21 | 02 | 2019

Αθήνα 27/02/2018
Αρ. πρωτ.: 2547


ΘΕΜΑ: Απογραφή αδειών χρήσης προγραμμάτων.

 

ΕΡΩΤΗΜΑ

Ως εταιρεία μεταπώλησης λογισμικών προγραμμάτων πέρα από την αγορά και πώληση των προγραμμάτων, βάσει της πολιτικής των εν λόγω εταιρειών παραγωγής λογισμικού, σε ετήσια βάση οι πελάτες που θέλουν το πρόγραμμα τους να είναι ενημερωμένο με τις νέες προσθήκες που κάνει η εταιρεία παραγωγής λογισμικού θα πρέπει να καταβάλουν ένα ποσό ως «ετήσια άδεια χρήσης - release». Αυτή η διαδικασία διεκπεραιώνεται μέσω των εταιρειών μεταπώλησης με το ανάλογο εμπορικό κέρδος.

Το ερώτημα μου είναι αυτές οι ετήσιες άδειες αντιμετωπίζονται ως απόθεμα της εταιρείας μεταπώλησης και συμπεριλαμβάνονται στην απογραφή τέλους της διαχειριστικής περιόδου ή ως παροχή υπηρεσιών και μεταφέρονται σε μεταβατικούς λογαριασμούς;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Εφόσον οι εταιρείες μεταπώλησης λογισμικού αγοράζουν από τις εταιρείες παραγωγής λογισμικού τις «ετήσιες άδειες χρήσης - release» και στην συνέχεια τις μεταπωλούν σε πελάτες, αντιμετωπίζονται ως αποθέματα και συμπεριλαμβάνονται στην απογραφή τέλους της διαχειριστικής περιόδου όπως ακριβώς και τα αγοραζόμενα και μεταπωλούμενα λογισμικά προγράμματα.

Σχετικά άρθρα