Open menu
09 | 08 | 2022

Αθήνα 24/03/2015
Αρ. πρωτ.:1040537

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης & Υποδιεύθυνσης Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών, της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, εκδίδουμε Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των παρακάτω θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τις διατάξεις των υποπαραγράφων Ε.1 και Ε.2 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α), όπως ισχύει, του άρθρου 54 του N.4277/2014 (ΦΕΚ Α΄/156), καθώς και της αριθμ. ΔΔΑΔ Γ 1148109 ΕΞ7-11-2014 (ΦΕΚ Β΄ 3380), Απόφασης της Γενικής Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, αναφορικά με τον καθορισμό της διαδικασίας, των οργάνων και των κριτηρίων επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων της Γ.Γ.Δ.Ε, ως ακολούθως:

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
3. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
4. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε) ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
5. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (έδρα Θεσ/νίκη)

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας
Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για τις παραπάνω θέσεις Προϊσταμένων Δ/νσης και Υποδ/νσης, έχουν υπάλληλοι στο πρόσωπο των οποίων συντρέχουν σωρευτικά οι απαιτούμενες από τις κείμενες διατάξεις προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα:

α) Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν οι υποψήφιοι που κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων πληρούν τις προϋποθέσεις επιλογής του άρθρου 84 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν.4275/2014 (ΦΕΚ 149/Α), ήτοι:

i. να έχουν ασκήσει καθήκοντα Προϊσταμένου Διεύθυνσης τρία (3) έτη τουλάχιστον ή
ii. έχουν τουλάχιστον δέκα (10) έτη συνολικής πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και έχουν ασκήσει συνολικά τουλάχιστον για τρία (3) έτη καθήκοντα Προϊσταμένου Τμήματος ή
iii. έχουν τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη συνολική πραγματική δημόσια υπηρεσία και έχουν ασκήσει τουλάχιστον ένα (1) έτος συνολικά καθήκοντα Προϊσταμένου Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας ή αυτοτελούς γραφείου. Διευκρινίζεται ότι στις προϋποθέσεις επιλογής υπολογίζεται ο χρόνος που έχει διανυθεί σε θέση ευθύνης ανώτερης της προαπαιτούμενης.

β) Επιπροσθέτως, δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 125, του Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ Α΄ 178) οι υπάλληλοι του ΥΠ.ΟΙΚ, ως εξής:

β.1) στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Εφοριακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση 1 της παρ. 3 του άρθρου 119 του αναφερόμενου Π.Δ.
β.2) στην Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Διεύθυνση) και Υποδιεύθυνση αυτής, στην Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων(έδρα Θεσ/νίκη) και στην Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, υπάλληλοι κατηγορία ΠΕ του κλάδου Εφοριακών ή Τελωνειακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση 1 της παραγράφου 3 του άρθρου 119 του παρόντος ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών.

γ) Στις περιπτώσεις υποψηφίων που έχουν ασκήσει καθήκοντα αναπληρωτή Προϊσταμένου οργανικής μονάδας και δεδομένου ότι ο χρόνος αυτός λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων, οι εν λόγω υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με το βιογραφικό σημείωμα και τις σχετικές αποφάσεις ή διαταγές που πιστοποιούν το χρόνο άσκησης καθηκόντων αναπληρωτή Προϊσταμένου.

2. Κωλύματα υποψηφιότητας
Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για επιλογή σε θέση προϊσταμένου, υπάλληλος στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν τα κωλύματα υποψηφιότητας, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 84 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν.4275/2014 (ΦΕΚ 149/Α).
Τα κωλύματα υποψηφιότητας δεν πρέπει να συντρέχουν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας επιλογής των υποψηφίων, καθώς και κατά το χρόνο τοποθέτησης του υπαλλήλου.
3. Διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων

i. Η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων, θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την αριθμ. ΔΔΑΔ Γ 1148109 ΕΞ7-11-2014 (ΦΕΚ Β΄3380), Απόφαση της Γενικής Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, αναφορικά με τον καθορισμό της διαδικασίας, των οργάνων και των κριτηρίων επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων της Γ.Γ.Δ.Ε και περιλαμβάνει δύο (2) στάδια:

α) Αξιολόγηση των υποψηφίων, από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συμβούλιο, βάσει των βιογραφικών τους.
β) Πρακτική δοκιμασία και διεξαγωγή δομημένης συνέντευξης των υποψηφίων.

ii. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας, ως το συνημμένο παράρτημα Α, υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών από την καταχώριση της εν λόγω πρόσκλησης στον ιστότοπο της Γ.Γ.Δ.Ε. www.publicrevenue.gr, ήτοι από 26 Μαρτίου 2015 έως και 8 Απριλίου 2015. Η αίτηση πρέπει να φέρει υπογραφή, προκειμένου να είναι έγκυρη [απαιτείται σάρωση της αίτησης, δηλαδή επεξεργασία αυτής μέσω σαρωτή (scanner), πριν από την ηλεκτρονική υποβολή της].
iii. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας συνοδεύονται υποχρεωτικά από βιογραφικό σημείωμα, ως το συνημμένο παράρτημα Β.
iv. Οι υποψήφιοι δύνανται με την αίτηση υποψηφιότητας να δηλώσουν μία ή περισσότερες από τις προκηρυσσόμενες θέσεις.
v. Οι προϋποθέσεις και τα προσόντα επιλογής θα πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας.
vi. Υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις υποβάλλονται εκπρόθεσμα αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής.
vii. Αιτήσεις που είχαν υποβληθεί για τις παραπάνω θέσεις, λόγω προγενέστερων προσκλήσεων, δεν θα ληφθούν υπόψη.

4. Γνωστοποίηση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», καθώς και στον ιστότοπο της Γ.Γ.Δ.Ε. www.publicrevenue.gr. και με ευθύνη των Προϊσταμένων των Υπηρεσιών, να τοιχοκολληθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων κάθε Υπηρεσίας και να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι υπάλληλοι.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm