Open menu
22 | 05 | 2022

Αθήνα, 21/06/2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. 33

 

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ΄ αριθ. 61654/10-06-2019 (ΦΕΚ Β΄, 2324/14-06-2019) Κ.Υ.Α. που αφορούν τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων.

 

Σχετ.: Εγκ. 1/2018

Με την παρούσα σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. 61654/10-06-2019 (ΦΕΚ Β΄, 2324/14-06-2019) απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών με την οποία τροποποιείται η υπ΄ αρ. 130060/27-11-2017 (ΦΕΚ Β΄, 4158/29-11-2017) Κ.Υ.Α. «Απλοποιημένη Διαδικασία Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00€) στο πλαίσιο υπαγωγής τους στο Ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις (Α΄ 62)».
Για την εφαρμογή των προαναφερόμενων διατάξεων σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το πεδίο εφαρμογής της υπ΄ αρ. 130060/27-11-2017 (ΦΕΚ Β΄, 4158/29-11-2017) Κ.Υ.Α. διευρύνθηκε και πλέον στη ρύθμιση οφειλών βάσει των εν λόγω διατάξεων δύναται να ενταχθούν οφειλέτες που πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλεξιμότητας των άρθρων 2 και 3 του Ν. 4469/2017 με συνολικές προς ρύθμιση οφειλές προς όλους τους πιστωτές (φορολογική διοίκηση, Κ.Ε.Α.Ο., πιστωτικά ιδρύματα, κ.λπ) που ανέρχονται από είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000€) και δεν ξεπερνούν το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000€).

Β. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ΄ αρ. 130060/27-11-2017 (ΦΕΚ Β΄, 4158/29-11-2017) Κ.Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 61654/10-06-2019 (ΦΕΚ Β΄, 2324/14-06-2019) Κ.Υ.Α. και ισχύει, μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. και με σκοπό τη διαμόρφωση λύσεων/προτάσεων ρύθμισης απαιτείται ο οφειλέτης να κριθεί βιώσιμος. H αξιολόγηση της βιωσιμότητας, στην απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης των οφειλών που περιγράφει η παρούσα απόφαση, παράγεται με τυποποιημένο τρόπο. Πιο συγκεκριμένα, ένας οφειλέτης κρίνεται βιώσιμος για την τυποποιημένη πρόταση ρύθμισης εφόσον πληροί σωρευτικά τα κάτωθι κριτήρια:

α) Θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων κατά την τελευταία χρήση ή σε δύο (2) από τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στο Ν. 4469/2017, και
β) Ο λόγος του συνόλου των οφειλών, μετά την αφαίρεση του συνόλου των τόκων υπερημερίας των πιστωτών του ιδιωτικού τομέα, ποσοστού ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) των απαιτήσεων του Δημοσίου από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση και ποσοστού ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) των απαιτήσεων του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, προς το καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization) να είναι ίσος ή μικρότερος από δέκα (10).

Σύνολο οφειλών - (85%προσαυξήσεις+95%φορολ.προστίμων + 100% τόκων ιδ.τομέα)

< 10

EBITDA

Για την εφαρμογή της παρούσας προϋπόθεσης ως EBITDA λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο ποσό που προκύπτει από τη σύγκριση:

i. του καθαρού αποτελέσματος προ φόρων τόκων και αποσβέσεων της τελευταίας χρήσης και
ii. του μέσου όρου των δύο (2) πλέον θετικών καθαρών αποτελεσμάτων προ φόρων τόκων και αποσβέσεων από τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις.

Γ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΟΜΟΡΡΥΘΜΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Σύμφωνα με τα οριζόμενα των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4469/2017 όπως ισχύει, οι ομόρρυθμοι εταίροι ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας μπορούν να ζητήσουν τη ρύθμιση και του συνόλου των δικών τους οφειλών, οι οποίες θα επιτρεπόταν να ρυθμιστούν, αν οι εταίροι υπέβαλλαν αίτηση ως ιδιοκτήτες ατομικής επιχείρησης.
H αίτηση των ομόρρυθμων εταιρών πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών που ορίζονται στο άρθρο 5 του Ν. 4469/2017 . Οι περιορισμοί της παραγράφου 1 του άρθρου 2 «Πεδίο εφαρμογής» και του άρθρου 3 «Κριτήρια επιλεξιμότητας» του ιδίου νόμου κρίνονται βάση των δεδομένων του νομικού προσώπου ενώ οι περιορισμοί των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 2 αναφορικά με τα πρόσωπα που δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών και τη διμερή διαπραγμάτευση ισχύουν τόσο για το νομικό πρόσωπο όσο και για τον ομόρρυθμο εταίρο.
Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις ο ομόρρυθμος εταίρος κρίνεται βιώσιμος για την τυποποιημένη πρόταση ρύθμισης εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων κατά την τελευταία χρήση ή σε δύο (2) από τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στο Ν. 4469/2017 στο πρόσωπο της εταιρείας, και
β) Ο λόγος του συνόλου των οφειλών, μετά την αφαίρεση του συνόλου των τόκων υπερημερίας των πιστωτών του ιδιωτικού τομέα, ποσοστού ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) των απαιτήσεων του Δημοσίου από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση και ποσοστού ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) των απαιτήσεων του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, προς το μέσο όρο των πραγματικών ατομικών του εισοδημάτων των τριών (3) τελευταίων ετών πριν την υποβολή της αίτησης να είναι ίσος ή μικρότερος από δέκα (10).

Σύνολο οφειλών - (85%προσαυξήσεις+95%φορολ.προστίμων + 100% τόκων ιδ.τομέα)

< 10

Μέσος όρος εισοδημάτων ομόρρυθμου μέλους

Δ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Οι πιστωτές του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα δεν προτείνουν ρύθμιση οφειλών στα πλαίσια της απλοποιημένης διαδικασίας στις εξής περιπτώσεις:

• Όταν διαθέτουν, σύμφωνα με τις εσωτερικές τους διαδικασίες, δική τους μελέτη βιωσιμότητας προκειμένου να εκτιμήσουν την ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη και βάσει της οποίας το χρέος του οφειλέτη χαρακτηρίζεται ως μη βιώσιμο. Πιστωτής που κατέχει την πλειοψηφία επί του συνόλου των απαιτήσεων δεν προτείνει πρόταση ρύθμισης οφειλών στην περίπτωση που εκτιμήσει τον οφειλέτη ως μη βιώσιμο.

Το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δεν επιτρέπεται να υποβάλλουν προτάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών ή να ψηφίζουν υπέρ προτάσεων αναδιάρθρωσης οφειλών:

• Όταν η συνολική εντασσόμενη οφειλή δεν ξεπερνά τις 50.000 ευρώ και η συνολική αξία της περιουσίας του οφειλέτη είναι τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) φορές μεγαλύτερη από τη συνολική οφειλή προς ρύθμιση.
• Όταν η συνολική οφειλή προς ρύθμιση κυμαίνεται μεταξύ των 50.000 ευρώ και των 200.000€ και η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη ξεπερνά το εικοσαπλάσιο της συνολικής οφειλής προς ρύθμιση και τα 1.250.000 ευρώ.
• Όταν η συνολική εντασσόμενη οφειλή υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ και η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη υπερβαίνει τόσο το δεκαπενταπλάσιο της συνολικής οφειλής προς ρύθμιση όσο και τα 4.000.000 ευρώ.

Συμπερασματικά, το Κ.ΕΑ.Ο. δεν προτείνει ρυθμίσεις, εφόσον η συνολική αξία της περιουσίας ανά περίπτωση εντασσόμενης οφειλής της στήλης (1), υπερβαίνει τα ποσά της στήλης (2) του παρακάτω πίνακα:

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΗ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΑΞΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

20.000,01€-50.000€

25πλάσιο της προς ρύθμιση οφειλής

50.000,01€-200.000€

20πλάσιο της προς ρύθμιση οφειλής & 1.250.000€

200.000,01€ και άνω

15πλάσιο της προς ρύθμιση οφειλής & 4.000.000€

Διευκρινίζεται ότι στην απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών για τον υπολογισμό της αξίας της περιουσίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της υπ΄ αριθμ. 32320/1841/10-07-2017 (ΦΕΚ 2360/τ. Β΄/11-07-2017) Υπουργικής Απόφασης όπως ισχύει, λαμβάνεται υπόψη η συνολική αξία της περιουσίας του οφειλέτη και όχι τυχόν συνοφειλετών που συνυπέβαλαν αίτηση.

Ε. ΤΡΟΠΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Με την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στην παρούσα απλοποιημένη διαδικασία και μετά τη διαπίστωση απαρτίας, τυχόν αντιπροτάσεις ρύθμισης οφειλών που υποβάλλονται από τους συμμετέχοντες πιστωτές παράγονται με τυποποιημένο τρόπο.
Στην περίπτωση που ο οφειλέτης κριθεί βιώσιμος δύναται να ρυθμίσει την οφειλή του σε ισόποσες μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις ως ακολούθως:

(α) Για τον υπολογισμό των τοκοχρεωλυτικών δόσεων λαμβάνεται υπόψη επιτόκιο ίσο με το επιτόκιο euribor τριμήνου, προσαυξημένο κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες. Για το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης το επιτόκιο είναι σταθερό με κρίσιμο χρόνο την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ρύθμισης. Για τους χρηματοδοτικούς φορείς είναι κυμαινόμενο- αναπροσαρμοζόμενο ανά τρίμηνο με έναρξη την ημερομηνία κατάρτισης της σύμβασης και προσαυξημένο κατά την εισφορά του νόμου 128/1975 στις περιπτώσεις που προγενέστερα είχε συμφωνηθεί ότι η εισφορά αυτή βαρύνει τον οφειλέτη.
(β) Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης που θα προτείνεται δε δύναται να είναι μικρότερο από το ποσό των πενήντα (50) ευρώ ανά πιστωτή.
(γ) ο αριθμός των δόσεων δεν υπερβαίνει τις τριάντα έξι (36) σε βασική οφειλή προς το Δημόσιο ή /και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης που δεν ξεπερνά το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000€) ανά πιστωτή (δεν προσμετρώνται τυχόν υφιστάμενες ρυθμίσεις οφειλών). Υπενθυμίζεται ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν προαφαιρούνται προσαυξήσεις και τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 15 του Ν. 4469/2017 όπως ισχύει.
(δ) Με την εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων παύει να ισχύει ο περιορισμός των είκοσι τεσσάρων (24) δόσεων στην περίπτωση των ιδιωτών πιστωτών. Συνεπώς, ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων στην περίπτωση των πιστωτών του ιδιωτικού τομέα, του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τις εκατόν είκοσι (120).
(ε) Για οφειλές που προέρχονται από συμβάσεις παροχής εργασίας οποιουδήποτε τύπου, ο αριθμός των δόσεων δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τις έξι (6).
(στ) Ο αριθμός των δόσεων είναι κοινός για κάθε μία κατηγορία πιστωτών, εκτός αν αυτό δεν είναι δυνατό λόγω εφαρμογής των περιορισμών των (β) και (γ).
(ζ) Ο οφειλέτης μπορεί να προτείνει τη ρύθμιση της οφειλής του σε όλους τους πιστωτές, πλην των πιστωτών που προέρχονται από συμβάσεις παροχής εργασίας οποιουδήποτε τύπου σε δώδεκα (12) ή λιγότερες άτοκες δόσεις.

Ζ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ

Για τον υπολογισμό του τελικού αριθμού δόσεων σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη.

Ο προσδιορισμός της δυνατότητας αποπληρωμής στην απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών και μετά την διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της υπ΄ αρ. 130060/27-11-2017 (ΦΕΚ Β΄, 4158/29-11-2017) Κ.Υ.Α. παραμένει ίδιος.
Υπενθυμίζουμε ότι για τον υπολογισμό αυτής λαμβάνεται υπόψη το 2,75% του ποσού που χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας του οφειλέτη, δηλαδή το μεγαλύτερο ποσό από τη σύγκριση του EBITDA της τελευταίας χρήσης και του μέσου όρου των δύο από τις τρεις τελευταίες χρήσεις με το μεγαλύτερο EBITDA. Το 2,75% του ποσού αυτού συγκρίνεται με τη συνολική αρχική μηνιαία δόση.
Όπως είναι ήδη γνωστό, στην περίπτωση που το ανωτέρω ποσό είναι μεγαλύτερο από τη συνολική αρχική μηνιαία δόση τότε η τελευταία αναπροσαρμόζεται ώστε να ισούται με το ποσό αυτό.

Ως αποτέλεσμα ο αριθμός των δόσεων μειώνεται και το επιπλέον ποσό κατανέμεται συμμέτρως σε όλους τους πιστωτές αναλόγως των απαιτήσεων τους.
Τα ποσά των δόσεων αυξάνονται συμμέτρως κατά το μέρος του επιπλέον ποσού που αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής κάθε πιστωτή στο συνολικό ποσό των απαιτήσεων όλων των πιστωτών (κατόπιν αφαίρεσης των ποσών της περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 4).
Σημειώνεται ότι για τον τελικό καθορισμό του αριθμού των δόσεων λαμβάνεται υπόψη η ικανότητα αποπληρωμής μόνο του οφειλέτη και όχι των συνοφειλετών που τυχόν συνυπέβαλαν αίτηση.
Στην περίπτωση της ρύθμισης οφειλής του ομόρρυθμου εταίρου στα πλαίσια της απλοποιημένης διαδικασίας, η ικανότητα αποπληρωμής υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη το 2,75% του ποσού που χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας του, δηλαδή ο μέσος όρος του πραγματικού δηλωθέντος ατομικού εισοδήματος του ομόρρυθμου εταίρου (φορολογητέου ή μη) κατά τις τρεις τελευταίες φορολογικές περιόδους πριν την υποβολή της αίτησης.

Τα προαναφερόμενα σχετικά με τον υπολογισμό του αριθμού των δόσεων ισχύουν και για τη ρύθμιση οφειλής του ομόρρυθμου εταίρου.

Η. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Υφιστάμενες ρυθμίσεις οφειλών προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης κατά τις διατάξεις των Ν. 4152/2013, Ν. 4174/2013, Ν. 4305/2014, Ν.4321/2015, Ν. 4611/2019 εντάσσονται στο σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών όπως έχουν διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία έγκρισης της σύμβασης αναδιάρθρωσης. Κατά το μέρος που αφορά στον αριθμό και το ύψος των ανεξόφλητων δόσεων, δεν υφίσταται εν προκειμένω δυνατότητα αύξησης ή μείωσης του αριθμού των δόσεων, καθώς στην απλοποιημένη διαδικασία δεν έχει εφαρμογή το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του Ν.4469/2017.

Θ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Η τακτική διαδικασία εξωδικαστικού μηχανισμού όπως αυτή περιγράφεται στην παρ. 6 του άρθρου 8 του Ν. 4469/2017 και στην υπ΄ αριθ. 116821/25-10-2017 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 3909/Β΄/06-11-2017) «Λειτουργικές Προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων Ν.4469/2017 (ΦΕΚ Α΄ 62) εφαρμόζεται στην περίπτωση που:

• ο οφειλέτης δεν πληροί τα κριτήρια του τυποποιημένου τρόπου αξιολόγησης βιωσιμότητας προκειμένου να κριθεί βιώσιμος ή/και
• η πρόταση τυποποιημένης λύσης δεν γίνεται δεκτή από τον οφειλέτη ή/και
• η πλειοψηφία των πιστωτών υποβάλλει αντιπροτάσεις διαφορετικές σε σχέση με την πρόταση τυποποιημένης λύσης,

Στα πλαίσια της τακτικής διαδικασίας, ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει μία διαφορετική πρόταση αναδιάρθρωσης οφειλών και να προσκομίσει μελέτη προς απόδειξη της βιωσιμότητας της επιχείρησης.

Ι. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Επισημαίνεται ότι η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της και καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς αιτήσεις από το στάδιο, στο οποίο αυτές βρίσκονται ενώ, στο μέτρο που δεν ορίζεται διαφορετικά, εφαρμόζονται οι ουσιαστικές και διαδικαστικές διατάξεις του Ν. 4469/2017, και των κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm