Κεντρικό Μενού

Μενού Πλοήγησης

Στο site υπάρχουν αρκετά μενού πού περιέχουν χρήσιμες πληροφορίες και διευκολύνουν στην γρήγορη και άμεση μετακίνηση σε οποιαδήποτε πληροφορία μέσα στο site.

Δύο από αυτά τα μενού είναι τα κύρια μενού που οι εντολές τους καθοδηγούν τον χρήστη στο να βρεί την πληροφορία. Αυτά είναι το Μενού που βρίσκεται στην κορυφή της σελίδας και το κεντρικό μενού, που βρίσκεται στο αριστερό πλαίσιο.

Πολλές από τις εντολές που περιέχονται σε αυτά τα μενού, εμπεριέχουν υποεντολές που ανοίγουν μόλις επιλέξετε την εντολή. Οι υποεντολές αυτές αφορούν κατηγορίες πληροφοριών.