Open menu
02 | 08 | 2021

ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΡΕΑ-ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

ΓΕΝΙΚΑ
 Σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν. 2084/92 οι νέοι ασφαλισμένοι εκείνοι δηλαδή που εισέρχονται στην παραγωγική διαδικασία (στην αγορά εργασίας) για πρώτη φορά από 1/1/93 και μετά και δεν έχει προϋπάρξει ασφάλιση σε άλλο φορέα Κύριας Ασφάλισης , θα υπάγονται υποχρεωτικά μόνο σε ένα Φορέα Κύριας Ασφάλισης ή το Δημόσιο, σε ένα φορέα επικουρικής Ασφάλισης, σε ένα φορέα ασθένειας και ένα φορέα ασφάλισης πρόνοιας.
 Εάν συντρέχουν προϋποθέσεις για την υποχρεωτική ασφάλιση σε περισσότερους από ένα φορείς λόγω παράλληλης απασχόλησης, θα ασφαλίζονται υποχρεωτικά μόνο στον ένα φορέα τον οποίο θα επιλέγουν με σχετική δήλωση τους εντός προθεσμίας έξι μηνών από την έναρξη της δεύτερης απασχόλησης.
 Εφ' όσον όμως το επιθυμούν, τα πρόσωπα αυτά δύνανται να ασφαλιστούν προαιρετικά και σε περισσότερους του ενός φορείς, αν αυτό προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ύστερα από σχετική αίτηση που υποβάλλεται στον αρμόδιο φορέα εντός της παραπάνω προθεσμίας.
 Στην περίπτωση αυτή υποχρεούνται στην καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών των προβλεπομένων από τις ισχύουσες διατάξεις του φορέα (εγκ. 40/98)

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ:
Αρχικά με την παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν. 2084/92 όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 άρθρο 2 του Ν. 2335/95, για την επιλογή φορέα δόθηκε τρίμηνη προθεσμία υποβολής σχετικής δήλωσης, από την ημερομηνία που δημιουργείται η ασφάλιση στο δεύτερο φορέα.
Στη συνέχεια με την παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν. 2556/97 αντικαταστάθηκε η παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν. 2084/92 όπως είχε συμπληρωθεί με την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 2335/95 και ορίστηκε-από την ισχύ του Νόμου (24/12/97) - ως προθεσμία νια την επιλογή ασφαλιστικού φορέα το εξάμηνο ώστε να υπάρχει επάρκεια χρόνου για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων και την άσκηση του δικαιώματος τους.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
ΕΙΔΙΚΑ νια τα πρόσωπα τα οποία μέχρι 23/12/97 είχαν χάσει ή δεν άσκησαν το δικαίωμα επιλογής δόθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 2556/97 νέα εξάμηνη προθεσμία η οποία άρχιζε από τις 24/12/97 και έληγε 24-6-98, για να υποβάλλουν σχετική δήλωση επιλογής.
Στις περιπτώσεις που ο φορέας επιλογής δεν ήταν το ΤΕΒΕ, οι καταβληθείσες εισφορές μέχρι την υποβολή της δήλωσης επιλογής δεν επιστρέφονται και ο αντίστοιχος χρόνος είναι ισχυρός χρόνος ασφάλισης.
Εάν όμως είχαν καταλογισθεί από το ΤΕΒΕ εισφορές με πράξεις επιβολής χωρίς να εισπραχθούν, οι πράξεις αυτές πρέπει να ακυρωθούν.
Εάν δεν είχε υποβληθεί δήλωση επιλογής εντός του εξαμήνου και το ΤΕΒΕ ήταν πρώτος φορέας ασφάλισης, παραμένει υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Ταμείου και διαγράφεται από τον άλλο ασφαλιστικό φορέα.
Αντίθετα αν το ΤΕΒΕ είναι δεύτερος ασφ/κός φορέας και έχει παρέλθει άπρακτη η εξάμηνη προθεσμία, υποβάλλει δε αίτημα εξαίρεσης μετά τις 24/6/98 τότε τυχόν καταβληθείσες εισφορές μετά την 1/7/98 επιστρέφονται.

ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 2556/97
Από της ισχύος του Ν. 2556/97 και εφόσον ο ασφ/νος έχει δικαίωμα επιλογής θα πρέπει να το ασκήσει εντός 6 μηνών από την ανάληψη της δεύτερης δραστηριότητας.
Αν μέσα στην ανωτέρω οριζόμενη προθεσμία δεν ασκηθεί το δικαίωμα επιλογής από τον ασφ/νο, τότε καθίσταται υποχρεωτική η ασφάλιση στον φορέα εκείνο που υπάγεται η πρώτη κάθε φορά αναληφθείσα εργασία.
Στην περίπτωση αυτή εάν το ΤΕΒΕ είναι δεύτερος φορέας υποχρεούται στην διαγραφή του ασφ/νου από το Ταμείο, λόγω κακής υπαγωγής και επιστρέφονται τυχόν καταβληθείσες εισφορές, εφόσον υποβληθεί και σχετική βεβαίωση από τον άλλο φορέα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ Ο.Α.Ε.Ε. ( ΤΕΒΕ ) - ΙΚΑ
Παρατηρείται συχνά μεγάλος προβληματισμός από τις υπηρεσίες του Ταμείου όταν νέοι ασφ/νοι υποβάλλουν δήλωση επιλογής φορέα για δραστηριότητες υπαγόμενες στον Ο.Α.Ε.Ε. (ΤΕΒΕ) και στο ΙΚΑ.
Κι΄ αυτό γιατί στο ΙΚΑ δεν είναι πάντα συνεχής η ασφάλιση και πρέπει να διευκρινιστεί ότι κάθε φορά που δημιουργείται ασφάλιση σε δεύτερο φορέα (π.χ. ΙΚΑ) έχει ο ασφ/νος το δικαίωμα επιλογής φορέα εντός εξάμηνου.
Συνεπώς θα ερευνάται κάθε φορά εάν η ασφάλιση στο ΙΚΑ είναι συνεχής ή διακοπτόμενη και θα ζητείται η σχετική βεβαίωση του άλλου φορέα από την οποία θα φαίνεται ότι πρόκειται για νεοεισερχόμενο στην ασφάλιση από 1/1/93 και θα περιλαμβάνει αναλυτικά τα χρονικά διαστήματα ασφάλισης καθώς και το ότι συνεχίζει ασφαλισμένος κατά την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης.
Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης της ανωτέρω βεβαίωση ΙΚΑ ως προς τα χρονικά διαστήματα θα ζητούνται βιβλιάρια ενσήμων ΙΚΑ και βεβαίωση εργοδότη για τη συνέχιση της δραστηριότητας από τον ίδιο τον ασφ/νο.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

α) Ασφαλισμένος στο ΤΕΒΕ από 2/98, αναλαμβάνει δραστηριότητα υπαγόμενη στην ασφάλιση του ΙΚΑ από 1/3/99 και δεν υπέβαλε δήλωση επιλογής εντός εξαμήνου (δηλ. μέχρι 30/8/99)
Στην περίπτωση αυτή παραμένει στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. (ΤΕΒΕ) ως πρώτου φορέα ασφάλισης

β) Ο ίδιος ασφ/νος σταμάτησε την προηγούμενη δραστηριότητα που υπαγόταν στο ΙΚΑ στις 5/12/99, αλλά στις 7/5/2000 ανέλαβε πάλι εργασία που υπάγεται στο ΙΚΑ.
Στην περίπτωση αυτή έχει το δικαίωμα εντός εξαμήνου δηλ, από 7/5/2000 μέχρι 7/11/2000, να υποβάλλει δήλωση επιλογής φορέα.
Εάν επιλέξει την ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε.(ΤΕΒΕ) εξαιρείται της ασφάλισης του ΙΚΑ και συνεχίζει κανονικά την καταβολή εισφορών στον Ο.Α.Ε.Ε. (ΤΕΒΕ)
Εάν επιλέξει την ασφάλιση του ΙΚΑ, εξαιρείται της ασφάλισης του ΤΕΒΕ από 7/5/2000 και επιστρέφονται τυχόν καταβληθείσες εισφορές από 5/2000 και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εξαίρεση διαρκεί για όσο διάστημα ασκούνται παράλληλα οι δύο δραστηριότητες και σταματά όταν παύσει η δραστηριότητα για την οποία ασφαλίστηκε στο ΙΚΑ οπότε επιστρέφει στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΤΕΒΕ.
Κάθε φορά που θα δημιουργούνται προϋποθέσεις δεύτερης ασφάλισης θα έχει ο ασφ/νος τη δυνατότητα για επιλογή φορέα εντός εξαμήνου η οποία εάν παρέλθει άπρακτη θα υποχρεούται στην παραμονή της υποχρεωτικής ασφάλισης του πρώτου φορέα που στο συγκεκριμένο παράδειγμα είναι το ΤΕΒΕ.

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΦ/ΝΟΙ:

Στο ΝΑΤ: ως υπαγόμενο στον έλεγχο και την εποπτεία του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας
Στο ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ και στο Ταμείο Νομικών όπου η ασφάλιση είναι υποχρεωτική και δεν παρέχεται δικαίωμα επιλογής (εγκ. 46/95 και 16/99)
ΟΓΑ: (άρθρο 43 του Ν. 2084/92)

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm