Open menu
11 | 08 | 2022

Αθήνα 14/01/2019
ΕΦΚΑ.:
ΔΙΕΙΣΦΜΜ/25/47039


ΘΕΜΑ:
Έναρξη και διακοπή της ασφάλισης στον ΕΦΚΑ των ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του π. ΟΓΑ.

 

ΣΧΕΤ : Η εγκύκλιος 44/2018 της Διοίκησης του ΕΦΚΑ

Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4554/2018 , προσδιορίζονται - μεταξύ άλλων - οι ημερομηνίες έναρξης και διακοπής ασφάλισης στον π. ΟΓΑ.
Αναλυτικές οδηγίες για την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων έχουν δοθεί με την ως άνω σχετική εγκύκλιο.
Με το παρόν, παρέχονται οδηγίες για την ασφαλιστική αντιμετώπιση εκκρεμών και νέων αιτήσεων καθώς και την μηχανογραφική διαχείριση τους στο σύστημα «Ασφάλιση - Έσοδα».

Α. Ασφαλιστική αντιμετώπιση:

1. Αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την 18.7.2018, ημερομηνία έναρξης ισχύος των νέων διατάξεων, αντιμετωπίζονται ως εξής:

α) Εφόσον υπάρχει υποχρέωση έναρξης εργασιών στη ΔΟΥ, η ασφάλιση ανατρέχει από την αντίστοιχη ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας με απαίτηση καταβολής εισφορών για όλους τους Κλάδους, ακόμη και στις περιπτώσεις που η ημερομηνία έναρξης ανατρέχει και πριν την 18.7.2018.
β) Εφόσον δεν υπάρχει υποχρέωση έναρξης εργασιών στην ΔΟΥ, η ασφάλιση ανατρέχει από την πρώτη ημέρα του μήνα υποβολής του Απογραφικού Δελτίου με απαίτηση καταβολής εισφορών για όλους τους Κλάδους.

Η διαδικασία ελέγχου με τις διατάξεις του Ν. 3050/02, όπως ισχύει, για αναδρομικό χρόνο ασφάλισης πριν την ισχύ των νέων διατάξεων εξακολουθεί να ισχύει. Ο τρόπος είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών θα καθοριστεί μετά την έκδοση της ΥΑ για όλους τους Κλάδους ακόμη και στις περιπτώσεις που η ημερομηνία έναρξης ανατρέχει και πριν την 18.7.2018.

2. Εκκρεμείς αιτήσεις

Ως εκκρεμείς νοούνται αιτήσεις που έχουν υποβληθεί πριν την 18.7.2018, ημερομηνία έναρξης ισχύος των νέων διατάξεων και αντιμετωπίζονται ως εξής:

α) Εφόσον έχει πραγματοποιηθεί έναρξη εργασιών στη ΔΟΥ, η έναρξη ασφάλισης ανατρέχει από την αντίστοιχη ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας χωρίς απαίτηση εισφορών Κλάδου Περίθαλψης, έως την ημερομηνία καταχώρισης της εγγραφής στα μητρώα του ΕΦΚΑ, και με απαίτηση εισφορών για όλους τους Κλάδους από την 1η του μήνα που πραγματοποιείται η καταχώριση.
β) Εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί έναρξη εργασιών στην ΔΟΥ, η έναρξη ασφάλισης ανατρέχει από την πρώτη ημέρα του μήνα υποβολής του Απογραφικού Δελτίου χωρίς απαίτηση εισφορών Κλάδου Περίθαλψης, έως την ημερομηνία καταχώρισης της εγγραφής στα μητρώα του ΕΦΚΑ, και με απαίτηση εισφορών για όλους τους Κλάδους από την 1η του μήνα που πραγματοποιείται η καταχώριση.

Β. Μηχανογραφική Διαχείριση

Για την μηχανογραφική διαχείριση των προαναφερόμενων χρησιμοποιούνται οι υφιστάμενες ιδιότητες και «αιτίες ένταξης» και πραγματοποιήθηκαν σχετικές προσαρμογές στην μηχανογραφική εφαρμογή «Ασφάλιση - Έσοδα».

Ειδικότερα:

Δημιουργήθηκαν τέσσερις (4) νέες ιδιότητες ασφάλισης και δύο (2) νέες αιτίες ένταξης για την αντιμετώπιση των αιτήσεων.

1. Αιτίες ένταξης:

Για την διάκριση των περιπτώσεων αναδρομικής υπαγωγής στην ασφάλιση δημιουργήθηκαν οι κωδικοί ένταξης 22 και 23, όπως αναλύονται παρακάτω:

- Αιτία ένταξης 22 - Αναδρομική εγγραφή

Εντάσσονται ασφαλιστικές περιπτώσεις για τις οποίες ο αναδρομικός έλεγχος έχει ολοκληρωθεί ( Ν. 3050/02 ).

- Αιτία ένταξης 23 - Αναδρομικός έλεγχος

Εντάσσονται ασφαλιστικές περιπτώσεις για τις οποίες ο ασφαλιστικός έλεγχος εκκρεμεί (Ν.3050/02).

2. Νέες ιδιότητες

α) Δεδομένου ότι εκκρεμεί η έκδοση ΥΑ με την οποία θα προσδιοριστεί ο τρόπος εξόφλησης χρόνου ασφάλισης που ενδεχομένως θα προκύψει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3050/02, όπως ισχύει, δημιουργήθηκαν σε συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ τέσσερις (4) νέες ιδιότητες.
β) Οι ιδιότητες αυτές χρησιμοποιούνται, κατά περίπτωση, για την περίοδο ασφάλισης που έχει προκύψει μετά τον ασφαλιστικό έλεγχο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3050/02, όπως ισχύει. Οι εισφορές της περιόδου αυτής δημιουργούνται μέσω των ιδιοτήτων αλλά παραμένουν σε αναστολή έως την έκδοση της ΥΑ.

Ειδικότερα:

Νέες αιτήσεις:

- Ιδιότητα Ασφάλισης - κωδ. 10371 «ΟΓΑ - ΑΝΑΣΤΟΛΗ»

Αφορά χρονική περίοδο ασφάλισης που έχει προκύψει από έλεγχο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3050/02.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1:

Απογραφικό Δελτίο το οποίο έχει υποβληθεί μετά την 18.7.2018 με έναρξη εργασιών στη ΔΟΥ.
Η έναρξη ασφάλισης ανατρέχει από την αντίστοιχη ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας με ιδιότητα «10301» με απαίτηση εισφορών για όλους τους Κλάδους, ακόμη και στις περιπτώσεις που η ημερομηνία έναρξης ανατρέχει και πριν την 18.7.2018.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2:

Απογραφικό Δελτίο το οποίο έχει υποβληθεί μετά την 18.7.2018 χωρίς έναρξη εργασιών στη ΔΟΥ, η απεικόνιση γίνεται ως εξής:

• Η έναρξη ασφάλισης ανατρέχει από την πρώτη ημέρα που προκύπτει υποχρέωση αναδρομικής εγγραφής με ιδιότητα ασφάλισης «10371» και αιτία ένταξης 22 (σε περιπτώσεις που ο αναδρομικός έλεγχος έχει ολοκληρωθεί N.3050/02) ή αιτία ένταξης 23 (σε περιπτώσεις που ο αναδρομικός έλεγχος εκκρεμεί N.3050/02).
• ιδιότητα ασφάλισης «10301» από την 1η του μήνα πρωτοκόλλησης του απογραφικού δελτίου με απαίτηση εισφορών για όλους τους Κλάδους.

- Ιδιότητα Ασφάλισης - κωδ. 10381 «ΟΓΑ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ - ΑΝΑΣΤΟΛΗ»

Ισχύουν ως ανωτέρω.


Εκκρεμείς αιτήσεις:

- Ιδιότητα Ασφάλισης - κωδ. 10351 «ΟΓΑ -Α ΠΑΛΛΑΓΗ ΥΓΕΙΑΣ - ΑΝΑΣΤΟΛΗ»

Ο έλεγχος Ν. 3050/02 έχει ολοκληρωθεί και χαρακτηρίζει περίοδο ασφάλισης έως την έναρξη των νέων διατάξεων.

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1:

Απογραφικό Δελτίο το οποίο έχει υποβληθεί 12.5.2017 με έναρξη εργασιών στη ΔΟΥ από 1.1.2017, η απεικόνιση γίνεται ως εξής:

• ιδιότητα ασφάλισης «10351» από 1.1.2017 μέχρι την τελευταία ημέρα του μήνα που προηγείται της καταχώρισης και αιτία ένταξης 22 (σε περιπτώσεις που ο αναδρομικός έλεγχος έχει ολοκληρωθεί N.3050/02) ή αιτία ένταξης 23 (σε περιπτώσεις που ο αναδρομικός έλεγχος εκκρεμεί N.3050/02).
• ιδιότητα ασφάλισης «10301» από την 1η του μήνα καταχώρισης με απαίτηση εισφορών για όλους τους Κλάδους.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2:

Απογραφικό Δελτίο το οποίο έχει υποβληθεί 12.5.2017 χωρίς έναρξη εργασιών στη ΔΟΥ, η απεικόνιση γίνεται ως εξής:

• ιδιότητα ασφάλισης «10351» από την πρώτη ημέρα του μήνα υποβολής του Απογραφικού Δελτίου μέχρι την τελευταία ημέρα του μήνα που προηγείται της καταχώρισης και αιτία ένταξης 22 (σε περιπτώσεις που ο αναδρομικός έλεγχος έχει ολοκληρωθεί N.3050/02) ή αιτία ένταξης 23 (σε περιπτώσεις που ο αναδρομικός έλεγχος εκκρεμεί N.3050/02).
• ιδιότητα ασφάλισης 10301 από την 1η του μήνα καταχώρισης με απαίτηση εισφορών για όλους τους Κλάδους.

- Ιδιότητα Ασφάλισης - κωδ. 10351 «ΟΓΑ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ - ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΥΓΕΙΑΣ - ΑΝΑΣΤΟΛΗ»

Ισχύουν ως ανωτέρω.


3. Παραμετροποίηση

Η οθόνη «Στοιχεία υποχρεωτικής ασφάλισης μη μισθωτού» τροποποιείται ως προς τα εξής:

προστίθεται στήλη «αιτία ένταξης», στην οποία αναδύεται λίστα (F9) με τις αιτίες ένταξης στην αντίστοιχη ιδιότητα, και προστέθηκε πεδίο όπου εμφανίζεται το λεκτικό της «αιτίας ένταξης» (π.χ. αναδρομικός έλεγχος ΟΓΑ) μετά την επιλογή από την λίστα.

Γ. Ενέργειες

• Αιτήσεις εγγραφής μετά την ισχύ των νέων διατάξεων θα πρέπει άμεσα να καταχωρούνται στο Μητρώο και να δημιουργείται εισφοροδότηση σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες χωρίς παραμονή τους σε εκκρεμότητα.
• Εκκρεμείς αιτήσεις πριν την ισχύ των νέων διατάξεων θα πρέπει άμεσα και κατά προτεραιότητα να καταχωρηθούν στην μηχανογραφική εφαρμογή «Ασφάλιση - Έσοδα» από την ημερομηνία έναρξης ασφάλισης - σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες - επιλέγοντας, κατά περίπτωση, αιτία ένταξης και κωδικό ιδιότητας.
• Ο ασφαλιστικός έλεγχος του Ν. 3050/02, όπως ισχύει , σε καμία περίπτωση δεν αναστέλλει την ένταξη στην εφαρμογή «Ασφάλιση - Έσοδα» και άρα την έναρξη ασφάλισης και την δημιουργία εισφορών από 1.1.2017.
• Σε συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ διερευνάται η δημιουργία κωδικού ιδιότητας για την υποστήριξη των ανωτέρω στο ΟΠΣ-π. ΟΓΑ.

Παρακαλούμε όπως λάβει γνώση ενυπόγραφα το προσωπικό των υπηρεσιών αρμοδιότητάς σας.

 


 

Πίνακας 1
πίνακας ιδιοτήτων

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

10351

ΟΓΑ-ΑΠΑΛ. ΥΓΕΙΑΣ-ΑΝΑΣΤΟΛΗ

10361

ΟΓΑ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ-ΑΠΑΛ.ΥΓΕΙΑΣ-ΑΝΑΣΤΟΛΗ

10371

ΟΓΑ-ΑΝΑΣΤΟΛΗ

10 381

ΟΓΑ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ-ΑΝΑΣΤΟΛΗ

 

 

Πίνακας 2
πίνακας αιτιών ένταξης

 

ΑΙΤΙΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

22

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ

23

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΓΑ *

 

* μόνο για περιπτώσεις που η εγγραφή γίνεται από την πρώτη του μήνα υποβολής του Απογραφικού Δελτίου και εκκρεμεί έλεγχος Ν. 3050/2002

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm