feed-image Ροή Ειδήσεων
Open menu
08 | 08 | 2022

ΓΕΜΗ

Γενικό Εμπορικό Μητρώο

Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
ΥΠΑΝ.: 69339/2022. Τήρηση και λειτουργία του Μητρώου Πιστοποιημένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ 27 Ιουλίου 2022
ΥΠΑΝ.: 60522/2022. Αναστολή καταχώρισης (άρθρο 29, Ν. 4919/2022 (Α΄71)). 16 Ιουνίου 2022
52871/2022. Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων μετά την ψήφιση του ν. 4919/2022 (Α΄ 71) αναφορικά με: 1) τους υπόχρεους εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. 2) τις μεταβατικές διατάξεις 3) τα νέα Μητρώα. 23 Μαϊος 2022
ΥΠΑΝ. 31512/2022. Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 90043/10-08-2021 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα και μη εμπορική δραστηριότητα. Εγγραφή και υποχρεώσεις δημοσιότητας των φυσικών προσώπων που εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ. βάσει Κ.Α.Δ.» (Β΄ 4066), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄ αρ. 104186/24-09-2021 (Β΄ 4486) και υπ΄ αρ. 13835 30 Μαρτίου 2022
ΥΠΑΝΕΠ. 90043/2021. Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα και μη εμπορική δραστηριότητα. Εγγραφή και υποχρεώσεις δημοσιότητας των φυσικών προσώπων που εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ. βάσει Κ.Α.Δ. 01 Οκτωβρίου 2021
Προθεσμία Γ. Συνελεύσεων και υποβολής των οικονομικών καταστάσεων. 13 Σεπτεμβρίου 2021
Α. 1010/2021. Καθορισμός διαδικασίας ενεργοποίησης στο Φορολογικό Μητρώο του Α.Φ.Μ. των φορολογουμένων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, που έχουν προβεί στη διακοπή των εργασιών τους στη Δ.Ο.Υ. χωρίς να έχουν ολοκληρώσει το στάδιο της εκκαθάρισης, 22 Ιανουαρίου 2021
ΥΠΑΝΕΠ. 122577/2020. Αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. και δειγματοληπτικός έλεγχος του άρθρου 102 του N . 4635/2019 (Α΄ 167). 23 Νοεμβρίου 2020
ΥΠΑΝ. 6084/2020. Μετάβαση στις νέες διατάξεις του Ν.4635/19 περί ελέγχου νομιμότητας πράξεων και στοιχείων των ΑΕ. 22 Ιανουαρίου 2020
N.4635/2019. ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - Γ.Ε.ΜΗ. 05 Νοεμβρίου 2019
NOMOΣ 4635/2019. Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις. 04 Νοεμβρίου 2019
Ν. 4635/2019. ΜΕΡΟΣ ΙΣΤ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ε.ΜΗ. 05 Νοεμβρίου 2019
ΥΠΑΝΕΠ. 87524/2019. Διευκρινίσεις σχετικά με τη Σύσταση Εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών μιας Στάσης. 06 Σεπτεμβρίου 2019
ΥΠΟΙΚ. 48652/2019. Καθορισμός διαδικασίας διασύνδεσης του Γενικού Εμπορικού Μητρώου με το Μητρώο Αφερεγγυότητας του Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων. 28 Μαϊος 2019
ΥΠΟΙΚ. 44559/2019. Εμπορική δημοσιότητα των πράξεων και στοιχείων των ανωνύμων εταιρειών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του Ν.4548/2018. Νέοι κανόνες περί ελέγχου νομιμότητας και πληρότητας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου 22 Απριλίου 2019
ΥΠΟΙΚ. 28800/2019. Σχετικά με την εγγραφή τουριστικών καταλυμάτων (ατομικών επιχειρήσεων) στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. 08 Μαρτίου 2019
ΠΟΛ. 1200/2018. Ορισμός εγγράφων και στοιχείων για την πιστοποίηση και επαλήθευση από τα υπόχρεα πρόσωπα της ταυτότητας των πελατών και των πραγματικών δικαιούχων νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων κατά την εφαρμογή των μέτρων δέουσας επιμέλειας του N . 02 Νοεμβρίου 2018
ΥΠΟΙΚ. 102102/2018. Παράταση προθεσμιών υποβολής αντιγράφων πρακτικών γενικώς συνελεύσεων και εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων. 01 Οκτωβρίου 2018
ΚΥΑ. 63577/2018. Καθορισμός διαδικασιών, Προϋποθέσεων, Τεχνικών Λεπτομερειών και λοιπών θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών μιας στάσης για τη σύσταση εταιριών. 19 Ιουλίου 2018
ΕΦΚΑ. 42/2017. Αυτεπάγγελτη διαγραφή επιχειρήσεων από το Γ.Ε.ΜΗ., όταν ο πραγματικός χρόνος διακοπής εργασιών είναι προγενέστερος της 23/11/2016 21 Νοεμβρίου 2017
ΠΟΛ. 1159/2017. Καθορισμός διαδικασίας ενεργοποίησης, στο Φορολογικό Μητρώο, του Α.Φ.Μ. των φορολογουμένων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, που έχουν προβεί στη διακοπή των εργασιών τους στη Δ.Ο.Υ. χωρίς να έχουν ολοκληρώσει το στάδιο της εκκαθάρι 16 Οκτωβρίου 2017
Έκθεση Διαχείρισης 2016 – Υπόδειγμα βάσει των νέων διατάξεων. 13 Σεπτεμβρίου 2017
Υποχρεώσεις δημοσίευσης στο ΓΕΜΗ για οικονομικές καταστάσεις – Γενικές Συνελεύσεις του 2016 13 Σεπτεμβρίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 62784/2017. Εμπορική δημοσιότητα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που λήγουν την 07/07/2016 και μετά, των σχετικών εκθέσεων (ελέγχου, διαχείρισης Δ.Σ., μη χρηματοοικονομικής κατάστασης, πληρωμών προς κυβερνήσεις) και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4403/2016 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 4308/2014. Χρόνος και τρόπος σύγκλισης της Τακτικής Γενική 07 Σεπτεμβρίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 138857/2016. "Αναδρομική" διαγραφή επιχειρήσεων από το Γ.Ε.ΜΗ. βάσει των διατάξεων του Ν. 4443/2016 που τροποποιούν το Ν. 3419/2005. 01 Ιανουαρίου 2017
ΓΕΜΗ 05/2016. Ερωτήματα σχετικά α) με την καταβολή τελών τήρησης μερίδας στο ΓΕΜΗ από επιχειρήσεις που διαγράφονται από το ΓΕΜΗ (διακόπτουν τη δραστηριότητα τους οι Ατομικές ή λύονται και περατώνουν την εκκαθάρισή τους οι εταιρικές) μέσα στο 2016 ή μέχρι 01 Απριλίου 2016
ΓΕΜΗ. 6/2016. Ερώτημα σχετικά με Θεώρηση ή μη από Δ.Ο.Υ., των δικαιολογητικών για μεταφορά Υποκαταστήματος αλλοδαπής ΕΠΕ σε άλλο Δήμο ή/και σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα. 03 Απριλίου 2016
ΓΕΜΗ. 11/2016. Αντιμετώπιση αιτήματος σχετικά με αντικατάσταση εκκαθαριστών που ορίσθηκαν με Δικαστική απόφαση, μόνο με μεταγενέστερη απόφαση των Εταίρων. 03 Απριλίου 2016
ΥΠΕΜΠ. 115813/2015. Ερώτημα σχετικά με την υποχρέωση εγγραφής αγροτών στο Γ.Ε.ΜΗ. 17 Σεπτεμβρίου 2020
ΥΠΕΜΠ. 71460/2015. Υποχρέωση εγγραφής στο ΓΕΜΗ αγροτών που ασχολούνται με φωτοβολταίκά συστήματα παραγωγής μέχρι 100 KW 17 Σεπτεμβρίου 2020
Κ.Υ.Α. K1-802/11. Καθορισμός διαδικασιών, προϋποθέσεων, τεχνικών λεπτομερειών και λοιπών θεμάτων σχετικά με την λειτουργία των υπηρεσιών μιας στάσης για τη σύσταση Εταιρειών. 31 Μαρτίου 2011
ΝΟΜΟΣ 3853/10. Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών και άλλες διατάξεις. 17 Ιουνίου 2010
Νόμος 3419/2005. Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας 30 Δεκεμβρίου 2005
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm