Open menu
06 | 03 | 2021

Αθήνα 08/04/2015
Αρ. πρωτ.: Γ36/02/87

ΘΕΜΑ: ΝΕΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ.

- Καταβολή καθυστερούμενων εισφορών στα πιστωτικά ιδρύματα μέσω ΔΙΑΣ
- Ρύθμιση Οφειλών μέσω διαδικτύου
Από 08/04/2015 οι οφειλέτες που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Οφειλετών του Κ.Ε.Α.Ο. και οι οφειλέτες του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. μπορούν να ρυθμίσουν την οφειλή τους μέσω διαδικτύου και να καταβάλουν καθυστερούμενες εισφορές μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων.
Πιο συγκεκριμένα:

1. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΜΕΣΩ ΔΙΑΣ
Από 08/04/2015 οι οφειλέτες δύνανται να καταβάλουν καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές και μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων. Η καταβολή των οφειλών θα διενεργείται μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ με τη χρήση ενός 20ψήφιου αριθμού που αντιστοιχεί σε κάθε Αριθμό Μητρώου Οφειλέτη (ΑΜΟ) και ονομάζεται Ταυτότητα Οφειλέτη .
Η ταυτότητα οφειλέτη αποδόθηκε κεντρικά σε κάθε Αριθμό Μητρώου Οφειλέτη (Α.Μ.Ο.) του Κ.Ε.Α.Ο. και του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., προκειμένου να πραγματοποιούνται οι καταβολές μέσω του διατραπεζικού συστήματος . Σε οφειλέτες που διαθέτουν περισσότερους του ενός Α.Μ.Ο. λόγω ύπαρξης οφειλών σε περισσότερους ασφαλιστικούς φορείς ή λόγω ύπαρξης οφειλών στον ίδιο φορέα από διαφορετική αιτία (π.χ. οφειλές από κοινή επιχείρηση & οφειλές από οικοδομοτεχνικό έργο στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.) αποδόθηκαν περισσότερες της μίας Ταυτότητες Οφειλέτη ανάλογα με τον αριθμό των Α.Μ.Ο. που αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
Το σύνολο των οφειλετών του Κ.Ε.Α.Ο. και του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με την Ταυτότητα Οφειλέτη που χορηγήθηκε σε αυτούς μέσω του λογαριασμού χρήστη που διατηρούν στο δικτυακό τόπο του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. . Στους οφειλέτες Κ.Ε.Α.Ο. και Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. που δεν έχουν πιστοποιηθεί, η Ταυτότητα Οφειλέτη δύναται να αποδοθεί κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής τους στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Πιστοποίηση Οφειλετών».
Σε περίπτωση απώλειάς της Ταυτότητας Οφειλέτη, ο οφειλέτης έχει δυνατότητα αναζήτησής της από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες οφειλετών.
Σε ό,τι αφορά το ακριβές ποσό καταβολής, οι υπόχρεοι οφειλέτες δύνανται να ενημερωθούν από την εφαρμογή «Πληρωμές Οφειλέτη» στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Ηλεκτρονική Καρτέλα Οφειλέτη». Στην εν λόγω οθόνη εμφανίζεται το ποσό της απαιτητής δόσης ρύθμισης - εφόσον ο οφειλέτης διατηρεί ενεργή ρύθμιση - προσαυξημένο όπου προβλέπεται με τυχόν πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και τυχόν ποσά από οφειλές εκτός ρύθμισης. Στην περίπτωση που ο οφειλέτης δεν έχει ρυθμίσει τις οφειλές του, εμφανίζεται ο πίνακας χρεών.
Επισημαίνεται ότι το πιστωτικό ίδρυμα δε θα ελέγχει και δε θα συσχετίζει το ποσό της καταβολής με τις οφειλές που αφορά η πληρωμή, ούτε θα ελέγχει το εμπρόθεσμο ή μη της καταβολής.
Μετά την καταβολή των καθυστερούμενων εισφορών η καρτέλα του οφειλέτη, ανάλογα με το ύψος του ποσού, θα πιστώνεται:

· Όταν υπάρχει απόφασης ρύθμισης, με την τρέχουσα απαιτητή δόση ρύθμισης και σε περίπτωση πλεονάζοντος ποσού με τις επόμενες δόσεις.
· Όταν έχει καταλογιστεί οφειλή εκτός ρύθμισης, η καταβολή θα πιστώνει πρώτα την εκτός ρύθμισης οφειλή και στη συνέχεια την απαιτητή δόση.
· Όταν δεν υπάρχει απόφαση ρύθμισης η καταβολή πιστώνει κατά σειρά βεβαίωσης

Ευνόητο είναι ότι στην περίπτωση που η καταβολή υπολείπεται της απαιτητής δόσης ρύθμισης, η ρύθμιση θα απόλλυται.
Ως ημερομηνία καταβολής της δόσης λαμβάνεται η ημερομηνία εκτέλεσης της συναλλαγής από το πιστωτικό ίδρυμα (τράπεζα).
Ε Ξ Α Ι Ρ Ε Σ Ε Ι Σ:

Η καταβολή καθυστερούμενων εισφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις παραμένει υποχρεωτικά στις υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. και στις Ταμειακές Υπηρεσίες του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.:

· Για τους υπευθύνους που επιθυμούν να εξοφλήσουν το μέρος της οφειλής που τους αναλογεί
· Για την εξόφληση συγκεκριμένης πράξης λόγω ποινικής δίωξης.
· Για την καταβολή του 50% πράξης καταλογισμού σε βάρος της οποία υποβλήθηκε ένσταση.

2. ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
Στις «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Οφειλέτες» του διαδικτυακού τόπου του Ι.Κ.Α. -Ε.Τ.Α.Μ. τέθηκε σε λειτουργία η εφαρμογή «Ρύθμιση Οφειλών», μέσω της οποίας ο οφειλέτης δύναται να υποβάλει αίτηση για υπαγωγή σε ρύθμιση.
Η εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα υπολογισμού δόσεων ρύθμισης και υποβολής αίτησης, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την υποβολή της αίτησης παράγει αριθμό πρωτοκόλλου και καταχωρεί αίτηση και απόφαση ρύθμισης στο Ο.Π.Σ. - Ι.Κ.Α. .
Από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για ρύθμιση στο διαδίκτυο, ο οφειλέτης έχει προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών για την καταβολής της πρώτης δόσης. Σε κάθε περίπτωση η καταληκτική ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης δεν μπορεί να υπερβαίνει την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υποβολής της αίτησης για ρύθμιση.
Για παράδειγμα:

1. Οφειλέτης που υποβάλει αίτηση ρύθμισης των οφειλών του στις 11/04/2015, έχει προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης έως τις 16/04/2015. Αν παρέλθει άκαρπη η προθεσμία, η ρύθμιση θεωρείται απολεσθείσα και τυχόν καταβολή δόσης μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία λαμβάνεται ως "έναντι καταβολή".
2. Οφειλέτης που υποβάλει αίτηση ρύθμισης των οφειλών του στις 28/04/2015, έχει προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης την τελευταία εργάσιμη του μήνα υποβολής της αίτησης, δηλαδή την 30/04/2015. Μετά την πάροδο της ημερομηνίας αυτής, η ρύθμιση θεωρείται απολεσθείσα και τυχόν, μεταγενέστερη αυτής, καταβολή ποσού λαμβάνεται ως "έναντι καταβολή".

Σε πρώτη φάση, δυνατότητα υποβολής αίτησης για ρύθμιση μέσω διαδικτύου παρέχεται στους οφειλέτες που δε διατηρούν ενεργή ρύθμιση. Οφειλέτες που επιθυμούν να απολέσουν την ήδη υπάρχουσα ρύθμισή τους και να υπαχθούν σε άλλες διατάξεις, θα προσέρχονται στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο. ή Ταμειακή Υπηρεσία του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. και θα ρυθμίζουν σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία.

3. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ (HELP DESK)
Οφειλέτες που θα κάνουν χρήση των προαναφερόμενων εφαρμογών, μπορούν να απευθυνθούν για απορίες ή προβλήματα που αντιμετωπίζουν, αποκλειστικά στα τηλέφωνα 210.52.91.773 και 210.52.91.885.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm