Open menu
16 | 10 | 2021

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 100/1998


Καθορισμός συντελεστών αποσβέσεων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Έχοντας υπόψη:......

κ.λ.π.

αποφασίζουμε:


ΚΕΦAΛAΙΟ A`
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙAΤAΞΕΙΣ


AΡΘΡΟ 1


1. Για τον προσδιορισμό του καθαρού κέρδους των εμπορικών , βιομηχανικών και γεωργικών επιχειρήσεων, που ασκούνται από φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και του καθαρού εισοδήματος από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 31, 41, 49 και 105 του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ A` 151) "Κώδικας φορολογίας εισοδήματος", τα ποσοστά αποσβέσεων της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων ορίζονται κατά τις επόμενες διατάξεις του παρόντος.
2. Η διενέργεια των αποσβέσεων κατ` έτος και με τα οριζόμενα δια του παρόντος ποσοστά είναι υποχρεωτική.
Ειδικότερα οι νέες επιχειρήσεις για τις τρεις (3) πρώτες διαχειριστικές χρήσεις που έπονται της χρήσης μέσα στην οποία άρχισε η παραγωγική λειτουργία τους, δύνανται να προβούν σε απόσβεση όλων των πάγιων περιουσιακών στοιχείων τους είτε με συντελεστή μηδέν τα εκατό (0%) είτε με συντελεστή πενήντα τα εκατό (50%) του ισχύοντος ποσοστού, με την προϋπόθεση ότι ο συντελεστής σπόσβεσης που θα επιλεγεί από την επιχείρηση δεν θα μεταβάλλεται από διαχειριστική χρήση σε διαχειριστική χρήση.
3. Τα ποσοστά αποσβέσεων που ορίζονται με το παρόν, αφορούν ετήσια απόσβεση. Για τα νέα πάγια περιουσιακά στοιχεία, η σπόσβεση αρχίζει από το μήνα κατά τον οποίο αυτά χρησιμοποιήθηκαν ή τέθηκαν σε λειτουργία και υπολογίζεται σε τόσα δωδέκατα όσοι και οι μήνες μέχρι το τέλος της διαχειριστικής χρήσης.
4. Οι αποσβέσεις που διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος δεν δύνανται να υπερβούν την αξία κτήσης ή την αναπροσαρμοσμένη αξία του αποσβεστέου πάγιου περιουσιακού στοιχείου, κατά τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 του παρόντος.
5. Η αξία των εργαλείων και των ανταλλακτικών των μηχανημάτων, που χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες, σποσβένονται εξ ολοκλήρου μέσα στη χρήση κατά την οποία χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά.
6. Περιουσιακά στοιχεία, των οποίων η αξία κτήσης εκάστου είναι μέχρι διακόσιες χιλιάδες (200.000) δρσχμές, δύνανται να αποσβένονται εξ ολοκλήρου μέσα στη χρήση κατά την οποία χρησιμοποιήθηκαν ή τέθηκαν σε λειτουργία.
7. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 9 του ν.1809/1988 (ΦΕΚ A` 222) δεν θίγονται από τις διατάξεις του παρόντος.
8. Τα ποσοστά σποσβέσεων που ορίζονται με το παρόν, εφαρμόζονται σε διαχειρίσεις ή ισολογισμούς που λήγουν από 30.6.98 και μετά.

 

 

AΡΘΡΟ 2

 

1. Για τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποκτηθεί μέχρι και 31.12.1997, καθώς και εκείνα που αποκτούνται από 1.1.1998 και μετά, με την επιφύλαξη των αναφερομένων στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, οι αποσβέσεις διενεργούνται με τη σταθερή μέθοδο απόσβεσης.
2. Για τα καινούργια μηχανήματα και το λοιπό μηχανολογικό ή τεχνικό εξοπλισμό παραγωγής που σποκτούν από 1.1.1998 και μετά οι βιομηχανικές, βιοτεχνικές, μεταλλευτικές, λατομικές και οι μικτές επιχειρήσεις αυτών, οι αποσβέσεις διενεργούνται υποχρεωτικά είτε με τη σταθερή μέθοδο απόσβεσης είτε με τη φθίνουσα μέθοδο απόσβεσης, με την προϋπόθεση ότι η μέθοδος που θα επιλεγεί για τα πάγια αυτά θα εφαρμόζεται κατά πάγιο τρόπο.
3. Οι κατά τις μεθόδους αυτές διενεργούμενες τακτικές αποσβέσεις υπολογίζονται, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο παρόν διάταγμα, με την εφαρμογή των προβλεπόμενων με το παρόν διάταγμα συντελεστών επι της σε δραχμές αξίας κτήσης των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, προσαυξημένης με τις δαπάνες προσθηκών και βελτιώσεων, ή της αναπροσαρμοσμένης αξίας τους, όπως η αξία αυτή εξευρίσκεται σύμφωνα με τις ισχύουσες, κάθε φορά, σχετικές διατάξεις.

 

 

ΚΕΦAΛAΙΟ Β`
ΣΤAΘΕΡΗ ΜΕΘΟΔΟΣ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ AΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΣΤAΘΕΡΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

AΡΘΡΟ 3


1. Τα ποσοστά απόσβεσης της αξίας των κτιριακών εγκαταστάσεων και οικοδομημάτων ορίζονται ως ακολούθως:

α) Για οικοδομές ή τμήματα αυτών, που χρησιμοποιούνται ως οικοτροφεία, σχολεία, φροντιστήρια, αίθουσες κινηματογράφων ή θεάτρων, κλινικές, σανατόρια και καταστήματα εξυπηρετήσεως του κοινού γενικά, σε οκτώ τα εκατό (8%).

β) Για οικοδομές ή τμήματα αυτών, που χρησιμοποιούνται ως μπαγκαλόους ή κάμπιγκς, καθώς και τις συναφείς εγκαταστάσεις, αναλόγως της κατασκευής τους από ξυλεία ή τσιμέντο, σε δώδεκα τα εκατό (12%) και οκτώ τα εκατό (8%) αντιστοίχως.
γ) Για οικοδομές ή τμήματα αυτών, που χρησιμοποιούνται για άλλες χρήσεις, σε πέντε τα εκατό (5%).
δ) Για πρόχειρες κατασκευές (ξύλινες, πλαστικές κτλ.), που χρησιμοποιούνται για οποιαδήποτε χρήση, σε δώδεκα τα εκατό (12%).
ε) Για βιομηχανοστάσια, όπως αυτά νοούνται από τις διατάξεις της περίπτωσης α` της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του ν. 2238/1994, τα παραρτήματα και παρακολουθήματά τους, καθώς και τις αποθήκες που είναι συνεχόμενες με αυτά και χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση πρώτων υλών και την πρώτη εναπόθεση των βιομηχανικών προϊόντων, σε οκτώ τα εκατό (8%).
στ) Για οικοδομήματα, που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία και συντήρηση καπνών σε φύλλα (καπναποθήκες ή άλλων εξαγώγιμων γεωργικών προιόντων, σε οκτώ τα εκατό (8%).
ζ) Για οικοδομήματα, που χρησιμοποιούνται ως ξηραντήρια καπνού, σε οκτώ τα εκατό (8%).
η) Για οικοδομήματα αεροδρομίων που χρησιμοποιούνται ως αεροσταθμοί επιβατών, σε τέσσερα τα εκατό (4%).
θ) Για οικοδομές ή τμήματα αυτών, που χρησιμοποιούνται ως ξενοδοχεία, σε τέσσερα τα εκατό (4%).

2. Τα ποσοστά απόσβεσης, που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο του άρθρου αυτού, υπολογίζονται στην αξία μόνο των κτισμάτων, ανεξάρτητα του τρόπου κατασκευής αυτών (συνήθους ή προκατασκευής) .
3. Από το ποσό της με βάση τις διατάξεις του παρόντος άρθρου αναγνωριζόμενης απόσβεσης αφαιρείται ή κατά τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 2238/1994 παρεχόμενη απόσβεση, κατά ποσοστό δέκα τα εκατό (10%) ή πέντε τα εκατό (5%) επί του ακαθάριστου εισοδήματος της οικοδομής ή του καταστήματος, γραφείου κλπ., αναλόγως της περίπτωσης.

 

AΡΘΡΟ 4


1. Για τα μηχανήματα και εγκαταστάσεις παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, τα ποσοστά απόσβεσης ορίζονται ως ακολούθως:

α) Για μηχανήματα κινητήριας δύναμης με κινητήρες εσωτερικής καύσης, σε δώδεκα τα εκατό (12%).
β) Για θερμοηλεκτρικούς σταθμούς παραγωγής, σε τέσσερα τα εκατό (4%).
γ) Για σταθμούς αεροστροβίλων παραγωγής, σε πέντε τα εκατό (5%).
δ) Για σταθμούς εσωτερικής καύσης (Diesel), σε οκτώ τα εκατό (8%).
ε) Για υδροηλεκτρικούς σταθμούς παραγωγής, σε δύο τα εκατό (2%).
στ) Για ανεμογεννήτριες, σε δέκα τα εκατό (10%).
ζ) Για φωτοβολταϊκές μονάδες, σε δέκα τα εκατό (10%).
η) Για γεωθερμικές μονάδες, σε δέκα πέντε τα εκατό (15%).
θ) Για εξοπλισμό γεωθερμικών γεωτρήσεων, σε δέκα τα εκατό (10%).
ι) Για γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, σε πέντε τα εκατό (5%).
ια) Για υποσταθμούς μεταφοράς και γραμμές διανομής χαμηλής τάσεως, σε έξι τα εκατό (6%).
ιβ) Για γραμμές διανομής μέσης τάσεως, σε πέντε τα εκατό (5%).
ιγ) Για υποσταθμούς διανομής, σε έξι τα εκατό (6%).
ιδ) Για τον πάγιο ηλεκτροκίνητο εκσκαπτικό εξοπλισμό ορυχείων, σε δώδεκα τα εκατό (12%).
ιε) Για τον ταινιοδρομικό εξοπλισμό ορυχείου, σε δώδεκα τα εκατό (12%).
ιστ) Για εξοπλισμό συνεργείων συντήρησης ορυχείου, σε δέκα τα εκατό (10%).

2. Για τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις και τηλεπικοινωνιακά έργα, τα ποσοστά απόσβεσης ορίζονται ως ακολούθως:

α) Για ψηφιακά κέντρα και ηλεκτρονικές τερματικές διατάξεις, σε είκοσι τα εκατό (20%).
β) Για εξοπλισμό μετάδοσης (δικτύων), σε δέκα πέντε τα εκατό (15%).
γ) Για τηλεφωνικές, τηλεγραφικές και τηλετυπικές (ΤΕLΕX) εγκαταστάσεις κέντρων και ραδιοηλεκτρικές εγκαταστάσεις, σε είκοσι τα εκατό (20%).
δ) Για υπόγεια και υποβρύχια καλώδια - σωληνώσεις (συμβατικά και οπτικών ινών), σε επτά τα εκατό (7%).
ε) Για καλώδια σωληνώσεων οπτικών ινών, σε οκτώ τα εκατό (8%) .
στ) Για εναέρια ενσύρματα δίκτυα, σε δώδεκα τα εκατό (12%) και εναέρια ασύρματα δίκτυα, σε οκτώ τα εκατό (8%).
ζ) Για κύριες τηλεφωνικές, τηλεγραφικές και ραδιοηλεκτρικές συνδέσεις - συσκευές και θαλάμους, σε δέκα πέντε τα εκατό (15%).
η) Για δευτερεύουσες εγκαταστάσεις, σε δώδεκα και μισό τα εκατό (12,5%).
θ) Για καλωδιακά πλοία, σε πέντε τα εκατό (5%).
3. Για τα μηχανήματα και γενικά τον ειδικό εξοπλισμό των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών, τα ποσοστά απόσβεσης ορίζονται ως ακολούθως:

α) Για κάμερες και παρελκόμενα, βίντεο και παρελκόμενα και κινητές μονάδες εξωτερικών μεταδόσεων, σε είκοσι τα εκατό (20%).
β) Για κέντρα εκπομπής - αναμετοδότες (πομποί - αναμεταδότες και παρελκόμενα, πυλώνες - ιστοί και παρελκόμενα, καθώς και κεραίες εκπομπής - λήψης και παρελκόμενα), σε δέκα τα εκατό (10%).
γ) Για λοιπά μηχανήματα και εγκαταστάσεις ραδιοτηλεοηττικών σταθμών, σε δέκα πέντε τα εκατό (15%).

4. Για τα έργα δικτύων ύδρευσης, σποχέτευσης, αντιπλημμυρικών έργων, έργων αντιρρύπανσης και κέντρων επεξεργασίας λυμμάτων, τα ποσοστά απόσβεσης ορίζονται ως ακολούθως:

α) Για έργα δικτύων ύδρευσης:

αα) Φράγματα, σε ένα τα εκατό (1%).
αβ) Διϋλιστήρια, σε δύο τα εκατό (2%).
αγ) Υδραγωγεία, σε δύο και μισό τα εκατό (2,5%).
αδ) Κύριους τροφοδοτικούς αγωγούς, σε τρία τα εκατό (3%).
αε) Δευτερεύοντες τροφοδοτικούς αγωγούς, σε τρία και μισό τα εκατό (3,5%).
αστ) Δίκτυα διανομής, εξωτερικά και εσωτερικά αντλιοστάσια, σε δέκα τα εκατό (10%).
αζ) Δεξαμενές, δύο τα εκατό (2%).

β) Για έργα δικτύων αποχέτευσης:

βα) `Εργα βαρείας υποδομής και βασικούς συλλεκτήρες, σε δύο τα εκατό (2%).
ββ) Δευτερεύοντες αγωγούς, σε δύο και μισό τα εκατό (2,5%)
βγ) Εξωτερικές διακλαδώσεις, σε τέσσερα τα εκατό (4%).
βδ) Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, σε δέκα τα εκατό (10%).

γ) Για αντιπλημμυρικά έργα:

γα) Διευθετήσεις ρεμμάτων, σε ένα τα εκατό (1%).
γβ) Συλλεκτήρες ομβρίων υδάτων, σε δύο τα εκατό (2%)
γγ) Δίκτυα ομβρίων υδάτων, σε δύο και μισό τα εκατό (2,5%)
γδ) Φρεάτια υδροσυλλογής, σε τέσσερα τα εκατό (4%).

δ) `Εργα αντιρρύπανσης και κέντρα επεξεργασίας λυμμάτων.

δα) Ερευνητικά κέντρα λυμμάτων, σε πέντε τα εκατό (5%).
δβ) Κέντρα λυμμάτων, σε πέντε τα εκατό (5%).

5. Για τα μηχανήματα και εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από τις καπνοβιομηχανίες, τα ποσοστά απόσβεσης ορίζονται ως ακολούθως:

α) Για κοπτικές μηχανές, χαρμανιέρες, υγραντήρια και ξηραντήρια καπνών, εγκαταστάσεις μεταφοράς καπνών σε φύλλα και κεκομμένου, κλιματιστικές εγκαταστάσεις στους χώρους επεξεργασίας και βιομηχανοποίησης, σε δέκα τα εκατό (10%).
β) Για σιγαροποιητικές, κυτιοποιητικές, πακεταριστικές, λιθογραφικές μηχανές και σελλοφανέζες, σε δώδεκα τα εκατό (12%).

6. Για τα μηχανήματα και εγκαταστάσεις των πρατηρίων υγρών καυσίμων και λιπαντηρίων, τα ποσοστά απόσβεσης ορίζονται ως ακολούθως:

α) Για αντλίες και εξοπλισμό αυτών (των πρατηρίων), σε δώδεκα τα εκατό (12%).
β) Για αεροσυμπιεστές και γρασσαδόρους, σε δέκα πέντε τα εκατό (15%)

7. Για τα δοχεία μεταφοράς υγρώ και αερίων, δεξαμενών κλπ., τα ποσοστά απόσβεσης ορίζονται ως ακολούθως:

α) Για δοχεία μεταφοράς υγρών υλών (βαρελίων κλπ.), σε τριάντα τα εκατό (30%).
β) Για χαλύβδινες φιάλες υγραερίου, σε δέκα πέντε τα εκατό (15%).
γ) Για δίκτυα σωληνώσεων υγρών καυσίμων και τα σχετικά εξαρτήματα, σε δέκα τα εκατό (10%).
δ) Για μεταλλικές και από σκυρόδεμα δεξαμενές εναποθηκεύσεως υγρών καυσίμων, σε πέντε τα εκατό (5%).

8. Για τα ψυκτικά μηχανήματα (ψυγεία διατηρήσεως τροφίμων κλπ.) και τις εγκαταστάσεις κλιματισμού και κεντρικής θέρμανσης (λέβητες - καυστήρες κλπ.) στους χώρους παραγωγής, το ποσοστό απόσβεσης ορίζεται σε δώδεκα τα εκατό (12%).
9. Για τα γερανοφόρα και ανυψωτικά μηχανήματα, το ποσοστό απόσβεσης ορίζεται σε δέκα πέντε τα εκατό (15%)
10. Για τα μηχανήματα παραγωγής ταινιών (κινηματογραφικών, βίντεο και συναφών), το ποσοστό απόσβεσης ορίζεται σε δέκα πέντε τα εκατό (15%).
11. Προκειμένου για ειδικές εγκαταστάσεις και μηχανήματα των παρακάτω επιχειρήσεων, τα ποσοστά απόσβεσης ορίζονται ως ακολούθως:

α) Κονσερβοποιϊας και τυποποιημένων προϊόντων, σε δώδεκα τα εκατό (12%).
β) Υποδημστοποιίας, σε δέκα πέντε τα εκατό (15%).
γ) Βυρσοδεψίας, σε δώδεκα τα εκατό (12%).
δ) Παραγωγής νημάτων και υφασμάτων από μαλλί και μετάξι (φυσικό και τεχνητό), σε δέκα πέντε τα εκατό (15%)
ε) Παραγωγής νημάτων και υφασμάτων από φυσικό και τεχνητό βαμβάκι, σε δώδεκα τα εκατό (12%).
στ) Παραγωγής χημικών και φαρμακευτικών προιόντων, σε δέκα πέντε τα εκατό (15%).
ζ) Παραγωγής πλαστικών ειδών, σε δώδεκα τα εκατό (12%)
η) Διϋλιστηρίων, σε δέκα πέντε τα εκατό (15%).
θ) Εκτυπωτικών, εκδατικών και βιβλιοδετικών εργασιών, σε δώδεκα τα εκατό (12%)
ι) Παραγωγής τσιμέντου, σε δέκα πέντε τα εκατό (15%).
ια) Παραγωγής σιδήρου, χάλυβος, αλουμίνας και αλουμινίου, σε δέκα πέντε τα εκατό (15%).

12. Για τις μήτρες (καλούπια) που έχουν κατασκευασθεί από οποιαδήποτε ύλη, εκτός πλαστικής ή θερμοπλαστικής, το ανώτατο ποσοστό απόσβεσης ορίζεται σε δέκα πέντε το εκατό (15%).
13. Για τις οικιακές συσκευές ή συστήματα χρήσης φυσικού αερίου και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με την προυπόθεση ότι αφορούν πάγια περιουσιακά στοιχεία εμπορικών επιχειρήσεων (ατομικών και νομικών προσώπων) που τηρούν βιβλία Γ` κατηγορίας του ΚΒΣ, καθώς και εμπορικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών που τηρούν βιβλία Β` κατηγορίας του ΚΒΣ, παρέχεται η δυνατότητα, απόσβεσης μέχρι ποσοστού εβδομήντα πέντε τα εκατό (75%) της δαπάνης, με τα κατωτέρω ορισμένα ετήσια ποσοστά απόσβεσης:

α) Λέβητες κεντρικής θέρμανσης φυσικού αερίου χυτοσίδηροι, σε τέσσερα τα εκατό (4%).
β) Λέβητες κεντρικής θέρμανσης φυσικού αερίου χαλύβδινοι, σε έξι και μισό τα εκατό (6,5%).
γ) Αυτόνομα θερμαντικά σώματα καύσης φυσικού αερίου, σε πέντε τα εκατό (5%).
δ) Θερμοσίφωνες ταχείας ροής και συνδυασμένοι λέβητες, θερμοσίφωνες, καύσης φυσικού αερίου, σε έξι και μισό τα εκατό (6,5%).
ε) Θερμοσίφωνες αποθήκευσης, καύσης φυσικού αερίου, σε τέσσερα τα εκατό (4%).
στ) Μαγειρικές συσκευές καύσης φυσικού αερίου, σε τέσσερα τα εκατό (4%).
ζ) Μαγειρικές συσκευές μεικτού τύπου (ηλεκτρικές και φυσικού αερίου), σε πέντε τα εκατό (5%).
η) Ηλιακοί συλλέκτες, σε πέντε τα εκατό (5%).
θ) Ηλιακό θερμοσιφωνικό οικιακό σύστημα, σε έξι και μισό τα εκατό (6,5%) .

14. Για τα μηχανήματα και ειδικές εγκαταστάσεις παραγωγής μεταφοράς, αποθήκευσης και διανομής του φυσικού αερίου, τα ποσοστά απόσβεσης ορίζονται ως ακολούθως:

α) Αγωγοί μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου χαλύβδινοι ή πολυαιθυλαινίου και των εγκαταστάσεών τους, σε δύο και μισό τα εκατό (2,5%).
β) Μηχανήματα ηλεκτρονικής εγκατάστασης καθοδικής προστασίας αγωγών φυσικού αερίου, σε επτά τα εκατό (7%).
γ) Σταθμοί μέτρησης και ρύθμισης της πίεσης του φυσικού αερίου και σταθμοί συμπίεσης, σε τέσσερα τα εκατό (4%) .
δ) Δεξαμενές υγροποιημένου φυσικού αερίου από σκυρόδεμα και ειδικό μέταλλο, σε δύο και μισό τα εκατό (2,5%) .
ε) Υπόγειες αποθήκες φυσικού αερίου, σε δύο και μισό τα εκατό (2,5%).
στ) Κρυογενικές εγκαταστάσεις αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου μετά των εξαρτημάτων τους, σε δύο και μισό τα εκατό (2,5%).

15. Για τα λοιπά μηχανήματα και εγκαταστάσεις, τα ποσοστά σπόσβεσης ορίζονται ως ακολούθως:

α) Των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, σανατορίων, κλινικών και εκπαιδευτηρίων, σε είκοσι τα εκατό (20%) και
β) των λοιπών επιχειρήσεων, σε δέκα πέντε τα εκατό (15%).

 

AΡΘΡΟ 5


1. Το ποσοστό απόσβεσης της αξίας των εγκαταστάσεων γενικά των επιχειρήσεων που χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνες ορίζεται σε είκοσι τα εκστό (20%).
2. Το ποσοστό απόσβεσης της αξίας των εγκαταστάσεων γενικά των επιχειρήσεων που παράγουν πολεμικά είδη με εκρηκτικές ύλες ορίζεται σε τριάντα τρία τα εκατό (33%).
3. Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο αυτό δεν δικαιούνται να διενεργήσουν τις κατά τα άρθρα 3, 4 και 10 του παρόντος διατάγματος αποσβέσεις.

 

AΡΘΡΟ 6


1. Οι επιχειρήσεις λατομείων, εξόρυξης μεταλλευμάτων ή άλλων ορυκτών υλών, εκτός από τις κατά τα άρθρα 3, 4, 10 και 11 του παρόντος αποσβέσεις, υποχρεούνται να διενεργούν ετήσια απόσβεση και επί της αξίας των λατομείων ή των μεταλλείων με ποσοστό δέκα τα εκατό (10%).
2. Για τα έξοδα κατασκευής ιδιωτικών οδών, πλατειών, δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και αντιπλημμυρικών έργων των επιχειρήσεων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, το ποσοστό σπόσβεσης ορίζεται σε επτά τα εκατό (7%).
3. Για τα έξοδα κατασκευής υποσταθμών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, υποσταθμών μεταφοράς και γραμμών διανομής χαμηλής τάσεως και γραμμών μεταφοράς αυτής των ίδιων επιχειρήσεων το ποσοστό απόσβεσης ορίζεται σε δέκα τα εκατό (10%).
4. Για τους σπαστήρες λίθων, θραυστήρες, τριβεία, πετρελαιομηχανές και λοιπά μηχανήματα των επιχειρήσεων του άρθρου αυτού, το ποσοστό απόσβεσης ορίζεται σε δέκα πέντε τα εκατό (15%).
5. Η απόσβεση των δαπανών που πραγματοποιούνται για την εκτέλεση κάθε φύσης μεταλλευτικών ερευνών, καθώς και των συναφών προς αυτές δαπανών γενικά διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.δ.4029/1959 "περί αργούντων μεταλλείων κλπ." (ΦΕΚ A` 250).
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν ανάλογη εφαρμογή και επί των λατομικών επιχειρήσεων.

 

 

AΡΘΡΟ 7

 

1. Για λιμενικά έργα και ναυπηγεία, τα ποσοστά απόσβεσης ορίζονται ως ακολούθως:

α) Για λιμένες, αποβάθρες, ορμητήρια και προβλήτες, σε δέκα τα εκατό (10%).
β) Για έργα ελάφρυνσης πρανών, σε δέκα έξι τα εκατό (16%).
γ) Για ρυμούλκες, βυθοκόρους, πλωτούς γερανούς, ακάτους, πορθμεία, λέμβους, φορτηγίδες, πλωτήρες και λοιπά συναφή στοιχεία, σε δώδεκα τα εκατό (12%).
δ) Για μόνιμες δεξαμενές από σκυρόδεμα, σε οκτώ τα εκατό (8%).
ε) Για πλωτές δεξαμενές, σε οκτώ τα εκατό (8%).
στ) Για ναυπηγικές κλίνες, σε δέκα τα εκατό (10%).
ζ) Για σχέδια ναυπήγησης πλοίων, σε τριάντα τρία τα εκατό (33%).

2. Για τα πάγια περιουσιακά στοιχεία των εργοληπτικών επιχειρήσεων δημοσίων και ιδιωτικών έργων, τα ποσοστά απόσβεσης ορίζονται ως ακολούθως:

α) Για ξυλεία, η οποία χρησιμοποιείται σε οικοδομικά και άλλα τεχνικά έργα, σε τριάντα τα εκατό (30%).
β) Για μεταλλικά ικριώματα, σε δέκα τα εκατό (10%).
γ) Για προωθητήρες γαιών (μπουλντόζες), φορτωτές, ισοπεδωτές, αεροσυμπιεστές, εκσκαφείς, ασφαλτικό μηχανήματα, γεωτρύπανα, αναβατόρια, μηχανικά φτυάρια, αυτοκινούμενους αποξεστήρες, θραυστήρες, τριβείς, σιλοκόσκινα, δονητές και αναμικτήρες σκυροδέματος, οδοστρωτήρες κλπ., σε δέκα πέντε τα εκατό (15%).
3. Για τις εγκαταστάσεις γενικά των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης διωρύγων, το ποσοστό απόσβεσης ορίζεται σε δέκα έξι τα εκατό (16%).
4. Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο του άρθρου αυτού, δεν δικαιούνται να διενεργούν τις κατά τα άρθρα 3, 4, 7 παράγραφος 1 και 10 του παρόντος αποσβέσεις.

5. Για τις εγκαταστάσεις αεροδρομίων, τα ποσοστά απόσβεσης ορίζονται ως εξής:

α) Αεροδιάδρομοι, σε τέσσερα τα εκατό (4%).
β) Γέφυρες διέλευσης αεροσκαφών, σε τέσσερα τα εκατό (4%).
γ) Χώροι πίστας αεροδρομίου για στάθμευση αεροσκαφών, σε τέσσερα τα εκατό (4%).
δ) Γέφυρες επιβίβασης επιβατών και σύστημα τροφοδοσίας επεξεργασμένου αέρα, σε τέσσερα τα εκατό (4%).
ε) Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αποσκευών, σε τέσσερα τα εκατό (4%).
στ) Υπόγειο σύστημα παροχής ρεύματος 400 ΗΖ στα αεροσκάφη, σε δέκατα εκατό (10%).
ζ) Οπτικά αεροβοηθήματα:

ζα) Εργασίες κατασκευής, σε τέσσερα τα εκατό (4%).
ζβ) Εξοπλισμός, σε πέντε τα εκατό (5%).

η) Τηλεπικοινωνιακά συστήματα, σε τέσσερα τα εκατό (4%).

 

 

AΡΘΡΟ 8

 

Για τα γεωργικά μηχανήματα και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται από τις γεωργικές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις γενικά, τα ποσοστά απόσβεσης ορίζονται ως ακολούθως:

α) Για ελκυστήρες, αλωνιστικές μηχανές, οδοντωτές σβάρνες,  σκαλιστήρια, καλλιεργητές, άροτρα, δισκοσβάρνες, χορτοαναδευτές, χορτοσωρευτές, σπαρτικές μηχανές, φορητά αναβατόρια, μηχανές τεμαχισμού σανών για σποθήκευση (στάσιμες), μηχανές αλέσεως τροφών, ρυμούλκες, κοπροδιανομείς, θεριστικές μηχανές, αυτοδετικές χορτοσυλλεκτοδεματικές, πατατοσυλλεκτικές και θεριζοαλωνιστικές μηχανές, σε δώδεκα τα εκατό (12%).
β) Για φορτωτικές, χορτοκοπτικές, συλλεκτικές βάμβακος, συλλεκτικές αραβοσίτου μηχανές, φρέζες, τευτλοεξαγωγείς, κινητήρες εσωτερικής καύσης και αντλητικά συγκροτήματα, σε δώδεκα τα εκατό (12%).
γ) Για λιπασματοδιανομείς και ψεκαστήρες, σε δέκα τέσσερα τα εκατό (14%).
δ) Για λοιπά μηχανήματα, σε δέκα τα εκατό (10%).

 

AΡΘΡΟ 9


Τα ποσοστά απόσβεσης της αξίας των ακόλουθων πάγιων περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται κινηματογραφικές ταινίες, βιντεοκασέττες, καθώς και των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών, καθορίζονται ως εξής:

α) Για τις κινηματογραφικές ταινίες, σε ογδόντα τα εκατό (80%) για το πρώτο έτος, δώδεκα τα εκατό (12%) για το δεύτερο και οκτώ τα εκατό (8%) για το τρίτο έτος εκμετάλλευσής τους.
Η απόσβεση υπολογίζεται σε δωδεκάμηνη βάση, ανεξάρτητα από το χρόνο εκμετάλλευσης της ταινίας κατά το διαχειριστικό έτος, με τον περιορισμό να μην υπερβεί κατά το πρώτο έτος το ακαθάριστα έσοδα που πραγματοποιούνται από την εκμετάλλευση της ταινίας. Η τυχόν διαφορά της μειωμένης κατά το πρώτο έτος απόσβεσης προσαυξάνει τις σποσβέσεις του δευτέρου έτους, ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων, ώστε για τα πρώτα δύο (2) έτη η συνολική απόσβεση να ανέρχεται στο εννενήντα δύο τα εκατό (80% + 12% + = 92%) της αξίας της ταινίας.
β) Για τις βιντεαταινίες, σε εβδομήντα τα εκατό (70%) για το έτος κτήσης και τριάντα τα εκατό (30%) για το δεύτερο έτος.
γ) Για τηλεταινίες, τηλεσειρές, μουσικές εκπομπές, εορταστικές εκπομπές, κινούμενα σχέδια, τηλεπαιχνίδια, ψυχαγωγικές εκπομπές, εκπομπές λόγου, αθλητικές και ποικίλου περιεχομένου, αναλόγως του χρόνου εκμετάλλευσής τους, αποσβένονται είτε εφάπαξ, είτε τμηματικά και ισόποσα μέσα σε μία πενταετία, σύμφωνα με τη διάταξη της περίπτωσης α` της παραγράφου 3 του άρθρου 43 του κωδ. νόμου 2190/1920, αν η εκμετάλλευσή τους διαρκεί ένα έτος ή περισσότερα του ενός, αντίστοιχα.

 

 

AΡΘΡΟ 10

 

1. Για τα μεταφορικά μέσα (εκτός από τα πλωτά και εναέρια) και το τροχαίο υλικό, τα ποσοστά απόσβεσης ορίζονται ως ακολούθως:

α) Για επιβατηγά αυτοκίνητα και μοτοσυκλέττες:

αα) Εκπαιδευτηρίων, σε δέκα πέντε τα εκατό (15%).
ββ) Επιχειρήσεων ενοικίασης αυτοκινήτων και μοτοσυκλεττών, σε είκοσι πέντε τα εκατό (25%).
γγ) Επιχειρήσεων εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών (αυτοκινήτων και ματοσυκλεττών), σε είκοσι πέντε τα εκατό (25%).
δδ) Λοιπών επιχειρήσεων, με εξαίρεση τις μεταφορικές, σε δέκα πέντε τα εκατό (15%).

β) Για μοτοποδήλατα και ποδήλατα, σε δέκα πέντετα εκατό (15%).
γ) Για φορτηγά αυτοκίνητα, σε είκοσι τα εκατό (20%).
δ) Για οχήματα χωματουργικών έργων εντός ορυχείου, σε είκοσι πέντε τα εκατό (25%).
ε) Για οχήματα μεταφοράς προσώπων εντός ορυχείου, σε δέκα πέντε τα εκατό (15%).
στ) Για τουριστικά λεωφορεία (πούλμαν), σε είκοσι τα εκατό (20%).
ζ) Για λεωφορεία μεταφορικών επιχειρήσεων, σε είκοσι τα εκατό (20%).
η) Για σιδηροτροχιές και τροχαίο υλικό, σε πέντε τα εκατό (5%).
θ) Για λοιπά μέσα,καιμηχανή ματα των συγκοινωνιακών επιχειρήσεων, σε δώδεκα τα εκατό (12%).

2. Για τα εναέρια μεταφορικά μέσα, τα ποσοστά απόσβεσης ορίζονται ως ακολούθως.

α) Για καινούργια αεροσκάφη, ελικόπτερα και ανεμόπτερα, σε έξι τα εκατό (6%).
β) Για μεταχειρισμένα αεροσκάφη, ελικόπτερα και ανεμόπτερα, σε έξι τα εκατό (6%), πλέον ένα τα εκατό (1%) για κάθε έτος, το οποίο παρήλθε από το επόμενο έτος της κατασκευής μέχρι το έτος της απόκτησης.

3. Για τα πλοία και λοιπά πλωτά μέσα, χωρητικότητας φορτίου κάτω των 500 τόνων, το ποσοστό απόσβεσης ορίζεται σε είκοσι τα εκατό (20%) για το πρώτο έτος εκμετάλλευσής τους υπό ελληνική σημαία, σε δέκα τα εκατό (10%) ετησίως από το δεύτερο έως και το πέμπτο έτος και πέντε τα εκατό (5%) για το έκτο και καθένα από τα επόμενα έτη εκμετάλλευσής τους.

4. Τα ποσοστά απόσβεσης που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως και 3 του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση που προβλέπονται διαφορετικοί συντελεστές από διατάξεις ειδικών νόμων.

 

 

AΡΘΡΟ 11

 

1. Το ποσοστό απόσβεσης των ειδών εξοπλισμού γενικά (επίπλων, σκευών κλπ.) των σανατορίων, κλινικών, εκπαιδευτηρίων, εστιατορίων και κέντρων διασκέδασης, ορίζεται σε τριάντα τα εκατό (30%).
2. Το ποσοστό σπόσβεσης των ειδών εξοπλισμού γενικά (επίπλων, σκευών κλπ.) των λοιπών επιχειρήσεων, ορίζεται σε είκοσι τα εκατό (20%).
3. Προκειμένου για είδη εξοπλισμού γραφείου, δηλαδή αριθμομηχανές, λογιστικές μηχανές, φωτοαντιγραφικά και φωτοτυπικά μηχανήματα, γραφομηχανές, μαγνητόφωνα, προβολείς διαφανειών, τηλεφωνικά κέντρα, τηλεφωνικές συσκευές, συσκευές ΤΕLΕΧ, FAX, καθώς και των επιστημονικών οργάνων και συσκευών εργαστηρίου χημείου, το ποσοστό απόσβεσης ορίζεται, σε είκοσι τα εκατό (20%).
4. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού χρησιμοποιούνται ως μέσα εκπαιδεύσεως, το ποσοστό απόσβεσης της αξίας αυτών ορίζεται, σε τριάντα πέντε τα εκατό (35%) .
5. Για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και ηλεκτρονικό συγκροτήμστα γενικά, το ποσοστό απόσβεσης ορίζεται σε τριάντα τα εκατό (30%). Στις περιπτώσεις που τα παραπάνω πάγια περιουσιακά στοιχεία χρησιμοποιούνται ως μέσα εκτιαίδευσης, το ποσοστό απόσβεσης ορίζεται σε σαράντα τα εκατό (40%).
Το ποσοστό απόσβεσης του λογισμικού (SOFTWARE) των ηλεκτρονικών υπολογιστών ορίζεται σε τριάντα τα εκατό (30%).
H απόσβεση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του λογισμικού (SOFTWARE) μπορεί να γίνεται και εφάπαξ κατά τη χρήση εντός της οποίας τίθενται σε λειτουργία.
6. Το ποσοστό απόσβεσης της αξίας των ειδών υγιεινής των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, σανατορίων και κλινικών, στις περιηττώσεις που αυτά θεωρούνται εγκαταστάσεις των παραπάνω επιχειρήσεων και όχι των ακινήτων, ορίζεται σε είκοαι τα εκατό (20%).

 

 

AΡΘΡΟ 12


Προκειμένου για τα πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων, τα ποσοστά απόσβεσης ορίζονται ως ακολούθως:

α) για έπιπλα και σκεύη, σε είκοσι τα εκατό (20%).
β) για μηχανήματα και λοιπές επαγγελματικές εγκαταστάσεις, σε είκοσι τα εκατό (20%).

γ) για ηλεκτρονικούς υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήμστα, σε τριάντα τα εκατό (30%).
δ) για λογισμικό (SΟFTWARE) των ηλεκτρονικών υπολογιστών, σε τριάντα τα εκατό (30%).
δ) για λογισμικό (SΟFTWARE) των ηλεκτρονικών υπολογιστών, σε τριάντα τα εκατό (30%).
ε) για όργανα και συσκευές εργαστηρίου χημείου και συναφών ειδών, σε είκοσι τα εκατό (20%),
στ) για οικιακές συσκευές ή συστήμστα χρήσης φυσικού αερίου και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με την προϋπόθεση ότι αφορούν πάγια περιουσιακά στοιχεία νομικών προσώπων που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα από τα κατανομαζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 48 του ν. 2238/1994 που τηρούν βιβλία Β` ή Γ` κατηγορίας του ΚΒΣ, παρέχεται η δυνατότητα, σπόσβεσης μέχρι ποσοστού εβδομήντα πέντε τα εκατό (75%) της δαπάνης, με τα κατωτέρω οριζόμενα ετήσια ποσοστά απόσβεσης:

στα) Λέβητες κεντρικής θέρμανσης φυσικού αερίου χυτοσίδηροι, σε τέσσερα τα εκατό (4%).
στβ) Λέβητες κεντρικής θέρμανσης φυσικού αερίου χαλύβδινοι, σε έξι και μισό τα εκατό (6,5%).
στγ) Αυτόνομα θερμαντικά σώματα καύσης φυσικού αερίου, σε πέντε τα εκατό (5%).
στδ) Θερμοσίφωνες τοχείας ροής και συνδυασμένοι λέβητες θερμοσίφωνες, καύσης φυσικού αερίου, σε έξι και μισό τα εκατό (6,5%).
στε) θερμοσίφωνες αποθήκευσης, καύσης φυσικού αερίου, σε τέσσερα τα εκατό (4%).
στστ) Μαγειρικές συσκευές καύσης φυσικού αερίου, σε τέσσερα τα εκατό (4%).
στζ) Μαγειρικές συσκευές μεικτού τύπου (ηλεκτρικές και φυσικού αερίου), σε πέντε τα εκατό (5%).
στη) Ηλιακοί συλλέκτες, σε πέντε τα εκατό (5%).
στθ) Ηλιακό θερμοσιφωνικό οικιακό σύστημο, σε έξι και μισό τα εκατό (6,5%) και

ζ) για επιστημονικά περιοδικά και συγγράμματα, σε εκατό τα εκατό (100%).

 

 

ΚΕΦAΛAΙΟ Γ`

ΦΘΙΝΟΥΣA ΜΕΘΟΔΟΣ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ AΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΦΘΙΝΟΥΣAΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

AΡΘΡΟ 131. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του παρόντος, ως μηχανήματα και λοιπός μηχανολογικός η τεχνικος εξοπλισμός παραγωγής θεωρούνται τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που αναφέρονται στις ακόλουθες διατάξεις του παρόντος:

α) στις παραγράφους 1 (εκτός της περίπτωσης ιστ`), 5, 7 (εκτός των περιπτώσεων α` και β`), 8, 9, 11 12 και 14 (εκτός των περιπτώσεων α`, β`, δ` και ε`) του άρθρου 4,
β) στην περίπτωση β` της παραγράφου 15 του ίδιου άρθρου, με την προϋπόθεση ότι αυτά τα πάγια περιουσιακά στοιχεία χρησιμοποιούνται άμεσα στην παραγωγική διαδικασία και
γ) στην παράγραφο 4 του άρθρου 6.

2. Για τον υπολογισμό των τακτικών αποσβέσεων με τη φθίνουσα μέθοδο, τα ποσοστά των αποσβέσεων, που προβλέπονται για τη σταθερή μέθοδο από τις διατάξεις του παρόντος, πολλαπλασιάζονται για κάθε πάγιο περιουσιακό στοιχείο, με συντελεστή τρία (3).
3. Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο προκύπτοντες συντελεστές αποσβέσεων της φθίνρυσας μεθόδου υπολογίζονται επί του εκάστατε υπολοίπου της αναπόσβεστης αξίας κάθε πάγιου περιουσιακού στοιχείου.
4. Κατά τη διαχειριστική χρήση που η αναπόσβεστη αξία των πάγιων περιουσιακών στοιχείων, μειωμένη με τις αποσβέσεις που αναλογούν στη χρήση αυτή, είναι μικρότερη του ποσοστού δέκα τα εκατό (10%) της αξίας κτήσης, προσαυξημένης με τις δαπάνες προσθηκών ή βελτιώσεων, ήτης αναπροσαρμοσμένης αξίας αυτών, ολόκληρο το ποσό της αναπόσβεστης αξίας δύναται να αποσβεσθεί κατά τη διαχειριστική αυτή χρήση.
Στον Υπουργό των Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

 

Αθήνα, 16 Απριλίου, 1998

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm