Open menu
08 | 08 | 2022

NOMOΣ 4664/2020

ΦΕΚ Α 32 / 14.02.2020

 

Κύρωση της από 24.12.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την αύξηση του ποσού του Κοινωνικού Μερίσματος για το έτος 2019, την παράταση ισχύος του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και την παράταση της προθεσμίας κατάργησης Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων» (Α΄ 212) και άλλες διατάξεις.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή

 

 

ΜΕΡΟΣ Α΄


Άρθρο 1


Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η από 24.12.2019 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την αύξηση του ποσού του Κοινωνικού Μερίσματος για το έτος 2019, την παράταση ισχύος του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και την παράταση της προθεσμίας κατάργησης Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων», που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 212 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α΄) και έχει ως εξής:

«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την αύξηση του ποσού του Κοινωνικού Μερίσματος για το έτος 2019, την παράταση ισχύος του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και την παράταση της προθεσμίας κατάργησης Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Έχοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.

2. Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη να αυξηθεί το ποσό που ορίζεται με την διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 85 του ν. 4646/2019, για να καλύψει το σύνολο των δικαιούχων κατά το τρέχον έτος για την εφάπαξ παροχή κοινωνικού χαρακτήρα, ως διανομή Κοινωνικού Μερίσματος, προς στήριξη των οικονομικά αδύναμων προσώπων και ευάλωτων νοικοκυριών.
3. Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη να επεκταθεί η διάρκεια ισχύος του κανονιστικού πλαισίου του εξωδικαστικού μηχανισμού έως την 30ή Απριλίου 2020, οπότε και αναμένεται η ολοκλήρωση της επεξεργασίας ενός συνολικού συνεκτικού πλαισίου για τη ρύθμιση οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων, προκειμένου να παρασχεθεί η δυνατότητα σε περισσότερους δανειολήπτες να αιτηθούν την ένταξή τους στο προστατευτικό αυτό πλαίσιο και να προβούν σε ρύθμιση των οφειλών τους.
4. Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη να παραταθεί η προθεσμία κατάργησης όλων των Υποθηκοφυλακείων (άμισθων και έμμισθων) της χώρας, των Κτηματολογικών Γραφείων Ρόδου και Κω Λέρου, καθώς και των Κτηματολογικών Γραφείων Θεσσαλονίκης και Πειραιά, που λήγει στις 17.01.2020.
5. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:

Άρθρο πρώτο
Αύξηση του ποσού του Κοινωνικού Μερίσματος για το έτος 2019


1. Η παρ. 1 του άρθρου 85 του ν. 4646/2019 (Α΄ 201) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Κατά το έτος 2019 καταβάλλεται ποσό διακοσίων δεκαπέντε εκατομμυρίων (215.000.000) ευρώ για την εφάπαξ παροχή κοινωνικού χαρακτήρα, ως διανομή Κοινωνικού Μερίσματος προς στήριξη των οικονομικά αδύναμων προσώπων και ευάλωτων νοικοκυριών.».

2. Η παρ. 3 του άρθρου 85 του ν. 4646/2019 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το καταβαλλόμενο ποσό δύναται να αυξηθεί, εφόσον το επιτρέπουν οι δημοσιονομικές συνθήκες κατά τον χρόνο έκδοσής της.

Με την ίδια ή όμοια απόφαση καθορίζονται τα κριτήρια εισοδήματος, περιουσίας, διαμονής ή άλλα κριτήρια για την καταβολή του Κοινωνικού Μερίσματος, οι κατηγορίες των δικαιούχων, η βάση, ο τρόπος υπολογισμού και το ακριβές ποσό του διανεμόμενου Κοινωνικού Μερίσματος ανά κατηγορία δικαιούχου, οι προϋποθέσεις, ο φορέας, οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες και οι επιμέρους αρμοδιότητές τους, η διαδικασία, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής, ο χρόνος και ο τρόπος ελέγχου των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων για τη χορήγησή του ανά κατηγορία δικαιούχων, καθώς και κάθε άλλο θέμα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα.».

 

 

 

Άρθρο δεύτερο
Παράταση ισχύος του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών


Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4469/2017 (Α΄ 62) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Κάθε οφειλέτης μπορεί να υποβάλει αίτηση για την υπαγωγή του στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών έως την 30η Απριλίου 2020, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 2 και 3.».

 

 

 

 

Άρθρο τρίτο
Παράταση ισχύος της προθεσμίας κατάργησης των Υποθηκοφυλακείων και των Κτηματολογικών Γραφείων


1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) αντικαθίσταται ως εξής:

«Για την, σύμφωνα με την παράγραφο 5, κατάργηση των Υποθηκοφυλακείων, των Κτηματολογικών Γραφείων και των θέσεων, εκδίδονται σταδιακά εντός σαράντα οκτώ (48) μηνών, κατ’ ανώτατο όριο, από τις 17.1.2018, αντίστοιχες αποφάσεις του Δ.Σ. του Φορέα, κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή.».

2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 15 του ν. 4512/2018 η φράση «Εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος» αντικαθίσταται από τη φράση «Εντός σαράντα οκτώ (48) μηνών από τις 17.1.2018.».
3. Στις παραγράφους 3 και 6 του άρθρου 20 του ν. 4512/2018 η φράση «με την πάροδο είκοσι τεσσάρων μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου» αντικαθίσταται από τη φράση «με την πάροδο σαράντα οκτώ μηνών από τις 17.1.2018.».

 

 

 

Άρθρο τέταρτο
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β΄


Άρθρο 2
Ρυθμίσεις θεμάτων Οικοδομικού Συνεταιρισμού Μόνιμων Αξιωματικών Ελληνικού Στρατού


Το άρθρο 56 του ν. 4557/2018 (Α΄ 139) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η εποπτεία λειτουργίας του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Μόνιμων Αξιωματικών Ελληνικού Στρατού (Ο.Σ.Μ.Α.Ε.Σ.) επαναφέρεται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από το Υπουργείο Οικονομικών, στο οποίο είχε περιέλθει, σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο του άρθρου 56 του ν. 4557/2018 (Α΄ 139), μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, και διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 564/1968 (Α΄ 220).
2. Μέσα σε έναν (1) μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας συγκροτεί, με απόφασή του, νέο διοικητικό και εποπτικό συμβούλιο του Συνεταιρισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του α.ν. 564/1968.

Το νέο διοικητικό συμβούλιο οφείλει σε χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός από τη συγκρότησή του να εναρμονίσει το καταστατικό λειτουργίας του Ο.Σ.Μ.Α.Ε.Σ. με τις προβλέψεις του παρόντος άρθρου.
3. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του α.ν. 564/1968 η μη κτήση της ιδιότητας του μέλους του Ο.Σ.Μ.Α.Ε.Σ. δεν συνιστά κώλυμα για τον διορισμό ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου του Συνεταιρισμού.
4. Εντός του τελευταίου τριμήνου του χρονικού διαστήματος της παραγράφου 1, το διοικητικό συμβούλιο του Ο.Σ.Μ.Α.Ε.Σ. οφείλει να εναρμονίσει το καταστατικό λειτουργίας του με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249), άλλως εφαρμόζεται η παράγραφος 14 του άρθρου αυτού.

Με την καταχώριση του καταστατικού στο οικείο μητρώο του αρμόδιου κατά τόπο Ειρηνοδικείου η εποπτεία λειτουργίας του Ο.Σ.Μ.Α.Ε.Σ. περιέρχεται αυτοδικαίως στο Υπουργείο Οικονομικών και μέσα σε έναν (1) μήνα συγκαλείται Γενική Συνέλευση για την ανάδειξη νέου διοικητικού και εποπτικού συμβουλίου.».

 

 

 

 

Άρθρο 3
Ρυθμίσεις που αφορούν στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε.


1. Στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85), όπως ισχύει, η φράση «μέχρι 31.12.2019» αντικαθίσταται με τη φράση «μέχρι 31.12.2020».
2. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν. 4244/2014 (Α΄ 60), η φράση «μέχρι 31.12.2019» αντικαθίσταται με τη φράση «μέχρι 31.12.2020».

 

 

 

 

Άρθρο 4
Τροποποίηση του άρθρου 39 του ν. 4370/2016


1. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 39 του ν. 4370/2016 (Α΄ 37), προστίθεται η φράση «ή με μηδενικό επιτόκιο, όποιο εκ των δύο είναι υψηλότερο».
2. Στο τέλος του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 39 του ν. 4370/2016, προστίθεται η φράση «ή το μηδενικό επιτόκιο, όποιο εκ των δύο είναι υψηλότερο».

 

 

 

 

Άρθρο 5
Ρυθμίσεις πιστωτικών ιδρυμάτων


1. Στο στοιχείο β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 145 του ν. 4261/2014 (Α΄ 107) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που η άδεια λειτουργίας ανακαλείται κατόπιν παραίτησης του πιστωτικού ιδρύματος από αυτήν και το σύνολο των εργασιών του που εμπίπτουν στο άρθρο 11 μεταφέρεται σε άλλο ίδρυμα στο πλαίσιο μερικής διάσπασης ή απόσχισης κλάδου με την έννοια των άρθρων 56 και 57 αντίστοιχα του ν. 4601/2019.».

2. Η περίπτωση στ΄ της παραγράφου 18 του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 καταργείται.

 

 

 

 

Άρθρο 6
Παράταση διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων (Φαράγγι Σαμαριάς) από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης


Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 4519/2018 (Α΄ 25), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«δ) Ειδικά για τη λειτουργία του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων (Φαράγγι Σαμαριάς) και ανεξάρτητα από τον χρόνο έκδοσης της κοινής υπουργικής απόφασης της περίπτωσης α΄, μέχρι τις 31.12.2020 ισχύει η υπουργική απόφαση 40982/2003 (Β΄ 511) και αρμόδια για τη διαδικασία πρόσληψης εποχικού προσωπικού και κάθε άλλη απαραίτητη διαδικασία για τη διαχείριση της επισκεψιμότητας είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, διά της Διεύθυνσης Δασών Χανίων.

Τα έσοδα από το αντίτιμο του εισιτηρίου για την ως άνω διαχειριστική περίοδο εισπράττονται από τη Διεύθυνση Δασών Χανίων και κατατίθενται στον λογαριασμό του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου. Από τα έσοδα αυτά το Πράσινο Ταμείο διαθέτει ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, στα διοικητικά όρια των οποίων βρίσκεται το Φαράγγι Σαμαριάς, με σκοπό τη χρηματοδότηση έργων ή υπηρεσιών που εξυπηρετούν τις ανάγκες της συγκεκριμένης περιοχής.

Από το ανωτέρω ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%), το 1/3 αυτού διατίθεται στην Τοπική Κοινότητα Λάκκων του Δήμου Πλατανιά, το άλλο 1/3 αυτού στην Τοπική Κοινότητα Αγίας Ρουμέλης του Δήμου Σφακίων, ενώ το υπόλοιπο 1/3 επιμερίζεται ισόποσα στις λοιπές όμορες τοπικές κοινότητες των οικείων Δήμων.».

 

 

 

 

Άρθρο 7
Τροποποίηση για εκσκαφές ή επιχώσεις εδάφους άνω των ορίων

 

1. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79) αντικαθίσταται ως εξής:

«Εκσκαφές ή επιχώσεις εδάφους που υπερβαίνουν τα παραπάνω όρια, για κτίρια δημοσίου ενδιαφέροντος και σημασίας, για ειδικά κτίρια, καθώς και για κτίρια που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3986/2011 (Α΄ 152), επιτρέπονται ύστερα από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.».

2. Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79) αντικαθίσταται ως εξής:

«Εκσκαφές ή επιχώσεις εδάφους που υπερβαίνουν τα παραπάνω όρια, για κτίρια δημοσίου ενδιαφέροντος και σημασίας, για ειδικά κτίρια, καθώς και για κτίρια που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3986/2011 (Α΄ 152), επιτρέπονται ύστερα από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.».

 

 

 

 

Άρθρο 8
Διατάξεις για ειδικά ζητήματα των ναυπηγείων Σκαραμαγκά


1. Το Δημόσιο παραχωρεί για είκοσι (20) έτη, με δυνατότητα παράτασης, το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης επί της ζώνης ή τμημάτων της ζώνης αιγιαλού [όπως έχει καθορισθεί με την αριθμ. 16301/30.9.1994 απόφαση της Νομάρχη Δυτικής Αττικής (ΦΕΚ 1147/Δ΄/4.11.1994)] έμπροσθεν των εγκαταστάσεων των ναυπηγείων Σκαραμαγκά, καθώς και επί του αναγκαίου θαλάσσιου χώρου, σε κάθε πρόσωπο, το οποίο λειτουργεί νομίμως επιχείρηση ναυπηγείου, συμπεριλαμβανομένης κάθε άλλης υποστηρικτικής προς αυτό δραστηριότητας, επί των γεωτεμαχίων που αποτελούν το όλο συγκρότημα των ναυπηγείων.

Σε περίπτωση που λειτουργεί επιχείρηση ναυπηγείου και κάθε άλλη υποστηρικτική προς αυτό δραστηριότητα σε τμήμα μόνο της όλης έκτασης, η υποχρέωση παραχώρησης κατά το προηγούμενο εδάφιο αφορά το αναλογούν τμήμα της ζώνης του αιγιαλού και του θαλασσίου χώρου, που ορίζεται από τις προβολές που εκκινούν από τις πλάγιες πλευρές της εδαφικής έκτασης επί της οποίας βρίσκεται η επιχείρηση.

Σε περίπτωση που το σύστημα των προβολών αποκλείει ή περιορίζει ουσιωδώς το ανωτέρω δικαίωμα παραχώρησης άλλης ενδιαφερόμενης παρακείμενης επιχείρησης ναυπηγείου, τότε λαμβάνονται υπόψη οι λειτουργικές ανάγκες κάθε επιχείρησης.
Για την παραχώρηση του δικαιώματος της αποκλειστικής χρήσης κατά τα προηγούμενα εδάφια, ο δικαιούχος καταβάλλει αντάλλαγμα ανταποκρινόμενο σε τιμές αγοράς.

Το αντάλλαγμα προσδιορίζεται με κοινή απόφαση των Προϊσταμένων των αρμόδιων Γενικών Διευθύνσεων των Υπουργείων Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), η οποία εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος επί τη βάσει εκθέσεων δύο ανεξάρτητων εκτιμήσεων της αξίας του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης των παραχωρουμένων επί της ζώνης ή τμημάτων αιγιαλού ανά τετραγωνικό μέτρο, καθώς και του αντίστοιχου θαλάσσιου χώρου.

Οι εκτιμήσεις ανατίθενται σε πιστοποιημένους εκτιμητές του μητρώου που τηρείται στο Υπουργείο Οικονομικών.

Με την ως άνω κοινή απόφαση καθορίζονται, επιπλέον, ο φορέας, η διαδικασία είσπραξής του, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Η κοινή απόφαση αυτή αναθεωρείται, με επίσπευση του φορέα παραχώρησης, ανά πενταετία από την έκδοσή της, ως προς τον καθορισμό της αξίας του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης.
Η παρούσα διάταξη δεν θίγει τα δικαιώματα αποκλειστικής χρήσης οποιασδήποτε έκτασης της εταιρείας ΕΝΑΕ έως την οριστική μεταβίβαση του ενεργητικού της.
2.

(α) Για τα αυθαίρετα κτίρια και τις λοιπές αυθαίρετες κατασκευές, καθώς και τις αυθαίρετες αλλαγές χρήσης κτιρίων ή κατασκευών που βρίσκονται στα γεωτεμάχια του συγκροτήματος των ναυπηγείων Σκαραμαγκά, εφόσον έχουν ανεγερθεί ή πραγματοποιηθεί, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 2941/2001 (Α΄ 201) και πριν από τις 28.7.2011, η δήλωση και υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 4495/2017 (Α΄ 167) διενεργείται με κατάθεση φακέλου δικαιολογητικών, όπως αυτά προβλέπονται υπό τα στοιχεία (α), (β), (δ), (ε), (στ) και (ζ) στο άρθρο 99 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167), σε έντυπη μορφή.

Η δήλωση υπαγωγής μπορεί να υποβληθεί και από τον ειδικό διαχειριστή της ΕΝΑΕ.
(β) Η Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά τον έλεγχο πληρότητας των στοιχείων και δικαιολογητικών, που αφορούν στην αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης, εκδίδει σχετική δήλωση υπαγωγής.

Τα υπό στοιχεία (η) και (θ) δικαιολογητικά του άρθρου 99 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167), όπου απαιτούνται, υποβάλλονται εντός των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις προθεσμιών, με την έντυπη διαδικασία.
(γ) Με την έκδοση της ως άνω δήλωσης υπαγωγής αναστέλλεται η επιβολή κυρώσεων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και επιτρέπεται η μεταβίβαση και σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί των εν λόγω κτιρίων και λοιπών κατασκευών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και η έναρξη και ολοκλήρωση κάθε σχετικής διοικητικής διαδικασίας για την εγκατάσταση και λειτουργία ναυπηγικών και υποστηρικτικών προς αυτές δραστηριοτήτων.
(δ) Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης της κυριότητας κάθε αντικειμένου της δήλωσης υπαγωγής και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από αυτήν, καταβάλλονται από τον αποκτώντα την κυριότητα, το παράβολο που προβλέπεται στο στοιχείο (ι) του άρθρου 99 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167), καθώς και το πρόστιμο υπαγωγής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 4495/2017, υπολογιζόμενο σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που ισχύουν κατά την ημερομηνία έκδοσης της δήλωσης υπαγωγής, το οποίο εξοφλείται ολοσχερώς.

Τυχόν άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής, συνεπάγεται αυτοδικαίως τη μη εφαρμογή εφεξής και ανατροπή των εννόμων συνεπειών της παραγράφου 2(γ) του παρόντος, πλην της μεταβίβασης της κυριότητας.

3. Δεν επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών εντός των εγκαταστάσεων του ναυπηγείου, όσο διαρκεί η ειδική διαχείριση, εφόσον προηγουμένως δεν έχει εκδοθεί πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Κατ’ εξαίρεση, κατά τη διάρκεια της ειδικής διαχείρισης, επιτρέπεται η εκτέλεση των εργασιών που αφορούν στο Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό, το οποίο αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη τήρησης των απαιτούμενων από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρων και μέσων πυροπροστασίας.
Η υφιστάμενη άδεια λειτουργίας της επιχείρησης της ΕΝΑΕ διατηρείται σε ισχύ μέχρι και την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του ενεργητικού της εταιρείας κατά τον ν. 4307/2014 (Α΄ 246) και μεταβιβάζεται στους ειδικούς διαδόχους. Για την έναρξη εργασιών εντός των εγκαταστάσεων του ναυπηγείου, με εξαίρεση εκείνες που αφορούν το Πολεμικό Ναυτικό, απαιτείται η προηγούμενη έκδοση πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας, κατά τις κείμενες διατάξεις, το οποίο μεταβιβάζεται ως διοικητική άδεια στον ειδικό διάδοχο της επιχείρησης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και ανάλογα με την κατηγορία επικινδυνότητας στην οποία κατατάσσεται η επιχείρηση.
Κάθε ειδικός διάδοχος που αποκτά το σύνολο ή τμήμα του ενεργητικού της ΕΝΑΕ, στο πλαίσιο του ν. 4307/2014 (Α΄ 246), ασκεί δραστηριότητες εντός του ναυπηγείου, μόνο εφόσον αποκτήσει άδεια λειτουργίας και το προβλεπόμενο πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, εάν αυτό δεν υπήρχε κατά την εκποίηση του ενεργητικού.
4. Το ακίνητο που εμπίπτει εντός του συγκροτήματος των ναυπηγείων Σκαραμαγκά με ΚΑΕΚ 05 146 01 01 001/0/0 δύναται να μεταβιβάζεται, ολόκληρο ή τμηματικά, σε τρίτους στο πλαίσιο της διαδικασίας ειδικής διαχείρισης.

Τυχόν κατάτμησή του πρέπει υποχρεωτικά να τηρεί τα ελάχιστα όρια που τίθενται από την ισχύουσα στην περιοχή Ζ.Ο.Ε. και να μην συνιστά κατάτμηση δασικής έκτασης. Χωριστή εκποίηση υφιστάμενων αυτοτελών δασοτεμαχίων εντός του ενιαίου ακινήτου είναι επιτρεπτή.

Όσα ακίνητα εντός της εκτάσεως των ναυπηγείων Σκαραμαγκά αποκτήθηκαν από την ΕΝΑΕ κατά κυριότητα, με συμβολαιογραφική πράξη, απευθείας από το Δημόσιο και υπάγονται στη δασική νομοθεσία, μπορούν να μεταβιβάζονται σε τρίτους, χωρίς να θίγεται από τη μεταβίβαση αυτή ο δασικός τους χαρακτήρας.

Τυχόν μη καταργηθέντα ρυμοτομικά σχέδια εντός της έκτασης που αποκτήθηκε από απαλλοτριώσεις για χώρο βιομηχανικών εγκαταστάσεων και τα οποία έχουν παραμείνει ανενεργά, μέχρι σήμερα, καταργούνται από την έναρξη ισχύος της διάταξης αυτής.».

 

 

 

 

Άρθρο 9
Ακατάσχετο και αφορολόγητο της επιχορήγησης του άρθρου 36 του ν. 2459/1997 (Α΄ 17), όπως ισχύει


Στο άρθρο 36 του ν. 2459/1997 (Α΄ 17) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

«6. Η επιχορήγηση που παρέχεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους Δήμους, τις Περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.».

 

 

 

 

Άρθρο 10
Τροποποίηση του Παραρτήματος III του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (Α΄ 248), σχετικά με τον μειωμένο συντελεστή για αγαθά και για υπηρεσίες που παρέχονται σε ασθενείς με δυσίατα νοσήματα.


1. Η παράγραφος 37 του Κεφαλαίου Α΄ «Αγαθά» του Παραρτήματος III του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (Α΄ 248) αντικαθίσταται ως εξής:

«37. Φάρμακα για την ιατρική του ανθρώπου των δασμολογικών κλάσεων 3003 και 3004 (ΔΚ ΕΧ 3003 και ΕΧ 3004).

Εμβόλια και ανοσολογικά προϊόντα για την ιατρική του ανθρώπου της δασμολογικής κλάσης 3002 (ΔΚ ΕΧ 3002).

Ραδιενεργά παρασκευάσματα για την ιατρική του ανθρώπου, για διαγνωστικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς (ΔΚ ΕΧ 2844).

Σκιατικά παρασκευάσματα για διαγνωστικούς σκοπούς για την ιατρική του ανθρώπου (ΕΧ3006). Άλλα διαγνωστικά παρασκευάσματα ή αντιδραστήρια για την ιατρική του ανθρώπου (ΕΧ 3002, ΕΧ 3006, ΕΧ 3822, ΕΧ 3824).

Ο συντελεστής του φόρου για τα αγαθά της παρούσας περίπτωσης ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%).»

2. Στο Κεφάλαιο Β΄ «Υπηρεσίες» του Παραρτήματος III του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (Α΄ 248) προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:

«7. Η διενέργεια ακτινοθεραπευτικών πράξεων που περιλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ. Υ4α/48545 (Β΄ 2408/ 31.8.2012) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Υγείας, όπως ισχύει, εφόσον αυτές δεν απαλλάσσονται με το άρθρο 22, για τις οποίες ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%).».

 

 

 

 

Άρθρο 11
Αύξηση οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στο Υπουργείο Οικονομικών


1. Για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης, συνιστώνται επιπλέον δέκα (10) και πέντε (5) οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού κατηγορίας ΠΕ και κλάδου Δημοσιονομικών, αντίστοιχα.
2. Για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας των Γενικών Διευθύνσεων των υποπεριπτώσεων αα΄ έως εε΄ της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του π.δ. 142/2017 (Α΄ 181), συνιστώνται στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής επιπλέον εκατόν δύο (102) οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού κατηγορίας ΠΕ και κλάδου Δημοσιονομικών, τέσσερις (4) οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού κατηγορίας ΠΕ και κλάδου Μηχανικών και δύο (2) οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού κατηγορίας ΠΕ και κλάδου Γεωτεχνικών.
3. Η κατανομή των ανωτέρω θέσεων μεταξύ των οργανικών μονάδων των ανωτέρω Υπηρεσιών διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

 

 

 

 

Άρθρο 12
Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 4597/2019 (Α΄ 35)


Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 1 του ν. 4597/2019 (Α΄ 35), αντικαθίσταται ως εξής:

«Κυρώνονται και αποκτούν ισχύ τυπικού νόμου, από κοινού με τα προσαρτήματα αυτών, οι συμβάσεις παραχώρησης που έχουν συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των κατωτέρω αναφερόμενων Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. και των οποίων η διάρκεια ορίζεται στα εξήντα (60) έτη από την ημερομηνία υπογραφής τους:».

 

 

 

 

Άρθρο 13
Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 4597/2019 (Α΄ 35)


1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του ν. 4597/2019 (Α΄ 35) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Μεταβιβάζεται και περιέρχεται, χωρίς αντάλλαγμα, στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.) το δικαίωμα υποπαραχώρησης σε τρίτους, μέσω μίας ή περισσοτέρων, ταυτόχρονων ή διαδοχικών, συμβάσεων υποπαραχώρησης συγκεκριμένων επιχειρησιακών μονάδων ή / και λιμενικών λειτουργιών και υπηρεσιών των λιμενικών και άλλων εγκαταστάσεων, όπως αυτές προσδιορίζονται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, με βάση τις διαδικασίες του και σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 4, στην περιοχή αρμοδιότητας των Οργανισμών Λιμένος Α.Ε. Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουμενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πάτρας και Ραφήνας.».

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 2 του ν. 4597/2019 (Α΄ 35) αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Σε περίπτωση μίας ή περισσοτέρων υποπαραχωρήσεων, ταυτοχρόνων ή διαδοχικών, μετά την κύρωση, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 3, των συμβάσεων υποπαραχώρησης που συνάπτει το Ταμείο, τα δικαιώματα χρήσης, διοίκησης, συνήθους διαχείρισης και εκμετάλλευσης των λοιπών επιχειρησιακών μονάδων ή/και λιμενικών λειτουργιών και υπηρεσιών των λιμενικών και άλλων εγκαταστάσεων που δεν έχουν υποπαραχωρηθεί, ασκούνται από τους οικείους Οργανισμούς Λιμένος Α.Ε., με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.».

 

 

 

Άρθρο 14
Τροποποίηση του άρθρου 4 του ν. 4597/2019 (Α΄ 35)


1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του ν. 4597/2019 (Α΄ 35), αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Σε κάθε σύμβαση υποπαραχώρησης του άρθρου 2, πέραν και ανεξαρτήτως του προβλεπόμενου οικονομικού ανταλλάγματος, επιβάλλεται στον υποπαραχωρησιούχο αντισταθμιστικό/ανταποδοτικό τέλος υπέρ του οικείου Οργανισμού Λιμένος Α.Ε., το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων του υποπαραχωρησιούχου.

Το ακριβές ύψος του αντισταθμιστικού / ανταποδοτικού τέλους, καθώς και κάθε λεπτομέρεια και άλλο θέμα σχετικά με αυτό, προσδιορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία εκδίδεται λαμβάνοντας υπόψη, ιδίως, τα ποιοτικά και τα ποσοτικά στοιχεία των υποπαραχωρούμενων και μη υποπαραχωρούμενων επιχειρησιακών μονάδων ή/και λιμενικών λειτουργιών και υπηρεσιών του άρθρου 2 και τις προβλεπόμενες επενδύσεις στο πλαίσιο της υποπαραχώρησης του ίδιου άρθρου.

Το τέλος αυτό επιβάλλεται επιπλέον και ανεξάρτητα από το συνολικό οικονομικό αντάλλαγμα της παραχώρησης που καταβάλλει ο υποπαραχωρησιούχος.».

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του ν. 4597/2019 (Α΄ 35), αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η κοινή απόφαση των Υπουργών της παραγράφου 1 εκδίδεται δεκαπέντε (15) ημέρες μετά τη σχετική εισήγηση του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ., που βασίζεται σε μελέτη βιωσιμότητας χρηματοοικονομικού συμβούλου και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής δεσμευτικών προσφορών στη διαγωνιστική διαδικασία του Ταμείου.

Οι όροι της ανωτέρω απόφασης περιλαμβάνονται στη σύμβαση υποπαραχώρησης.».

 

 

 

 

Άρθρο 15
Τροποποίηση του εικοστού τέταρτου άρθρου του ν. 2932/2001 (Α΄ 145)


Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου εικοστού τέταρτου του ν. 2932/2001 (Α΄ 145) αντικαθίσταται ως εξής:

«α) η διάρκεια παραχώρησης του παραπάνω δικαιώματος, καθώς και η δυνατότητα και ο τρόπος παράτασής της, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά (αρχικός χρόνος και τυχόν παρατάσεις) τα εξήντα (60) έτη».

 

 

 

Άρθρο 16
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4389/2016 (Α΄ 94)


1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 28 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η Αρχή δύναται, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Διοίκησης και γνώμη του Υπουργείου Εσωτερικών, που διατυπώνεται εντός ενός (1) μηνός, να αναπτύσσει και να εφαρμόζει μεθοδολογίες και ειδικότερα συστήματα προαγωγών, βαθμολογικής κατάταξης, καθώς και βαθμολογικής και υπηρεσιακής εξέλιξης, κατά παρέκκλιση των κριτηρίων και της διαδικασίας που προβλέπονται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα και κάθε άλλης διάταξης.

Στο πλαίσιο αυτό δύναται:

(α) Να καταρτίζονται περιγράμματα θέσεων εργασίας και να τροποποιούνται ή να καταργούνται αυτά, σύμφωνα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες της Αρχής, με απόφαση του Διοικητή της Αρχής. Στα περιγράμματα θέσεων εργασίας αποτυπώνονται, ιδίως, το αντικείμενο της θέσης, τα κύρια καθήκοντα, τα απαιτούμενα τυπικά και επιθυμητά προσόντα, η χρήση πόρων, οι συνθήκες εργασίας, η θέση στο οργανόγραμμα της Α.Α.Δ.Ε., οι ικανότητες και το απαιτούμενο επίπεδο επάρκειάς τους για την κάθε θέση εργασίας.
β) Να καταρτίζεται ειδικό σύστημα βαθμολογικής κατάταξης των θέσεων εργασίας της Αρχής (Σύστημα Βαθμολογικής Κατάταξης Α.Α.Δ.Ε.), παράλληλα προς το σύστημα βαθμολογικής κατάταξης του Δημόσιου Τομέα, να καθορίζονται οι βαθμοί του Συστήματος αυτού, οι οποίοι δεν δύνανται να υπερβαίνουν τους δεκαοκτώ (18) και να κατατάσσονται οι θέσεις εργασίας της Αρχής στους βαθμούς αυτούς, ιδίως, με βάση τις γνώσεις και την εμπειρία που απαιτούνται για την πλήρωση κάθε θέσης, τον βαθμό δυσκολίας εκτέλεσης των καθηκόντων της κάθε θέσης εργασίας, τη θέση στην υπηρεσιακή ιεραρχία, τη φύση και τις συνθήκες εργασίας, τον βαθμό ευθύνης της θέσης εργασίας και τη βαρύτητα και την επιρροή αυτής για την επίτευξη των στόχων της Α.Α.Δ.Ε., όπως αυτά προκύπτουν από τα περιγράμματα των θέσεων εργασίας.

Με απόφαση του Διοικητή της Αρχής, καθορίζονται η διαδικασία, η μεθοδολογία, τα ειδικά κριτήρια και η βαρύτητά τους για την κατάρτιση του Συστήματος Βαθμολογικής Κατάταξης της Α.Α.Δ.Ε., οι βαθμοί του και η αξιολόγηση και κατάταξη στους βαθμούς αυτούς των θέσεων εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω κριτήρια.
(γ) Να κατατάσσονται και να τοποθετούνται ή να μετακινούνται οι υπάλληλοι σε θέσεις εργασίας και στους βαθμούς του Συστήματος Βαθμολογικής Κατάταξης, με βάση τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα και το ελάχιστο επίπεδο επάρκειας ικανοτήτων κάθε θέσης, όπως αυτά αποτυπώνονται στα περιγράμματα των θέσεων εργασίας.

Σε περίπτωση μετακίνησης των υπαλλήλων σε άλλη θέση, κατόπιν αίτησης ή λόγω υπηρεσιακών αναγκών, η νέα κατάταξη των υπαλλήλων δύναται να επιφέρει μεταβολή της προηγούμενης βαθμολογικής κατάστασής τους.

Η κατάταξη και τοποθέτηση δεν επηρεάζουν την κατάταξη των υπαλλήλων σε βαθμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007).

Με απόφαση του Διοικητή, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την κατάταξη και τοποθέτηση ή μετακίνηση των υπαλλήλων σε θέσεις εργασίας και στους βαθμούς αυτών, εξαιρέσεις από την κατάταξη, το αρμόδιο όργανο και η διαδικασία για την υποβολή ενστάσεων και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

Μέχρι την έκδοση των σχετικών αποφάσεων του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται για το προσωπικό της Αρχής οι κείμενες γενικές και ειδικές διατάξεις.

Ως προς τα περιγράμματα θέσεων εργασίας, μέχρι την έκδοση απόφασης για την περίπτωση α΄ ισχύει η υπ’ αριθμ. ΔΔΑΔ Ε 1176068 ΕΞ 2017 (Β΄ 4227) απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., όπως ισχύει.

Ως προς την κατάταξη των υπαλλήλων με βάση τα περιγράμματα των θέσεων εργασίας σύμφωνα με την περίπτωση γ΄, μέχρι την έκδοση της απόφασης για την περίπτωση γ΄ισχύει η υπ’ αριθμ. ΔΔΑΔ Ε 1176065 ΕΞ 2017 (Β΄ 4162) απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε..».

2. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 27 του ν. 4389/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Ως θέση ευθύνης ανώτερου ή ίδιου επιπέδου θεωρείται η θέση εργασίας της Αρχής με βάση τη σειρά κατάταξής της σε βαθμούς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του παρόντος.».

 

 

 

 

Άρθρο 17
Τροποποίηση του ν. 4622/2019


Στον ν. 4622/2019 (Α΄ 133) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

1. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 109 προστίθενται τέσσερα νέα εδάφια και η παράγραφος διαμορφώνεται ως εξής:

«9. Με απόφαση του οικείου Υπουργού μετά το πέρας του ως άνω εξαμήνου, δύναται να επεκτείνεται η εφαρμογή της παραγράφου 1 του παρόντος και σε έγγραφα που δεν συνιστούν εκτελεστές πράξεις.

Με όμοια απόφαση, κατόπιν εισήγησης του αρμόδιου κατά την παράγραφο 1 Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, είναι δυνατόν να μεταβιβάζεται μέρος των αρμοδιοτήτων του ή η εξουσία υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης» σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση.

Με την ίδια απόφαση, δύναται να προβλέπεται ότι, η αρμοδιότητα ή η εξουσία υπογραφής «με εντολή» που μεταβιβάζεται κατά την παρούσα παράγραφο, μπορεί να ασκείται και από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης.

Η απόφαση μεταβίβασης αρμοδιότητας ή της εξουσίας υπογραφής εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την ανάκλησή της από τον αρμόδιο Υπουργό, κατόπιν εισήγησης του οικείου Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, ακόμη και αν αυτός που την εξέδωσε παύσει να υπάρχει.

Στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου η σχετική αρμοδιότητα τελικής υπογραφής ασκείται από τον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης, κατά την παράγραφο 1 του παρόντος.

Το άρθρο 9 του ν. 2690/1999 κατά τα λοιπά, εξακολουθεί να ισχύει.».

2. Προστίθεται άρθρο 118Α υπό τον τίτλο «Μεταβατικές διατάξεις Μέρους Ε΄» ως εξής:

«Η αρμοδιότητα τελικής υπογραφής επί ατομικών διοικητικών πράξεων της διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 109 του παρόντος, που εκδίδονται κατόπιν γνωμοδότησης συλλογικού οργάνου, το οποίο έχει ήδη συνεδριάσει στο πλαίσιο άσκησης της γνωμοδοτικής του αρμοδιότητας έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος της ανωτέρω διάταξης, ασκείται από τον αρμόδιο Υπουργό.».

3. Στο άρθρο 119 προστίθεται παράγραφος 33 ως εξής:

«33. Διατάξεις τυπικών νόμων, προγενέστερες της θέσης σε ισχύ της διάταξης του άρθρου 109 του παρόντος, με τις οποίες η αρμοδιότητα έκδοσης ατομικών διοικητικών πράξεων υπό την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού ανατίθεται σε άλλα όργανα παύουν να ισχύουν από την έναρξη ισχύος του άρθρου αυτού, με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 109.

Από την ίδια ημερομηνία καταργούνται οι υφιστάμενες κανονιστικές πράξεις μεταβίβασης αρμοδιότητας ή εξουσίας υπογραφής ως προς ατομικές διοικητικές πράξεις υπό την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 109.».

4. Μετά την τροποποίηση της παραγράφου 3 του παρόντος, η παράγραφος 33 του άρθρου 119 αναριθμείται σε 34.

 

 

 

 

Άρθρο 18
Τροποποίηση του ν. 4637/2019


Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 15 του ν. 4637/2019 (Α΄ 180) αντικαθίσταται ως εξής:

«Εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ήτοι έως τις 19 Μαΐου 2020, οι διατάξεις του Προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 42 του ν. 4557/2018 πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και για τις οποίες έχουν παρέλθει τα χρονικά όρια του εδαφίου α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 34 ΚΠΔ, διαβιβάζονται με τα σχετικά με τη δέσμευση στοιχεία και αντίγραφο του φακέλου της υπόθεσης στον ανακριτή, αν η υπόθεση εκκρεμεί στο στάδιο της ανάκρισης ή στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, σε κάθε άλλη περίπτωση.».

 

 

 

 

Άρθρο 19
Τροποποίηση του ν. 4547/2018


Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 105 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), όπως η περίπτωση αυτή προστέθηκε με το άρθρο 218 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70), αντικαθίσταται ως εξής:

«δ) Μαθητές που κατά τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019 φοίτησαν στην Α΄ τάξη ημερήσιου Λυκείου (ΓΕΛ ΕΠΑΛ) έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω ειδικών διατάξεων για τα εσπερινά λύκεια, εφόσον φοιτούν, τα δύο επόμενα πλήρη σχολικά έτη, στις Β΄ και Γ΄ τάξεις εσπερινού Λυκείου (ΓΕΛ ΕΠΑΛ).».

 

 

 

 

Άρθρο 20
Τροποποίηση του ν. 4399/2016


Η παράγραφος 3 του άρθρου 11 του ν. 4399/2016 (Α΄ 117), όπως ισχύει, αντικαθίσταται, ως έξης:

«3. Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ με την επιφύλαξη του άρθρου 67.

Οι ενισχύσεις που παρέχονται σε κάθε φορέα δεν μπορεί να υπερβαίνουν σωρευτικά τα δέκα εκατομμύρια (10.000.000) ευρώ για μεμονωμένη επιχείρηση και τα είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) ευρώ για το σύνολο των συνεργαζόμενων κατά το ποσοστό συμμετοχής τους ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων, με την επιφύλαξη των περιορισμών του άρθρου 4 του Γ.Α.Κ.

Οι περιορισμοί αυτοί ισχύουν για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος και για χρονική περίοδο τριών (3) ετών από την αίτηση του φορέα για υπαγωγή του επενδυτικού του σχεδίου.

Ως ποσό ενίσχυσης ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο, λαμβάνεται υπόψιν το εγκριθέν με την απόφαση υπαγωγής.

Το υπερβάλλον ποσό ενίσχυσης περικόπτεται αναλογικά κατά είδος ενίσχυσης και ομάδα δαπανών.».

 

 

 

Άρθρο 21
Ρυθμίσεις θεμάτων «ΛΑΡΚΟ»


1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΑΡΚΟ» (εφεξής «ΛΑΡΚΟ» ή «εταιρεία» ή «επιχείρηση»), η οποία έχει λάβει στο παρελθόν κρατικές ενισχύσεις από το Ελληνικό Δημόσιο, αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα και γενική αδυναμία εκπλήρωσης ληξιπρόθεσμων χρηματικών υποχρεώσεων, τίθεται σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης, κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος.
2.

α. Τη θέση σε ειδική διαχείριση ζητούν είτε:

α) το Ελληνικό Δημόσιο, για απαιτήσεις που έχει κατά της «ΛΑΡΚΟ», ακόμα και πριν την ταμειακή βεβαίωσή τους, εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Οικονομικών είτε

β) πιστωτές, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το πενήντα ένα τοις εκατό (51%) των κατά της επιχείρησης υφιστάμενων ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων, όπως αποδεικνύονται με κάθε νόμιμο τρόπο, με αίτησή τους που υποβάλλεται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος στο Εφετείο της καταστατικής έδρας της επιχείρησης και συνοδεύεται από δήλωση του προτεινομένου ως ειδικού διαχειριστή (φυσικού ή νομικού προσώπου) περί αποδοχής του σχετικού έργου.

Ως προς τον ορισμό του ειδικού διαχειριστή εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 69 παράγραφος 1 του ν. 4307/2014 (Α΄ 246).

β. Η δικάσιμος για τη συζήτηση της αιτήσεως, ορίζεται σε χρόνο όχι μεγαλύτερο από τέσσερις (4) ημέρες από την κατάθεση της αιτήσεως. Η αίτηση του παρόντος άρθρου ασκείται με δικόγραφο που κατατίθεται στη γραμματεία του Μονομελούς Εφετείου της καταστατικής έδρας της επιχείρησης.

Η αίτηση υποβάλλεται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση από τη γραμματεία στον Πρόεδρο, για να ορίσει δικάσιμο.

Για την κατάθεση συντάσσεται έκθεση κάτω από το πρωτότυπο της αίτησης.

Η έκθεση αναφέρει την ημέρα και την ώρα της κατάθεσης και το όνομα και το επώνυμο εκείνου που την κατέθεσε.

Το δικόγραφο της αίτησης πρέπει να περιέχει, εκτός από όσα ορίζονται στο άρθρο 118 ή 117 ΚΠολΔ, ακριβή περιγραφή του αντικειμένου της υπόθεσης, το όνομα του ειδικού διαχειριστή που προτείνεται από τον αιτούντα, δήλωση αποδοχής του επιλεγέντος φυσικού ή νομικού προσώπου και ορισμένο αίτημα.

Αμέσως μετά την κατάθεση της αίτησης ο γραμματέας, με βάση τη σημείωση στο πρωτότυπο της αίτησης της ημέρας και ώρας συζήτησής της, την εγγράφει στο πινάκιο της εκούσιας δικαιοδοσίας, όπου σημειώνει το όνομα και το επώνυμο των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους, καθώς και το αντικείμενο της δίκης.

Η αίτηση κοινοποιείται μαζί με την πράξη ορισμού δικασίμου στην επιχείρηση τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν τη δικάσιμο.

Οι τυχόν παρεμβάσεις ασκούνται μόνο με ιδιαίτερο δικόγραφο, είναι δε απαράδεκτες, αν δεν ασκηθούν τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από τη συζήτηση της αίτησης και προσδιορίζονται υποχρεωτικά στην ίδια δικάσιμο.

Αναβολή της συζήτησης δεν επιτρέπεται για κανέναν λόγο.

Η κατάθεση προτάσεων σε κάθε περίπτωση μπορεί να γίνει στο ακροατήριο.

Η παρουσία κατά τη δημοσίευση της απόφασης εκείνου στον οποίο πρέπει να επιδοθεί ή του νόμιμου αντιπροσώπου του που διεξάγει τη δίκη ή του πληρεξούσιου δικηγόρου του ισχύει ως επίδοση.

Με την επίδοση της απόφασης της θέσης σε ειδική διαχείριση το δικαστήριο διορίζει και τον ειδικό διαχειριστή.

Η απόφαση του Εφετείου δημοσιεύεται μέσα σε τρεις (3) ημέρες από τη συζήτηση της αίτησης, καταχωριζομένου του διατακτικού της κάτω από την αίτηση και δεν υπόκειται σε κανένα ένδικο μέσο, τακτικό ή έκτακτο, ή ένδικο βοήθημα.

Νέα αίτηση, ασκηθείσα από οιονδήποτε διάδικο ή τρίτο, για το ίδιο αντικείμενο απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η απόφαση κοινοποιείται στη «ΛΑΡΚΟ» και στον ειδικό διαχειριστή με επιμέλεια του αιτούντος.

3.

α. Η θέση της «ΛΑΡΚΟ» σε ειδική διαχείριση δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας, δεν συνεπάγεται διακοπή της λειτουργίας της και δεν επιφέρει τη λύση των πάσης φύσεως συμβάσεών της, ούτε αποτελεί λόγο λύσεως αυτών.

Η θέση της επιχείρησης σε ειδική διαχείριση συνιστά πάντως σε κάθε περίπτωση, για τον διαχειριστή και μόνο, σπουδαίο λόγο για την καταγγελία οποιασδήποτε συμβάσεως της επιχείρησης.

Ειδικά ως προς τις συμβάσεις του προσωπικού της επιχείρησης, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 14Α του ν. 3429/2005 (Α΄ 314).

Με την ανάληψη των καθηκόντων του, ο ειδικός διαχειριστής υποχρεούται να μειώσει το μισθολογικό κόστος κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) μεσοσταθμικά στις διαφορετικές κατηγορίες του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης επιδομάτων εορτών, αδείας, και παραγωγής (πριμ) που προβλέπονται από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη, ρήτρα ή όρο, συλλογικής ή ατομικής σύμβασης εργασίας, συμφωνίας ή διαιτητικής απόφασης.
β. Ο ειδικός διαχειριστής διοικεί, εκπροσωπεί την επιχείρηση έναντι τρίτων ως προς τη διεκπεραίωση των καθημερινών της συναλλαγών, τη διαχειρίζεται και μπορεί να αποφασίζει ενδεικτικά, τη διαπραγμάτευση με τους παρόχους, προμηθευτές και εργολάβους της επιχείρησης, τη διατήρηση ή μη των πάσης φύσεως συμβάσεων της επιχείρησης ή τον περιορισμό της λειτουργίας της.

Προς τον σκοπό της συνέχισης λειτουργίας της επιχείρησης και της μεγιστοποίησης του τιμήματος της μεταβίβασης, ο ειδικός διαχειριστής δύναται να αιτείται την έκδοση ή ανανέωση διοικητικών αδειών κάθε είδους ή και να προβαίνει σε δικαιοπραξίες αναγκαίες για τη λειτουργία της εταιρείας ή που σκοπούν στην επωφελέστερη εκμετάλλευση του ενεργητικού.
γ. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ειδικής διαχείρισης η «ΛΑΡΚΟ» απαλλάσσεται από την υποχρέωση έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και εφαρμόζεται το άρθρο 75 της παραγράφου 5 του ν. 4307/2014.

4. Η «ΛΑΡΚΟ» μπορεί να λάβει επιχορήγηση από το Ελληνικό Δημόσιο, μέσω του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και με επιβάρυνση του Αποθεματικού του Κρατικού Προϋπολογισμού, προς κάλυψη των δαπανών για την εκπλήρωση της διαδικασίας της ειδικής διαχείρισης, καθώς και των λειτουργικών δαπανών της εταιρείας για τη συνέχιση της δραστηριότητάς της που θα προκύψουν από τη θέση της εταιρείας σε ειδική διαχείριση και μέχρι το πέρας αυτής.

Ο διαχειριστής καθ’ όλη τη διάρκεια της ειδικής διαχείρισης οφείλει να υποβάλει στο Ελληνικό Δημόσιο ειδικά αιτιολογημένο αίτημα, όπου θα προσδιορίζεται το ύψος του αιτούμενου ποσού και η χρήση του ποσού ανά κατηγορία δαπάνης, το δε καταβληθέν ποσό θα καταβάλλεται αποκλειστικά για την κάλυψη της εγκριθείσας δαπάνης.

Μετά την πώληση της επιχείρησης στο σύνολό της ή επιμέρους περιουσιακών στοιχείων αυτής, το ισόποσο του ως άνω ποσού προαφαιρείται από το τίμημα που θα προκύψει από την εκποίηση των στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης (προϊόν ρευστοποίησης), προηγείται κάθε γενικού ή ειδικού προνομίου και αποδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο.

Το ως άνω ποσό της παρούσας παραγράφου δεν υπόκειται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζεται με οφειλές της ως άνω εταιρίας προς το Ελληνικό Δημόσιο από οποιαδήποτε αιτία ή προς τα ασφαλιστικά ταμεία.
5. Για την ευθύνη του ειδικού διαχειριστή και των υπ’ αυτού εξουσιοδοτημένων προσώπων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους εφαρμόζεται η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 69 του ν. 4307/2014.
6. Ο ειδικός διαχειριστής υποχρεούται εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης περί διορισμού του να προβεί:

α) σε καταγραφή του συνόλου του ενεργητικού και παθητικού της επιχείρησης και
β) στην εκπόνηση σχεδίου δράσης που θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο επιχειρησιακές και χρηματοοικονομικές εκτιμήσεις και προβλέψεις για την περίοδο της ειδικής διαχείρισης.

Οι αρμόδιες διευθύνσεις της «ΛΑΡΚΟ» υποχρεούνται να συνεργάζονται με τον ειδικό διαχειριστή προς τον σκοπό της καταγραφής.

Η έκθεση καταγραφής του ενεργητικού της επιχείρησης επιδίδεται προσηκόντως στον Υπουργό Οικονομικών και στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας.

Αμφισβήτηση της έκθεσης καταγραφής δύναται να υποβληθεί είτε από τον Υπουργό Οικονομικών είτε από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας είτε από κοινού εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) εργασίμων ημερών από την επίδοση της έκθεσης.

7.

α. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφισβήτησης περί του ενεργητικού και παθητικού της επιχείρησης από το Ελληνικό Δημόσιο, η «ΛΑΡΚΟ» και το Ελληνικό Δημόσιο μπορούν να υπαγάγουν τη διαφορά σε διαιτησία, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.

Στην περίπτωση αυτήν, ο ειδικός διαχειριστής, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της αμφισβήτησης, επιδίδει στο Ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την κλήση σε διαιτησία και υπογράφεται σχετική συμφωνία διαιτησίας, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την επίδοση της κλήσης, παραπέμποντας στους όρους διαιτησίας του παρόντος και περιλαμβάνοντας τα ονόματα των διαιτητών που ορίζουν το Ελληνικό Δημόσιο και ο ειδικός διαχειριστής.

Μετά την υπογραφή της συμφωνίας περί διαιτησίας, ο ειδικός διαχειριστής έχει υποχρέωση, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών να προσεπικαλέσει, ώστε να αποτελέσουν κύρια (διάδικα) μέρη στην ανοιγείσα διαιτητική διαδικασία, τυχόν εμπραγμάτως ασφαλισμένους πιστωτές, των οποίων οι εξασφαλισμένες εμπραγμάτως απαιτήσεις στηρίζονται σε πραγματική ή/και νομική αιτία που αποτελεί αντικείμενο της διαιτητικής διαφοράς, με επίδοση προς αυτούς της συμφωνίας διαιτησίας.
β. Οι εμπραγμάτως ασφαλισμένοι πιστωτές που μετέχουν νόμιμα στη διαιτητική διαδικασία ή έχουν προσεπικληθεί αλλά δεν παρίστανται, θεωρούνται ότι αντιπροσωπεύονται από εκείνους που παρίστανται και δεσμεύονται από το αποτέλεσμα της δίκης, η δε διαιτητική απόφαση εκτείνεται και σε αυτούς έχοντας την ίδια ισχύ για όλους, ως προς το ουσιαστικό ή/και το νομικό ζήτημα που κρίθηκε, καθώς επίσης και ως προς ζητήματα που κρίθηκαν παρεμπιπτόντως και αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση του κυρίου ζητήματος.

Σε περίπτωση που κατά την έναρξη της διαιτητικής διαδικασίας εκκρεμεί επίλυση της ίδιας ή συναφούς ή σχετιζόμενης με το αντικείμενο της διαιτησίας διαφοράς ενώπιον των πολιτικών ή/και διοικητικών δικαστηρίων από οποιοδήποτε από τα μέρη ή τους προσεπικαλούμενους, τότε και οι εν λόγω διαφορές παραπέμπονται από τα αρμόδια δικαστήρια στο διαιτητικό δικαστήριο του παρόντος.

Αν μετά την έναρξη αυτής επιδιωχθεί η επίλυση της ίδιας ή συναφούς ή σχετιζόμενης με το αντικείμενο της διαιτησίας διαφοράς ενώπιον των πολιτικών ή/και διοικητικών δικαστηρίων από οποιοδήποτε από τα μέρη ή τους προσεπικαλούμενους, τα αρμόδια δικαστήρια απορρίπτουν ως απαράδεκτα οιαδήποτε εισαγωγικά της δίκης δικόγραφα.

Σε κάθε περίπτωση, η διαιτητική διαδικασία δεν αναστέλλεται και μετά την έκδοση διαιτητικής απόφασης δεν αναστέλλεται η εκτέλεση αυτής.
γ. Η κλήση του ειδικού διαχειριστή προς τυχόν προσεπικαλούμενους εμπραγμάτως ασφαλισμένους πιστωτές για συμμετοχή σε διαιτησία και ορισμό διαιτητών κατά τους όρους του παρόντος, επιδίδεται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη συμφωνία διαιτησίας, και με την επίδοση της κλήσης άρχεται η διαιτητική διαδικασία.

Διαιτητές ορίζονται ένας (1) ανώτατος Δικαστής του Αρείου Πάγου, τον οποίο ορίζει ελευθέρως το Ελληνικό Δημόσιο, ένας (1) ανώτατος Δικαστής του Συμβουλίου της Επικράτειας, τον οποίο ορίζει ελευθέρως ο ειδικός διαχειριστής, ένας (1) ανώτατος Δικαστής του Αρείου Πάγου ή Συμβουλίου της Επικράτειας, τον οποίο ορίζουν ελευθέρως οι εμπράγματοι πιστωτές και δύο (2) διαιτητές εκ του καταλόγου διαιτητών που τηρείται κατ’ άρθρον 879 ΚΠολΔ στο Πρωτοδικείο της καταστατικής έδρας της υπό ειδική διαχείριση εταιρείας, τους οποίους ορίζουν οι ως άνω ανώτατοι Δικαστές (πενταμελής σύνθεση). Επιδιαιτητής ορίζεται εκ των ανωτέρω, ο κατά βαθμόν ανώτερος ή επί ομοιοβάθμων ο αρχαιότερος.

Εφόσον οι εμπραγμάτως ασφαλισμένοι πιστωτές δεν μετέχουν στη διαδικασία, οι δύο (2) διαιτητές που ορίζονται από το Ελληνικό Δημόσιο και τη «ΛΑΡΚΟ» ορίζουν έναν (1) επιδιαιτητή έκ των Προέδρων ή Αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου ή του Συμβουλίου της Επικράτειας, ανώτερου κατά βαθμόν ή κατά αρχαιότητα των διαιτητών.

Σε περίπτωση διαφωνίας, επιδιαιτητής ορίζεται ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου και η σύνθεση του Διαιτητικού Δικαστηρίου είναι τριμελής.
δ. Ο ορισμός των διαιτητών και η αποδοχή του διορισμού τους πρέπει να έχει ολοκληρωθεί για έκαστο μέρος το αργότερο εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την επίδοση της κλήσης ή προσεπίκλησης σε αυτό.

Αν εντός της ως άνω αποκλειστικής προθεσμίας δεν οριστεί διαιτητής από κάποιο από τα μέρη ή δεν γίνει αποδεκτός ο ορισμός του, η προθεσμία παρατείνεται για δύο (2) επιπλέον εργάσιμες ημέρες. Αν παρέλθει άπρακτη και η εν λόγω προθεσμία, τότε η διαιτησία διεξάγεται από τους διαιτητές που έχουν εμπροθέσμως οριστεί και αποδεχτεί τον ορισμό τους.

Ο Γραμματέας του διαιτητικού δικαστηρίου, ορίζεται κατόπιν συμφωνίας των διαιτητών που έχουν ορίσει ο ειδικός διαχειριστής και το Ελληνικό Δημόσιο.
ε. Με τη διαιτητική απόφαση γίνεται ο καθορισμός της αμοιβής και των εξόδων διαιτησίας, στα οποία περιλαμβάνεται και η αμοιβή του γραμματέα.

Το ύψος της αμοιβής όλων των διαιτητών και επιδιαιτητών, καθώς και του γραμματέα δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των ογδόντα χιλιάδων (80.000) ευρώ.

Κάθε μέρος έχει υποχρέωση προκαταβολής του μισού της αμοιβής του διαιτητή που έχει ορίσει.

Στην περίπτωση που ο διαιτητής / επιδιαιτητής επιλέγεται από κοινού τότε και το ποσό της προκαταβολής καταβάλλεται εξ ημισείας.

Το ποσό της προκαταβολής σε κάθε περίπτωση προσδιορίζεται από το διαιτητικό δικαστήριο και καταχωρίζεται στα πρακτικά.

Η διαιτητική απόφαση ορίζει και τα μέρη που είναι υπόχρεα για την καταβολή της αμοιβής και των εξόδων.
στ. Οι διαιτητές υποχρεούνται να περατώσουν τη διαιτησία εντός τριών (3) μηνών από την επίδοση της κλήσης για διαιτησία.

Η διαιτητική απόφαση έχει ισχύ τελεσίδικης δικαστικής απόφασης και αποτελεί εκτελεστό τίτλο. Προσβολή της διαιτητικής απόφασης επιτρέπεται μόνο αν αυτή είναι αντίθετη σε κανόνες δημόσιας τάξης ή στα χρηστά ήθη ή αν περιέχει αντιφατικές διατάξεις.

Στην περίπτωση αυτή, ασκείται αγωγή ακύρωσης ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου της καταστατικής έδρας της υπό ειδική διαχείριση εταιρείας μέσα σε προθεσμία δέκα (10) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση και η αγωγή εκδικάζεται κατά τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 2 β του παρόντος, καθ’ ο μέρος δεν έρχεται σε σύγκρουση με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου.

Η προσβολή της διαιτητικής απόφασης δεν αναστέλλει την εκτέλεση αυτής.
ζ. Στη διαιτησία δεν εφαρμόζονται, καθ’ ο μέρος έρχονται σε σύγκρουση με τις ειδικές διατάξεις του παρόντος, τα άρθρα του ΚΠολΔ που αφορούν στη διαιτησία, με την εξαίρεση των άρθρων 880 παράγραφος 1, 881, 886, 887,890, 891, 892, 893, 895 παράγραφος 1, 896 ΚΠολΔ, τα οποία εφαρμόζονται συμπληρωματικά.
η. Το Ελληνικό Δημόσιο συμμετέχει στη διαιτησία κατά τα ανωτέρω, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 49 παράγραφος 1 του Εισαγωγικού Νόμου του ΚΠολΔ, ως ισχύει και του άρθρου 16 παράγραφος 2 του ν. 4110/2013 (Α΄ 17). Τα έξοδα της διαιτησίας καλύπτονται ως έξοδα της ειδικής διαχείρισης.
θ. Ειδικώς, σε περίπτωση που αποτελεί αντικείμενο της διαιτησίας η κυριότητα επί οιωνδήποτε ακινήτων (συμπεριλαμβανομένων ορυχείων, μεταλλείων κ.λπ.), η διαιτητική απόφαση μεταγράφεται στο οικείο Υποθηκοφυλακείο επιμελεία του νικητή διάδικου μέρους. Εφόσον κριθεί ότι η κυριότητα δεν ανήκει στη «ΛΑΡΚΟ», τότε τυχόν υφιστάμενα βάρη στα εν λόγω ακίνητα εξαλείφονται διά της μεταγραφής της διαιτητικής απόφασης, άνευ άλλων διατυπώσεων, ιδίως, χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικασία εξάλειψης ή προηγούμενη συναίνεση πιστωτών.
ι. Μετά την έκδοση της διαιτητικής απόφασης, ο ειδικός διαχειριστής καταρτίζει οριστική έκθεση απογραφής του ενεργητικού και του παθητικού της «ΛΑΡΚΟ».

Παράλληλα, ο διαχειριστής δημοσιεύει πρόσκληση για αναγγελία και καταρτίζει προσωρινό πίνακα κατάταξης πιστωτών και εφαρμόζεται αναλογικά η παράγραφος 9 του παρόντος.

8.

α. Ο ειδικός διαχειριστής υποχρεούται να προβεί σε διενέργεια δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση του συνόλου του ενεργητικού της «ΛΑΡΚΟ» ή επί μέρους λειτουργικών συνόλων της επιχείρησης (κλάδων) ή περιουσιακών της στοιχείων που δεν αποτελούν κλάδους.

Συγκεκριμένα, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την πάροδο της προθεσμίας του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 6, εφόσον δεν εγερθεί αμφισβήτηση περί του ενεργητικού ή/και του παθητικού της επιχείρησης και μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, υποχρεούται να δημοσιεύσει διακήρυξη διενέργειας δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού.

Σε περίπτωση αμφισβήτησης περί του ενεργητικού ή παθητικού της επιχείρησης κατά το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6, η ως άνω προθεσμία των δεκαπέντε (15) ημερών αναστέλλεται κατά τον χρόνο που εκκρεμεί η αμφισβήτηση.

Ο ειδικός διαχειριστής υποχρεούται να ενημερώνει, να συντονίζει και να συνεργάζεται με το Ελληνικό Δημόσιο κατά τον σχεδιασμό, το χρονοδιάγραμμα, τους όρους και την υλοποίηση του διαγωνισμού σε κάθε περίπτωση, ιδίως δε, σε περίπτωση που η διαιτητική διαδικασία της παραγράφου 7 καταλήξει υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Σε κάθε περίπτωση, ως προς τα δικαιώματα μεταλλειοκτησίας εφαρμόζονται οι διατάξεις του Μεταλλευτικού Κώδικα, όπως ισχύει.
β. Η διακήρυξη του πλειοδοτικού διαγωνισμού περιλαμβάνει:

α) την επωνυμία, έδρα, δραστηριότητα και συνοπτική περιγραφή της επιχείρησης, χωρίς να απαιτείται η αναγραφή των επί μέρους στοιχείων, που απαρτίζουν το ενεργητικό της και τα οποία αναγράφονται στο υπόμνημα προσφοράς,
β) πρόσκληση κάθε ενδιαφερομένου να παραλάβει από τον διαχειριστή σχετικό υπόμνημα προσφοράς με τα στοιχεία του ενεργητικού και να υποβάλει σφραγισμένη δεσμευτική προσφορά, η οποία θα συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή τράπεζας που λειτουργεί νόμιμα στην Ε.Ε. ή στον Ε.Ο.Χ., για ποσό και με όρους που θα προσδιορίζονται στη διακήρυξη,
γ) τους λοιπούς όρους του διαγωνισμού,

δ) την προθεσμία υποβολής προσφορών, τον τόπο υποβολής, καθώς και την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, κατά την οποία θα παρίσταται ο διαχειριστής και θα δικαιούνται επίσης να παραστούν όσοι υπέβαλαν εμπρόθεσμη προσφορά και
ε) το ονοματεπώνυμο του επί του δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού συμβολαιογράφου.

Για τη δημοσιότητα της διακήρυξης εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του ν. 4307/2014 και για το υπόμνημα προσφοράς οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 14 Α του ν. 3429/2005.

γ. Εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την αποσφράγιση των προσφορών, ο διαχειριστής συντάσσει συνοπτική έκθεση αξιολόγησης των προσφορών και κατακύρωσης του διαγωνισμού στον πλειοδότη και την κοινοποιεί στο Υπουργείο Οικονομικών και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Εφόσον εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την υποβολή της έκθεσης αξιολόγησης δεν αντιλέξουν σε αυτήν και στην προτεινόμενη κατακύρωση το Υπουργείο Οικονομικών ή το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο ειδικός διαχειριστής συνάπτει με τον πλειοδότη ενώπιόν του επί του πλειοδοτικού διαγωνισμού συμβολαιογράφου τη σύμβαση μεταβίβασης του ενεργητικού ή των επί μέρους στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης, βάσει των όρων της προσφοράς του και των τυχόν άλλων επί τα βελτίω όρων, που έγιναν δεκτοί από τον πλειοδότη.

Η σύμβαση αυτή επέχει θέση τελεσίδικης κατακύρωσης των άρθρων 1003 επ. του ΚΠολΔ.
δ. Εφόσον το προϊόν της ρευστοποίησης καταβληθεί εμπροθέσμως, ο ειδικός διαχειριστής συντάσσει αμελλητί πράξη εξόφλησης.

Η πράξη αυτή προσαρτάται στη σύμβαση μεταβίβασης, επέχει θέση περίληψης έκθεσης κατακύρωσης του άρθρου 1005 του ΚΠολΔ, εφαρμοζομένων ως προς αυτήν αναλόγως όσων ισχύουν επί της τελευταίας και έχει, στην περίπτωση μεταβίβασης οιωνδήποτε ακινήτων (συμπεριλαμβανομένων μεταλλείων και ορυχείων), ως άμεση έννομη συνέπεια, μετά τη μεταγραφή της και το σχετικό αίτημα προς τον υποθηκοφύλακα ή το κτηματολογικό γραφείο κατά τα οριζόμενα για την πράξη μεταγραφής ακινήτων, την εξάλειψη και διαγραφή των υπέρ τρίτων βαρών άνευ άλλων διατυπώσεων.
ε. Στη μεταβίβαση του συνόλου του ενεργητικού της επιχείρησης ή και λειτουργικών συνόλων αυτής, στο πλαίσιο της ειδικής διαχείρισης του παρόντος, δεν έχει εφαρμογή η διάταξη του άρθρου 479 Α.Κ..

Οι πράξεις για την πραγματοποίηση της μεταβίβασης απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος ή δικαίωμα Δημοσίου ή τρίτων, καθώς και τελών χαρτοσήμου, εξαιρουμένου του Φ.Π.Α., και για τη σύμβαση μεταβίβασης δεν απαιτείται,κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, να μνημονεύονται ούτε να προσαρτώνται πιστοποιητικά της φορολογικής διοίκησης οποιασδήποτε μορφής ή χρήσης ούτε οποιασδήποτε άλλης δημόσιας υπηρεσίας, οργανισμού ή εταιρείας ή των Ο.Τ.Α. κάθε βαθμού ούτε βεβαιώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις τρίτων προβλεπόμενες σε οποιαδήποτε διάταξη νόμου.

Κατ’ εξαίρεση, γίνεται μνεία και προσαρτώνται αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου και απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος για τα μεταβιβαζόμενα δικαιώματα σε ακίνητα περιοχών στις οποίες υφίσταται λειτουργούν κτηματολόγιο και τοπογραφικό διάγραμμα του άρθρου 5 του ν. 651/1977 (Α΄ 207), όπου απαιτείται κατά την κείμενη νομοθεσία.

Οι υποθηκοφύλακες και Προϊστάμενοι κτηματολογικών γραφείων καταχωρούν υποχρεωτικά τη σύμβαση μεταβίβασης στα οικεία βιβλία, κατά τα παραπάνω κατ’ εξαίρεση προβλεπόμενα.

Με την υπογραφή κάθε συμβάσεως συναπτόμενης στο πλαίσιο και σε εκτέλεση της ειδικής διαχείρισης του παρόντος, συμμεταβιβάζονται αυτοδικαίως στον πλειοδότη και οι πάσης φύσεως διοικητικές άδειες που συνδέονται με τη λειτουργία των μεταβιβαζόμενων κλάδων ή στοιχείων ενεργητικού.

Οι άδειες μεταβιβάζονται για όσο χρόνο ισχύουν και πάντως για περίοδο όχι μικρότερη του έτους ή του τυχόν προβλεπόμενου από ειδική διάταξη χρόνου υποχρεωτικής λειτουργίας της επιχείρησης ή κλάδου της, στη συνέχεια δε εκδίδεται επιβεβαιωτική πράξη μεταβιβάσεως της άδειας στο όνομα του πλειοδότη.

Οι διατάξεις της παρούσας υποπαραγράφου εφαρμόζονται και σε περιπτώσεις συμβολαιογραφικών πράξεων που αφορούν σε άλλες δικαιοπραξίες του ειδικού διαχειριστή κατά τη διάρκεια της ειδικής διαχείρισης και μόνο για τη «ΛΑΡΚΟ» ως συμβαλλόμενο πρόσωπο.
στ. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν υποβληθεί καμία νομότυπη προσφορά, ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται με τη δημοσίευση εντός τριάντα (30) ημερών κατά μέγιστο νέας διακήρυξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο.

Εάν και ο νέος διαγωνισμός δεν τελεσφορήσει, τα περιουσιακά στοιχεία της «ΛΑΡΚΟ» που δεν κατέστη δυνατόν να πωληθούν, πωλούνται ως σύνολο ή τμηματικά, με ελεύθερη διαπραγμάτευση, ύστερα από δημόσια πρόσκληση, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας.

9.

α. Εντός πέντε (5) ημερών από την κατακύρωση του διαγωνισμού κατά την προηγούμενη παράγραφο, ο ειδικός διαχειριστής υποχρεούται να δημοσιεύσει σε δύο ημερήσιες εφημερίδες, εκ των οποίων μία της πρωτεύουσας του νομού της καταστατικής έδρας της εταιρείας, πρόσκληση οριστικής αναγγελίας απαιτήσεων πιστωτών προς ικανοποίηση.

Ειδική πρόσκληση απευθύνεται ατομικώς στους γνωστούς πιστωτές, το περιεχόμενο της οποίας έχει όπως ορίζεται στο άρθρο 40 παράγραφος 2 του Κανονισμού (ΕΚ) 1346/2000 «Περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας».

Σχετικώς εφαρμόζονται και τα άρθρα 41 και 42 του Κανονισμού αυτού.

Οι πιστωτές έχουν δικαίωμα να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση της πρόσκλησης. Δεν χωρεί παράταση της άνω προθεσμίας.

Η πρόσκληση για αναγγελία των απαιτήσεων του Δημοσίου επιδίδεται στον Υπουργό Οικονομικών και στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η προθεσμία του ενός (1) μηνός προς αναγγελία των απαιτήσεων του Ελληνικού Δημοσίου αρχίζει από την επίδοση της πρόσκλησης.
β. Στη συνέχεια ο ειδικός διαχειριστής επαληθεύει τις απαιτήσεις με βάση τα στοιχεία της επιχείρησης και καταρτίζει τον οριστικό πίνακα κατάταξης των πιστωτών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 975 έως 978 και 1007 του ΚΠολΔ. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, προηγούνται κάθε γενικού ή ειδικού προνομίου και αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο οι κρατικές ενισχύσεις που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση.

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη σύνταξη του πίνακα, ο ειδικός διαχειριστής καλεί τους πιστωτές που αναγγέλθηκαν να λάβουν γνώση του πίνακα της κατάταξης. Ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης ασκείται εντός προθεσμίας έξι (6) ημερών από την επίδοση της ως άνω κλήσης στο Μονομελές Εφετείο της καταστατικής έδρας της επιχείρησης και εκδικάζεται σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 2β του παρόντος καθ’ ο μέρος δεν έρχεται σε σύγκρουση με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου.

Η συζήτηση προσδιορίζεται υποχρεωτικά μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την κατάθεση ανακοπής και η απόφαση εκδίδεται εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών από τη συζήτησή της.

Η απόφαση δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα. Αν δεν ασκήθηκε ανακοπή κατά του πίνακα της κατάταξης, ο ειδικός διαχειριστής διανέμει αμελλητί το προϊόν της ρευστοποίησης.

10. Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης τουλάχιστον του εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνόλου του ενεργητικού της εταιρίας (ως λογιστική αξία) εντός δώδεκα (12) μηνών από τη θέση σε ειδική διαχείριση ή εντός εννέα (9) μηνών από το πέρας της διαιτητικής διαδικασίας επίλυσης των διαφορών της παραγράφου 7 του παρόντος, τότε η ειδική διαχείριση θεωρείται ότι έχει λήξει και ο ειδικός διαχειριστής υποχρεούται να υποβάλει αίτηση πτώχευσης της επιχείρησης.

Σε περίπτωση κήρυξης του φορέα της επιχείρησης σε πτώχευση, εάν εκκρεμεί η διάθεση μέρους ή όλου του προϊόντος ρευστοποίησης στους πιστωτές, αυτή διενεργείται από τον σύνδικο της πτώχευσης, ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη διανομής του στους δικαιούχους πιστωτές, σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης που έχει συνταχθεί, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και η διανομή αυτή δεν υπόκειται σε πτωχευτική ανάκληση.
11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να ανατίθεται στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.) η διεξαγωγή του προβλεπόμενου στην παράγραφο 7 του άρθρου 55 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287) διαγωνισμού. Στην περίπτωση αυτή ακολουθείται η διαδικασία του ν. 3986/2011 (Α΄ 152).
12. Η διάταξη του άρθρου 9 παράγραφος 2 περίπτωση α΄ του ν. 4224/2013 (Α΄ 288) δεν καταλαμβάνει τις πάσης φύσεως πράξεις ή μέτρα, εκκρεμή ή μη, ατομικής ή συλλογικής διοικητικής και αναγκαστικής εκτέλεσης που σχετίζονται με ή αφορούν ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων ή επιβολή προστίμων ή απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος.

Στην περίπτωση αυτή, ως προς τις πράξεις της αναγγελίας και επόμενες, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος.
13. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν. 4224/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου συλλογικού οργάνου διοίκησης της «Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» ή οι μέτοχοι και τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων αυτών δεν υπέχουν καμία ευθύνη ποινική, αστική, διοικητική ή άλλη κατά την άσκηση των καθηκόντων ή δικαιωμάτων τους που αφορούν στη διαδικασία αποκρατικοποίησης ή στην αξιοποίηση επιμέρους περιουσιακών στοιχείων της «Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» ή στην υπαγωγή της σε λύση και εκκαθάριση ή σε πτωχευτική ή προπτωχευτική διαδικασία.

Επίσης, δεν υπέχουν ποινική, αστική, διοικητική ή άλλη ευθύνη και δεν λαμβάνονται ατομικά διοικητικά μέτρα ή μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης κατά αυτών για χρέη της εταιρείας, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεως ή βεβαιώσεως αυτών.».

14. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή αφορά σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτό δεν ισχύει.

 

 

 

Άρθρο 22
Τροποποίηση του Κώδικα Φ.Π.Α. σχετικά με την απαλλαγή από τον Φ.Π.Α. παραδόσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών που αφορούν δωρεές


1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 27 του ν. 2859/2000 (Α΄ 248) προστίθεται περίπτωση ιστ΄ ως εξής:

«ιστ) Η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών από υποκείμενο στον φόρο προμηθευτή προς δωρητή, ο οποίος τα χρησιμοποιεί στο πλαίσιο σύμβασης δωρεάς που συνάπτει με φορέα του Δημοσίου Τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), ή με Ν.Π.Ι.Δ. που έχουν συσταθεί με ειδικό νόμο για το δημόσιο συμφέρον ή με άλλες οντότητες που εποπτεύονται από τους παραπάνω φορείς, εφόσον:

(α) η σύμβαση δωρεάς κυρώνεται με νόμο ή εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονομικών και τον καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργό με βάση τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και

(β) το συνολικό ποσό της παράδοσης αγαθών και της παροχής υπηρεσιών ανέρχεται έως του ποσού της δωρεάς.

Ο υποκείμενος στον φόρο προμηθευτής έχει δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α. εισροών σχετικά με τις εν λόγω πράξεις, δεν χρεώνει φόρο στα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία και υποχρεούται να αναγράφει σε αυτά τη σχετική απαλλακτική διάταξη, την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης δωρεάς και τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και την ημερομηνία έγκρισής της.».

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 27 του ν. 2859/2000 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. μπορεί να καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των ανά περίπτωση απαλλαγών, οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά για την εφαρμογή των απαλλαγών από τον Φ.Π.Α., καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.».

 

 

Άρθρο 23
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm