Open menu
27 | 06 | 2022

Αθήνα 29/12/2015
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1268


ΘΕΜΑ:
Υποχρεώσεις υποκειμένων που παρέχουν απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ υπηρεσίες εκπαίδευσης σύμφωνα με την περ. ιβ΄ της παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ, όπως ισχύει (άρθρο 19 του Ν. 4346/2015).

 

Ορίζουμε τις υποχρεώσεις που οφείλουν να εκπληρώσουν οι υποκείμενοι που πραγματοποιούν απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ πράξεις σύμφωνα με την περ. ιβ΄ της παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ , όπως ισχύει μετά την από 20.07.2015 αντικατάσταση της με την παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 4346/2015 , ως ακολούθως:

1. Να εκδώσουν πιστωτικά φορολογικά στοιχεία για το ΦΠΑ των αρχικών ή συμπληρωματικών φορολογικών στοιχείων τα οποία εκδόθηκαν για τις υπηρεσίες εκπαίδευσης και τις στενά συνδεόμενες με αυτή πράξεις που πραγματοποίησαν από 20.7.2015 έως και 20.11.2015, προκειμένου να επιστραφεί στους λήπτες των υπηρεσιών αυτών ο ΦΠΑ που τους επιρρίφθηκε, μετά την αναδρομική απαλλαγή από το ΦΠΑ των υπηρεσιών εκπαίδευσης. Δικαιολογείται η μη έκδοση πιστωτικών φορολογικών στοιχείων στην περίπτωση που υφίσταται αδυναμία επιστροφής του ΦΠΑ στους αντισυμβαλλόμενους (λήπτες των υπηρεσιών). Αδυναμία επιστροφής συντρέχει στις περιπτώσεις που οι υποκείμενοι που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης δεν διαθέτουν στοιχεία επικοινωνίας των αντισυμβαλλομένων τους, ή τα στοιχεία που διαθέτουν έχουν μεταβληθεί κατά τρόπο ώστε να μην είναι δυνατή η επικοινωνία με αυτούς.
2. Οι υποκείμενοι που διενεργούν αποκλειστικά απαλλασσόμενες πράξεις χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους, υποχρεούνται:

α) Να υποβάλουν δήλωση μεταβολών έως και τις 30.12.2015 για την ένταξή τους στο απαλλασσόμενο καθεστώς ΦΠΑ με ημερομηνία μεταβολής την 20.7.2015, εφόσον έχουν ήδη υποβάλει δήλωση μεταβολών για την ένταξη τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.
β) Να υποβάλουν «αίτηση επιστροφής» για τη διαγραφή των ποσών που έχουν βεβαιωθεί στη φορολογική διοίκηση, με βάση τις χρεωστικές δηλώσεις ΦΠΑ που έχουν υποβληθεί, καθώς και την επιστροφή των ποσών που τυχόν έχουν καταβληθεί, τα οποία μετά την αναδρομική απαλλαγή των πράξεων αυτών θεωρούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
Η «αίτηση επιστροφής» υποβάλλεται σε έντυπη μορφή στη Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα υπόδειγμα Ι, επισυνάπτοντας σε αυτή «κατάσταση», βάσει του συνημμένου υποδείγματος II, με τα εκδοθέντα πιστωτικά φορολογικά στοιχεία. Στην «κατάσταση» αναγράφονται κατά αύξοντα αριθμό ανά φορολογική περίοδο, ο αριθμός εκάστου εκδοθέντος πιστωτικού στοιχείου, ο ΑΦΜ του λήπτη των στοιχείων εφόσον διαθέτει, η φορολογητέα αξία στην οποία αντιστοιχεί, ο ΦΠΑ που αναλογεί, καθώς και τα σύνολα της φορολογητέας αξίας και του ΦΠΑ ανά φορολογική περίοδο.
Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., εκδίδει Απόφαση σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα υπόδειγμα III, καθώς και Α.Φ.Ε.Κ κατά τα οριζόμενα στην Α.Υ.Ο. 1027320/678/006Β/24.2.1998.
Το ποσό της οφειλής που διαγράφεται και τυχόν επιστρέφεται με την διαδικασία της παρούσας δεν μπορεί να υπερβαίνει το σύνολο του φόρου που προκύπτει βάσει της ανωτέρω κατάστασης για την ίδια φορολογική περίοδο.
γ) Να ανακαλέσουν τυχόν αιτήσεις επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου, οι οποίες υποβλήθηκαν σύμφωνα με τις ΑΥΟ ΠΟΛ. 1073/2004 , 1090/2012 και 1067/2013 και αφορούν τις απαλλασσόμενες πράξεις. Ποσά που τυχόν έχουν επιστραφεί βάσει των αιτήσεων αυτών, καταβάλλονται στο Δημόσιο με υποβολή έκτακτης δήλωσης.
δ) Εάν δεν εκδώσουν τα πιστωτικά φορολογικά στοιχεία, να καταβάλουν με έκτακτη δήλωση στο Δημόσιο τον ΦΠΑ που έχει χρεωθεί στα αρχικά ή συμπληρωματικά στοιχεία, ανεξάρτητα εάν αυτός έχει αναγραφεί στις ήδη υποβληθείσες δηλώσεις ΦΠΑ. Για τον προσδιορισμό της οφειλής δεν αναγνωρίζεται για έκπτωση φόρος εισροών, καθώς μετά την αναδρομική απαλλαγή από το ΦΠΑ των υπηρεσιών εκπαίδευσης δεν υφίσταται σχετικό δικαίωμα.
ε) Να καταβάλουν με έκτακτη δήλωση τον ΦΠΑ που αναλογεί στις πραγματοποιηθείσες ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών, στην περίπτωση που με δηλώσεις ΦΠΑ που έχουν υποβληθεί άσκησαν το αντίστοιχο δικαίωμα έκπτωσης ή στην περίπτωση που δεν έχουν υποβάλει τις σχετικές δηλώσεις ΦΠΑ για τις πράξεις αυτές.
Το σύνολο του οφειλόμενου φόρου που προκύπτει βάσει των ανωτέρω περιπτώσεων της παραγράφου αυτής δύναται να καταβάλλεται με μία ενιαία έκτακτη δήλωση έως και τις 29.1.2016.

3. Οι υποκείμενοι που υπάγονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ από άλλη αιτία υποχρεούνται, υποβάλλοντας τροποποιητικές δηλώσεις, όπου απαιτείται:

α) Να καταχωρήσουν τα ανωτέρω πιστωτικά φορολογικά στοιχεία στη δήλωση ΦΠΑ της φορολογικής περιόδου εντός της οποίας εκδόθηκαν, είτε στη δήλωση ΦΠΑ της φορολογικής περιόδου εντός της οποίας εκδόθηκαν τα αρχικά ή συμπληρωματικά φορολογικά στοιχεία με ΦΠΑ.
β) Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από την υποχρέωση της ανωτέρω περίπτωσης α΄, να τροποποιήσουν τις δηλώσεις ΦΠΑ όσον αφορά το φόρο εισροών τους, στις περιπτώσεις που οι αναγραφόμενες εισροές για τις οποίες έχει ασκηθεί δικαίωμα έκπτωσης χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση απαλλασσόμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης.
γ) Να ανακαλέσουν τυχόν αιτήσεις επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου και να καταβάλουν τυχόν φόρο που έχει επιστραφεί με αυτές, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην περίπτωση γ΄ της παρ. 2. της παρούσας. Η καταβολή πραγματοποιείται με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης ΦΠΑ για τις φορολογικές περιόδους που αφορούν οι αιτήσεις επιστροφής, συμπληρώνοντας τον κωδικό «505» της δήλωσης ΦΠΑ.
δ) Να καταβάλουν τυχόν οφειλόμενο ΦΠΑ σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην περίπτωση δ΄ της παρ. 2 της παρούσας. Η καταβολή του φόρου πραγματοποιείται με την υποβολή δήλωσης ΦΠΑ για την φορολογική περίοδο που έχει εκδοθεί το αρχικό ή συμπληρωματικό φορολογικό στοιχείο.

Οι δηλώσεις ΦΠΑ με χρεωστικό υπόλοιπο που αφορούν όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις της παραγράφου αυτής υποβάλλονται έως και τις 29.1.2016 και εφόσον είναι εκπρόθεσμες βάσει των γενικών προθεσμιών του άρθρου 38 του Κώδικα ΦΠΑ , υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στη Δ.Ο.Υ., με την αναγραφή σε αυτές ότι η καταβολή του φόρου προκύπτει από την παράγραφο 3 της παρούσας απόφασης.
4. Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους με επιλογή που γίνεται σε κεντρικό επίπεδο για την ορθή τήρηση των σχετικών διατάξεων, εκ των υστέρων της επιστροφής.

Η απόφαση αυτή, που ισχύει από το χρόνο υπογραφής της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm