Open menu
27 | 02 | 2024

Αθήνα 24/03/2000
Αρ. πρωτ.: 257/139


ΘΕΜΑ: Καθορισμός τύπου «Δελτίου Κίνησης» (TRANSIT LOG).

 

Καθορίζουμε τον τύπο του «Δελτίου κίνησης» (TRANSIT LOG) και τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης αυτού, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Ιδιωτικά Πλοία Αναψυχής με σημαία τρίτης (μη Κοινοτικής) χώρας.


Κάθε ιδιωτικό πλοίο αναψυχής με σημαία τρίτης χώρας, που καταπλέει σε ελληνικά λιμάνια, προκειμένου να διακινείται στα ελληνικά χωρικά ύδατα, εφοδιάζεται από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή με τριπλότυπο «Δελτίο κίνησης» (TRANSIT LOG), ως ακολούθως:

1. Εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του άρθρου 558 του Καν. (ΕΟΚ) 2454/1993 περί των διατάξεων εφαρμογής του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα, εφοδιάζεται από την αρμόδια Τελωνειακή αρχή με «Δελτίο Κίνησης», ισχύος δεκαοχτώ (18) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης του.

Τα πρόσωπα, που δύνανται διαδοχικά να χρησιμοποιούν το σκάφος στη χώρα μας πρέπει να έχουν τη συνήθη κατοικία τους όπως αυτή ορίζεται στην υπ' αριθμ. Δ.247/88 ΑΥΟ (ΦΕΚ 195/Β'), όπως έχει κυρωθεί με την παράγραφο 4 του άρθρου 11 του Ν. 1839/89 (ΦΕΚ 90/Α') και ισχύει.

Το παραπάνω χρονικό διάστημα, μπορεί να παραταθεί για άλλους έξι (6) μήνες, χωρίς να υπερβαίνει το όριο των εικοσιτεσσάρων (24) μηνών, μετά από αίτηση του δικαιούχου προσώπου.
2. Όταν το πρόσωπο που το φέρνει για να το χρησιμοποιήσει στη χώρα μας, ανεξάρτητα αν είναι ή όχι ο πλοιοκτήτης, έχει τη συνήθη κατοικία του σε άλλο Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στην Ελλάδα, εφοδιάζεται από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή με «Δελτίο κίνησης» ως το συνημμένο «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ», ισχύος κατ' ανώτατο όριο ενός (1) μηνός από την ημερομηνία της έκδοσής του, για την μέσα στην προθεσμία αυτή, διακίνηση και επανεξαγωγή του πλοίου.

Η προθεσμία αυτή δεν παρατείνεται.
Στην περίπτωση όμως που το πρόσωπο που φέρνει το πλοίο στη χώρα μας, επιθυμεί να παραμείνει το πλοίο στα ελληνικά χωρικά ύδατα, για μεγαλύτερο του ενός (1) μηνός διάστημα, πρέπει να προβεί στον εκτελωνισμό του πλοίου και να καταβάλει τους αναλογούντες σ' αυτό δασμούς και φόρους.

Η υποχρέωση αυτή για τον εκτελωνισμό του πλοίου δεν δημιουργεί και υποχρέωση για ύψωση της ελληνικής σημαίας, εφόσον ο πλοιοκτήτης δεν το επιθυμεί και του παρέχεται το δικαίωμα από τις ισχύουσες διατάξεις να διατηρεί τη σημαία της τρίτης χώρας, ούτε δημιουργεί δικαίωμα για ύψωση της ελληνικής σημαίας, εφόσον αυτό δεν επιτρέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.
Για την μετά τον εκτελωνισμό διακίνησή του στα ελληνικά χωρικά ύδατα, εφόσον το ιδιωτικό πλοίο αναψυχής διατηρεί τη σημαία τρίτης χώρας, εφοδιάζεται από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή με «Δελτίο κίνησης» ως το συνημμένο στην παρούσα «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ», αορίστου ισχύος.
Όταν κάποιος από τους πλοιοκτήτη, πλοίαρχο / κυβερνήτη, κάτοχο - χρήστη ή εκπρόσωπο του πλοιοκτήτη, έχει τη συνήθη κατοικία του στην Ελλάδα, αντίγραφο του χορηγούμενου στην περίπτωση αυτή Δελτίου Κίνησης Αορίστου Ισχύος, διαβιβάζεται άμεσα στην αρμόδια για τη φορολογία τους Δ.Ο.Υ.
 

 

 

 

Άρθρο 2
Ιδιωτικά Πλοία Αναψυχής με σημαία άλλου Κ-Μ της Ε.Ε. και νηολογίου μη Κοινοτικού Εδάφους σύμφωνα με το άρθρο 55α και την παραγ. 2 του παραρτήματος II του Ν.1642/86.


Για τον εφοδιασμό με το κατάλληλο Δελτίο Κίνησης, των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής με σημαία άλλου Κ-Μ της Ε.Ε., αλλά νηολογίου μη Κοινοτικού Εδάφους, σύμφωνα με το άρθρο 55α και την παραγρ. 2 του Παραρτήματος II του Ν1642/86, τα οποία καταπλέουν σε ελληνικά λιμάνια, για να διακινούνται στα ελληνικά χωρικά ύδατα, εφαρμόζονται όσα, κατά περίπτωση, αναφέρονται στις παραγράφους του προηγούμενου άρθρου, ανάλογα με τον τόπο στον οποίο έχει τη συνήθη κατοικία του το πρόσωπο που το φέρνει για να το χρησιμοποιήσει στη χώρα μας.

 

 

 

 

 

Άρθρο 3
Μεταβίβαση κυριότητας Ιδιωτικών Πλοίων Αναψυχής.


1. Όταν ιδιωτικό πλοίο αναψυχής, που φέρει την Ελληνική σημαία, μεταβιβάζεται σε πρόσωπο που έχει τη συνήθη κατοικία του σε τρίτη χώρα, και στη συνέχεια υψώνεται σ' αυτό σημαία τρίτης χώρας, καθιερώνεται υποχρέωση τήρησης διατυπώσεων εξαγωγής στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή.

Στην περίπτωση κατά την οποία το πλοίο παραμένει στα Ελληνικά χωρικά ύδατα, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της παρούσας και το τελωνειακό παραστατικό εξαγωγής πιστώνεται με το εκδιδόμενο κατά περίπτωση Δελτίο Κίνησης.

Η ίδια διαδικασία τηρείται και στην περίπτωση που ιδιωτικό πλοίο αναψυχής με σημαία άλλου Κράτους - Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταβιβάζεται σε πρόσωπο που έχει τη συνήθη κατοικία του στην Ελλάδα, και υψώνεται σ' αυτό σημαία τρίτης χώρας.
2. Όταν ιδιωτικό πλοίο αναψυχής με Ελληνική σημαία, ευρισκόμενο σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υψώσει σημαία τρίτης χώρας, τότε κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 795, του Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93, σχετικά με διατάξεις εφαρμογής του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα, απαιτείται η κατάθεση διασάφησης εξαγωγής εκ των υστέρων.

 

 

 

 

Άρθρο 4
Μεταβατικές διατάξεις


1. Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκτύπωσης των νέων εντύπων του «Δελτίου κίνησης» (TRANSIT LOG), εξακολουθεί να χρησιμοποιείται το έντυπο Τ- 01.02 που προβλέπεται από την ΕΔΥΟ 41/1961, επί του οποίου θα συμπληρώνονται, απαραιτήτως, τα επιπλέον στοιχεία που αναφέρονται στο συνημμένο, στην παρούσα απόφαση, Υπόδειγμα.
2. Τα Δελτία Κίνησης Αορίστου Ισχύος, που έχουν χορηγηθεί σε ιδιωτικά πλοία αναψυχής με σημαία τρίτης χώρας ή άλλου κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως την έναρξη ισχύος της παρούσας, αντικαθίστανται, το αργότερο, μέχρι την 31/12/2000, με το «Δελτίο Κίνησης», που καθορίζεται, για κάθε περίπτωση, με την παρούσα απόφαση.

 

 

 

 

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς της Απόφασης αυτής, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm