Open menu
29 | 01 | 2023

Αθήνα 14/10/2020
ΚΥΑ: 11321/35005/1528


ΘΕΜΑ: Επιστροφή ποσών μειώσεων συντάξεων ιδιωτικού τομέα.

 

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής


Επιστρέφονται αναδρομικά ποσά συντάξεων και προ-συνταξιοδοτικών παροχών που αντιστοιχούν στις πραγματοποιηθείσες μειώσεις των κύριων συντάξεων για το χρονικό διάστημα από 11.06.2015 έως και 12.05.2016, οι οποίες θεσπίστηκαν με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 4051/2012 (Α΄ 40) και τις διατάξεις της περ. 1 της υποπαρ. ΙΑ.5 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α΄ 222), καθώς και με τις διατάξεις της υπ΄ αρ. 476/28-02-2012 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Β΄ 499).
 

 

 

Άρθρο 2
Δικαιούχοι


1. Δικαιούχοι επιστροφής αναδρομικών ποσών είναι κατά το χρονικό διάστημα που ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας:

α. Οι συνταξιούχοι όλων των φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών κύριας ασφάλισης που εντάχθηκαν στον κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 4387/2016 (Α΄ 85), καθώς και οι συνταξιούχοι της Τράπεζας της Ελλάδος, εξαιρουμένων των συνταξιούχων του Δημοσίου, και των συνταξιούχων υπαλλήλων των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ που διέπονται από το ίδιο με τους δημοσίους υπαλλήλους συνταξιοδοτικό καθεστώς, είτε οι συντάξεις τους βάρυναν το Δημόσιο είτε βάρυναν τους οικείους φορείς, καθώς και των συνταξιούχων υπαλλήλων του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος και των Ασφαλιστικών Ταμείων του προσωπικού των Σιδηροδρομικών Δικτύων, που διέπονται από το καθεστώς του ν.δ. 3395/1955 (Α΄ 276), για το χρονικό διάστημα του άρθρου 1 της παρούσας.
β. Οι συνταξιούχοι προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος του τέως Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ETAT) και του τέως Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ). Τα αναδρομικά ποσά που επιστρέφονται στους συνταξιούχους του προσυ-νταξιοδοτικού καθεστώτος, αντιστοιχούν στις μειώσεις που εφαρμόστηκαν στο 50% του συνολικού ποσού της προσυνταξιοδοτικής παροχής, το οποίο αντιστοιχεί σε κύρια σύνταξη, κατ΄ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 4051/2012 (Α΄ 40) και τις διατάξεις της περ. 1 της υποπαρ. ΙΑ.5 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α΄ 222) για το χρονικό διάστημα του άρθρου 1 της παρούσας.
γ. Οι συνταξιούχοι του πρώην Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (NAT), αναφορικά με τις μειώσεις που επιβλήθηκαν στις κύριες συντάξεις τους με βάση την υπ΄ αρ. 476/28-02-2012 (Β΄ 499) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, για το χρονικό διάστημα του άρθρου 1 της παρούσας.

2. Σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου της παρ. 1, δικαιούχοι καθίστανται οι νόμιμοι κληρονόμοι κατά το ποσοστό του κληρονομικού τους δικαιώματος, με υποβολή αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών σε ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ.
3. Για τους δικαιούχους της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιείται απολογιστικός δειγματοληπτικός έλεγχος.

Ο έλεγχος πραγματοποιείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. σύμφωνα με τους κανόνες δειγματοληψίας που ορίζονται από τη Διεύθυνση Νομοθεσίας και Συντονισμού Συντάξεων της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων, στις οποίες και αποστέλλονται τα αποτελέσματα.
4. Οι αιτούντες που επιλέγονται στο δείγμα ενημερώνονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους και υποχρεούνται εντός δεκαπέντε (15) ημερών να προσέλθουν στο αρμόδιο υποκατάστημα προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Σε περίπτωση μη έγκαιρης προσέλευσης από υπαιτιότητά τους, αναζητούνται τα καταβαλλόμενα ποσά ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

 

 

 

Άρθρο 3
Ειδικότερες περιπτώσεις


1. Σε περίπτωση λήψης μίας κύριας και μίας επικουρικής σύνταξης, επιστρέφεται στον δικαιούχο μόνο το ποσό που αφορά στην περικοπή που έχει διενεργηθεί βάσει των ανωτέρω διατάξεων στην κύρια σύνταξη.
2. Σε περίπτωση λήψης δυο κύριων συντάξεων, μία εκ των οποίων από μη αναγραφόμενο στο άρθρο 2 της παρούσας φορέα, επιστρέφονται στον δικαιούχο τα ποσά που αφορούν στη μείωση που έχει διενεργηθεί βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 στην κύρια σύνταξη που εμπίπτει στις διατάξεις της παρούσας.
 

 

 

Άρθρο 4
Φορέας καταβολής


1. Ο e-ΕΦΚΑ, ως οιονεί καθολικός διάδοχος των εντασσόμενων σε αυτόν πρώην φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών κατά τα άρθρα 53 επ. του Ν. 4387/2016 , διενεργεί επιστροφές στους συνταξιούχους που υπάγονται σε αυτόν.
2. Η Τράπεζα της Ελλάδος, ως φορέας ασφάλισης του προσωπικού της, επιστρέφει στους συνταξιούχους της τα ποσά συντάξεων που αντιστοιχούν σε μειώσεις κατ΄ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 4051/2012 (Α΄ 40) και της περ. 1 της υποπαρ. ΙΑ.5. της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α΄ 222) για το χρονικό διάστημα από 11.6.2015 έως και την 12.05.2016.

 

 

 

 

Άρθρο 5
Τρόπος και χρόνος καταβολής


1. Η καταβολή των επιστρεπτέων από τον e-ΕΦΚΑ ποσών γίνεται με εφάπαξ καταβολή μέχρι την 31.12.2020.
2. Το μικτό ποσό που προκύπτει μετά τον υπολογισμό των επιστρεπτέων ποσών, υπόκειται σε κράτηση για υγειονομική περίθαλψη σε ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) για το διάστημα από 11.6.2015 έως 31.06.2015 και σε ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) από 01.07.2015 έως 12.5.2016.
3. Τα ανωτέρω ποσά καταβάλλονται άτοκα στους δικαιούχους.
4. Τα ανωτέρω ποσά είναι ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων.

Δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους Δήμους, τις Περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα Πιστωτικά Ιδρύματα.
5. Κατά την καταβολή των ποσών δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με το άρθρο 60 του Ν. 4172/2013 (Α΄ 167).
6. Κατά την καταβολή των ποσών δεν διενεργείται παρακράτηση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 43Α του Ν. 4172/2013 (Α΄ 167).

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm