Open menu
28 | 05 | 2022

Αθήνα 21/04/2015
Αρ. πρωτ.: Γ36/02/96

ΙΚΑ 17

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 33 του Ν.4321/21.03.2015 για την επίδοση ατομικών ειδοποιήσεων στους οφειλέτες ΚΕΑΟ.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν.4321/2015 «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας» (ΦΕΚ 32/τ.Α΄/21.3.2015), που αφορούν στη διαδικασία επίδοσης ατομικών ειδοποιήσεων σε οφειλέτες Κ.Ε.Α.Ο. και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους:

Α . `Αρθρο 33 Ν . 4321/2015
Σύμφωνα με την κοινοποιούμενη διάταξη, για τις ατομικές ειδοποιήσεις που αποστέλλονται στους οφειλέτες του Κ.Ε.Α.Ο. με συστημένη επιστολή ισχύουν τα ακόλουθα:

«Ατομική ειδοποίηση που εκδίδεται από τις υπηρεσίες του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών προς τους οφειλέτες του και αποστέλλεται με συστημένη επιστολή, κατά τα οριζόμενα στην υπ΄ αρ. Φ.80000/οικ.25379/312 (ΦΕΚ 2699/Β/23-10-2013) Υπουργική Απόφαση, θεωρείται ότι έχει νομίμως κοινοποιηθεί μετά την παρέλευση 15 ημερών, εάν η ταχυδρομική διεύθυνση του παραλήπτη είναι στην Ελλάδα, ή 30 ημερών εάν η ταχυδρομική διεύθυνση είναι εκτός Ελλάδος.
Σε περίπτωση που η επιστολή δεν παραδοθεί και δεν κοινοποιηθεί στον οφειλέτη ή εκπρόσωπο του για οποιονδήποτε λόγο, η αρμόδια υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο. ζητά από τις κατά τόπους ταχυδρομικές υπηρεσίες, που έχουν χρεωθεί τις αποστολές των συστημένων επιστολών (ατομικές ειδοποιήσεις), τον λόγο επιστροφής αυτών με συνοδευτικό κείμενο στο οποίο θα περιλαμβάνονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

α) Η ημερομηνία, κατά την οποία η συστημένη επιστολή προσκομίστηκε και παρουσιάστηκε στην ως άνω διεύθυνση.
β) Ο λόγος για τη μη κοινοποίηση ή τη μη βεβαίωση της κοινοποίησης.

Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του Κ.Ε.Α.Ο. μεριμνούν προκειμένου αντίγραφο της συστημένης επιστολής (ατομική ειδοποίηση) να βρίσκεται στη διάθεση τους ώστε να παραδοθεί στον οφειλέτη ή τον εκπρόσωπο του οποιαδήποτε στιγμή και αδαπάνως.»

Με τις παραπάνω διατάξεις προσδιορίζεται με σαφήνεια η ημερομηνία κατά την οποία η ατομική ειδοποίηση θεωρείται κοινοποιηθείσα και καθορίζεται η διαδικασία επιστροφής στην υπηρεσία των ειδοποιήσεων που δεν παραδόθηκαν στον οφειλέτη ή τον εκπρόσωπό του, καθώς και της αναφοράς της αιτίας για τη μη παράδοση.
Η ημερομηνία παραλαβής της ατομικής ειδοποίησης στις περιπτώσεις που αυτή αποστέλλεται μέσω ταχυδρομικών υπηρεσιών με συστημένη επιστολή, προκύπτει από το αποδεικτικό που επιστρέφει στην υπηρεσία. Η ημερομηνία αυτή καταχωρείται στο σύστημα ΟΠΣ -ΙΚΑ και είναι καθοριστική γιατί παράγονται έννομες συνέπειες σημαντικές για τον οφειλέτη, δεδομένου ότι αυτή αποτελεί αφετηρία της εικοσαήμερης προθεσμίας, μετά την οποία μπορούν να ληφθούν αναγκαστικά μέτρα.
Για το πλήθος των ατομικών ειδοποιήσεων που δεν θα υπάρχει πληροφορία από την ταχυδρομική υπηρεσία περί επίδοσης είναι αναγκαίος ο σαφής προσδιορισμός της ημερ/νιας έναρξης υπολογισμού της 20ήμερης προθεσμίας, μετά την παρέλευση της οποίας είναι δυνατή η λήψη αναγκαστικών μέτρων. Στις περιπτώσεις αυτές το σχετικό πεδίο στην οθόνη «ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» θα παραμένει κενό και οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. θα προβαίνουν σε λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης αμέσως μετά την παρέλευση του 20ημέρου από την ημερομηνία που η ατομική ειδοποίηση θεωρείται ότι έχει κοινοποιηθεί.
Δεδομένου ότι η ατομική ειδοποίηση σύμφωνα με το παρόν άρθρο θεωρείται κοινοποιηθείσα μετά την παρέλευση δεκαπενθημέρου από την ημερομηνία αποστολής της, ως αφετηρία για τον υπολογισμό της προθεσμίας για τη λήψη μέτρων θα λαμβάνεται η ημερομηνία δημιουργίας της ατομικής ειδοποίησης. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται η αναγκαιότητα άμεσης αποστολής της ατομικής ειδοποίησης μετά τη δημιουργία της.
Κατά την προσέλευση του οφειλέτη στην υπηρεσία τα αρμόδια όργανα, εφόσον διαπιστώσουν ότι εκκρεμεί ανεπίδοτη ατομική ειδοποίηση οφείλουν να κοινοποιούν αντίγραφό της, χωρίς να απαιτείται η δημιουργία νέας ειδοποίησης. (τροποποιούνται οι οδηγίες του Γ36/02/64/8-10-2014 εγγράφου μας).
Η δημιουργία νέας ειδοποίησης μέσω του συστήματος ΟΠΣ-ΙΚΑ είναι απαραίτητη για τους οφειλέτες που δημιουργούν νέες οφειλές μετά την πλήρη εξόφληση οφειλών για τις οποίες είχε παραχθεί ατομική ειδοποίηση.
Ευνόητο είναι πως σε περιπτώσεις όπου ο οφειλέτης δεν εξόφλησε αλλά απώλεσε τη ρύθμιση του, δεν αποστέλλεται εκ νέου ατομική ειδοποίηση πριν τη λήψη αναγκαστικών μέτρων καθώς έχει ήδη ενημερωθεί τόσο για το ύψος της οφειλής του, όσο και για τις συνέπειες απώλειας της ρύθμισης.
Σε κάθε περίπτωση οι ατομικές ειδοποιήσεις προς τους οφειλέτες θα δημιουργούνται μόνο μέσω του συστήματος ΟΠΣ-ΙΚΑ και θα αποστέλλονται στην τελευταία δηλωθείσα διεύθυνση του οφειλέτη.
Β. Γενικά
Με αφορμή την κοινοποίηση των ανωτέρω διατάξεων υπενθυμίζουμε τα ακόλουθα:

Η διαδικασία αποστολής των ατομικών ειδοποιήσεων σε οφειλέτες Κ.Ε.Α.Ο. διέπεται από τα οριζόμενα στην Φ.80000/οικ. 25379/312 (ΦΕΚ 2699/Β΄/23-10-2013) Υπουργική Απόφαση, ενώ όσον αφορά την επίδοσή τους έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Πιο συγκεκριμένα:

Εντός μηνός από την ένταξη του οφειλέτη στο Μητρώο Οφειλετών του Κ.Ε.Α.Ο., αποστέλλεται ατομική ειδοποίηση σε αυτόν, όπου αναγράφονται αναλυτικά το είδος και το ποσό της οφειλής, αναπροσαρμοσμένο όπου προβλέπεται με τα αναλογούντα πρόσθετα τέλη.

Για την αποστολή των ατομικών ειδοποιήσεων αξιοποιούνται κυρίως δύο κανάλια επικοινωνίας:

1. Ανάρτηση της ατομικής ειδοποίησης στην αντίστοιχη ηλεκτρονική υπηρεσία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΦΕΙΛΕΤΗ» που είναι διαθέσιμη μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. προς οφειλέτες. Με τον τρόπο αυτό αποστέλλονται οι ειδοποιήσεις στους οφειλέτες που είναι εγγεγραμμένοι χρήστες στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (π.χ. εργοδότες του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. που υποβάλλουν Α.Π.Δ., οφειλέτες των Φ.Κ.Α. που είναι πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.).
Η Κεντρική Υπηρεσία είναι αρμόδια για την ηλεκτρονική αποστολή των ειδοποιήσεων, οι οποίες κοινοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/τ.Α΄) ή σύμφωνα με τις διατάξεις που εκάστοτε ισχύουν για την ηλεκτρονική κοινοποίηση.
Για τους πιστοποιημένους οφειλέτες Κ.Ε.Α.Ο. και για τους οφειλέτες Κ.Ε.Α.Ο. που είναι εργοδότες του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. και υποχρεούνται στην υποβολή ΑΠΔ μέσω διαδικτύου, τόσο η «Πρόσκληση για τακτοποίηση οφειλών» όσο και η «Ατομική Ειδοποίηση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών» αναρτώνται διαδικτυακά στον ατομικό τους λογαριασμό.
Ειδικά για τους οφειλέτες - εργοδότες του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. παράγεται μήνυμα ανάγνωσης κατά την είσοδό τους για υποβολή ΑΠΔ, το οποίο δεν επιτρέπει στο χρήστη να προσπελάσει την εφαρμογή για την υποβολή ΑΠΔ αν πρώτα δεν αναγνώσει την ειδοποίηση.
Στις προαναφερόμενες περιπτώσεις, ως ημερομηνία παραλαβής θεωρείται η ημερομηνία ηλεκτρονικής πρόσβασης του οφειλέτη στην εφαρμογή «Ηλεκτρονική Ενημέρωση Οφειλετών» και ανάγνωσης του μηνύματος.
2. Αποστολή μέσω ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή.
Οι ειδοποιήσεις που αποστέλλονται μέσω ταχυδρομικών υπηρεσιών με συστημένη επιστολή, δημιουργούνται μέσω του συστήματος ΟΠΣ-ΙΚΑ από τις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες.
Η Κεντρική Υπηρεσία μεριμνά για την έκδοση τέτοιων ειδοποιήσεων που παράγονται με κεντρική ροή για όσους οφειλέτες δεν ανέγνωσαν τις ηλεκτρονικές ειδοποιήσεις ή δεν είναι πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Οι ειδοποιήσεις αυτές εκτυπώνονται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες, οι οποίες είναι υπεύθυνες για την επίδοσή τους.
Μετά την επίδοση, οι αρμόδιοι υπάλληλοι θα καταχωρούν στη σχετική οθόνη του συστήματος την ημερομηνία παραλαβής της ειδοποίησης από τον οφειλέτη, ώστε να ελέγχεται η ανταπόκρισή του ή μη εντός των προθεσμιών και να λαμβάνονται, όπου απαιτείται, μέτρα αναγκαστικής είσπραξης. (σχετικές οδηγίες έχουν δοθεί με το αρ. πρωτ. Γ36/02/24/2.7.14 έγγραφο της Κεντρικής Υπηρεσίας Κ.Ε.Α.Ο.)
3. Επίδοση με δικαστικό επιμελητή ή υπάλληλο του Κ.Ε.Α.Ο.
Επιπρόσθετα, σε περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο (π.χ. μεγάλο ύψος οφειλών) χρησιμοποιούνται και άλλοι τρόποι για την αποστολή της Ατομικής Ειδοποίησης, όπως επίδοση με δικαστικό επιμελητή ή με υπάλληλο του Κ.Ε.Α.Ο.
Ιδιαίτερα όσον αφορά την κοινοποίηση ατομικών ειδοποιήσεων σε οφειλέτες με υπάλληλο του Κ.Ε.Α.Ο. επισημάνουμε τα ακόλουθα:
Οι επιδόσεις προς τους ιδιώτες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) διενεργούνται προσωπικώς στους ίδιους ή στους νόμιμους εκπροσώπους ή στους εκπροσώπους ή στους δικαστικούς πληρεξούσιους ή στους αντίκλητους τους στο χώρο εργασίας ή στην κατοικία.
Στην περίπτωση που τα ως άνω πρόσωπα απουσιάζουν από την οικία τους το έγγραφο παραδίδεται σε πρόσωπα που συνοικούν μαζί τους (σύζυγο, συγγενή, κλπ), και σε περίπτωση μη ανεύρεσης κανενός από τα παραπάνω πρόσωπα, σε οποιονδήποτε από τους λοιπούς συνοίκους.
Στην περίπτωση που τα παραπάνω πρόσωπα απουσιάζουν από το κατάστημα, το γραφείο ή το εργαστήριο όπου εργάζονται, το έγγραφο παραδίδεται σε συνέταιρο ή συνεργάτη ή υπάλληλο, που εργάζεται στον ίδιο χώρο.
Προκειμένου να είναι έγκυρη η επίδοση όταν η παράδοση γίνεται κατά περίπτωση σε άλλο πρόσωπο σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, προϋπόθεση είναι να απουσιάζει κατά την ημερομηνία και ώρα επίδοσης από το κατάστημα ή την οικία κατά περίπτωση, το πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται η επίδοση (δηλαδή ο ίδιος ή ο νόμιμος εκπρόσωπος ή ο εκπρόσωπος ή ο δικαστικός πληρεξούσιος ή ο αντίκλητος αυτού) και να βεβαιώνεται ρητώς στην έκθεση επιδόσεως ή μη εύρεση ή απουσία, μαζί με το όνομα και την ιδιότητα του παραλαμβάνοντος το έγγραφο. Διευκρινίζεται δε ότι σε περίπτωση που το επιδοτέο έγγραφο παραδίδεται σε σύνοικο μεν, αλλά όχι συγγενή ή υπηρέτη θα πρέπει στην έκθεση επίδοσης να βεβαιώνεται ότι στην κατοικία εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται η επίδοση δεν βρέθηκαν συγγενείς σύνοικοι ή υπηρέτες του.
Αν τα πρόσωπα προς τα οποία προβλέπεται ότι διενεργείται η παράδοση του εγγράφου, δεν βρίσκονται στο χώρο της εργασίας ή στη κατοικία τους ή αρνούνται τη παραλαβή του ή την υπογραφή της έκθεσης ή δεν μπορούν να υπογράψουν την έκθεση, η επίδοση γίνεται με θυροκόλληση.
Η θυροκόλληση συνίσταται στην επικόλληση του επιδοτέου εγγράφου εντός σφραγισμένου και αδιαφανούς φακέλου, επί του οποίου αναγράφονται μόνο τα στοιχεία της επιδίδουσας υπηρεσίας και του προς κοινοποίηση προσώπου από μέρους του οργάνου της επίδοσης, με παρουσία μάρτυρα, στη θύρα της κατοικίας ή του χώρου εργασίας ή του υπηρεσιακού καταστήματος όπου κατοικεί ή εργάζεται, κατά περίπτωση, το πρόσωπο το οποίο έπρεπε να διενεργηθεί η παράδοση του εγγράφου.
Αν εκείνος στον οποίο πρόκειται να γίνει η επίδοση είναι, κατά το χρόνο της επίδοσης, άγνωστης διαμονής, τότε αυτή γίνεται, όταν δεν υπάρχει αντίκλητος, στον δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας της τελευταίας γνωστής κατοικίας ή διαμονής του, ενώ, αν δεν υπάρχει γνωστή κατοικία ή διαμονή, στον δήμαρχο ή τον πρόεδρο κοινότητας της αρχής που εξέδωσε την πράξη.
Σημειώνεται ότι για να είναι νόμιμη η κοινοποίηση με τη διαδικασία της άγνωστης διαμονής, το όργανο που είναι αρμόδιο για τη διενέργεια της επίδοσης θα πρέπει να βεβαιώνει στην έκθεση επίδοσης ότι καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια (π.χ. έρευνα στα αρχεία της υπηρεσίας, πληροφορίες από το Ο.Π.Σ. - Ι.Κ.Α., έρευνα από περίοικους, κλπ.) για την ανεύρεση της κατοικίας ή προσωρινής διαμονής του προσώπου του οποίου γίνεται η επίδοση και αυτή απέβη άκαρπη, διαφορετικά η επίδοση είναι άκυρη και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα.
Αν εκείνος στον οποίο πρόκειται να γίνει η επίδοση νοσηλεύεται σε νοσοκομείο ή κρατείται στη φυλακή, αυτή γίνεται στο διευθυντή του νοσοκομείου ή της φυλακής εφόσον, σύμφωνα με βεβαίωση του νοσοκομείου ή της φυλακής, η οποία μνημονεύεται στην έκθεση βεβαίωσης.
Αν η διεύθυνση της κατοικίας και του χώρου εργασίας εκείνου τον οποίο αφορά η επίδοση, του νόμιμου αντιπροσώπου και του δικαστικού πληρεξούσιου του, η οποία έχει δηλωθεί, βρίσκεται στην αλλοδαπή, η επίδοση προς αυτούς, αν δεν υπάρχει αντίκλητος, γίνεται με παράδοση του επιδοτέου εγγράφου στον Υπουργό Εξωτερικών ή στον εξουσιοδοτημένο από αυτόν υπάλληλο, ο οποίος οφείλει να το παραδώσει, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση σε εκείνον που αφορά η επίδοση, με έγγραφη απόδειξη, την οποία και υποχρεούται να διαβιβάσει στην αρχή που εξέδωσε την ατομική ειδοποίηση.

Γ. Διαχείριση Εκκρεμοτήτων
Για την κοινοποίηση των ανεπίδοτων ατομικών ειδοποιήσεων που έχουν εκδοθεί πριν την ημερομηνία ισχύος της κοινοποιούμενης διάταξης, είτε με κεντρική ροή είτε κατά μόνας από την Περιφερειακή Υπηρεσία, θα ακολουθηθεί η κάτωθι διαδικασία:

Α) Για όσες ατομικές ειδοποιήσεις έχουν αποσταλεί συστημένες επιστολές μόνο στην έδρα, θα δημιουργηθούν νέες ατομικές ειδοποιήσεις από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. όπου θα σταλούν αποκλειστικά στις διευθύνσεις υπευθύνων, εφαρμόζοντας τις διατάξεις του αρ. 33 του Ν. 4321/21.03.2015 και τις σχετικές οδηγίες για την εφαρμογή της.
Β) Για όσες ατομικές ειδοποιήσεις έχει εξαντληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίδοση και στους κατά νόμο υπευθύνους και αυτή απέβη άκαρπη, σύμφωνα με όσα ορίζει ο Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας, η υπηρεσία προβαίνει άμεσα σε θυροκόλληση ή επίδοση στη Δημοτική αρχή. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταχωρείται ημερομηνία επίδοσης στο σύστημα.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm