Open menu
08 | 08 | 2022

Αθήνα 04/06/2015
Αρ. πρωτ.: 5012285


ΘΕΜΑ:Ανακοίνωση της Επιτροπής για εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμπορευμάτων από το Ισραήλ.

ΣΧΕΤ: 1. Η αριθ. πρωτ. Δ17Γ 5009947 ΕΞ2013/15.03.2013 ΔΥΟ (Ανακοίνωση της Επιτροπής για εισαγωγές εμπορευμάτων στην Ένωση, καταγόμενων από τα κατεχόμενα από το Ισραήλ μετά από το 1967 εδάφη). 2. Η αριθ. πρωτ. Δ17Γ 5032262 ΕΞ2012/10.08.2012 ΔΥΟ (Ανακοίνωση της Επιτροπής για εισαγωγές προϊόντων από το Ισραήλ στην Ένωση). 3. Η αριθ. πρωτ. Δ1143/675/18.07.2006 ΔΥΟΟ (Κοινοποίηση Απόφασης αρ.2/2005 του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ για την τροποποίηση του Πρωτοκόλλου αρ. 4 της Ευρωμεσογειακής Συμφωνίας για τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και για τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας, L 20/24.01.2006), 4. Η αριθ. πρωτ. Δ691/413/14.05.2004 ΔΥΟΟ (Κοινοποίηση Ευρωμεσογειακής Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ, L 147/21.06.2000).

Με τις υπ΄ αριθ. (1) και (2) σχετικές ΔΥΟ έχει κοινοποιηθεί το τι ισχύει αναφορικά με τις εισαγωγές εμπορευμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το Ισραήλ και ιδιαίτερα αυτών που κατάγονται από εδάφη που τελούν υπό τη διοίκηση του Ισραήλ από το 1967 και μετά, τα οποία δεν επιτρέπεται να επωφεληθούν προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης βάσει της Συμφωνίας ΕΕ-Ισραήλ (αριθ. (3) και (4) σχετικές).
Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο εφαρμογής της Τεχνικής Συμφωνίας ΕΕ-Ισραήλ, προκειμένου να εξετασθεί αν τα προϊόντα καταγωγής Ισραήλ κατά την εισαγωγή τους στη ΕΕ μπορούν να επωφεληθούν ή όχι προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης, καταρτίζεται κατάλογος με τις μη επιλέξιμες τοποθεσίες και τους ταχυδρομικούς κωδικούς αυτών. Τον εν λόγω κατάλογο, ο οποίος δημοσιεύεται στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΕ, θα πρέπει να συμβουλεύονται οι εισαγωγείς πριν την κατάθεση της διασάφησης θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων καταγόμενων από το Ισραήλ, συνοδευόμενων από αποδεικτικό προτιμησιακής καταγωγής που έχει εκδοθεί/συνταχθεί από το Ισραήλ.
Με το παρόν έγγραφο κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους φορείς νέος επικαιροποιημένος κατάλογος, ο οποίος ισχύει από 01/06/2015 και αντικαθιστά τον προηγούμενο όμοιο που είχε κοινοποιηθεί με την αριθ. (1) σχετική ΔΥΟ. Ωστόσο ο προηγούμενος κατάλογος θα παραμείνει προς το παρόν διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της ΕΕ για συμβουλευτικούς μόνο σκοπούς. Επισημαίνεται ότι ο αριθμός των ουσιωδών αλλαγών είναι περιορισμένος ενώ η πλειοψηφία των αλλαγών αφορά στην ολοκλήρωση της αρίθμησης ή σε ανακατανομή των κωδικών.
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όσα σας έχουν γνωστοποιηθεί με την υπ αριθ. (1) σχετική ΔΥΟ. Ειδικότερα ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να είναι συμπληρωμένα τα αποδεικτικά καταγωγής για εμπορεύματα που εισάγονται στην ΕΕ από το Ισραήλ, καθώς και οι ακολουθητέες διαδικασίες από τις τελωνειακές αρχές σχετικά με τις εν λόγω εισαγωγές, καθορίζονται στην αρ. πρωτ. ΕΜΠ 1344/116/04.05.2005 ΔΥΟΟ.
Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι οι προαναφερόμενοι κατάλογοι είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της ΕΕ στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/preferential/israel_ta_e n.htm καθώς και στη διαδικτυακή πύλη του ICISNET http://portal.gsis.gr/portal/paae/portal/ICISnet.
Οι επαγγελματικοί ή συνδικαλιστικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα με τα συνημμένα της, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για τη σχετική ενημέρωση των μελών τους.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm