Open menu
22 | 07 | 2024

Αθήνα 26/02/2020
Αρ. πρωτ.:

Α. 1036

ΘΕΜΑ: Διαδικασία και προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Α του Ν. 4172/2013, περί εναλλακτικής φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.

 

Άρθρο 1
Σκοπός


Η παρούσα απόφαση εκδίδεται κατ΄ εφαρμογήν των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 5Α του Ν. 4172/2013, όπως προστέθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4646/2019 (Α΄ 201), για τον καθορισμό της διαδικασίας υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Α του Ν. 4172/2013, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας, της αρμόδιας υπηρεσίας για την υποβολή, εξέταση και έγκριση της αίτησης, τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση, την ανάκλησή της, την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, την καταβολή του φόρου, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα ή λεπτομέρειες για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

 

 

 

Άρθρο 2
Αρμόδια Υπηρεσία


Αρμόδια Υπηρεσία για την υποβολή, εξέταση, έγκριση, απόρριψη της αίτησης για υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 5Α του Ν. 4172/2013, περί εναλλακτικής φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέρουν την φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, για την υποβολή αίτησης ανάκλησης, για την υποβολή και εξέταση των δικαιολογητικών ολοκλήρωσης της απαιτούμενης από τις διατάξεις αυτές επένδυσης, καθώς και για τη συμπλήρωση της σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, ορίζεται η Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής.
 

 

 

Άρθρο 3
Προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Α του Ν. 4172/2013 και απαιτούμενα δικαιολογητικά


1. Ο φορολογούμενος, φυσικό πρόσωπο, που μεταφέρει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα δύναται να υπαχθεί σε εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης, για το εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή, εφόσον σωρευτικά:

α) δεν ήταν φορολογικός κάτοικος της Ελλάδος τα επτά (7) από τα προηγούμενα οκτώ (8) έτη πριν τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του στην Ελλάδα, και
β) αποδεικνύει ότι επενδύει o ίδιος ή συγγενικό του πρόσωπο, κατά την έννοια της περίπτωσης στ΄ του άρθρου 2 του Ν. 4172/2013, ή μέσω νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας στο οποίο ή στην οποία, αντίστοιχα, έχει την πλειοψηφία των μετοχών ή μεριδίων, σε ακίνητα ή επιχειρήσεις ή κινητές αξίες ή μετοχές ή μερίδια σε νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες με έδρα την Ελλάδα.

Το ποσό της επένδυσης αυτής δεν μπορεί να είναι μικρότερο των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ.

Η επένδυση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριών (3) ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Ως «συγγενικό πρόσωπο» νοείται ο/η σύζυγος και οι ανιόντες ή κατιόντες σε ευθεία γραμμή.

Τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης έχουν την ίδια αντιμετώπιση με τους έγγαμους.
Δεν απαιτείται να συντρέχει η προϋπόθεση της περίπτωσης β΄, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο που έχει αποκτήσει και διατηρεί άδεια διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 4251/2014, όπως ισχύει, περί χορήγησης και ανανέωσης άδειας διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα.
2. Προκειμένου για την εξέταση της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ήτοι της φορολογικής κατοικίας του φυσικού προσώπου στην αλλοδαπή, τα επτά (7) από τα προηγούμενα οκτώ (8) έτη πριν τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα, αυτή διενεργείται με βάση τα αρχεία που τηρούνται στη Φορολογική Διοίκηση.
Ειδικότερα, εάν ο φορολογούμενος αιτείται για πρώτη φορά την απόδοση ΑΦΜ, ή εάν εμφανίζεται στα αρχεία της Φορολογικής Διοίκησης ως φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής τα επτά (7) από τα προηγούμενα οκτώ (8) έτη πριν από την αίτηση μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας του δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών.
Σε περίπτωση που από τα αρχεία της Φορολογικής Διοίκησης δεν προκύπτει η φορολογική κατοικία του φορολογουμένου στην αλλοδαπή, για τα επτά (7) από τα προηγούμενα οκτώ (8) έτη πριν την αίτηση μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα, τότε απαιτείται να προσκομίσει, για καθένα από τα έτη για τα οποία δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία:

(α) Βεβαίωση φορολογικής κατοικίας από την αρμόδια φορολογική αρχή του κράτους όπου δηλώνει φορολογικός κάτοικος, από την οποία να προκύπτει ότι είναι φορολογικός κάτοικος αυτού του κράτους.

Εάν ο φορολογούμενος ήταν κάτοικος κράτους με το οποίο υφίσταται Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος (στο εξής ΣΑΔΦΕ), μπορεί να προσκομίσει, αντί της βεβαίωσης, την προβλεπόμενη Αίτηση για την Εφαρμογή της ΣΑΔΦΕ όπου είναι ενσωματωμένο το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας (δίγλωσσα έντυπα), συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από την αρμόδια αλλοδαπή φορολογική αρχή ή
(β) Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται η έκδοση των ανωτέρω από την αρμόδια φορολογική αρχή, αντίγραφο της εκκαθάρισης της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή, ελλείψει εκκαθάρισης, αντίγραφο της σχετικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματός του, που υπέβαλε στο άλλο κράτος ως φορολογικός κάτοικος του κράτους αυτού.
γ) Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση κάποιων από τα ανωτέρω δικαιολογητικά (υπό α΄ ή β΄), επειδή αποδεδειγμένα η αλλοδαπή φορολογική αρχή δεν τα εκδίδει, τότε απαιτείται βεβαίωση από οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή δημοτική ή άλλη αναγνωρισμένη αρχή, με την οποία θα αποδεικνύεται η μόνιμη και σταθερή εγκατάσταση του προσώπου αυτού στο άλλο κράτος για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στο άρθρο 3 παρ. 1 (α) της παρούσας.

3. Ειδικά για την απόδειξη της ιδιότητας του «συγγενικού προσώπου», εφόσον δεν προκύπτει από τα αρχεία της Φορολογικής Διοίκησης, απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης ή πιστοποιητικού ή οποιουδήποτε εγγράφου από δημόσια αρχή ημεδαπής ή αλλοδαπής.
4. Τα ως άνω αλλοδαπά δημόσια έγγραφα, όπως αυτά καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1497/1984 (Α΄188) θα προσκομίζονται κατά τα διεθνή νόμιμα (Κανονισμός ΕΕ 2016/1191, σφραγίδα apostille, προξενική θεώρηση, θεώρηση από το ελληνικό προξενείο, κατά τα οριζόμενα σε διεθνείς συνθήκες που έχουν κυρωθεί με νόμο από την Ελλάδα, κατά περίπτωση) και θα γίνονται δεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα αυτών που επικυρώνονται από δικηγόρους, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του τετάρτου εδαφίου της περ. β΄ της παρ. 2 του αρ. 11 Ν. 2690/1999 (Α΄45), όπως ισχύει, ή επικυρωμένα από το πρωτότυπο αντίγραφα αυτών από συμβολαιογράφους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ή από πρόσωπο, αρχή ή υπηρεσία που από το νόμο έχει τη δυνατότητα αυτή.
Για τα πρόσωπα, τις Υπηρεσίες και τους φορείς που διενεργούν μεταφράσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ισχύουν τα αναφερόμενα στο αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Δ.1002838 ΕΞ 2020/10.01.2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης.
Από τη διαδικασία θεώρησης και μετάφρασης εξαιρούνται οι ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΑΔΦΕ, όπως αυτές ισχύουν για τα κράτη με τα οποία η Ελλάδα έχει συνάψει Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας.

Ειδικές προβλέψεις διέπουν τις ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΑΔΦΕ με ΗΠΑ, ΤΟΥΡΚΙΑ και ΜΟΛΔΑΒΙΑ όπως περιγράφονται στις ΠΟΛ.1107/1999, ΠΟΛ.1092/2005, ΠΟΛ.1210/2015 αντίστοιχα για κάθε κράτος.
5. Προκειμένου για την εξέταση της προϋπόθεσης β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία καθορίζονται οι επιλέξιμες κατηγορίες επενδύσεων, ο χρόνος διατήρησης τους στην Ελλάδα, η διαδικασία απόδειξης της επένδυσης, η παρακολούθηση της διατήρησης της επένδυσης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο που έχει αποκτήσει και διατηρεί άδεια διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 4251/2014, όπως ισχύει, αρκεί η προσκόμιση της άδειας αυτής.
 

 

 

Άρθρο 4
Διαδικασία υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Α του Ν. 4172/2013


1. Το φυσικό πρόσωπο το οποίο πρόκειται να μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα και να υπαχθεί στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή κατά τις διατάξεις του άρθρου 5Α του Ν. 4172/2013 οφείλει να υποβάλει, το αργότερο έως την 31η του μηνός Μαρτίου του εκάστοτε φορολογικού έτους, στο Τμήμα Γ1΄ - Εφαρμογής Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής, αίτηση.
Με την ανωτέρω αίτηση ο αιτών συνυποβάλλει τα σχετικά δικαιολογητικά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 της παρούσας.

Εντός της ίδιας προθεσμίας δύνανται να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή και φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της παρούσας και έχουν ήδη μεταφέρει τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα εντός του προηγούμενου φορολογικού έτους.
Η αίτηση για το τρέχον έτος παραλαμβάνεται ακόμα και αν δεν συνοδεύεται από τα προβλεπόμενα σχετικά δικαιολογητικά κατά το χρόνο υποβολής της.

Ο φορολογούμενος έχει τη δυνατότητα να προσκομίσει τα σχετικά προβλεπόμενα δικαιολογητικά προς συμπλήρωση του φακέλου του εντός της προθεσμίας των εξήντα (60) ημερών που προβλέπεται από το νόμο για την έκδοση της απόφασης.
Σε κάθε περίπτωση, και δεδομένου ότι για κάθε έτος η πράξη διοικητικού προσδιορισμού απαιτείται να εκδοθεί το αργότερο ως την 30η Ιουνίου του οικείου φορολογικού έτους, προκειμένου ο φόρος να καταβληθεί ως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου, γίνεται δεκτό ότι δικαιολογητικά δύνανται να παραλαμβάνονται έως και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Μαΐου εκάστου έτους.
Αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την 31η Μαρτίου και δικαιολογητικά που υποβάλλονται μετά την 31η Μαΐου, γίνονται δεκτά και εξετάζονται προκειμένου για την υπαγωγή του φορολογούμενου στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης του εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή για το επόμενο φορολογικό έτος.
2. Το φυσικό πρόσωπο, με την αίτησή του, έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την επέκταση της εφαρμογής του άρθρου αυτού σε συγγενικό του πρόσωπο, κατά την έννοια της περίπτωσης στ΄ του άρθρου 2 του Ν. 4172/2013, εντός της ίδιας προθεσμίας, υπό την προϋπόθεση της έγγραφής συναίνεσής είτε μέσω της αυτοπρόσωπης παρουσίας του κατά την υποβολή της αίτησης αυτού, ή με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του, από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ (άρθρο 11 παρ. 1 Ν. 2690/1999, όπως ισχύει).

Στην περίπτωση αυτή, δεν εξετάζεται η συνδρομή των προϋποθέσεων της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της παρούσας, για κάθε ένα από τα συγγενικά πρόσωπα.
Για τα ανήλικα, άγαμα τέκνα του φορολογούμενου, εφόσον συνοικούν με αυτόν, δεν απαιτείται να ζητηθεί επέκταση της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 5Α του Ν. 4172/2013 και να υποβληθεί σχετική αίτηση, καθώς τεκμαίρεται, ότι έχουν την ίδια φορολογική κατοικία με αυτόν.

Η επέκταση της εφαρμογής των ως άνω διατάξεων για τα τέκνα αυτά μπορεί να ζητηθεί, με απλή αίτησή τους, κατά το χρόνο που συμπληρώνεται το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους.
Σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης σχέσης ή λύσης του συμφώνου συμβίωσης, με το φορολογούμενο που ζήτησε την υπαγωγή των συγγενικών του προσώπων στις διατάξεις του άρθρου 5Α του Ν. 4172/2013, παύει και η υπαγωγή των προσώπων αυτών στις σχετικές διατάξεις.
3. Η Φορολογική Διοίκηση, αφού παραλάβει την ως άνω αίτηση και δικαιολογητικά, οφείλει να συμπληρώσει την σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή ακολουθώντας τις οδηγίες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Φορολογικών Εφαρμογών της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Α.Α.Δ.Ε..

Η σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή συμπληρώνεται σε όλα στάδια της διαδικασίας υπαγωγής των φορολογουμένων στις διατάξεις του άρθρου 5Α του Ν. 4172/2013.
4. Η Φορολογική Διοίκηση, εξετάζει την αίτηση εντός εξήντα (60) ημερών και εκδίδει απόφαση, με την οποία την εγκρίνει ή την απορρίπτει. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά για την αίτηση υποβάλλονται από τον αιτούντα μέχρι την 31η Μαΐου, η απόφαση της Φορολογικής Διοίκησης εκδίδεται το αργότερο ως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιουνίου του οικείου έτους.

Με την έγκριση της αίτησης, το φυσικό πρόσωπο θεωρείται φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4172/2013, για το φορολογικό έτος για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση του και για δεκαπέντε (15) φορολογικά έτη.

Η Φορολογική Διοίκηση στη ρητή εγκριτική της απόφαση για υπαγωγή του φορολογούμενου στις διατάξεις του άρθρου 5Α του Ν. 4172/2013 τον ενημερώνει ότι η υπαγωγή αυτή λύεται αυτοδίκαια μετά το πέρας δεκαπέντε (15) φορολογικών ετών και δεν δύναται να παραταθεί πέραν των ετών αυτών.
5. Η Φορολογική Διοίκηση ενημερώνει τις φορολογικές αρχές του κράτους στο οποίο το φυσικό πρόσωπο είχε την τελευταία φορολογική του κατοικία μέχρι την υποβολή της αίτησής του, σχετικά με τη μεταφορά αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις περί διεθνούς διοικητικής συνεργασίας όπως αυτές ισχύουν.
6. Οι διατάξεις του άρθρου 5Α του Ν. 4172/2013 εφαρμόζονται υπό την προϋπόθεση ότι οι επενδύσεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της παρούσας πραγματοποιούνται από την έναρξη ισχύος των εν λόγω διατάξεων, ήτοι από τις 12 Δεκεμβρίου 2019 και εφεξής.
Αιτήσεις υπαγωγής στις διατάξεις αυτές μπορούν να υποβληθούν είτε με την έναρξη των επενδύσεων ή το αργότερο έως και τρία (3) έτη μετά την ολοκλήρωση αυτών.
7. Η υπαγωγή ενός φορολογούμενου και των συγγενικών του προσώπων στις διατάξεις του άρθρου 5Α του Ν. 4172/2013, δεν επιφέρει αυτοδικαίως την μεταβολή της φορολογικής κατοικίας άλλων προσώπων, που σχετίζονται με αυτά, πέραν των υπαγόμενων σε αυτές.

 

 

 

Άρθρο 5
Έκδοση πράξεων Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου και Καταβολή του φόρου


1. Εφόσον γίνει δεκτή, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 4 της παρούσας, η υπαγωγή του φορολογουμένου σε εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης για το εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή, το φυσικό πρόσωπο καταβάλλει κάθε φορολογικό έτος φόρο κατ΄ αποκοπή, ανεξαρτήτως του ύψους εισοδήματος που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, ποσού εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.

Για κάθε συγγενικό πρόσωπο, για το οποίο ζητήθηκε και εγκρίθηκε η υπαγωγή στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης, καταβάλλεται ποσό φόρου ίσο με είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ και δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της φορολογίας δωρεών, κληρονομιών και γονικών παροχών.
2. Με την έγκριση της αίτησης του φορολογούμενου και το αργότερο ως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιουνίου του οικείου έτους εκδίδεται για το πρώτο έτος υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Α του Ν. 4172/2013 πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 2 του Ν. 4174/2013, για τον φορολογούμενο και για κάθε συγγενικό του πρόσωπο για το οποίο επεκτείνεται η εφαρμογή του άρθρου αυτού.

Για το έτος αυτό, το ως άνω φυσικό πρόσωπο οφείλει να αποδώσει το κατ΄ αποκοπήν ποσό φόρου εντός τριάντα (30) ημερών από την έγκριση της αίτησής του.
3. Για κάθε ένα από τα επόμενα έτη εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 5Α του Ν. 4172/2013, και υπό την προϋπόθεση ότι ο φορολογούμενος και τα συγγενικά του πρόσωπα συνεχίζουν να υπάγονται σε αυτές, εκδίδεται μία πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, το αργότερο μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουνίου εκάστου φορολογικού έτους, σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 2 του Ν. 4174/2013.
Η πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εκδίδεται, για τη συνολική φορολογική υποχρέωση, στο όνομα του φορολογούμενου, με αναγραφή των συγγενικών του προσώπων που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 5Α του Ν. 4172/2013, και του ποσού του κατ΄ αποκοπήν φόρου που τους αναλογεί.
4. Ειδικά, για τα τέκνα του φορολογούμενου για τα οποία, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 της παρούσας, δεν απαιτείται η αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Α του Ν. 4172/2013, δεν οφείλεται το κατ΄ αποκοπήν ποσό φόρου των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.
5. Ο φόρος του άρθρου αυτού καταβάλλεται κάθε φορολογικό έτος σε μία (1) δόση μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου και δεν συμψηφίζεται με άλλες φορολογικές υποχρεώσεις ή τυχόν πιστωτικά υπόλοιπα των προσώπων που έχουν υπαχθεί στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης.

Τυχόν φόρος που έχει καταβληθεί από τα ίδια αυτά πρόσωπα στην αλλοδαπή για τα εισοδήματα που καλύπτονται από τον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης δεν συμψηφίζεται έναντι οποιασδήποτε φορολογικής τους υποχρέωσης στην Ελλάδα.

Για την εκπρόθεσμη καταβολή του φόρου αυτού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4174/2013 ως ισχύουν.
6. Το φυσικό πρόσωπο που εντάσσεται στις διατάξεις του άρθρου 5Α του Ν. 4172/2013, εφόσον σε κάποιο φορολογικό έτος, και το αργότερο μέχρι την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου του έτους αυτού, δεν καταβάλλει ολόκληρο το οριζόμενο στην παράγραφο 1 κατ΄ αποκοπήν ποσό φόρου, παύει να υπάγεται στις διατάξεις του εν λόγω άρθρου από το οικείο φορολογικό έτος και εφεξής φορολογείται για το παγκόσμιο εισόδημά του βάσει των γενικών διατάξεων του Ν. 4172/2013.
7. Με την καταβολή του ως άνω κατ΄ αποκοπήν ποσού φόρου εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του φυσικού προσώπου που έχει υπαχθεί στις διατάξεις της εναλλακτικής φορολόγησης για εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή και το φυσικό πρόσωπο απαλλάσσεται από φόρο κληρονομιών ή δωρεών περιουσίας που βρίσκεται στην αλλοδαπή.

 

 

 

Άρθρο 6
Αίτηση Ανάκλησης


1. Το φυσικό πρόσωπο δύναται, σε οποιοδήποτε φορολογικό έτος κατά τη διάρκεια της προβλεπόμενης στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 της παρούσας περιόδου υπαγωγής στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματός του στην αλλοδαπή, να υποβάλει αίτηση για την ανάκληση της υπαγωγής του στις διατάξεις αυτές.
Η αίτηση ανάκλησης υποβάλλεται από τον φορολογούμενο μέχρι την 31η του μηνός Μαρτίου του φορολογικού έτους για το οποίο ζητείται ανάκληση της υπαγωγής στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματός του στην αλλοδαπή, και ενημερώνεται από τη Φορολογική Διοίκηση η σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 4 της παρούσας.
2. Σε περίπτωση ανάκλησης, το φυσικό πρόσωπο υπάγεται σε φορολογία σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις για το φορολογικό έτος εντός του οποίου υποβάλλει την αίτηση ανάκλησης και εφεξής δεν υποχρεούται στην καταβολή του οριζόμενου κατ΄ αποκοπήν ποσού φόρου για το έτος αυτό.
Έπειτα από την υποβολή της αίτησης ανάκλησης, νέα αίτηση υπαγωγής στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης του εισοδήματος αλλοδαπής μπορεί να γίνεται δεκτή, με τις κάτωθι προϋποθέσεις και όρους:

α) Αν έχει ολοκληρωθεί η επένδυση, νέα αίτηση υπαγωγής μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε εντός του χρονικού διαστήματος της παραγράφου 4 του άρθρου 5A του Ν. 4172/2013, χωρίς να απαιτείται νέα επένδυση, και εφόσον γίνει δεκτή, θα ισχύει για τόσα έτη όσα υπολείπονται ως τη συμπλήρωση του ως άνω χρονικού διαστήματος, ήτοι έως τη συμπλήρωση δεκαπενταετίας από την αρχική υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 5Α του Ν. 4172/2013.
β) Αν η ανάκληση λάβει χώρα εντός της τριετούς προθεσμίας που προβλέπεται για την ολοκλήρωση της επένδυσης και αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, υπό την προϋπόθεση ότι ο φορολογούμενος παραμένει φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, δύναται να υποβάλει εκ νέου αίτηση και εφόσον αυτή γίνει δεκτή, ο φορολογούμενος θα υπαχθεί εκ νέου στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης για τόσα έτη όσα υπολείπονται ως τη συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος της παρ. 4 του άρθρου 5Α του Ν. 4172/2013 και υπό την προϋπόθεση ολοκλήρωσης της επένδυσης εντός του χρόνου που υπολείπεται της αρχικής τριετίας.
γ) Αν η ανάκληση λάβει χώρα εντός της τριετούς προθεσμίας που προβλέπεται για την ολοκλήρωση της επένδυσης χωρίς αυτή να έχει ολοκληρωθεί, και ο φορολογούμενος κατέστη στο μεταξύ φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής, δύναται να υποβάλει εκ νέου αίτηση μόνο μετά της ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης και εφόσον αυτή γίνει δεκτή, ο φορολογούμενος θα υπαχθεί εκ νέου στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης για τόσα έτη όσα υπολείπονται ως τη συμπλήρωση της δεκαπενταετίας και υπό την προϋπόθεση ότι θα προβεί σε νέα επένδυση με βάση την περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 5A του Ν. 4172/2013.

3. Αίτηση ανάκλησης του φυσικού προσώπου συνεπάγεται αυτόματα και ανάκληση της υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Α του Ν. 4172/2013 των συγγενικών του προσώπων.

Τα συγγενικά αυτού πρόσωπα, δύνανται να υποβάλουν αίτηση ανάκλησης στο όνομά τους, χωρίς αυτή να επηρεάζει τους λοιπούς υπαγόμενους στις διατάξεις του άρθρου 5Α του Ν. 4172/2013.

Αίτηση ανάκλησης, δύναται να υποβάλλει το φυσικό πρόσωπο και για κάποιο από τα συγγενικά αυτού πρόσωπα, για τα οποία ζήτησε την επέκταση της εφαρμογής των σχετικών διατάξεων, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης.

 

 

 

Άρθρο 7
Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος


1. Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογητέο εισόδημα του προσώπου που υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 5Α του Ν. 4172/2013, το οποίο τυχόν προκύπτει στην ημεδαπή, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν. 4172/2013, υποβάλλεται και η καταβολή του φόρου διενεργείται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 67 του Ν. 4172/2013, ενώ για τα εισοδήματα που προκύπτουν στην αλλοδαπή, κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Ν. 4172/2013, και τα οποία υπόκεινται στην εναλλακτική φορολόγηση δεν υφίσταται υποχρέωση δήλωσής τους.
2. Η Φορολογική Διοίκηση κατά τον προσδιορισμό της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματος του φορολογουμένου, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 30 του Ν. 4172/2013, υποχρεούται να λάβει υπόψη τα αναγραφόμενα στη δήλωση χρηματικά ποσά τα οποία αποδεικνύονται από νόμιμα παραστατικά στοιχεία.

Ο φορολογούμενος που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 5Α Ν. 4172/2013 φέρει το βάρος της απόδειξης για τα ποσά αυτά που, μεταξύ άλλων, είναι η εισαγωγή συναλλάγματος που δεν εκχωρείται υποχρεωτικά στην Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή του στην αλλοδαπή.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπερίπτωση δδ΄ της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 34 του Ν. 4172/2013 η δικαιολόγηση της απόκτησης αυτού του συναλλάγματος δεν απαιτείται για τα πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 5Α του Ν. 4172/2013.
3. Τα οριζόμενα στην Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31.07.2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής "Με εντολή Διοικητή" σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, ως προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την παραλαβή φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων, ισχύουν και για τα πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 5Α του Ν. 4172/2013.

 

 

 

Άρθρο 8
Ολοκλήρωση της επένδυσης


1. Μετά το πέρας τριών (3) ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Α του Ν. 4172/2013 ο φορολογούμενος υποχρεούται να προσέλθει στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής, με σχετικά δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν την περάτωση της επένδυσης, προκειμένου να ενημερωθεί η αναφερόμενη στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 της παρούσας ηλεκτρονική εφαρμογή, και να εξακολουθήσει η υπαγωγή του στο καθεστώς της εναλλακτικής φορολόγησης του άρθρου 5Α του Ν. 4172/2013.

Ο φορολογούμενος υποχρεούται να προσκομίσει στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής τα σχετικά δικαιολογητικά περάτωσης της επένδυσης εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη λήξη της τριετούς προθεσμίας.

Εφόσον η ολοκλήρωση της επένδυσης προκύπτει από τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα στη Φορολογική Αρχή, ο φορολογούμενος δεν υποχρεούται στην προσκόμιση σχετικών δικαιολογητικών για αυτές τις επενδύσεις.
2. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 6 της παρούσας για τις περιπτώσεις υποβολής αίτησης ανάκλησης, σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η επένδυση της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της παρούσας, αίρεται η υπαγωγή του στο καθεστώς της εναλλακτικής φορολόγησης για το εισόδημα αλλοδαπής προέλευσης και υπάγεται σε φορολογία σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του Ν.4172/2013 από το πρώτο έτος ένταξής του στο καθεστώς αυτό.

Τα κατ΄ αποκοπήν ποσά φόρου που έχουν καταβληθεί δεν επιστρέφονται.

 

 

 

Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος


1. Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή για αιτήσεις υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Α του Ν. 4172/2013 που υποβάλλονται εντός του 2020 και επόμενα και αφορούν μεταφορά της φορολογικής κατοικίας για τα έτη 2020 και επόμενα.

Οι επενδύσεις που απαιτούνται για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 5Α του Ν. 4172/2013 θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί από την έναρξη ισχύος των διατάξεων αυτών (ήτοι από τις 12-12-2019, ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4646/2019) και έπειτα.
2. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm