feed-image Ροή Ειδήσεων
Open menu
24 | 09 | 2022

Παραστατικά

Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
ΣΛΟΤ. 49/2021. Συνεχόμενη αρίθμηση παραστατικών εσόδων. Επανεκκίνηση αρίθμησης. 13 Μαϊος 2021
ΣΛΟΤ. 3201/2021. Χρόνος έκδοσης τιμολογίου. 24 Μαϊος 2021
ΣΛΟΤ. 2743/2021. Παραγγελιοδοχικές εργασίες πώλησης αγαθών και ΕΛΠ. 14 Μαρτίου 2021
ΣΛΟΤ. 2186/2020. Παραστατικά Ελαιοτριβείου. 12 Φεβρουαρίου 2021
ΥΠΟΙΚ. 1060477/2020. Έκδοση πιστωτικού τιμολογίου πέραν της προθεσμίας που προβλέπει η Απόφαση Α.Α.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1180/2016. 03 Ιουνίου 2020
ΣΛΟΤ. 2671/2020. Συναλλαγές αγροτικού συνεταιρισμού με τα μέλη του. 06 Μαϊος 2020
Α. 1017/2020. Καθορισμός της μορφής του προτύπου έκδοσης του ηλεκτρονικού τιμολογίου, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων. 16 Φεβρουαρίου 2020
Ε. 2154/2019. Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την επιβολή προστίμου για τη μη διαβίβαση δεδομένων παραστατικών πωλήσεων από οντότητες-εκμεταλλευτές πρατηρίων καυσίμων, από πωλητές πετρελαίου θέρμανσης και από προμηθευτές υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού 12 Αυγούστου 2019
Ε. 2124/2019. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 75 του Ν.4607/2019 (Α΄65) - Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την έκδοση παραστατικών πωλήσεων από τις οντότητες παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης, καθώς και από τις οντότητες εκμεταλλευτές Ε.Δ.Χ. οχημάτων 06 Ιουλίου 2019
Ε. 2095/2019. Κοινοποίηση διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 27 του Ν.4596/2019 (Α΄ 32), αναφορικά με το χρόνο έκδοσης του φορολογικού παραστατικού για την αποζημίωση (αμοιβή) που καταβάλλεται σε δικηγόρο υπηρεσίας. 05 Ιουνίου 2019
ΣΛΟΤ. 433/2019. Ερώτημα για υποχρέωση έκδοσης Παραστατικών Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλος κτήσης, απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης). 16 Απριλίου 2019
ΥΠΟΙΚ. 1188383/2018. Εφαρμογή των διατάξεων της περ. γ’ του άρθρου 22 του ν. 4172/2013 στις περιπτώσεις ψηφιοποιημένων παραστατικών 26 Δεκεμβρίου 2018
ΥΠΟΙΚ. 1190552/2018. Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την τήρηση βιβλίων και έκδοση λογιστικών στοιχείων σε διαφορετικό νόμισμα από το επίσημο νόμισμα της χώρας. 31 Δεκεμβρίου 2018
ΣΛΟΤ. 3010/2018. ΦΠΑ Εκθλιπτικού δικαιώματος από ελαιοτριβεία. 11 Δεκεμβρίου 2018
ΠΟΛ. 1208/2018. Διαβίβαση δεδομένων των παραστατικών πωλήσεων που εκδίδονται από Φ.Η.Μ., που είναι εγκατεστημένες σε πρατήρια καυσίμων, σε εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και σε προμηθευτές υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου σε πρατήρια, σε 26 Νοεμβρίου 2018
ΣΛΟΤ. 617/2018. Εξόφληση οφειλής προς μέλος ΔΣ, σε είδος. 24 Ιουλίου 2018
ΠΟΛ. 1101/2018. Έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης για τις πωλήσεις οίνου ή αποσταγμάτων (τσίπουρου, τσικουδιάς) σε χύμα μορφή. 11 Ιουνίου 2018
ΣΛΟΤ. 400/2018. Ερώτημα Φαρμακευτικής. 28 Μαϊος 2018
ΣΛΟΤ. 393/2018. Ακατάληλλα αποθέματα - επιστροφές - καταστροφές αποθεμάτων. 28 Μαϊος 2018
ΣΛΟΤ. 115/2018. Έκδοση Στοιχείων. 04 Απριλίου 2018
ΣΛΟΤ. 36/2018. Παραστατικά ελαιοτριβείου σε αγρότες ειδικού και κανονικού καθεστώτος. 04 Απριλίου 2018
ΣΛΟΤ. 2265/2018. Τιμολόγιο Παραγωγού - Αυτοτιμολόγηση. 27 Φεβρουαρίου 2018
ΣΛΟΤ. 1268/2017. Χρόνος έκδοσης τιμολογίου και κύκλος εργασιών. 22 Οκτωβρίου 2017
ΣΛΟΤ. 1180/2017. Πρακτορεία ταξιδίων. 22 Οκτωβρίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1102975/2017. Διευκρινίσεις σχετικά με την έκδοση παραστατικών πωλήσεων από οντότητες υποκείμενες στις διατάξεις του Ν.4308/2014 (Ε.Λ.Π.). 18 Ιουλίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 42059/2017. Ενημέρωση σχετικά με τις διατάξεις του άρθρου 11 του N .4308/2014. 12 Ιουνίου 2017
ΣΛΟΤ 772/2017. Χρόνος αναγνώρισης εσόδου και δαπάνης τιμολογίου που τροποποιεί το αρχικό τιμολογηθέν ποσό λόγω πλήρωσης αίρεσης. 10 Σεπτεμβρίου 2017
ΣΛΟΤ. 811/2017. Αυθεντικότητα τιμολογίου που εκδίδεται από excel. 18 Σεπτεμβρίου 2017
ΣΛΟΤ. 626/2017. Έκδοση τιμολογίων από excel. 28 Ιουλίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1021836/2017. Χρόνος έκδοσης τιμολογίου από υπεργολάβο ανώνυμης τεχνικής εταιρείας για την εκτέλεση των εργασιών ενός έργου πρασίνου, με βάση τις διατάξεις των Ε.Λ.Π. (Ν.4308/2014) και χρόνος κτήσης του σχετικού εισοδήματος. 26 Φεβρουαρίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 89/2017. Εφαρμογή άρθρου 66 του νόμου 4446/2016 για την υποχρέωση ενημέρωσης του καταναλωτή σχετικά με την αποδοχή ή μη μέσων πληρωμής με κάρτα. 03 Φεβρουαρίου 2017
ΠΟΛ. 1191/2016. Ορισμός του τύπου και του περιεχομένου του ειδικού στοιχείου της παρ. 3 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ. 19 Ιανουαρίου 2017
ΣΛΟΤ. 2551/2016. Ταξιδιωτικό Γραφείο. 14 Μαρτίου 2017
ΣΛΟΤ. 2252/2017. Υπηρεσίες parking και ενοικίασης αυτοκινήτων. 16 Μαρτίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1133932/2016. Φορολογική μεταχείριση επιστροφής χρημάτων σε καταναλωτές μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, λόγω συναλλαγών με συνεργαζόμενες επιχειρήσεις 15 Σεπτεμβρίου 2016
ΣΛΟΤ 1718/2016. Γλώσσα Τήρησης βιβλίων 23 Οκτωβρίου 2016
ΠΟΛ. 1116/2016. Λιανικές πωλήσεις κωδικών αριθμών ανανέωσης χρόνου ομιλίας κινητής και σταθερής τηλεφωνίας και χρήσης διαδικτύου, από οντότητες-μεταπωλητές. 31 Αυγούστου 2016
ΠΟΛ. 1104/2016. Θεώρηση αποδείξεων λιανικής πώλησης ταξιδιωτών επιβατών κατοίκων μη εγκατεστημένων στην Κοινότητα κατά την έξοδο τους από την χώρα μας με απευθείας μετάβαση τους σε τρίτη χώρα κατά τις ημερομηνίες 20, 21 και 22 Μαΐου 2016. 21 Ιουλίου 2016
ΣΛΟΤ 1139/2016. Τρόπος έκδοσης δ.α. κατά την παραλαβή ακατάλληλων εμπορευμάτων από χωματερή (χαδα) ή κάδους απορριμμάτων με σκοπό την πώληση προς ανακύκλωση. 06 Ιουλίου 2016
ΣΛΟΤ 987/2016. Main Courante ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. 15 Ιουνίου 2016
ΣΛΟΤ 1029/2016. Ψηφιοποίηση παραστατικών. 17 Ιουνίου 2016
ΠΟΛ. 1055/2016. Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της περ. β΄ του άρθρου 23 του Ν. 4172/2013 σε περίπτωση εξόφλησης τιμολογίων προμηθευτών και πιστωτών από τρίτους. 04 Μαϊος 2016
ΥΠΟΙΚ. 1068072/2016. Παροχή διευκρινίσεων, επί των διατάξεων περί εκδιδόμενων παραστατικών πώλησης, καθώς και της υποχρέωσης σύνταξης απογραφής, με βάση τις διατάξεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (N . 4308/2014). 28 Απριλίου 2016
ΠΟΛ. 1267/2015. Τροποποίηση της απόφασης Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει. 11 Σεπτεμβρίου 2016
ΠΟΛ. 1022/2014. Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών. 03 Φεβρουαρίου 2014
ΠΟΛ. 1208/10. Εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. στους δικηγόρους,μετά την ισχύ του ν. 3842/2010 29 Δεκεμβρίου 2010
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm