Open menu
25 | 07 | 2024

Αθήνα 02/03/2015
Αρ. πρωτ.: 

ΠΟΛ. 1054


ΘΕΜΑ:
Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1033/28-1-2014 (ΦΕΚ Β΄ 276) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων σχετικά με τις υποχρεώσεις πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, ιδρυμάτων πληρωμών, Ελληνικών Ταχυδρομείων, Εταιριών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, επιχειρήσεων ιδιωτικής ασφάλισης, ιδιωτικών θεραπευτηρίων, ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, εταιριών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, εταιριών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170/26-07-2013).

 

 ΑΠΟΦΑΣΗ
H ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:....κλπ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


Τροποποιούμε την αριθμ. ΠΟΛ. 1033/28-1-2014 (ΦΕΚ Β΄ 276) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ως ακολούθως:

1. Ο τίτλος του άρθρου 1 της ΠΟΛ. 1033/28.1.2014 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 1
Πληροφορίες από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, φορείς εκκαθάρισης συναλλαγών με τη χρήση καρτών πληρωμών, ιδρύματα πληρωμών, Ελληνικά Ταχυδρομεία, Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. και Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.»

2. Η πρώτη περίοδος της παραγράφου 1.1 του άρθρου 1 της ΠΟΛ. 1033/28.1.2014 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αντικαθίσταται ως εξής:

«1.1 Τα πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, τα χρηματοδοτικά ιδρύματα, οι φορείς εκκαθάρισης συναλλαγών με χρήση καρτών πληρωμών και τα ιδρύματα πληρωμών που λειτουργούν στην Ελλάδα, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), η Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (ΕΧΑΕ), καθώς και οι Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, υποχρεούνται να διαβιβάζουν στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, στη Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε., καταστάσεις σε ηλεκτρονικό αρχείο, με στοιχεία που αφορούν:»

3. Η παράγραφος 1.1.β του άρθρου 1 της ΠΟΛ. 1033/28.1.2014 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αντικαθίσταται ως εξής:

«1.1.β Στοιχεία που αφορούν σε δεδομένα καταθετικών λογαριασμών ή/και λογαριασμών πληρωμών φυσικών προσώπων, οι οποίοι εμφανίζουν είτε συνολική ετήσια κίνηση χρέωσης είτε συνολική ετήσια κίνηση πίστωσης, μεγαλύτερη των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.
Αναφορικά με την παραπάνω περίπτωση 1.1 .β, διαβιβάζονται τα εξής:

α) Τριψήφιος κωδικός τράπεζας όπως ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή επίσημη επωνυμία ιδρύματος πληρωμών ή ΕΛΤΑ,
β) Ονοματεπώνυμο δικαιούχων του λογαριασμού,
γ) ΑΦΜ των δικαιούχων ή όταν δεν υπάρχει, ΑΔΤ ή αριθμ. διαβατηρίου,
δ) Αριθμός λογαριασμού,
ε) Ποσά συνολικής χρέωσης σε ευρώ,
στ) Ποσά συνολικής πίστωσης σε ευρώ,
ζ) Το ποσό της μεγαλύτερης συναλλαγής, χρέωσης ή πίστωσης, ανά λογαριασμό,
η) Υπόλοιπα λογαριασμού σε ευρώ με ημερομηνία 31/12 τόσο για έκαστο ημερολογιακό έτος αναφοράς όσο και για το αμέσως προηγούμενο,
θ) Κωδικός νομίσματος, σε ISO code 4217,
ι) Ημερολογιακό έτος αναφοράς.»

4. Η παράγραφος 1.1.γ του άρθρου 1 της ΠΟΛ. 1033/28.1.2014 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αντικαθίσταται ως εξής:

«1.1.γ Χαρτοφυλάκιο φυσικών προσώπων που αφορά σε κινητές αξίες, με ημερομηνία 31/12 τόσο έκαστου ημερολογιακού έτους αναφοράς όσο και του αμέσως προηγούμενου, χρηματικής αξίας μεγαλύτερης από διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ.
Αναφορικά με την παραπάνω περίπτωση 1.1.γ, διαβιβάζονται τα εξής:

α) Ονοματεπώνυμο δικαιούχων,
β) ΑΦΜ των δικαιούχων ή όταν δεν υπάρχει, ΑΔΤ ή αριθμ. διαβατηρίου,
γ) Αριθμός λογαριασμού στο Σ.Α.Τ. (Σύστημα `Αυλων Τίτλων), εφόσον τηρείται τέτοιος αριθμός επ΄ ονόματι δικαιούχου ενεργού χαρτοφυλακίου,
δ) Αποτίμηση χαρτοφυλακίου σε ευρώ την 31/12 τόσο για έκαστο ημερολογιακό έτος αναφοράς όσο και για το αμέσως προηγούμενο,
ε) Ημερολογιακό έτος αναφοράς.»

5. Στο άρθρο 1 της ΠΟΛ. 1033/28.1.2014 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων προστίθεται νέα παράγραφος 1.1.δ. ως εξής:

«1.1.δ. Στοιχεία που αφορούν σε μερίσματα, που διανεμήθηκαν σε φυσικά και νομικά πρόσωπα κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος από εταιρείες με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Αναφορικά με την παραπάνω περίπτωση 1.1.δ, διαβιβάζονται τα εξής:

α) Ονοματεπώνυμο-επωνυμία δικαιούχων,
β) Α.Φ.Μ των δικαιούχων,
γ) Αριθμός λογαριασμού στο Σ.Α.Τ. (Σύστημα `Αυλων Τίτλων), εφόσον τηρείται τέτοιος αριθμός επ΄ ονόματι δικαιούχου ενεργού χαρτοφυλακίου,
δ) Την Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγονται οι δικαιούχοι,
ε) Επωνυμία της εταιρείας που διένειμε το μέρισμα,
στ) Α.Φ.Μ της εταιρείας που διένειμε το μέρισμα,
ζ) Το ποσό του μερίσματος,
η) Το ποσό του φόρου που αναλογεί στο μέρισμα,
θ) Ημερολογιακό έτος αναφοράς.»

6. Στο άρθρο 1 της ΠΟΛ. 1033/28.1.2014 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, προστίθεται νέα παράγραφος 1.1.ε, ως εξής:

«1.1.ε. Στοιχεία που αφορούν σε χρηματικά ποσά που πραγματικά καταβάλλονται για τοκοχρεωλυτική απόσβεση δανείων, περιλαμβανομένων και των δεδουλευμένων και καταβλημένων τόκων, καθώς και των τυχόν τόκων υπερημερίας.
Αναφορικά με την παραπάνω περίπτωση 1.1.ε, διαβιβάζονται τα εξής:

α) Κωδικός Πιστωτικού Ιδρύματος
β) Είδος δανείου (1:Στεγαστικό, 2:Καταναλωτικό, 3:`Αλλο)
γ) Συνολικό ύψος εκταμιευμένου δανείου σε ευρώ
δ) Ημερομηνία χορήγησης δανείου
ε) Συνολικό καταβληθέν ποσό για απόσβεση δανείου (τόκοι και κεφάλαιο)
στ) Πλήθος οφειλετών/ συνοφειλετών
ζ) ΑΦΜ πρώτου οφειλέτη ή ΑΔΤ ή αριθμ. διαβατηρίου
η) Ποσοστό συμμετοχής πρώτου οφειλέτη
θ) Ονοματεπώνυμο πρώτου οφειλέτη

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα στοιχεία ζ, η και θ επαναλαμβάνονται για κάθε οφειλέτη, όταν υπάρχουν συνοφειλέτες.»

7. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1.3 του άρθρου 1 της ΠΟΛ. 1033/28.1.2014 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αντικαθίσταται ως εξής:

«Ειδικά τα στοιχεία των περιπτώσεων 1.1 .β, 1.1.γ και 1.1 .δ, για την πρώτη εφαρμογή και μόνο, μπορούν να αποσταλούν έως 31 Μαΐου 2015, περιλαμβανομένων των στοιχείων που αφορούν τα ημερολογιακά έτη αναφοράς 2013 και 2014, χωριστά για κάθε έτος. Εξαιρετικά τα στοιχεία της περίπτωσης 1.1.ε, που θα αφορούν το ημερολογιακό έτος αναφοράς 2014 και μόνο τη φορά αυτή, να αποσταλούν έως 31 Μαρτίου 2015.»

8. Στην παράγραφο 1.6 του άρθρου 1 της ΠΟΛ. 1033/28.1.2014 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, διαγράφεται το υπ΄ αριθμ. 7 στοιχείο των νομικών προσώπων «7) Εν ενεργεία Νόμιμοι εκπρόσωποι (Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, Α.Φ.Μ.)» και τα υπ΄ αριθμ. 8, 9, 10, 11, 12 και 13 στοιχεία αναριθμούνται αντίστοιχα σε 7, 8, 9, 10, 11 και 12.
9. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2.1 του άρθρου 2 της ΠΟΛ. 1033/28.1.2014 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αντικαθίσταται ως εξής:

«2.1 Οι επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης διαβιβάζουν στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, στη Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε., σε ηλεκτρονική κατάσταση, στοιχεία των ασφαλιστικών συμβολαίων ζωής, θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων και ασθενείας που συνάφθηκαν.»

10. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 9 της ΠΟΛ. 1033/28.1.2014 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αντικαθίσταται ως εξής:

«Η παρούσα ισχύει για τα στοιχεία της χρήσης 2013 και εφεξής, εκτός των στοιχείων της περ. 1.1.ε και της παραγράφου 1.4 του άρθρου 1, η οποία ισχύει για τα στοιχεία από 01/01/2014 και εφεξής.»

11. Κατά τα λοιπά ισχύει η ΠΟΛ. 1033/28.1.2014 (ΦΕΚ 276 Β΄) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.
12. Τα δεδομένα της ΠΟΛ. 1033/28.1.2014 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων δύναται να χρησιμοποιηθούν για έλεγχο ή προσυμπλήρωση δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.
13. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm