Open menu
19 | 01 | 2022

Αθήνα 07/02/2020
Αρ. πρωτ.:

Α. 1018

ΘΕΜΑ: Εξειδίκευση και απόδειξη της πλήρωσης του κριτηρίου της χρήσης και εκμετάλλευσης στις εκμισθώσεις επαγγελματικών πλοίων αναψυχής.

 

Άρθρο 1
Ορισμοί


Για τους σκοπούς της παρούσας νοούνται ως:

1. «Επαγγελματικά πλοία αναψυχής»:

Τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής του Ν. 4256/2014, όπως ισχύει.

2. «Μη προκαθορισμένος πλους»:

Θαλάσσιο ταξίδι κατά την έναρξη του οποίου δεν έχει καθορισθεί / δηλωθεί λιμένας άφιξης ή, αν έχει καθορισθεί, δύναται υπό κανονικές συνθήκες να μεταβληθεί κατά βούληση, βάσει των κείμενων διατάξεων.

3. «Διεθνή ύδατα»:

Θαλάσσιος χώρος πέραν της αιγιαλίτιδας ζώνης της Ελλάδας.

4. «Ύδατα άλλου κράτους εκτός Ε.Ε.»:

Θαλάσσιος χώρος πέραν της αιγιαλίτιδας ζώνης της Ελλάδας και των διεθνών υδάτων που ανήκει σε άλλο κράτος εκτός της Ε.Ε.

 

 

 

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής


Η παρούσα εφαρμόζεται στην εκμίσθωση σκαφών αναψυχής, από εκμισθωτή, εγκατεστημένο ή μη στο εσωτερικό της Χώρας, που διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ στο εσωτερικό της Χώρας, ή από εκμισθωτή μη εγκατεστημένο στο εσωτερικό της Χώρας που δεν διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ, τα οποία πραγματοποιούν μη προκαθορισμένους πλόες και ξεκινούν από ή προσεγγίζουν σε ελληνικούς λιμένες, ή διέρχονται των εγχώριων υδάτων της Χώρας, εφόσον οι μισθώσεις αυτές αφορούν σε:

α) Βραχυχρόνιες μισθώσεις (έως και 90 ημερών) με τόπο φορολογίας την Ελλάδα, για τις οποίες ο τόπος διάθεσης του σκάφους στον λήπτη βρίσκεται στο εσωτερικό της Χώρας.
Οι εν λόγω μισθώσεις φορολογούνται στην Ελλάδα εκτός εάν η χρήση και εκμετάλλευση πραγματοποιείται σε διεθνή ύδατα ή ύδατα άλλου κράτους εκτός Ε.Ε., σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα, οπότε οι πράξεις αυτές φορο­λογούνται κατά το μέρος αυτό εκτός Ελλάδας, με σκοπό την αποφυγή της διπλής φορολόγησης καθώς και την άρση των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού.

β) Μισθώσεις με τόπο φορολογίας εκτός Ε.Ε., που αφορούν σε:

Βραχυχρόνιες μισθώσεις για τις οποίες ο τόπος διάθεσης του σκάφους στο λήπτη βρίσκεται εκτός Ε.Ε.
Μακροχρόνιες μισθώσεις (άνω των 90 ημερών) σε μη υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο για τις οποίες ο τόπος φορολογίας βρίσκεται εκτός της Ε.Ε., λόγω του ότι ο μη υποκείμενος στον φόρο λήπτης είναι εγκατεστημένος εκτός της Ε.Ε. ή λόγω του ότι το σκάφος τίθεται πράγματι στη διάθεση του μη υποκείμενου λήπτη εκτός της Ε.Ε. από εγκατάσταση που διαθέτει ο παρέχων στον ίδιο τόπο της διάθεσης του σκάφους.

Οι εν λόγω μισθώσεις φορολογούνται κατά το μέρος που η χρήση και εκμετάλλευση των υπηρεσιών μίσθωσης πραγματοποιείται στα ύδατα της Ελλάδας, σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα, με σκοπό την αποφυγή της μη φορολόγησης καθώς και την άρση των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού που μπορούν να προκληθούν χάριν του τόπου που το σκάφος αναψυχής τίθεται στη διάθεση του λήπτη ή του τόπου εγκατάστασης του μη υποκείμενου στον φόρο λήπτη.

 

 

Άρθρο 3
Υπολογισμός της φορολογητέας αξίας


1. Για τις πράξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας, κατά τον χρόνο που ο φόρος καθίσταται απαιτητός η φορολογητέα αξία υπολογίζεται σύμφωνα με τις ακό­λουθες εναλλακτικές περιπτώσεις:

α) Στο σύνολο της αντιπαροχής (ήτοι σε ποσοστό 100% της φορολογητέας αξίας).
β) Σύμφωνα με την πραγματική χρήση και εκμετάλλευση στα ύδατα της Χώρας, ανά ναύλο, όπως η εκμετάλλευση αυτή προσδιορίζεται μετά την ολοκλήρωση του ναύλου και λαμβάνοντας υπόψη την αιγιαλίτιδα ζώνη της Χώρας.

Στις περιπτώσεις αυτές είναι δυνατό να επιβαρύνεται η συνολική αντιπαροχή (100%) με ΦΠΑ και εν συνεχεία να εκδίδεται πιστωτικό τιμολόγιο για τη μείωση του ποσού του φόρου.

Η επιλογή αυτή εφαρμόζεται υποχρεωτικά για το σύνολο των ναύλων που ολοκληρώνονται εντός συγκεκριμένου φορολογικού έτους, που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση α΄, και ως μέσο για την απόδειξη του χρόνου παραμονής και της απόστασης που διανύεται στα διεθνή ύδατα ή σε ύδατα άλλου κράτους εκτός της Ε.Ε., χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά, τα ηλεκτρονικά συστήματα αυτόματης αναγνώρισης (AIS) που αναφέρονται στην περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 της παρούσας.

Για τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας λαμβάνεται υπόψη το υψηλότερο ποσοστό χρήσης και εκμετάλλευσης όπως προκύπτει με την εφαρμογή του κριτηρίου του χρόνου παραμονής ή των διανυόμενων αποστάσεων στα ύδατα της Χώρας.
γ) Σε ποσοστό 50% της συνολικής αντιπαροχής που καταβάλλεται για την εν λόγω παροχή υπηρεσιών, λόγω της διενέργειας μέρους του πλου στα διεθνή ύδατα ή σε ύδατα άλλου κράτους εκτός Ε.Ε., με την επιφύλαξη της οριστικοποίησης του εν λόγω ποσοστού στο τέλος του φορολογικού έτους, για το σύνολο των ναύλων που ολοκληρώνονται εντός του φορολογικού έτους, σύμφωνα με τα άρθρα 4, 5 και 6 της παρούσας.

Σε περίπτωση μη οριστικοποίησης επιβαρύνεται η συνολική αντιπαροχή (100%) με Φ.Π.Α.

Η οριστικοποίηση του ποσοστού φορολόγησης γίνεται ανά πλοίο και για το σύνολο των ναύλων μόνο εάν τηρούνται οι προϋποθέσεις και τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 4 και την παρ. 1 του άρθρου 5, για το σύνολο του φορολογικού έτους.

2. Στην περίπτωση που τα πλοία αναψυχής χρησιμοποιούνται και ως επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια, σύμφωνα με το Ν. 4256/2014, η δραστηριότητά τους αυτή ως επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια φορολογείται στο σύνολο της αντιπαροχής με τον οικείο συντελεστή ΦΠΑ.

 

 

 

Άρθρο 4
Οριστικοποίηση του ποσοστού φορολόγησης λόγω πλεύσης σε διεθνή ύδατα ή σε ύδατα άλλου κράτους εκτός Ε.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 περ. γ΄


1. Τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής του Ν. 4256/2014, ως πλοία που πραγματοποιούν μη προκαθορισμένους πλόες, θεωρείται ότι οριστικοποιούν το ποσοστό φορολόγησης κατά 50%, για το σύνολο των ναύλων που ολοκληρώνονται εντός ενός φορολογικού έτους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας, μόνο εάν, άνω του 60% του χρόνου χρήσης και εκμετάλλευσης του πλοίου, όπως αυτός προκύπτει από το χρόνο μίσθωσης αυτού, καθώς και άνω του 60% της συνολικά διανυόμενης απόστασης από το πλοίο πραγματοποιείται πέραν της αιγιαλίτιδας ζώνης της ηπειρωτικής Χώρας, εάν ο λιμένας αναχώρησης βρίσκεται στην ηπειρωτική Χώρα, ή πέραν της αιγιαλίτιδας ζώνης του νησιού που βρίσκεται ο λιμένας αναχώρησης, ή/και σε χωρικά ύδατα άλλου κράτους εκτός Ε.Ε. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 1.
2. Για τον υπολογισμό του συνολικού χρόνου μίσθωσης και της συνολικά διανυόμενης απόστασης της παρ. 1, λαμβάνονται υπόψη αποκλειστικά οι εκμισθώσεις, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 αυτής και εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 προς τον σκοπό του υπολογισμού της φορολογητέας αξίας.

 

 

 

Άρθρο 5
Απόδειξη του χρόνου παραμονής και της απόστασης που διανύεται στα διεθνή ύδατα ή σε ύδατα άλλου κράτους εκτός Ε.Ε.


1. Η απόδειξη του χρόνου παραμονής και της απόστασης που διανύεται στα διεθνή ύδατα ή σε ύδατα άλλου κράτους εκτός Ε.Ε. κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, πραγματοποιείται:

α) Για τα πλοία με μήκος άνω των δώδεκα (12) μέτρων υποχρεωτικά, ή προαιρετικά για τα πλοία με μήκος έως και δώδεκα (12) μέτρα, με τη χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων αυτόματης αναγνώρισης (AIS) (κατηγορίας Α), το οποίο ανταποκρίνεται στα πρότυπα απόδοσης του ΙΜΟ, όπως αναφέρεται στα άρθρα 6 και 6α της Οδηγίας 2002/59/ΕΚ, η οποία έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο με το π.δ. 49/2005 (ΦΕΚ Α΄ 66), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
β) Για τα πλοία έως και δώδεκα (12) μέτρων, τα οποία δεν διαθέτουν τα ηλεκτρονικά συστήματα της ανωτέρω περ. α΄, για τα οποία εφαρμόζεται η περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3, με την επιβεβαίωση μετά τη λήξη της μίσθωσης από το μισθωτή, με σχετική ενυπόγραφη αναφορά επί του ναυλοσυμφώνου, ότι για το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου μίσθωσης το πλοίο παρέμεινε και η συνολικά διανυόμενη απόσταση πραγματοποιήθηκε, πέραν της αιγιαλίτιδας ζώνης, της ηπειρωτικής Χώρας εάν ο λιμένας αναχώρησης βρίσκεται στην ηπειρωτική Χώρα, ή πέραν της αιγιαλίτιδας ζώνης του νησιού που βρίσκεται ο λιμένας αναχώρησης, ή/και σε χωρικά ύδατα άλλου κράτους εκτός Ε.Ε. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 1, μόνο εάν ο χρόνος μίσθωσης είναι άνω των 48 ωρών.

Η ανωτέρω δήλωση θα πρέπει να επιβεβαιώνεται από κάθε στοιχείο που ο εκναυλωτής είναι σε θέση να γνωρίζει για τη χρήση του σκάφους όπως για παράδειγμα τα στοιχεία του ημερολογίου του σκάφους, εφόσον υφίσταται υποχρέωση τήρησης αυτού από τις κείμενες διατάξεις.

2. Οι υποκείμενοι της ανωτέρω περ. α΄ έχουν υποχρέωση εγκατάστασης, σε κάθε πλοίο που εκμεταλλεύονται, συστημάτων αυτόματης αναγνώρισης (AIS) προκειμένου να αποδεικνύεται ο χρόνος παραμονής τους και η απόσταση που διανύεται στα διεθνή ύδατα ή σε ύδατα άλλου κράτους, ανεξάρτητα εάν εμπίπτουν ή όχι στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 49/2005. Το AIS πρέπει να διατηρείται πάντοτε σε λειτουργία, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες διεθνείς συμφωνίες, κανόνες ή πρότυπα προβλέπουν την προστασία των σχετικών με τη ναυσιπλοΐα πληροφοριών ή την ασφάλεια από έκνομες ενέργειες.
3. Στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) δημιουργείται ηλεκτρονική εφαρμογή αποθήκευσης και επεξεργασίας των στοιχείων της παραγράφου 1, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΟΛ. 1177/2018 , για την διαπίστωση του χρόνου παραμονής και της απόστασης που διανύεται εκτός του εσωτερικού της Χώρας.

Η εφαρμογή χρησιμοποιείται από τις αρμόδιες φορολογικές και ελεγκτικές αρχές της Α.Α.Δ.Ε. για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της δραστηριότητας αυτής.

 

 

 

Άρθρο 6
Ηλεκτρονική εφαρμογή για τη διαπίστωση της χρήσης και εκμετάλλευσης - Χρόνος καταβολής του φόρου λόγω μη οριστικοποίησης.


1. Δημιουργείται ηλεκτρονική εφαρμογή στο διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε., στην οποία ο υποκείμενος στο φόρο, ή ο υπηρεσιακός χρήστης, διαπιστώνει τη χρήση και εκμετάλλευση του πλοίου, που διαθέτει ηλεκτρονικά συστήματα αυτόματης αναγνώρισης (AIS) σύμφωνα με την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 5, στα ύδατα της Χώρας, ή σε διεθνή ύδατα και σε ύδατα άλλου κράτους εκτός Ε.Ε., ώστε να είναι δυνατός ο ορθός υπολογισμός του φόρου, που πρέπει να καταβληθεί από τον υποκείμενο στο φόρο, ή ο προσδιορισμός αυτού στο πλαίσιο του φορολογικού ελέγχου, ανά ναύλο, ή για το σύνολο των ναύλων που αφορούν συγκεκριμένο φορολογικό έτος.
2. Η πιστοποίηση των υποκειμένων στο φόρο διενεργείται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τους χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του TAXISnet.

Οι ήδη πιστοποιημένοι χρήστες δεν χρειάζεται να εγγραφούν εκ νέου και χρησιμοποιούν τους κωδικούς ασφαλείας που διαθέτουν.
3. Ο υποκείμενος στο φόρο ή ο υπηρεσιακός χρήστης καταχωρεί στην ως άνω εφαρμογή τα στοιχεία του αριθμού του e-Μητρώου του πλοίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΟΛ. 1209/2018, καθώς και για κάθε μίσθωση ξεχωριστά, εφόσον εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, τα εξής στοιχεία:

α) Το εάν ο ναύλος φορολογείται με την πραγματική χρήση και εκμετάλλευση στα ύδατα της Χώρας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 3, ή σε ποσοστό 50% σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3. Εφόσον έχει επιλεγεί η φορολόγηση με την περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 υφίσταται η υποχρέωση οριστικοποίησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 4 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 5.
β) την συνολική αντιπαροχή για το ναύλο.
γ) την ημερομηνία έναρξης και λήξης της μίσθωσης.
δ) Τον λιμένα αναχώρησης στην περίπτωση εφαρμογής της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3.

4. Οι πραγματοποιούμενοι ναύλοι θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα εντός περιόδου για την οποία υφίσταται έναρξη εργασιών του υποκείμενου, εντός του φορολογικού έτους. Τα στοιχεία αυτά ελέγχονται βάσει στοιχείων που διαθέτει οίκοθεν η Α.Α.Δ.Ε.
5. Ναύλοι για τους οποίους εφαρμόζονται οι διατάξεις της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 και δεν υφίστανται στοιχεία των ηλεκτρονικών συστημάτων για συγκεκριμένο πλου λόγω αντιμετώπισης αποκλειστικά τεχνικών προβλημάτων που αποδεικνύονται από τον υποκείμενο στο φόρο ή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 5 της παρούσας, η φορολογητέα αξία αυτών οριστικοποιείται με βάση τα στοιχεία των λοιπών ναύλων.
6. Η καταβολή του οφειλόμενου φόρου σε περίπτωση μη οριστικοποίησης πραγματοποιείται με τη δήλωση ΦΠΑ στην οποία καταχωρούνται οι διακανονισμοί του φόρου για το προηγούμενο φορολογικό έτος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 33 του Κώδικα ΦΠΑ και στην ΠΟΛ. 1205/2015 (ΑΔΑ: Ψ13ΩΗ-Λ5Ι).

Η καταβολή του φόρου σε περίπτωση πραγματικής χρήσης πραγματοποιείται κατά το χρόνο που ορίζεται στις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ.

 

 

 

Άρθρο 7
Λοιπές διατάξεις


1. Οι υποκείμενοι στο φόρο αναγράφουν στα στοιχεία που εκδίδουν και στα ναυλοσύμφωνα που συνάπτουν, τον τρόπο φορολόγησης των μισθώσεων που πραγματοποιούν, το σύνολο της φορολογητέας αξίας, το ποσοστό φορολόγησης και το κριτήριο απόδειξης που εφαρμόζουν για την οριστικοποίηση αυτού κάνοντας μνεία κατά περίπτωση των διατάξεων των άρθρων 3, 4 και 5 της παρούσας.
2. Οι αρμόδιες φορολογικές και ελεγκτικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), πραγματοποιούν ελέγχους, προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης.

Η επιλογή τυχόν δείγματος προς έλεγχο δύναται να διενεργείται και σε κεντρικό επίπεδο, με εφαρμογή μεθόδων ανάλυσης κινδύνου, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της παρ. 3 του άρθρου 5.
3. Ο έλεγχος δύναται να αφορά εκτός από τα υποβληθέντα από τους υποκείμενους στοιχεία και σε φυσικούς ελέγχους στο ημερολόγιο του σκάφους, ή στα ηλεκτρονικά συστήματα, ή άλλους ελέγχους κατά την κρίση των ανωτέρω Υπηρεσιών.
4. Οι υποκείμενοι στο φόρο, μη εγκατεστημένοι στο εσωτερικό της Χώρας που έχουν υποχρέωση καταβολής φόρου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση για τις διενεργούμενες από αυτούς πράξεις που φορολογούνται εν μέρει ή συνολικά στο εσωτερικό της Χώρας, έχουν υποχρέωση να αποκτήσουν ΑΦΜ/ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΟΛ. 1113/2013 καθώς και της ΠΟΛ. 1281/1993 , κατά περίπτωση.

Οι ανωτέρω υποκείμενοι έχουν όλες τις δηλωτικές υποχρεώσεις που ορίζονται στις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ.
5. Σε περίπτωση μη εγκατεστημένων στο εσωτερικό της Χώρας υποκειμένων στον φόρο οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει ΑΦΜ/ΦΠΑ, εφαρμόζονται υποχρεωτικά οι διατάξεις της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 3.

Για τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας λαμβάνεται υπόψη η αξία της μίσθωσης και η ημερομηνία έναρξης και λήξης αυτής, όπως προσδιορίζονται με κάθε πρόσφορο μέσο.

Ως στοιχείο εξετάζεται σε κάθε περίπτωση ο χρόνος ελλιμενισμού του σκάφους σε ελληνικούς λιμένες.

Για τα ανωτέρω στοιχεία και τον υπολογισμό του χρόνου παραμονής του πλοίου/ σκάφους στα ύδατα της Χώρας οι ελεγκτικές υπηρεσίες δύνανται να αποστέλλουν σχετικό αίτημα στις υπηρεσίες της Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. με τα πλήρη στοιχεία του σκάφους, όπως προκύπτουν από τα έγγραφα αυτού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 και μόνο εφόσον τα πλοία αυτά διαθέτουν ηλεκτρονικά συστήματα αυτόματης αναγνώρισης (AIS).

 

 

 

 

Άρθρο 8
Μεταβατικές διατάξεις


1. Για τους υποκειμένους στον φόρο που πραγματοποίησαν μισθώσεις επαγγελματικών σκαφών αναψυχής από 24.04.2019 μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία έως 24.04.2019.
2. Η ηλεκτρονική εφαρμογή του άρθρου 6 της παρούσας ολοκληρώνεται έως 31.3.2021.

Σε περίπτωση έναρξης λειτουργίας της ως άνω ηλεκτρονικής εφαρμογής μετά την 1.4.2021, η οριστικοποίηση για το έτος 2020 πραγματοποιείται με βάση στοιχεία που διαθέτουν οι υποκείμενοι στο φόρο, για τα οποία φέρουν το βάρος της απόδειξης, με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως ιδιωτικά συστήματα γεωγραφικού εντοπισμού.

 

 

 

Άρθρο 9
Έναρξη Ισχύος - Δημοσίευση


Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της κυβερνήσεως.

 

 

Σημείωση: Η Απόφαση είχε ανασταλεί με την Α. 1118/2020 και επανήρθε σε ισχύ από 1/4/2021, με την Α. 1070/2021.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm