Open menu
20 | 08 | 2022

Αθήνα  16/05/2006
ΥΠΟΙΚ:  1046849
 

ΘΕΜΑ: Περιορισμός των φαινομένων δηλώσεων φορολ. εισοδήματος με πλαστά εισοδήματα και πλαστές βεβαιώσεις αποδοχών.

 

Με την 1025746/493/Α0012/ΠΟΛ. 1042/9.3.2006 διαταγή δόθηκαν οδηγίες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται κατά την περίοδο παραλαβής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.
Μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να εντοπίζονται οι εικονικές - πλαστές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και οι πλαστές βεβαιώσεις αποδοχών.
Εξάλλου με την 1055472/1096/Α0012/3.6.2005 διαταγή «Λήψη μέτρων σχετικά με πλαστές βεβαιώσεις αποδοχών πλαστά εκκαθαριστικά σημειώματα κ.λ.π.», επισημάνθηκαν περιστατικά που εντοπίστηκαν σε πολλές Δ.Ο.Υ. και αναφέρονται στην υποβολή δηλώσεων με ανύπαρκτα - πλαστά εισοδήματα, φόρους κ.λ.π.

Επειδή τα φαινόμενα αυτά είναι πιο έντονα κατά την περίοδο της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, πράγμα το οποίο επιβεβαιώνεται από τα περιστατικά που καθημερινά αναφέρονται στην Υπηρεσία μας, παρακαλούμε να επιδείξετε τη δέουσα προσοχή προκειμένου να διασφαλιστούν τα συμφέροντα του Δημοσίου.

Επισημαίνουμε διαπιστωμένες περιπτώσεις εξαπάτησης:

1. Δηλώσεις που υποβάλλονται πολύ νωρίτερα από τις καταληκτικές ημερομηνίες όπως π.χ. τον Ιανουάριο, με εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες ή άλλα, είναι πολύ πιθανό να επιδιώκουν κάποιο μη νόμιμο σκοπό.
2. Δηλώσεις ανακλητικές που υποβάλλονται εντός της προθεσμίας που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, με τις οποίες ανακαλούνται υψηλά εισοδήματα, κυρίως από μισθωτές υπηρεσίες και ακίνητα που έχουν δηλωθεί με αρχικές δηλώσεις, τα εκκαθαριστικά σημειώματα των οποίων έχουν κατατεθεί σε
πιστωτικά ιδρύματα για δανειοδότηση.
3. Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με πλαστά εισοδήματα και παρακράτηση φόρου που ποτέ δεν παρακρατήθηκε, και κατά την εκκαθάριση προκύπτει επιστροφή φόρου.
Ειδικότερα αναφέρουμε ότι δηλώσεις με πλαστά εισοδήματα δε μπορούν να εκκαθαριστούν καθόσον μοναδικός σκοπός των φορολογούμενων που τα δηλώνουν είναι η επίτευξη παράνομων πράξεων.
4. Πρόσφατα περιήλθε στην Υπηρεσία μας η πληροφορία ότι υποβάλλονται φορολογικές δηλώσεις με πλαστά γεωργικά εισοδήματα από Έλληνες Τσιγγάνους προκειμένου να επιτύχουν τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. από το Υπουργείο Μεταφορών, ότι χορηγούνται από τις Δ.Ο.Υ. ενάρξεις επιτηδεύματος στους ίδιους φορολογούμενους χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, με συνέπεια να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα στις συναλλαγές των φορολογουμένων με τις υπηρεσίες μας.
Εξάλλου με τις 1020820/389/Α0012/ΠΟΛ. 1033/24.2.2006 και 1020822/388/Α0012/ΠΟΛ. 1034/24.2.2006 διαταγές, καθορίστηκε ο τύπος, το περιεχόμενο και η διαδικασία υποβολής της οριστικής δήλωσης απόδοσης Φ.Μ.Υ. οικον. έτους 2006 με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, οπότε η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων θα μπορεί να επεξεργάζεται και να διασταυρώνει τα στοιχεία αυτών των δηλώσεων σε σχέση με τις δηλώσεις των φορολογούμενων και τις βεβαιώσεις αποδοχών.

Παρακαλούμε όπως εντείνετε τις προσπάθειες σας ώστε να εντοπισθούν, όσο είναι δυνατό, τα παραπάνω φαινόμενα και να προστατευθούν τα συμφέροντα του Δημοσίου.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm