Open menu
22 | 09 | 2021

Αθήνα 18/03/2015
Αρ. πρωτ.: 5004686


ΘΕΜΑ:
Μεταβίβαση εμπορευμάτων που βρίσκονται σε καθεστώς Τελειοποίησης προς Επανεξαγωγή από δικαιούχο αδείας πρόσωπο σε άλλο δικαιούχο αδείας πρόσωπο χωρίς τη λήξη του καθεστώτος.

 

 ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:....κλπ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Άρθρο 1
Μεταβίβαση εμπορευμάτων υπαχθέντων στο καθεστώς της Τελειοποίησης προς Επανεξαγωγή
 

1. Επιτρέπεται η μεταβίβαση αρχικών εμπορευμάτων (πρώτων υλών) ή ενδιαμέσων προϊόντων που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς Τελειοποίησης προς Επανεξαγωγή (Ενεργητική Τελειοποίηση) από δικαιούχο αδείας πρόσωπο (κάτοχος αδείας) σε άλλο πρόσωπο δικαιούχο επίσης αντίστοιχης άδειας χωρίς την λήξη του καθεστώτος, με σκοπό την μεταποίηση πρώτων υλών ή την περαιτέρω μεταποίηση ενδιάμεσων προϊόντων.
2. Εμπορεύματα που δεν χρήζουν περαιτέρω μεταποίησης δύναται να μεταβιβαστούν από δικαιούχο αδείας σε άλλο δικαιούχο όταν η μεταβίβαση αυτή προβλέπεται από εμπορικές ή άλλου τύπου συμφωνίες και με την έγκριση της αρμόδιας για την έκδοση της αδείας τελωνειακής αρχής.
 

Άρθρο 2
Προϋποθέσεις μεταβίβασης των εμπορευμάτων
 

1. Για την μεταβίβαση των εμπορευμάτων σε άλλο δικαιούχο αδείας πρόσωπο απαιτείται η μεταβολή στην κυριότητα των εμπορευμάτων η οποία επέρχεται με την πώληση των εμπορευμάτων από τον ένα δικαιούχο στον άλλο.
2. Κατά την διαδικασία μεταβίβασης ο κάτοχος της άδειας μεταβιβάζει εκτός από τα εμπορεύματα, το σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει βάσει της εκδοθείσας άδειας σε άλλο δικαιούχο πρόσωπο χωρίς την λήξη του καθεστώτος.
3. Οποιαδήποτε μεταβολή στους όρους της άδειας που μεταβιβάζεται, συμπεριλαμβανομένων των προθεσμιών επαναξεγωγής, μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας τελωνειακή αρχής που εκδίδει την νέα άδεια και θα αποτυπώνεται με σαφήνεια στο έντυπο της αδείας του νέου δικαιούχου.
4. Σε περίπτωση διαδοχικών πωλήσεων (μεταβιβάσεων) τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστου δικαιούχου αδείας προσώπου μεταβιβάζονται διαδοχικά σε επόμενα δικαιούχα αδείας πρόσωπα.
 

Άρθρο 3
Διαδικασία μεταβίβασης εμπορευμάτων
 

Κατά την έναρξη της διαδικασίας μεταβίβασης των εμπορευμάτων (πρώτων υλών, ενδιαμέσων παραγώγων προϊόντων) πρέπει να εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία:

1. Ο δικαιούχος της πρώτης αδείας, ως αποστολέας των εμπορευμάτων, ενημερώνει με γραπτό αίτημα το τελωνείο ελέγχου του καθεστώτος σχετικά με την πρόθεσή του να μεταβιβάσει τα εμπορεύματα σε άλλο δικαιούχο αδείας πρόσωπο.
2. Η πρόθεση για την μεταβίβαση των εμπορευμάτων πρέπει να δηλώνεται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή είτε σε αρχικό στάδιο κατά την υποβολή του αιτήματος για την έκδοση αδείας υπαγωγής εμπορευμάτων στο καθεστώς ή σε μεταγενέστερο χρόνο, σε κάθε περίπτω­ση όμως η ενημέρωση της τελωνειακής αρχής σχετικά με την μεταβίβαση θα προηγείται της αποστολής των εμπορευμάτων στον νέο δικαιούχο.
3. Το αρμόδιο τελωνείο ελέγχου που ορίζεται στην άδεια του πρώτου δικαιούχου δύναται να προβεί στους ελέγχους που θεωρεί απαραίτητους για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας μεταβίβασης καθώς και να ζητήσει τις αναγκαίες πληροφορίες που διευκολύνουν το έργο του.
4. Παράλληλα, το πρόσωπο στο οποίο μεταβιβάζονται τα εμπορεύματα οφείλει, ως νέος δικαιούχος, να μεριμνήσει για την έκδοση αντίστοιχης αδείας ενώ σε περίπτωση που το τελωνείο ελέγχου των δύο αδειών είναι διαφορετικό, απαιτείται η άμεση ενημέρωση του τελευταίου για την επικείμενη μεταβίβαση των εμπορευμάτων.

Άρθρο 4
Ηλεκτρονική υποβολή διασάφησης
 

1. Η διαδικασία υποβολής των τελωνειακών παραστατικών για την μεταβίβαση των εμπορευμάτων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί για την λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων ICISnet.
2. Για την μεταβίβαση εμπορευμάτων ο δικαιούχος της πρώτης αδείας υποχρεούται να υποβάλει στο τελωνείο λήξης του καθεστώτος τελωνειακή διασάφηση δεόντως συμπληρωμένη σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
3. Το τελωνείο λήξης του καθεστώτος, όπως ορίζεται στην άδεια του πρώτου δικαιούχου, αποτελεί ταυτόχρονα τελωνείο υπαγωγής των εμπορευμάτων στο καθεστώς για τον δικαιούχο της νέας αδείας.
4. Μετά την αποδοχή της τελωνειακής διασάφησης από την αρμόδια τελωνειακή αρχή αποστέλλεται αυτή ηλεκτρονικά στα τελωνεία ελέγχου, τόσο του δικαιού­χου της πρώτης άδειας όσο και του δικαιούχου της νέας άδειας, εφόσον αυτά είναι διαφορετικά.
5. Ταυτόχρονα και χωρίς καθυστέρηση ο δικαιούχος της πρώτης άδειας του καθεστώτος παραδίδει με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο αντίγραφο της διασά­φησης, που έχει υποβάλει ηλεκτρονικά, στον δικαιούχο της νέας άδειας.
6. Μετά την ολοκλήρωση της αποστολής των εμπορευμάτων, το νέο δικαιούχο πρόσωπο επιβεβαιώνει εγγράφως στο τελωνείο ελέγχου, όπως αυτό ορίζεται στην εκδοθείσα άδεια, την παραλαβή των εμπορευμάτων, ενώ το τελωνείο ελέγχου επιβεβαιώνει ότι το νέο δικαιούχο πρόσωπο έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από την εφαρμογή των διατάξεων του καθεστώτος, συμπεριλαμβανομένης της κατάθεσης σχετικής εγγύησης.
7. Κατόπιν, το νέο τελωνείο ελέγχου αποδίδει στο παραστατικό που του έχει αποσταλεί ηλεκτρονικά από την αρμόδια τελωνειακή αρχή νέο αριθμό αναφοράς κίνησης (MRN) και στην συνέχεια παραδίδει αντίγραφο αυτού στο νέο δικαιούχο πρόσωπο το οποίο υποχρεούται να εισάγει τα στοιχεία αυτά στις κύριες λογιστικές καταχωρήσεις του.
8. Η αποδοχή της διασάφησης από το τελωνείο ελέγχου του τελευταίου δικαιούχου και η απόδοση αριθμού αναφοράς κίνησης (MRN) αποτελεί το χρονικό σημείο μεταβίβασης των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από το καθεστώς.
9. Ο δικαιούχος της δεύτερης άδειας παρέχει στον πρώτο δικαιούχο απόδειξη παραλαβής των εμπορευμάτων στην οποία αναγράφεται ο αριθμός αναφοράς κίνησης (MRN) και η ημερομηνία καταχώρησης του παραστατικού, αποδεικτικό το οποίο θα φυλάσσει ο τελευταίος στο αρχείο του.
10. Η εκκαθάριση του παραπάνω παραστατικού επέρχεται με την επανεξαγωγή των εμπορευμάτων ή με άλλο τρόπο λήξης του καθεστώτος όπως αυτοί προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.
 

Άρθρο 5
Εγγύηση στο καθεστώς


Για την είσπραξη των επιβαρύνσεων, που η καταβολή τους έχει ανασταλεί, κατατίθεται από τον αγοραστή η προβλεπόμενη από τις διατάξεις εγγύηση.
 

Άρθρο 6
Εκκαθάριση του καθεστώτος
 

Όταν τα έτοιμα προϊόντα δεν επανεξαχθούν μέσα στην καθορισθείσα προθεσμία ή γενικότερα δεν λάβουν εμπρόθεσμα έναν από τους προορισμούς τερματισμού του καθεστώτος η αρμόδια τελωνειακή αρχή προβαίνει στην είσπραξη των αναλογούντων εισαγωγικών δασμών, λοιπών επιβαρύνσεων και του ΦΠΑ (που είναι χρεωμένα στο νέο παραστατικό) σύμφωνα με το άρθρο 35 του μέρους 4ου του Ν. 1676/1986 (Καθορισμός συντελεστών φόρου προστιθέμενης αξίας και ρύθμιση άλλων θεμάτων).
 

Άρθρο 7
Διαδικασία απαλλαγής από ΦΠΑ
 

1. Η μεταβίβαση των εμπορευμάτων (πρώτων υλών, ενδιαμέσων ή παράγωγων προϊόντων) μεταξύ υποκείμενων στο ΦΠΑ προσώπων εντός του καθεστώτος της Τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, κατά τα ανωτέρω, απαλλάσσεται από ΦΠΑ. Το τιμολόγιο πώλησης που εκδίδεται για την μεταβίβαση δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ και αναγράφεται η ένδειξη «απαλλαγή από ΦΠΑ άρθρο 25 του Ν. 2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ) και...... ΑΥΟ» καθώς και ο αριθμός αδείας του δικαιούχου αγοραστή.
2. Για την απόδειξη της απαλλαγής απαιτείται αντίγραφο του τελωνειακού παραστατικού, που υποβάλλεται κατά τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου 4 από τον δικαιούχο της άδειας πωλητή στο τελωνείο λήξης του καθεστώτος, από το οποίο προκύπτει η πραγματοποίηση της συναλλαγής, το πρόσωπο που αποκτά τα εμπορεύματα και τα θέτει στο ίδιο καθεστώς καθώς και ο αριθμός και η αξία του τιμολογίου.
3. Η ανωτέρω διαδικασία εφαρμόζεται σε όλες τις διαδοχικές μεταβιβάσεις που πραγματοποιούνται εντός του καθεστώτος της μεταποίησης προς επανεξαγωγή.
4. Κατά την έξοδο των παράγωγων προϊόντων από το ανωτέρω ανασταλτικό καθεστώς και την επανεξαγωγή του σε Τρίτη προς την Ε.Ε. χώρα από τον τελευταίο δικαιούχο του καθεστώτος εκδίδεται από το υποκείμενο αυτό πρόσωπο το προβλεπόμενο φορολογικό στοιχείο χωρίς να επιβαρύνεται με ΦΠΑ και αναγράφεται η ένδειξη «απαλλαγή από ΦΠΑ- επανεξαγωγή από καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή .............. ΑΥΟ».
5. Για την απόδειξη της ανωτέρω απαλλαγής απαιτείται ο δικαιούχος πωλητής να κατέχει εκτύπωση του ηλεκτρονικού μηνύματος ΙΕ599 από το οποίο να αποδεικνύεται η έξοδος των αγαθών από την Ε.Ε. καθώς και ο αριθμός και η αξία του τιμολογίου.
 

Άρθρο 8
Εναρξη ισχύος
 

1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργείται η αριθμ Δ.1758/110/23-12-1992 Α.Υ.Ο. και η Δ.329/25-Πολ.7/16.03.1988 Α.Υ.Ο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm