26 | 01 | 2020

Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004

(Οι συνδέσεις οδηγούν σε σελίδες του Υπουργείου)

 

Aναπυξιακός Νόμος 3299/2004

Αιτήσεις και Εγκρίσεις Επενδύσεων (Ν.3299/2004)

Στατιστικά Ν.3999/2004
Αιτήσεις και Εγκρίσεις Επενδύσεων (Ν.3299/2004)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Νόμος 3427/2005

Υπουργικές Αποφάσεις για την εφαρμογή του Αναπτυξιακού Νόμου

Απόφαση - Ευρυζωνικών Δικτυακών Υποδομών
Απόφαση - Καθορισμός Δικαιολογητικών και Παραστατικών Ελέγχου

Απόφαση - Αλιεία, Παραγωγή, Μεταποίηση

Απόφαση - Εγγυητική Επιστολή

Απόφαση - Παραγωγή, Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων

Απόφαση - Εφοδιαστική Αλυσίδα

Απόφαση - Πρόσθετη Ενίσχυση ανά νομό

Απόφαση - Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Απόφαση - Κριτήρια χαρακτηρισμού προϊόντων, υπηρεσιών κλπ ως υψηλής τεχνολογίας

Απόφαση - Καθορισμός προδιαγραφών των επιχειρήσεων ανάπτυξης λογισμικού

Παράβολα αιτήσεων Ν. 3299/2004

Κριτήρια Υπαγωγής

Έντυπα - Υποδείγματα

Πληροφορικό Σύστημα βαθμολόγησης κριτηρίων υπαγωγής Επενδυτικών Σχεδίων Ν.3299/2004
Αίτηση Ελέγχου Εκτελεσθέντος Έργου και Υποδείγματα
Εντυπο - Ερωτηματολόγιο Ν.3299/2004

Εντυπο - Αίτηση Υπαγωγής

Εντυπο - Ερωτηματολόγιο και Συγκεντρωτικός Πίνακας Βαθμολογίας των Κριτηρίων Ν.3299/2004

Υποδείγματα Οικονομοτεχνικών Μελετών

Υπόδειγμα δήλωσης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Μ.Μ.Ε.

Βοηθήματα

Εγκύκλιος Εφαρμογής - Πληροφ. Σύστημα Βαθμολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων Ν.3299/2004

Εγκύκλιος για την Εφοδιαστική Αλυσίδα.

Εγκύκλιος Εφαρμογής Απόφασης ΕγγυητικήςΕπιστολής

Εγκύκλιος - Υποβολή πολλαπλών αιτήσεων κλπ.

Εγκύκλιος- χώροι πολιτιστ. λειτουργιών -κεντρικές αγορές

Σύστημα βαθμολόγησης κριτηρίων υπαγωγήςεπενδύσεων στο Ν. 3299/2004(«Προσοχή !!  Δοκιμαστική εφαρμογή»)

Ορισμός του μεγέθους των επιχειρήσεων

Απαντήσεις σε Συχνά Ερωτήματα (FAQs)

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm