηλεκτρικών οχημάτων εξωτερικής φόρτισης και των αυτοκινήτων διπλής τροφοδοσίας (βενζίνης - αερίου, πετρελαίου - αερίου)

Επίσης με τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν.4758/2020 (Α ́ 242), προστέθηκε νέα παρ. 11 στο άρθρο 130 του ν. 2960/2001, με την οποία προβλέπεται η επιστροφή του τέλους ταξινόμησης για οχήματα που αποτελούν αντικείμενο εξαγωγής ή παράδοσης σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ.

Ειδικότερα:

Α. Αντικατάσταση της παρ. 3 του άρθρου 121 του ν.2960/01

Με την αντικατάσταση της παρ. 3 του άρθρου 121, προστέθηκε νέα περίπτωση β)και με τις υποπεριπτώσεις βα), ββ), βγ), βδ), βε), βστ) και βζ), καθορίζονται οι νέες τιμές της εκπεμπόμενης μάζας διοξειδίου του άνθρακα (CO2) των επιβατικών αυτοκινήτων,με βάση την Παγκοσμίως Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμής Ελαφρών Οχημάτων (Worldwide LightTest Procedure - WLTP), καθόσον από 1.1.2021 προβλέπεται η υποχρεωτική αναγραφή μόνο των τιμών WLTP, στα πιστοποιητικά συμμόρφωσης των νέων τύπων επιβατικών αυτοκινήτων.

Αναλυτικότερα:

  • Με τις διατάξεις της περίπτωσης α)της παρ. 3 του άρθρου 39 του κοινοποιούμενου νόμου προβλέπονται οι τιμές της εκπεμπόμενης μάζας CO2 και οι κατά περίπτωση συντελεστές προσαύξησης για τα επιβατικά αυτοκίνητα,τα οποία ταξινομούνται για πρώτη φορά σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως και την 31η.12.2020, σύμφωνα με το Νέο Ευρωπαϊκό Κύκλο Οδήγησης (New European Driving Cycle -NEDC).

Ωστόσο, επισημαίνεται ότι το εύρος των τιμών της εκπεμπόμενης μάζας CO2 και οι συντελεστές προσαύξησης των υποπεριπτώσεων αα), αβ), αγ), αδ), αε), αστ), αζ) δεν αποτελούν νέα ρύθμιση και εξακολουθούν να παραμένουν σε ισχύ.

  • Με τις διατάξεις της περίπτωσης β)της παρ. 3 του άρθρου 39 του κοινοποιούμενου νόμου καθορίζονται νέες τιμές για την εκπεμπόμενη μάζα διοξειδίου του άνθρακα -CO2 (συνδυασμένος κύκλος), με βάση την Παγκοσμίως Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμής Ελαφρών Οχημάτων (WorldwideLightTestProcedure-WLTP), οι οποίες προσαυξάνουν περαιτέρω τους συντελεστές του τέλους ταξινόμησης, για τα αυτοκίνητα με ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας σε κράτος μέλος της Ε.Ε. από 1.1.2021και εφεξής.

Ειδικότερα, για επιβατικά αυτοκίνητα, τα οποία ταξινομούνται για πρώτη φορά, σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 1η.1.2021 και εφεξής, των οποίων η εκπεμπόμενη μάζα διοξειδίου του άνθρακα - CO2 (συνδυασμένος κύκλος), σύμφωνα με την Παγκοσμίως Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμής Ελαφρών Οχημάτων(Worldwide Light Test Procedure), είναι:

βα) μικρότερη ή ίση των εκατό τριάντα (130) γρ./χλμ, οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης της περ. α ́ της παρ. 2 μειώνονται κατά 5%,

ββ) μεγαλύτερη από εκατόν πενήντα έξι (156) και μικρότερη από ή ίση με εκατόν ογδόντα δύο (182) γρ./χλμ, οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης της περ. α ́ της παρ. 2 αυξάνονται κατά δέκα τοις εκατό (10%),

βγ) μεγαλύτερη από εκατόν ογδόντα δύο (182) και μικρότερη από ή ίση με διακόσια οκτώ (208) γρ./χλμ, οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης της περ. α ́ της παρ. 2 αυξάνονται κατά είκοσι τοις εκατό (20%),

βδ) μεγαλύτερη από διακόσια οκτώ (208) και μικρότερη από ή ίση με διακόσια τριάντα τέσσερα (234) γρ. / χλμ, οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης της περ. α ́ της παρ. 2 αυξάνονται κατά τριάντα τοις εκατό (30%),

βε) μεγαλύτερη από διακόσια τριάντα τέσσερα (234) και μικρότερη από ή ίση με διακόσια εξήντα (260) γρ. / χλμ, οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης της περ. α ́ της παρ. 2 αυξάνονται κατά σαράντα τοις εκατό (40%),

βστ) μεγαλύτερη από διακόσια εξήντα (260) και μικρότερη από ή ίση με τριακόσια είκοσι πέντε (325) γρ./χλμ, οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης της περ. α ́ της παρ. 2 αυξάνονται κατά εξήντα τοις εκατό (60%),

βζ) μεγαλύτερη από τριακόσια είκοσι πέντε (325) γρ. / χλμ, οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης της περ. α ́ της παρ. 2 αυξάνονται κατά εκατό τοις εκατό (100%).

Συνεπώς, με την εν λόγω ρύθμιση από 1.1.2021 θα ισχύουν δύο κλίμακες τιμών εκπεμπόμενης μάζας διοξειδίου του άνθρακα CO2,με βάση τις οποίες θα υπολογίζεται η προσαύξηση - διαφοροποίηση των συντελεστών τέλους ταξινόμησης, ανάλογα με την ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης των επιβατικών αυτοκινήτων στην Ε.Ε., και τον κατά περίπτωση τρόπο μέτρησης της εκπεμπόμενης μάζας CO2 [σύμφωνα με τον νέο ευρωπαϊκό κύκλο οδήγησης (NEDC), ή σύμφωνα με την παγκοσμίως εναρμονισμένη διαδικασία δοκιμής ελαφρών οχημάτων (WLTP)], χωρίς ωστόσο να έχει επέλθει τροποποίηση στους ισχύοντες συντελεστές προσαύξησης του τέλους ταξινόμησης, και διευκρινίζεται περαιτέρω ότι:

α) τα αυτοκίνητα που ταξινομούνται για πρώτη φορά στη χώρα, ως καινούργια από 1.1.2021 ή τα αυτοκίνητα που ταξινομούνται στη χώρα από 1.1.2021,ως μεταχειρισμένα, αλλά έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά σε κράτος μέλος της ΕΕ μετά τις 1.1.2021, θα εμπίπτουν στην κλίμακα των τιμών της εκπεμπόμενης μάζαςCO2 με βάση την Παγκοσμίως Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμής Ελαφρών Οχημάτων (WorldwideLightTestProcedure-WLTP).

β) τα αυτοκίνητα τα οποία έχουν ταξινομηθεί μέχρι και 31.12.2020 σε κράτοςμέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμα και εάν στα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, αναγράφονται, πέραν των τιμών εκπεμπόμενης μάζας CO2σύμφωνα με τον τρόπο μέτρησης NEDC, επιπρόσθετα και οι τιμές της εκπεμπόμενης μάζας CO2σύμφωνα με τον τρόπο μέτρησης WLTP,θα εμπίπτουν στην κλίμακα τιμών CO2, με βάση τον νέο ευρωπαϊκό κύκλο οδήγησης (NEDC).

Οι πρόσθετοι κωδικοί εθνικής φορολογίας,εξακολουθούν να είναι σε ισχύ, ωστόσο επικαιροποιούνται ως προς τις περιγραφές, ως ακολούθως:

1927: Εκπομπές CO2: Μονάδα μέτρησης NEDC0-100 ή Μονάδα μέτρησης WLTP0-130

1928: Εκπομπές CO2: Μονάδα μέτρησης NEDC101-120 ή Μονάδα μέτρησης WLTP131-156

1929: Εκπομπές CO2: Μονάδα μέτρησης NEDC121-140 ή Μονάδα μέτρησης WLTP157 -182

1930: Εκπομπές CO2: Μονάδα μέτρησης NEDC141-160 ή Μονάδα μέτρησης WLTP 183-208

1931: Εκπομπές CO2: Μονάδα μέτρησης NEDC161-180 ή Μονάδα μέτρησης WLTP209-234

1932: Εκπομπές CO2: Μονάδα μέτρησης NEDC181-200 ή Μονάδα μέτρησης WLTP235 -260

1933: Εκπομπές CO2: Μονάδα μέτρησης NEDC201-250 ή Μονάδα μέτρησης WLTP261-325

1934: Εκπομπές CO2: Μονάδα μέτρησης NEDC> 250 ή Μονάδα μέτρησης WLTP> 325

Επομένως,θα επιλέγεται στο σύστημα ICISNET, κάθε φορά ο κατά περίπτωση, πρόσθετος κωδικός εθνικής φορολογίας, ανάλογα με τις ενδείξεις των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών, ήτοι την έγκριση τύπου ή το δελτίο κοινοποίησης έγκρισης τύπου και το αντίστοιχο πιστοποιητικό συμμόρφωσης του οχήματος, που αφορούν στις αναγραφόμενες τιμές της εκπεμπόμενης μάζας διοξειδίου του άνθρακα (CO2), με βάση το Νέο Ευρωπαϊκό Κύκλο Οδήγησης (New European Driving Cycle -NEDC) ή με βάση την Παγκοσμίως Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμής Ελαφρών Οχημάτων (WorldwideLightTestProcedure-WLTP).

Για λόγους ορθής παρακολούθησης και αναζήτησης στατιστικών στοιχείων, αναφορικά με το διαχωρισμό των οχημάτων με βάση το Νέο Ευρωπαϊκό Κύκλο Οδήγησης (New European Driving Cycle -NEDC) ή με βάση την Παγκοσμίως Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμής Ελαφρών Οχημάτων (WorldwideLightTestProcedure-WLTP) δημιουργήθηκαν οι νέοι κωδικοί:

  • S0001-Μέτρηση εκπομπών CO2 με NEDC και

  • S0002-Μέτρηση εκπομπών CO2 με WLTP,

οι οποίοι θα συμπληρώνονται στο πεδίο «Ειδικές Μνείες» στη θέση 44.1 της Ειδικής Δήλωσης στο Υποσύστημα ΕΦΚ και στο πεδίο «Ειδικές Μνείες» στη θέση 44.2 στη Διασάφηση Εισαγωγής στο υποσύστημα Εισαγωγών, αντίστοιχα.

Η ημερομηνία ενεργοποίησης των νέων κωδικών είναι η 01/01/2021.

Επισημαίνεται ότι εξακολουθούν να ισχύουντα προβλεπόμενα στην αρ. ΔΕΦΚΦ Δ 1116733 ΕΞ 2020/30-9-2020 εγκύκλιο ‘Βελτιώσεις και αλλαγές ως προς τις ειδικές λειτουργίες των οχημάτων στο Υποσύστημα Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και στο Υποσύστημα Εισαγωγών στο πληροφοριακό σύστημα τελωνείων ICISnet’, αναφορικά με:

  • την συμπλήρωση του πεδίου «Εκπομπές Διοξειδίου του Άνθρακα (g/km)», στην ενότητα «Στοιχεία Οχήματος», τα στοιχεία των οποίων μεταφέρονται αυτόματα πλέον στα «Στοιχεία Οχήματος» του αντίστοιχου Πιστοποιητικού Ταξινόμησης και

  • την κατάργηση της καταχώρισης των «Eκπομπών CO2» στη ΔΕΦΚ στη θέση 44.2 -Επισυναπτόμενα Έγγραφα με τον κωδικό 1Ε16, και στη Διασάφηση Εισαγωγής στη θέση 44.1 -Πιστοποιητικά Έγγραφα με τον ίδιο κωδικό1Ε16.

Υπογραμμίζεται επιπλέον ότι με τις εν λόγω αλλαγές δεν έχει επέλθει τροποποίηση στον τρόπο υπολογισμού του τέλους ταξινόμησης.

Β. Προσθήκη νέας παραγράφου 3Α στο άρθρο 121 του ν.2960/01

Με την τροποποίηση του άρθρου 121 προστέθηκε νέα παράγραφος 3Α, με την οποία ρυθμίζεται η διαφοροποίηση του συντελεστή προσαύξησης της παρ. 3 του άρθρου 121 του ν.2960/01, με βάση την εκπεμπόμενη μάζα διοξειδίου του άνθρακα - CO2,για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης,των υβριδικών ηλεκτρικών οχημάτων εξωτερικής φόρτισης και των αυτοκινήτων διπλής τροφοδοσίας (βενζίνης - αερίου, πετρελαίου - αερίου), ορίζοντας ότι, ως εκπεμπόμενη μάζα διοξειδίου του άνθρακα - CO2 (συνδυασμένος κύκλος) λαμβάνεται υπόψη, για τα μεν υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα εξωτερικής φόρτισης,η σταθμισμένη τιμή εκπομπών - CO2(συνδυασμένου κύκλου) και για τα αυτοκίνητα διπλής τροφοδοσίας βενζίνης - αερίου ή πετρελαίου - αερίου, η τιμή εκπομπών - CO2 (συνδυασμένου κύκλου) αερίου.

Υπογραμμίζεται περαιτέρω ότι και για τις ανωτέρω περιπτώσεις των επιβατικών αυτοκινήτων ισχύουν τα οριζόμενα στην ως άνω παράγραφο 3 του άρθρου 121, για τον υπολογισμό του τέλους ταξινόμησης με βάση το Νέο Ευρωπαϊκό Κύκλο Οδήγησης (New European Driving Cycle -NEDC) ή με βάση την Παγκοσμίως Εναρμονισμένης Διαδικασίας Δοκιμής Ελαφρών Οχημάτων (Worldwide LightTest Procedure–WLTP).

Γ. Αντικατάσταση της παραγράφου 8 του άρθρου 121 του ν.2960/01

Mε την τροποποίηση του άρθρου 121,αντικαθίσταται η παράγραφος8, και πλέον έχει απαλειφθεί το τρίτο εδάφιο της παρ.8 του άρθρου 121 του ν.2960/01, καθόσον από 1.1.2021 θα ισχύουν τα οριζόμενα της νέας διάταξης της παρ.3 του άρθρου 121 του ν.2960/01, όπως αυτή αναμορφώνεται βάσει της ανωτέρω ρύθμισης της παραγράφου1του άρθρου 39.

Δ. Προσθήκη νέας παραγράφου 11 στο άρθρο 130 του ν.2960/01

Με τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν.4758/2020 (Α ́ 242), προστέθηκε νέα παράγραφος 11 στο άρθρο 130 του ν. 2960/2001, με το οποίο προβλέπεται η επιστροφή του τέλους ταξινόμησης που βεβαιώθηκε και εισπράχθηκε, για οχήματα, τα οποία δεν ταξινομήθηκαν και αποτέλεσαν αντικείμενο εξαγωγής ή αποστολής σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δικαιούχος της επιστροφής είναι το πρόσωπο της παρ. 1 του άρθρου 130 του ν.2960/01, το οποίο κατέβαλε το τέλος ταξινόμησης με την υποβολή του προβλεπόμενου κατά περίπτωση τελωνειακού παραστατικού και το οποίο υποβάλλει στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές, σχετική αίτηση επιστροφής.

Για τον καθορισμό των όρων, προϋποθέσεων και της διαδικασίας για την επιστροφή του τέλους ταξινόμησης θα εκδοθεί κοινή Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

Έναρξη ισχύος των ως άνω διατάξεων.

Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν.4758/2020 (Α ́ 242), ορίζεται ότι, η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 121 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 39 του κοινοποιούμενου νόμου, αρχίζει από 1.1.2021, ενώ η ισχύς των διατάξεων της παρ.3Α του άρθρου 121, αρχίζει από την δημοσίευση του νόμου,ήτοι από 04.12.2020.Κατόπιν των ανωτέρω αλλαγών, εφιστούμε την προσοχή για την ορθή, ως άνω, συμπλήρωση των κωδικών στα παραστατικά, για την αποφυγή λαθών στη βεβαίωση και είσπραξη του τέλους ταξινόμησης, ενώ σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν διαφορές, εφαρμογή έχουν τα οριζόμενα στο άρθρο 42 του Τελωνειακού Κώδικα.

 

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm