18 | 10 | 2018

Νόμος 2515 / 1997
 

 
¶ρθρο 1
 
¶σκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού
 
 Πατήστε πάνω στο κείμενο για να διαβάσετε τον νόμο.

 

Σχετικά άρθρα