Open menu
08 | 08 | 2022

NOMOΣ 3870/2010

ΦΕΚ Α 138 /09.08.2010


Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

 

Άρθρο 1
Έσοδα και δαπάνες περιφερειακών και δημοτικών συνδυασμών


1. Έσοδα περιφερειακών και δημοτικών συνδυασμών είναι, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, τα ποσά που προέρχονται από εισφορές φυσικών προσώπων και πολιτικών κομμάτων ή/και συνασπισμών κομμάτων.
2. Δαπάνες περιφερειακών και δημοτικών συνδυασμών είναι, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, τα ποσά που δαπανούν για την προετοιμασία και διεξαγωγή του προεκλογικού αγώνα, όπως αυτά προκύπτουν από τα αντίστοιχα παραστατικά, καθώς και η αξία των παροχών και διευκολύνσεων προς συνδυασμούς, που αποτιμώνται σε χρήμα.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και της Ε.Ν.Α.Ε. που παρέχεται μέσα σε δέκα (10) ημέρες, αφότου ζητηθεί, καθορίζονται οι κατηγορίες των παροχών και διευκολύνσεων, οι οποίες συνυπολογίζονται στις εκλογικές δαπάνες, τα αρμόδια όργανα και η διαδικασία αποτίμησής τους σε χρήμα.
4. Τα έσοδα και οι δαπάνες των περιφερειακών και δημοτικών συνδυασμών διακινούνται, μέσω ειδικών λογαριασμών, που τηρούνται σε τράπεζες, εγκατεστημένες στην Ελλάδα. Η διακίνηση των εσόδων αφορά το σύνολο των αντίστοιχων ποσών, υπό την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου των δε δαπανών το 95% αυτών.
Ο σχετικός λογαριασμός τηρείται στο όνομα του υποψηφίου περιφερειάρχη ή δημάρχου ή του οριζόμενου διαχειριστή, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του παρόντος άρθρου.
Κατάθεση στους ανωτέρω λογαριασμούς επιτρέπεται, εφόσον υπάρξει ρητή συναίνεση των προσώπων στο όνομα των οποίων τηρούνται. Οι καταθέσεις πρέπει να περιλαμβάνουν, με ευθύνη της τράπεζας, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, τη διεύθυνση κατοικίας, τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητος (Α.Δ.Τ.) ή τον αριθμό διαβατηρίου και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του καταθέτη.
Το ύψος του λογαριασμού δεν μπορεί να υπερβεί το επιτρεπόμενο ανώτατο όριο εκλογικών δαπανών των συνδυασμών, σύμφωνα με την ειδικότερη πρόβλεψη του άρθρου 7.
5. Οι συνδυασμοί μπορεί να διαθέτουν διπλότυπα εισιτήρια εκδηλώσεων. Κάθε διπλότυπο εισιτήριο αριθμείται και θεωρείται από τη Δ.Ο.Υ. της έδρας της περιφέρειας ή του οικείου δήμου, στο στέλεχος δε αυτού αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και ο Αριθμός Δελτίου Ταυτότητος (Α.Δ.Τ.) ή ο αριθμός διαβατηρίου του προσώπου στο οποίο διατίθεται.
Η διάθεση γίνεται υπό τον περιορισμό της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του παρόντος και σε κάθε περίπτωση η συνολική είσπραξη δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) του ανώτατου επιτρεπτού ορίου εκλογικών δαπανών για το συνδυασμό.
6. Προεκλογική περίοδος για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου είναι το δίμηνο χρονικό διάστημα, που προηγείται της ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών. Ειδικά κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, η προεκλογική περίοδος αρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.
 

 

 

Άρθρο 2
Έσοδα και δαπάνες των υποψηφίων


1. Έσοδα των υποψήφιων αντιπεριφερειαρχών, περιφερειακών και δημοτικών συμβούλων, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, είναι οι εισφορές φυσικών προσώπων που καταβάλλονται σε αυτούς, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου για τις αντίστοιχες ανάγκες.
2. Δαπάνες των υποψήφιων αντιπεριφερειαρχών, περιφερειακών και δημοτικών συμβούλων, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου είναι τα ποσά που διαθέτουν οι υποψήφιοι κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, για την αντιμετώπιση των αναγκών της. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται, ιδίως, κάθε ποσό που καταβάλλεται για την αγορά, έκδοση, κυκλοφορία και διακίνηση εντύπων, για την ηλεκτρονική επικοινωνία, την παροχή σχετικών υπηρεσιών, από τρίτους, καθώς και η αξία των αποτιμώμενων σε χρήμα παροχών και διευκολύνσεων προς τους υποψηφίους.
3. Τα έσοδα και οι δαπάνες των υποψηφίων των προηγούμενων παραγράφων διακινούνται, μέσω ειδικών τραπεζικών λογαριασμών, κατ΄ ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, με εξαίρεση την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.
4. Ο καθορισμός των αποτιμώμενων σε χρήμα παροχών και διευκολύνσεων των αρμόδιων οργάνων και της διαδικασίας αποτίμησής τους γίνεται σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 1 παράγραφος 3 του παρόντος.
5. Η παράγραφος 5 του προηγούμενου άρθρου εφαρμόζεται αναλόγως και για τους υποψηφίους του παρόντος, υπό τον περιορισμό της παραγράφου 2 του άρθρου 4 και σε κάθε περίπτωση η συνολική είσπραξη δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα πέμπτο (1/5) του ανώτατου επιτρεπτού ορίου εκλογικών δαπανών για τους υποψηφίους.

 

 

 

Άρθρο 3
Απαγορεύσεις στη χρηματοδότηση συνδυασμών και υποψηφίων


1. Απαγορεύονται η χρηματοδότηση και κάθε είδους παροχές προς τους περιφερειακούς και δημοτικούς συνδυασμούς, καθώς και προς τους υποψήφιους αντιπεριφερειάρχες, περιφερειακούς και δημοτικούς συμβούλους από:

α. Φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι οφειλέτες των οικείων νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων ή δήμων, για ποσό ανώτερο των χιλίων (1.000) ευρώ.
Για το σκοπό αυτόν, οι ανωτέρω οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης υποχρεούνται να παραδώσουν στους επικεφαλής των αντίστοιχων συνδυασμών καταστάσεις οφειλετών για ποσά ανώτερα των χιλίων (1.000) ευρώ. Η παράδοση των καταστάσεων γίνεται εντός δέκα (10) ημερών, αφότου υποβληθεί το σχετικό αίτημα και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 3471/2006 (ΦΕΚ 133 Α΄).
β. Φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι ιδιοκτήτες ή εκδότες ημερήσιων ή περιοδικών εντύπων πανελλήνιας ή τοπικής κυκλοφορίας ή είναι ιδιοκτήτες ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών, εν γένει, σταθμών ή ιδιοκτήτες διαδικτυακών και τηλεπικοινωνιακών φορέων, καθώς και από συζύγους και κατιόντες αυτών.
γ. Φυσικά πρόσωπα που είναι υπάλληλοι των οικείων Ο.Τ.Α. ή των αντίστοιχων νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αυτών.
δ. Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.

2. Δεν είναι δυνατή η λήψη τραπεζικών δανείων με σκοπό τη χρηματοδότηση συνδυασμών και υποψηφίων. Στους λήπτες, οι οποίοι παραβιάζουν την απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλεται πρόστιμο από τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ μέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ.
3. Σε περίπτωση χρηματοδότησης ή άλλων παροχών, κατά παράβαση της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, εκείνος που χρηματοδότησε ή προέβη στην παροχή τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους και χρηματική ποινή από τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ μέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ. Με τις ίδιες ποινές τιμωρούνται και οι υπεύθυνοι, κατά το άρθρο 8 του παρόντος νόμου, διαχειριστές των περιφερειακών και δημοτικών συνδυασμών ή οι υποψήφιοι περιφερειάρχες και δήμαρχοι, καθώς και οι υποψήφιοι αντιπεριφερειάρχες, περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι, εφόσον, μέχρι την παραμονή των εκλογών, δεν πρόβαλαν γραπτή αντίρρηση και αποδέχτηκαν την κατάθεση.

 

 

 

Άρθρο 4
Όρια χρηματοδότησης


1. Η χρηματοδότηση συνδυασμών, από το ίδιο πρόσωπο, κατά την προεκλογική περίοδο, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.
2. Η χρηματοδότηση υποψήφιων αντιπεριφερειαρχών και περιφερειακών και δημοτικών συμβούλων, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, από το ίδιο πρόσωπο, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ.
3. Σε περίπτωση χρηματοδότησης κατά παράβαση των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος, ο χρηματοδότης τιμωρείται με πρόστιμο που ορίζεται στο δεκαπλάσιο του υπερβάλλοντος των ορίων που τίθενται με τις παραγράφους αυτές.
Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 Άρθρο 22 ΝΟΜΟΣ 4147/2013 και ισχύει από 26/4/2013
Δες την εξέλιξη της παραγράφου
4. Το πρόστιμο της ως άνω παραγράφου καταβάλουν και οι υπεύθυνοι διαχειριστές των συνδυασμών, κατά το άρθρο 8 του παρόντος νόμου, καθώς και οι επικεφαλής των συνδυασμών και οι υποψήφιοι, οι οποίοι, καίτοι εγνώριζαν, δεν εναντιώθηκαν, με γραπτή δήλωσή τους για τη χρηματοδότηση.
 

 

 

 

Άρθρο 5
Απαγορεύσεις για τους συνδυασμούς κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου


1. Η δημιουργία εκλογικών κέντρων, από τους οικείους συνδυασμούς, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, για μεν τις δημοτικές εκλογές δεν είναι επιτρεπτή πέραν του ενός, για κάθε εκλογική περιφέρεια, για δε τις περιφερειακές εκλογές, πέραν, επίσης, του ενός, για κάθε εκλογική περιφέρεια.
Για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ο ανωτέρω περιορισμός ισχύει για κάθε νομό.
Για τους δήμους με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων ο ανωτέρω περιορισμός ισχύει για κάθε δημοτική κοινότητα του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν. 3852/2010.

2. Κατά τη διάρκεια της ανωτέρω περιόδου απαγορεύεται στους συνδυασμούς η ανάρτηση ή επικόλληση αεροπανό, πανό, αφισών γιγαντοαφισών και κάθε άλλου είδους υλικού προβολής. Είναι επιτρεπτή, μόνον, η τοποθέτηση αφισών, εντός των χώρων, που ορίζονται στο άρθρο 9 παρ. 3 του Ν. 3023/2002 (ΦΕΚ 146 Α΄), οι ρυθμίσεις του οποίου εφαρμόζονται και για τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται οι ώρες λειτουργίας και η κλίμακα έντασης των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων των εκλογικών κέντρων των συνδυασμών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα. Τις ώρες της κοινής ησυχίας απαγορεύεται η χρήση των παραπάνω εγκαταστάσεων. Επίσης, απαγορεύεται η χρήση τους, εφόσον γειτνιάζουν με νοσηλευτικά ιδρύματα, οίκους ευγηρίας και σχολεία.
4. Κατά την ημέρα διενέργειας των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών, καθώς και την παραμονή αυτής, απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οποιαδήποτε άλλη προεκλογική δραστηριότητα, όπως η πραγματοποίηση ομιλιών και η διανομή έντυπου υλικού.
5. Απαγορεύεται η διακίνηση κάθε μορφής ένθετων φυλλαδίων, μέσω του τύπου, καθώς και η διανομή τους από καταστήματα δημόσιων υπηρεσιών και υπηρεσιών του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
6. Δεν είναι επιτρεπτή η προώθηση προεκλογικού υλικού με χρήση του συστήματος διακίνησης της αλληλογραφίας του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα του Ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α΄), όπως ισχύει, των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α. και των επιχειρήσεών τους.
7. Η παραβίαση των απαγορεύσεων των προηγούμενων παραγράφων επισύρει τις διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 14 παράγραφος 1 περίπτωση γ΄.

 

 

 

 

 

Άρθρο 6
Απαγορεύσεις στους υποψηφίους κατά την προεκλογική περίοδο


1. Κατά την προεκλογική περίοδο απαγορεύεται στους υποψήφιους αντιπεριφερειάρχες, περιφερειακούς και δημοτικούς συμβούλους:

α. Η λειτουργία εκλογικών κέντρων, εντευκτηρίων και εκλογικών γραφείων από τους ίδιους ή από τρίτους χάριν αυτών.
Η παραχώρηση της χρήσης ή η μίσθωση υπαίθριων ή στεγαζόμενων χώρων, από και προς τρίτους, για τη λειτουργία εκλογικών κέντρων, εκλογικών γραφείων και εντευκτηρίων, κάθε μορφής, για την προβολή υποψηφιότητας, συνιστά ποινικό αδίκημα για τους κύριους των ακινήτων, τους εκμισθωτές και τους μισθωτές τούτων, το οποίο τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.
β.

i. Η ανάρτηση ή επικόλληση σε εξωτερικούς, δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους, καθώς και σε κάθε μορφής αυτοκινούμενα μέσα, αεροπανό, πανό, αφισών, γιγαντοαφισών, φωτογραφιών και κάθε άλλου είδους υλικού προβολής, η εγκατάσταση πρόσκαιρων κατασκευών οποιασδήποτε μορφής για την προβολή τους, καθώς και η χρήση χρωστικών ουσιών και η αναγραφή συνθημάτων σε οποιονδήποτε εξωτερικό χώρο.
ii. Οι δήμαρχοι υποχρεούνται για την άμεση καθαίρεση των αεροπανό, πανό, καθώς και των γιγαντοαφισών και αφισών, την αποκόλληση των φωτογραφιών και λοιπού έντυπου υλικού, την αποσυναρμολόγηση των πρόσκαιρων κατασκευών και τον καθαρισμό από χρωστικές ουσίες των εξωτερικών χώρων. Παράβαση της ανωτέρω υποχρέωσης, από τους δημάρχους, επισύρει την κύρωση του άρθρου 16 παράγραφος 3 του παρόντος.

γ. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 5 και 6 του προηγούμενου άρθρου ισχύουν, κατά την προεκλογική περίοδο και για τους υποψήφιους αντιπεριφερειάρχες, καθώς και για τους περιφερειακούς και δημοτικούς συμβούλους.

2.

α. Απαγορεύεται στους επικεφαλής των συνδυασμών, αντιπεριφερειάρχες, υποψηφίους περιφερειακούς και δημοτικούς συμβούλους να παρουσιάζουν αμέσως ή εμμέσως κάθε είδους εκπομπές, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, οι οποίες μεταδίδονται από δημόσιους και ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, ελεύθερης λήψης, καθώς και από διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες εξαιρουμένων των προσωπικών ιστοσελίδων των υποψηφίων και των ιστοσελίδων των συνδυασμών.
β. Οι εμφανίσεις των επικεφαλής των συνδυασμών, των αντιπεριφερειαρχών, καθώς και των υποψήφιων περιφερειακών και δημοτικών συμβούλων, σε πάσης φύσεως εκπομπές δημόσιων ή ιδιωτικών ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης, φορείς παροχής κάθε μορφής συνδρομητικών τηλεοπτικών υπη­ρεσιών, καθώς και σε διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες, υπό οποιαδήποτε μορφή κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου επιτρέπεται, ως εξής:

i. Σε κάθε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό εθνικής εμβέλειας επιτρέπεται η εμφάνιση δύο (2) φορές.
ii. Σε κάθε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό τοπικής ή περιφερειακής εμβέλειας, επιτρέπεται η εμφάνιση μία (1) φορά.
iii. Σε διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες επιτρέπεται μία (1) εμφάνιση.
iv. Ως εμφανίσεις, κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, θεωρούνται οι προσωπικές συνεντεύξεις των ανωτέρω υποψηφίων, η συμμετοχή τους σε οργανωμένες συζητήσεις, περιλαμβανομένων και εκείνων που εντάσσονται στα δελτία ειδήσεων, καθώς και η κάλυψη, κατόπιν αιτήματος τους της προεκλογικής τους δραστηριότητας.
v. Οι επικεφαλής των συνδυασμών, καθώς και οι αντι-περιφερειάρχες είναι δυνατόν να μετέχουν σε οργανωμένες συζητήσεις, χωρίς περιορισμό αριθμού εμφανίσεων, μέχρι την ανακήρυξη των υποψηφίων και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν κληθεί να συμμετάσχουν, τουλάχιστον, τρεις ακόμη συνυποψήφιοι τους. Μετά την ανακήρυξη των συνδυασμών στις ανωτέρω συζητήσεις απαιτείται η πρόσκληση για συμμετοχή των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των ανακηρυχθέντων. Σε περίπτωση επαναληπτικής εκλογής καλούνται υποχρεωτικά οι επικεφαλής των συνδυασμών που συμμετέχουν.
vi. Εμφανίσεις υποψηφίων που είναι αιρετά μονοπρόσωπα όργανα της αυτοδιοίκησης δεν υπόκεινται στους ανωτέρω περιορισμούς, εφόσον οφείλονται σε έκτακτα και απρόβλεπτα γεγονότα, που σχετίζονται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους στον οικείο Ο.Τ.Α..

3. Εμφανίσεις στους φορείς της προηγούμενης παραγράφου, οι οποίες πραγματοποιούνται, έναντι οικονομικού ανταλλάγματος, για μεν τους ανωτέρω υποψηφίους συνεπάγονται έκπτωση από το αιρετό αξίωμα, για δε τους ιδιοκτήτες ή νόμιμους εκπροσώπους των οικείων φορέων συνιστούν ποινικό αδίκημα, το οποίο επισύρει ποινή φυλάκισης, τουλάχιστον ενός έτους.
4.

α. Εις βάρος των υποψηφίων που παραβιάζουν τους περιορισμούς της παραγράφου 2 του παρόντος επιβάλλεται πρόστιμο από πενήντα χιλιάδες (50.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ.
β. Στους νόμιμους εκπροσώπους των ραδιοτηλεοπτικών φορέων, καθώς και στους υπεύθυνους για τη λειτουργία διαδικτυακών τόπων και ιστοσελίδων που παραβιάζουν τις διατάξεις του άρθρου αυτού επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 16 παράγραφος 2.

5. Προεκλογική περίοδος, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου είναι το χρονικό διάστημα των τριάντα (30) ημερών, που προηγείται της ψηφοφορίας του Α` γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών.

 

 

 

 

Άρθρο 7
Ανώτατο όριο των εκλογικών δαπανών των συνδυασμών και των υποψηφίων


1.

α. Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των εκλογικών δαπανών των συνδυασμών, κατά τις περιφερειακές εκλογές, δεν μπορεί να υπερβαίνει το άθροισμα των δαπανών για το σύνολο των υποψηφίων, όπως τούτο υπολογίζεται σύμφωνα με τη ρύθμιση της επόμενης περίπτωσης.
β. Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο στις περιφερειακές εκλογές, στις οποίες συνυπολογίζεται και η αξία των αποτιμώμενων παροχών και διευκολύνσεων, καθορίζεται ανάλογα με τον πληθυσμό της εκλογικής περιφέρειας, στην οποία ανακηρύσσεται υποψήφιος. Για τον καθορισμό του, πολλαπλασιάζεται το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ επί συντελεστή, ο οποίος εκφράζεται σε μονάδες, ανάλογα με τον πληθυσμό της εκλογικής περιφέρειας, ως εξής:

i. Σε εκλογικές περιφέρειες με πληθυσμό έως εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους, ο συντελεστής ορίζεται σε δυόμιση (2,5) μονάδες.
ii. Σε εκλογικές περιφέρειες με πληθυσμό έως εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) κατοίκους, ο ανωτέρω συντελεστής ορίζεται σε τρεις (3) μονάδες.
iii. Σε εκλογικές περιφέρειες με πληθυσμό έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους, ο συντελεστής ορίζεται σε τρεισήμιση (3,5) μονάδες.
iv. Σε εκλογικές περιφέρειες με πληθυσμό μεγαλύτερο των διακοσίων χιλιάδων (200.000) κατοίκων, ο συντελεστής αυξάνεται κατά μία (1) μονάδα, ανά εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους.

2.

α. Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των εκλογικών δαπανών των συνδυασμών, κατά τις δημοτικές εκλογές, σε δήμους με εκλογικές περιφέρειες από μία (1) έως τρεις (3), ισοδυναμεί με το άθροισμα των δαπανών των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων.
Σε δήμους με εκλογικές περιφέρειες από τέσσερις (4) έως έξι (6), καθώς και για τους δήμους με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων, ισοδυναμεί με το άθροισμα των δαπανών των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων, προσαυξημένο κατά είκοσι τοις εκατό (20%).
Σε δήμους με εκλογικές περιφέρειες από επτά (7) έως δέκα (10) ισοδυναμεί με το άθροισμα των δαπανών των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων, προσαυξημένο κατά πενήντα τοις εκατό (50%).
Σε δήμους με εκλογικές περιφέρειες άνω των δέκα (10) ισοδυναμεί με το άθροισμα των δαπανών των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων, προσαυξημένο κατά εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75 %).
β. Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο, στο οποίο συνυπολογίζεται και η αξία των αποτιμώμενων παροχών και διευκολύνσεων, καθορίζεται ανάλογα με τον πληθυσμό της εκλογικής περιφέρειας, στην οποία ανακηρύσσεται υποψήφιος. Για τον καθορισμό του, πολλαπλασιάζεται το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ επί συντελεστή, ο οποίος εκφράζεται σε μονάδες, ανάλογα με τον πληθυσμό της εκλογικής περιφέρειας, ως εξής:

i). Σε εκλογικές περιφέρειες με πληθυσμό έως τριάντα χιλιάδες (30.000) κατοίκους ορίζεται σε μιάμιση (1,5) μονάδα.
ii) Σε εκλογικές περιφέρειες με πληθυσμό έως εξήντα χιλιάδες (60.000) κατοίκους ορίζεται σε δύο (2) μονάδες.
iii) Σε εκλογικές περιφέρειες με πληθυσμό έως εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους ορίζεται σε δυόμιση (2,5) μονάδες.
iv) Σε εκλογικές περιφέρειες με πληθυσμό έως εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) κατοίκους ορίζεται σε τρεις (3) μονάδες.
v) Σε εκλογικές περιφέρειες με πληθυσμό έως διακόσιους χιλιάδες (200.000) κατοίκους ορίζεται σε τρισήμιση (3,5) μονάδες.
vi) Σε εκλογικές ενότητες με πληθυσμό άνω των διακοσίων χιλιάδων (200.000) κατοίκων, ο συντελεστής αυξάνεται κατά μία (1) μονάδα για κάθε εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους.

3. Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο περιφερειάρχη, αντιπεριφερειάρχη και δήμαρχο συμπεριλαμβάνεται στο αντίστοιχο ανώτατο όριο, που προβλέπεται για τον οικείο συνδυασμό.
4. Το ανώτατο όριο επιτρεπόμενων εκλογικών δαπανών, που προκύπτει με βάση τους υπολογισμούς των προηγούμενων παραγράφων, προσδιορίζεται για κάθε εκλογική περιφέρεια περιφέρειας και δήμου, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία εκδίδεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, η ανωτέρω απόφαση εκδίδεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη δημοσίευσή του.
5. Οι συντελεστές της παραγράφου 2 μπορεί να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και της Ενωσης Περιφερειών και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
6. Η δαπάνη για τη διαφημιστική προβολή σε ραδιοτηλεοπτικά μέσα και διαδικτυακούς τόπους των συνδυασμών και των υποψηφίων υπολογίζεται με βάση τους εγκεκριμμένους, κατά την κείμενη νομοθεσία, τιμοκαταλόγους που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος.
7. Σε περίπτωση επαναληπτικής εκλογής το ανώτατο επιτρεπτό όριο των εκλογικών δαπανών για τους συνδυασμούς που μετέχουν σε αυτή προσαυξάνεται κατά ποσοστό 10%.

 

 

 

 

 

Άρθρο 8
Διαχείριση οικονομικών των συνδυασμών και των υποψηφίων


1. Η διαχείριση των οικονομικών των συνδυασμών γίνεται από συγκεκριμένο πρόσωπο, που ορίζεται από τον επικεφαλής του συνδυασμού και γνωστοποιείται στην Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθρου 12 του παρόντος νόμου.
Σε Ο.Τ.Α. με πληθυσμό πάνω από δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους, ο επικεφαλής κάθε συνδυασμού υποχρεούται να ορίσει συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο, ως διαχειριστή των οικονομικών του συνδυασμού και να γνωστοποιήσει την ταυτότητά του στην Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθρου 12.
Σε Ο.Τ.Α. με πληθυσμό μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους ο ορισμός διαχειριστή είναι προαιρετικός και ο επικεφαλής του συνδυασμού, εφόσον δεν ορίσει διαχειριστή, είναι προσωπικά υπεύθυνος για τη διαχείριση.
Η εξουσία του διαχειριστή παύει μετά την καθ΄ οιονδήποτε τρόπο περάτωση της διαχείρισης των οικονομικών του συνδυασμού, στην οποία περιλαμβάνεται και το κλείσιμο του σχετικού τραπεζικού λογαριασμού.
2. Οι υποψήφιοι είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των οικονομικών τους.
3. Στους συνδυασμούς χορηγείται ειδικός αυτοτελής Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στο όνομα του συνδυασμού και ισχύει για όλη τη διάρκεια της περιφερειακής και δημοτικής περιόδου. Για τη χορήγηση του Α.Φ.Μ. υποβάλλεται στην οικεία Δ.Ο.Υ. γραπτή δήλωση, στην οποία αναγράφεται η επωνυμία του συνδυασμού και το όνομα του επικεφαλής του.

 

 

 

 

Άρθρο 9
Βιβλία εσόδων και εξόδων


1. Οι συνδυασμοί τηρούν ειδικό βιβλίο, στο οποίο καταχωρούνται, υποχρεωτικά, όλα τα έσοδα και οι δαπάνες τους κατά την προεκλογική περίοδο.
Το βιβλίο εσόδων - εξόδων θεωρείται, κατά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, από την αρμόδια Α΄ Δ.Ο.Υ. της έδρας της περιφέρειας, προκειμένου για τις περιφερειακές εκλογές και από την Α΄ Δ.Ο.Υ. της έδρας του οικείου δήμου, για τις δημοτικές εκλογές.
2. Στο βιβλίο καταχωρίζονται το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και του Δελτίου Ταυτότητος (Α.Δ.Τ.) ή διαβατηρίου όσων εισφέρουν στο συνδυασμό οποιοδήποτε ποσό. Επίσης καταχωρίζονται το όνομα και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του πολιτικού κόμματος ή/ και του συνασπισμού κομμάτων που συνεισφέρει στον συνδυασμό οποιοδήποτε ποσό.Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζονται τα στοιχεία των προσώπων στα οποία καταβάλλεται οποιοδήποτε ποσό, από το συνδυασμό, ανεξαρτήτως του είδους της δαπάνης.

3. Για κάθε έσοδο και δαπάνη μνημονεύονται τα αντίστοιχα παραστατικά.
4. Αντίγραφο του ανωτέρω βιβλίου κατατίθεται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, από την ημέρα ανακήρυξης των επιτυχόντων συνδυασμών, στην Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθρου 12.
5. Οι συνδυασμοί θεωρούνται ως πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. και έχουν τις υποχρεώσεις που ορίζονται από τις διατάξεις του Κώδικα αυτού, για τα αντίστοιχα πρόσωπα.
Στην περίπτωση υποχρέωσης τήρησης βιβλίου εσόδων - εξόδων, σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, παρέλκει η τήρηση αυτού, εφόσον το βιβλίο της παραγράφου 1 τηρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. και έχει θεωρηθεί και από την αρμόδια Δ.Ο.Υ..

 

 

 

 

 

Άρθρο 10
Δημοσιοποίηση εσόδων και δαπανών στην Κεντρική Βάση Δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης


1.

α. Για τη διασφάλιση της διαφάνειας των εσόδων και των δαπανών των συνδυασμών και των υποψηφίων για τις περιφερειακές εκλογές, καθώς και των συνδυασμών και των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων για τις εκλογές σε δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων, εγκαθίσταται και λειτουργεί, με ευθύνη του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κεντρική Βάση Δεδομένων, για τον ανωτέρω σκοπό.
β. Οι συνδυασμοί υποχρεούνται να ζητήσουν, δια των επικεφαλής τους ή δια του διαχειριστή των οικονομικών τους, έως την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, και σε κάθε περίπτωση μέχρι την ανακήρυξη, την παροχή σχετικού κωδικού πρόσβασης.

2. Μετά τη χορήγηση του ανωτέρω κωδικού, υποχρεούνται να αναρτούν το σύνολο των εσόδων και των δαπανών, που πραγματοποιούν, από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου με ρητή αναφορά της οικείας κατηγορίας τούτων και επίκληση των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων. Στην ίδια υποχρέωση υπόκεινται οι συνδυασμοί και για τα έσοδα και τις δαπάνες των αντιπεριφερειαρχών και των υποψήφιων περιφερειακών και δημοτικών συμβούλων τους. Η ενημέρωση της Κεντρικής Βάσης Δεδομένων γίνεται τόσο για τους συνδυασμούς όσο και για τους υποψηφίους τους.
3. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος το αίτημα για την παροχή του ανωτέρω κωδικού υποβάλλεται δύο (2) μήνες, πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών και σε κάθε περίπτωση μέχρι την ημερομηνία ανακήρυξης. Μετά τη λήψη του η ανάρτηση των εσόδων και των δαπανών της προηγούμενης παραγράφου περιλαμβάνει σωρευτικά και το χρονικό διάστημα που έχει διανυθεί.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζονται τεχνικά και διαδικαστικά ζητήματα, σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της Κεντρικής Βάσης Δεδομένων, την παροχή πρόσβασης σε αυτή των συνδυασμών, τον τρόπο και το χρόνο ενημέρωσης της Βάσης για τα αναρτώμενα έσοδα και τις δαπάνες των συνδυασμών και των υποψηφίων, τη διασφάλιση τήρησης των προσωπικών δεδομένων, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
5.

α. Η μη τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας δημοσιοποίησης των εσόδων και δαπανών των συνδυασμών και των υποψηφίων, στην Κεντρική Βάση Δεδομένων, καθώς και η απόκρυψη ή η αναληθής παράθεση δημοσιοποιούμενων στοιχείων, συνεπάγεται έκπτωση του επικεφαλής του συνδυασμού και των υποψηφίων, εάν το πραγματικό ύψος δαπανών υπερβαίνει κατά το ένα τρίτο (1/3) το ανώτατο επιτρεπτό όριο.
β. Εάν δεν υφίσταται υπέρβαση του πιο πάνω ποσοστού ή η παράβαση αναφέρεται σε απόκρυψη ή αναληθή παράθεση εσόδων επιβάλλεται πρόστιμο εις βάρος του επικεφαλής του συνδυασμού ή του διαχειριστή των οικονομικών του συνδυασμού, εφόσον αποδειχθεί γνώση τούτων, καθώς και των υποψηφίων, ισόποσο προς το ύψος της υπέρβασης, της απόκρυψης ή της αναληθούς παράθεσης.

6. Τα δημοσιοποιούμενα στοιχεία της παραγράφου 2 αναρτώνται, επίσης, με φροντίδα των συνδυασμών, στις ιστοσελίδες των οικείων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.
7. Εφόσον οι συνδυασμοί εντός της νόμιμης προθεσμίας από την πραγματοποίηση των εκλογικών δαπανών ή των εσόδων, όπως αυτή προβλέπεται στην απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος, εισήγαγαν τις αντίστοιχες εγγραφές στην Κεντρική Βάση Δεδομένων πλην όμως αυτές, άνευ υπαιτιότητας του διαχειριστή ή άλλου εξουσιοδοτημένου χρήστη, δεν αναρτήθηκαν στην Κεντρική Βάση Δεδομένων, δεν επιβάλλονται σε βάρος του επικεφαλής του συνδυασμού ή του διαχειριστή των οικονομικών οι κυρώσεις του άρθρου 10 παράγραφος 5α ή 5β.

 

 

 

 

 

Άρθρο 11
Καταστάσεις εκλογικών εσόδων και δαπανών συνδυασμών και υποψηφίων


1 .

α. Οι επικεφαλής υποψήφιοι περιφερειάρχες και δήμαρχοι για τους αντίστοιχους συνδυασμούς, καθώς και οι αντιπεριφερειάρχες, περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι, που εξελέγησαν υποχρεούνται να καταρτίσουν αναλυτική κατάσταση, στην οποία περιέχονται, κατά κατηγορίες, τα εκλογικά τους έσοδα, με επώνυμη αναφορά όσων κατέβαλαν οποιοδήποτε ποσό, καθώς και οι εκλογικές τους δαπάνες. Στην ίδια κατάσταση μνημονεύονται τα αντίστοιχα παραστατικά. Συντάσσεται, επίσης, και συγκεντρωτική κατάσταση των εκλογικών τους εσόδων και δαπανών.
β. Την ίδια υποχρέωση υπέχουν οι πρώτοι πέντε αναπληρωματικοί των αντίστοιχων συνδυασμών.
γ. Αν αναδειχθεί αναπληρωματικός στο αξίωμα του περιφερειακού ή δημοτικού συμβούλου, καθ΄ υπέρβαση του αριθμού της προηγούμενης περίπτωσης, ο αναδεικνυόμενος υποχρεούται να υποβάλει την αναλυτική κατάσταση της περίπτωσης α του παρόντος στην Επιτροπή του άρθρου 12, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ορκωμοσία του.
δ. Συνδυασμοί και υποψήφιοι, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στις προηγούμενες περιπτώσεις και εις βάρος των οποίων έχει υποβληθεί έγγραφη και επώνυμη καταγγελία στην Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθρου 12, για υπέρβαση του ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών, υποχρεούνται να υποβάλουν την αναλυτική κατάσταση της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
Για το σκοπό αυτόν καλούνται, εγγράφως, από την Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων. Η υποβολή της αναλυτικής κατάστασης και των παραστατικών πραγματοποιείται, από τους συνδυασμούς ή τους υποψηφίους, μέσα σε ένα (1) μήνα, από την κοινοποίηση σε αυτούς, της ανωτέρω πρόσκλησης.

2. Η αναλυτική κατάσταση των εκλογικών εσόδων, δαπανών και τα παραστατικά τους, για τους υπόχρεους της παραγράφου 1 του παρόντος, υποβάλλονται, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ανακήρυξη των επιτυχόντων συνδυασμών και των υποψηφίων, στην Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθρου 12.
3. Ο ειδικότερος τρόπος σύνταξης της αναλυτικής κατάστασης, το χρονικό διάστημα τήρησής της και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού, ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

 

 

 

 

Άρθρο 12
Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων


1. Ο έλεγχος των οικονομικών των συνδυασμών και των υποψήφιων αντιπεριφερειαρχών, περιφερειακών και δημοτικών συμβούλων, των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον παρόντα νόμο, καθώς και του ελέγχου των εκλογικών παραβάσεων, για τις οποίες προβλέπονται κυρώσεις, κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού, ανατίθεται σε Επιτροπή, που συνιστάται στην έδρα της Περιφέρειας και η οποία λειτουργεί ως ειδικό, δικαιοδοτικό και ελεγκτικό όργανο, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των επόμενων παραγράφων και υπό τις εγγυήσεις των διατάξεων του 3471/2006.
2.

α. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα, τέσσερις (4) μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών. Αποτελείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της Περιφέρειας και σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων από τον αρχαιότερο, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον αρχαιότερο Εφέτη του Δικαστηρίου, ο οποίος ορίζεται από τον Πρόεδρο, από ένα μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην έδρα της Περιφέρειας, ο οποίος υποδεικνύει και τον αναπληρωτή του και από τον Προϊστάμενο της Περιφερειακής Διεύθυνσης του Σ.Δ.Ο.Ε. στην έδρα της Περιφέρειας, ο οποίος υποδεικνύει και τον αναπληρωτή του.
Στην Επιτροπή μετέχει, κατ΄ αντιστοιχία των θεμάτων που αναφέρονται σε περιφερειακές και δημοτικές εκλογές, ένας εκπρόσωπος της Ε.Ν.Α.Ε. και της Τ.Ε.Δ.Κ. του νομού της έδρας της Περιφέρειας, οι οποίοι δεν υπήρξαν υποψήφιοι και οι οποίοι υποδεικνύονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, από τα όργανα αυτά. Εάν δεν υποδειχθούν αντιπρόσωποι από την Ε.Ν.Α.Ε. ή τις Τ.Ε.Δ.Κ., εντός του χρόνου που ορίζεται από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, η Επιτροπή συνεδριάζει νομίμως με τα υπόλοιπα μέλη της. Εάν στην έδρα της Περιφέρειας δεν λειτουργεί Περιφερειακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε., αντ΄ αυτού μετέχει ο Προϊστάμενος της Α΄ Δ.Ο.Υ. της έδρας της Περιφέρειας, ο οποίος υποδεικνύει και τον αναπληρωτή του.
β. Η θητεία των μελών της Επιτροπής λήγει με την ολοκλήρωση του έργου της, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.

3.

α. Η Επιτροπή συγκαλείται με απόφαση του Προέδρου της, προκειμένου να ελέγξει καταγγελίες, οι οποίες αφορούν την τήρηση των υποχρεώσεων των συνδυασμών και των υποψηφίων που απορρέουν, από τις διατάξεις του παρόντος και των κανονιστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότησή τους.
Οι καταγγελίες επί των οποίων επιλαμβάνεται πρέπει να είναι έγγραφες και επώνυμες και να έχουν κατατεθεί μέχρι το πέρας της διεξαγωγής της ψηφοφορίας.
β. Εάν κριθεί, ότι η καταγγελία είναι ορισμένη, η Επιτροπή καλεί τον επικεφαλής του συνδυασμού ή τον υποψήφιο, κατά του οποίου στρέφεται, προς ακρόαση, μπορεί δε να συλλέγει και αυτεπαγγέλτως το αναγκαίο αποδεικτικό υλικό. Η συζήτηση της καταγγελίας, στην οποία καλείται προς παράσταση και ο καταγγέλων, καθώς και η ακρόαση του επικεφαλής του συνδυασμού ή του υποψηφίου γίνεται κατά τη διάρκεια δημόσιας συνεδρίασης της Επιτροπής. Με τον επικεφαλής του συνδυασμού ή τον υποψήφιο μπορεί να συμπαρίσταται και δικηγόρος, είναι δυνατή, δε, η κατάθεση και γραπτού υπομνήματος. Σε δημόσια, επίσης, συνεδρίαση η Επιτροπή εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση, τόσο για την περίπτωση απόρριψης της καταγγελίας, όσο και για την επιβολή των προβλεπόμενων από τις διατάξεις του παρόντος νόμου διοικητικών κυρώσεων, καθώς και για την άμεση αφαίρεση και καταστροφή ή απάλειψη του σχετικού προεκλογικού υλικού. Για τις ανωτέρω διοικητικές κυρώσεις εφαρμόζεται η διαδικασία του επόμενου άρθρου. Για την άμεση αφαίρεση και καταστροφή ή απάλειψη του σχετικού προεκλογικού υλικού μπορεί να ζητεί τη συνδρομή των οργάνων της Δημοτικής Αστυνομίας ή της αρμόδιας υπηρεσίας του οικείου δήμου, τα οποία υποχρεούνται στην παροχή της.
γ. Εκπρόσωπος συνδυασμού μπορεί να καταγγείλει, εγγράφως, στην Επιτροπή οποιαδήποτε ενέργεια τρίτου, η οποία αποσκοπεί στη θεμελίωση παράβασης των κάθε μορφής υποχρεώσεων, που απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και τις κατ΄ εξουσιοδότησή του εκδοθείσες αποφάσεις. Η Επιτροπή, σε δημόσια συνεδρίαση, εξετάζει την καταγγελία, μέσα σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες από την κατάθεσή της και αποφαίνεται κατά τη διαδικασία της προηγούμενης περίπτωσης.
δ. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου δεν είναι επιτρεπτή η δημοσιοποίηση δια του τύπου και η παρουσίαση δια των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, καθώς και από διαδικτυακούς και τηλεπικοινωνιακούς φορείς, του περιεχομένου των καταγγελιών της παρούσας παραγράφου.
ε. Η Επιτροπή συγκαλείται, επίσης, για τον έλεγχο των οικονομικών των συνδυασμών και των υποψηφίων με απόφαση του Προέδρου της, μετά την ανακήρυξη των επιτυχόντων συνδυασμών και των υποψηφίων. Για το σκοπό αυτόν εξετάζει τα οικεία βιβλία και παραστατικά. Μπορεί, επίσης, να ζητεί, από την Κεντρική Βάση Δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 10. Εάν διαπιστωθεί παράβαση, καλείται ο διαχειριστής του συνδυασμού ή εάν δεν υπάρχει διαχειριστής, ο επικεφαλής του συνδυασμού ή ο υποψήφιος προς ακρόαση, σε δημόσια συνεδρίαση, κατ΄ ανάλογη εφαρμογή των ρυθμίσεων της περίπτωσης β΄ της παρούσας. Η απόφαση της Επιτροπής απαγγέλλεται σε δημόσια συνεδρίαση, είναι ειδικά αιτιολογημένη και κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή στους ελεγχόμενους. Οι αποφάσεις της, επίσης, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της οικείας Περιφέρειας, με αναφορά και της τυχόν υπάρχουσας μειοψηφίας.
Η Επιτροπή περατώνει τον έλεγχο των οικονομικών των συνδυασμών μέσα σε πέντε (5) μήνες και των υποψηφίων μέσα σε δέκα (10) μήνες, από την περιέλευση σε αυτήν των σχετικών στοιχείων.
στ. Όποιος παρακωλύει με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο το έργο της Επιτροπής και, ιδίως, αρνείται την παροχή στοιχείων, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

4. Για το έργο της, η Επιτροπή επικουρείται από πέντε (5) υπαλλήλους της Περιφέρειας, οι οποίοι αποσπώνται σε αυτήν με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, για δωδεκάμηνο χρονικό διάστημα, για τη γραμματειακή υποστήριξη και υποβοήθηση του έργου της. Η απόσπαση αρχίζει τέσσερις (4) μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών. Για το ίδιο χρονικό διάστημα με απόφαση του Προϊσταμένου της Περιφερειακής Διεύθυνσης του Σ.Δ.Ο.Ε. στην έδρα της Περιφέρειας ή του Προϊσταμένου της Α΄ Δ.Ο.Υ. της έδρας της Περιφέρειας, ανατίθεται παράλληλη άσκηση καθηκόντων σε τρεις (3) υπαλλήλους αντιστοίχως, προς υποβοήθηση του ελεγκτικού έργου της Επιτροπής.
Οι υπάλληλοι, που αποσπώνται και διατίθενται για παράλληλη άσκηση καθηκόντων, λαμβάνουν τις αποδοχές, τις πρόσθετες αμοιβές και τα πάσης φύσεως επιδόματα της οργανικής τους θέσης.
5.

α. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, καθορίζεται η μηνιαία αποζημίωση των μελών της Επιτροπής, καθώς και των υπαλλήλων που αποσπώνται και διατίθενται σε αυτήν.
β. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μπορεί να ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο ζήτημα σχετικό με την οργάνωση και τη λειτουργία της Επιτροπής.
Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος η Επιτροπή συγκροτείται εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευσή του.
Όπου στις διατάξεις του παρόντος αναφέρεται «Περιφέρεια», «Ε.Ν.Α.Ε.» και «Τ.Ε.Δ.Κ.» μετά την 1.1.2011 νοείται «Αποκεντρωμένη Διοίκηση» και μετά τη σύστασή τους «Ένωση Περιφερειών» και «Περιφερειακή Ένωση Δήμων», αντιστοίχως.

 

 

 

 

Άρθρο 13
Επιβολή κυρώσεων


1. Αρμόδιο όργανο για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων, οι οποίες προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος, καθώς και για τη διαβίβαση των σχετικών αποφάσεων προς εκτέλεση, είναι η Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του προηγούμενου άρθρου.
2. Η απόφαση της Επιτροπής, για την επιβολή προστίμων, διαβιβάζεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και αποτελεί νόμιμο τίτλο προς βεβαίωση του εισπρακτέου ποσού, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.
3. Η απόφαση της Επιτροπής, με την οποία κηρύσσεται έκπτωτο αιρετό όργανο της τοπικής αυτοδιοίκησης, αποστέλλεται στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος υποχρεούται να εκδώσει σχετική διαπιστωτική πράξη, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την περιέλευση, σε αυτόν, της ανωτέρω απόφασης.
4. Εάν κατά την άσκηση των καθηκόντων της η Επιτροπή διαπιστώσει ότι έχουν διαπραχθεί ποινικά αδικήματα, υποχρεούται να τα αναφέρει στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
5.

α. Κατά των αποφάσεων της παραγράφου 2 του παρόντος δεν χωρεί προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
β. Οι πράξεις της παραγράφου 3 προσβάλλονται, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση τους, με προσφυγή ουσίας, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η προθεσμία και η άσκηση της προσφυγής αναστέλλουν την εκτέλεση τους.

 

 

 

Άρθρο 14
Κυρώσεις σε βάρος συνδυασμών και υποψηφίων


1. Εκτός των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος, υπόκεινται σε διοικητικές κυρώσεις και οι ακόλουθες παραβάσεις των συνδυασμών και των υποψηφίων:

α. Η ελλιπής ή αντικανονική τήρηση και ενημέρωση του βιβλίου εσόδων -.εξόδων των συνδυασμών τιμωρείται με πρόστιμο ύψους από το ήμισυ μέχρι το διπλάσιο του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου εκλογικών δαπανών του συνδυασμού.
β. Οι συνδυασμοί που παραβιάζουν τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 1, καθώς και οι υποψήφιοι που παραβιάζουν τις παραγράφους 3 και 5 του άρθρου 2 τιμωρούνται με πρόστιμο από πενήντα χιλιάδες (50.000) μέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ.
γ. Για κάθε παράβαση των παραγράφων 1, 2, 4, 5 και 6 του άρθρου 5 επιβάλλεται πρόστιμο εις βάρος του συνδυασμού από πενήντα χιλιάδες (50.000) μέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ.
δ. Η μη εμπρόθεσμη υποβολή, η ελλειπής ή η αντικανονική σύνταξη των βιβλίων εσόδων -εξόδων και της αναλυτικής κατάστασης εκλογικών εσόδων και δαπανών, που προβλέπονται από τις παραγράφους 1 και 2 των άρθρων 9 και 11, επισύρει εις βάρος του συνδυασμού πρόστιμο από είκοσι χιλιάδες (20.000) μέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ.
ε. Η μη εμπρόθεσμη ή ελλειπής ή αντικανονική τήρηση των αναλυτικών καταστάσεων, εσόδων και δαπανών, από τους υποψηφίους, επισύρει εις βάρος τους πρόστιμο από δέκα χιλιάδες (10.000) μέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ.

2. Σε περίπτωση επιβολής προστίμου εις βάρος συνδυασμών, υποχρέωση καταβολής τούτου έχει ο επικεφαλής του υποψήφιος περιφερειάρχης ή δήμαρχος.

 

 

 

 

 

Άρθρο 15
Έκπτωση από τα αιρετά αξιώματα


1. Απαγγέλλεται έκπτωση από τα αξιώματα του περιφερειάρχη και του δημάρχου, όταν οι αντίστοιχοι συνδυασμοί των οποίων είναι επικεφαλής υπερβούν, κατά το ένα τρίτο, το ανώτατο επιτρεπτό όριο εκλογικών δαπανών τους, καθώς και όταν δεν υποβληθούν στην Επιτροπή του άρθρου 12 του παρόντος τα βιβλία εσόδων-εξόδων και οι σχετικές αναλυτικές καταστάσεις των οικείων συνδυασμών.
2. Απαγγέλλεται έκπτωση από τα αξιώματα του αντιπεριφερειάρχη, του περιφερειακού και δημοτικού συμβούλου, για όσους υποψηφίους έχουν υπερβεί, κατά το ένα τρίτο το ανώτατο επιτρεπτό όριο των εκλογικών δαπανών τους, για όσους προέλθουν στην παροχή οικονομικού ανταλλάγματος, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 6, καθώς και για όσους αρνηθούν την υποβολή των αναλυτικών καταστάσεων, εσόδων και δαπανών στην Επιτροπή του άρθρου 12.
3. Απαγγέλλεται έκπτωση εις βάρος των επικεφαλής των συνδυασμών και των υποψηφίων σε περίπτωση συνδρομής των προϋποθέσεων της παραγράφου 5 περίπτωση α΄ του άρθρου 10.
4. Για την επιβολή της ποινής της έκπτωσης τηρείται η διαδικασία της παραγράφου 3 του άρθρου 13 και είναι δυνατή η άσκηση προσφυγής σύμφωνα με την παράγραφο 5 περίπτωση β΄ του ίδιου άρθρου.

 

 

 

 

 

Άρθρο 16
Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις εις βάρος τρίτων


1. Η παραβίαση από τρίτους των περιπτώσεων α΄ και βi της παρ.1 του άρθρου 6, καθώς και της περίπτωσης βi της ίδιας παραγράφου του αυτού άρθρου, από τους υποψηφίους συνιστά ποινικό αδίκημα, το οποίο τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι έξι (6) μηνών.
2.

α. Στους ιδιοκτήτες ή στους νόμιμους εκπροσώπους των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης, φορέων συνδρομητικών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, υπεύθυνους λειτουργίας διαδικτυακών τόπων και ιστοσελίδων, στους φορείς τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, καθώς και στους ιδιοκτήτες ή νόμιμους εκπροσώπους εντύπων μέσων ενημέρωσης, κάθε κατηγορίας, που παραβιάζουν, κατά περίπτωση, τις απαγορεύσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 5, της παραγράφου 2 του άρθρου 6 και της παραγράφου 3 περίπτωση δ΄ του άρθρου 12, επιβάλλεται πρόστιμο από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ μέχρι εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ.
β.

i. Στους ιδιοκτήτες ή στους νόμιμους εκπροσώπους των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης, καθώς και φορέων συνδρομητικών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, το πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 12. Κάθε παράβαση είναι αυτοτελής και επισύρει την αυτοτελή, αντίστοιχα, επιβολή του ανωτέρω προστίμου.
Στους ιδιοκτήτες ή νόμιμους εκπροσώπους των εντύπων μέσων, κάθε κατηγορίας, καθώς και των διαδικτυακών και τηλεπικοινωνιακών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται κατόπιν απόφασης της ανωτέρω Επιτροπής.
ii. Το πρόστιμο εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, δια της αρμόδιας Δ.Ο.Υ..

3. Η μη τήρηση από τους δημάρχους των υποχρεώσεων που απορρέουν από την περίπτωση βii της παραγράφου 1 του άρθρου 6, συνιστά ποινικό αδίκημα, που τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

 

 

 

 

 

 

Άρθρο 17
Ρύθμιση προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών


Οι διατάξεις του άρθρου 28 του N. 2190/1994 (Α΄ 28) ισχύουν για το χρονικό διάστημα του ενός μηνός που προηγείται της ημερομηνίας διεξαγωγής των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων.
Εξαιρούνται των περιορισμών του παρόντος:

α) οι διορισμοί και οι προσλήψεις μόνιμου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών, εφόσον οι προκηρύξεις για την πλήρωση των αντίστοιχων θέσεων δημοσιεύτηκαν από το Α.Σ.Ε.Π. πριν από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών,
β) οι διορισμοί, οι προσλήψεις και κάθε υπηρεσιακή μεταβολή για την πλήρωση των θέσεων που περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη 3Κ/2018 ΑΣΕΠ (τ. Α.Σ.Ε.Π. 4/ 2018),
γ) η διαδικασία μετάταξης του άρθρου 278 του ν. 4555/2018, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 παρ. 1 του ν. 4571/2018 (Α΄ 186), καθώς και η διαδικασία μετάταξης της παρ. 7 του άρθρου 15 του ν. 4257/2014,
δ) οι προσλήψεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, καθώς και οι προπαρασκευαστικές αυτών ενέργειες, από τους Ο.Τ.Α. και τα νομικά πρόσωπα αυτών, προκειμένου για τις ειδικότητες των ναυαγοσωστών, των υδρονομέων άρδευσης, των χειριστών μηχανημάτων, των εργαζομένων στους τομείς της πυρασφάλειας, των παιδικών σταθμών, της καθαριότητας, των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.), των αμειβομένων μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, των εργαζομένων στις παιδικές κατασκηνώσεις, του έκτακτου προσωπικού με αντίτιμο και λοιπές καταβολές και των απασχολούμενων στα προγράμματα δακοκτονίας,
ε) η κάλυψη οργανικών θέσεων των Ο.Τ.Α. με βάση τις διατάξεις του άρθρου 82 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107),
στ) οι προσλήψεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα της υποπαραγράφου ΙΔ.1 της παρ. ΙΔ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107).

 

 

 

 

Άρθρο 18
Ειδικές ρυθμίσεις


1.

α.

i. Το προσωπικό, που έχει καταταγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3320/2005 (ΦΕΚ 48 Α΄) σε οργανικές θέσεις καθαριστριών και καθαριστών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και απασχολείται στον καθαρισμό σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μεταφέρεται από 1.1.2011, με την ίδια σχέση εργασίας, σε προσωποπαγείς θέσεις στους αντίστοιχους δήμους, όπως αυτοί συνιστώνται με το άρθρο 1, που ανήκουν οι μονάδες αυτές, για την άσκηση της αρμοδιότητας καθαρισμού των οικείων σχολικών μονάδων της χωρικής τους αρμοδιότητας, σύμφωνα και με τη ρύθμιση του άρθρου 75 παρ. 1 περ. ε1 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.Το ανωτέρω προσωπικό, κατά το χρονικό διάστημα που δεν λειτουργούν οι σχολικές μονάδες, απασχολείται για τον καθαρισμό υπηρεσιών του οικείου Δήμου, καθώς και Ν.Π.Δ.Δ. αυτού.
ii. Για τη μεταφορά εκδίδεται μέχρι 31.12.2010 σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
iii. Το ανωτέρω προσωπικό εξακολουθεί να διέπεται από το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς, στο οποίο υπαγόταν πριν από τη μεταφορά του στους δήμους, τυχόν δε επιπλέον αποδοχές με τα πάσης φύσεως επιδόματα διατηρούνται ως προσωπική διαφορά.

β. Για την κάλυψη του κόστους μισθοδοσίας του εν λόγω προσωπικού, το ποσοστό των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) των Δήμων της παραγράφου 1, περίπτωση α΄ του άρθρου 259 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) που εγγράφεται στον τακτικό προϋπολογισμό αυξάνεται από 1.1.2011 σε 21,3 %. Ειδικά για το έτος 2011, η αναλογούσα αύξηση των Κ.Α.Π. των Δήμων διενεργείται με μεταφορά των αντίστοιχων πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
γ.

αα. Για τα διδακτικά έτη 2018-2019 και 2019-2020, οι συμβάσεις μίσθωσης έργου της παρ. 5 του άρθρου 113 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101) καταρτίζονται ενιαία, με διάρκεια δύο (2) διδακτικών ετών.
ββ. Από την έναρξη του διδακτικού έτους 2020-2021, αν οι ανάγκες των δήμων για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων δεν καλύπτονται από το υπάρχον προσωπικό, μπορούν να καλύπτονται με συμβάσεις που καταρτίζονται από τους οικείους δήμους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
γγ. Για το κόστος της απασχόλησης με συμβάσεις του προσωπικού της υποπερίπτωσης ββ΄, από το διδακτικό έτος 2020-2021 και εφεξής, εγγράφεται ειδική πίστωση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία κατανέμεται με απόφαση του Υπουργού κατ’ αναλογία στους οικείους δήμους.

2. Στις ρυθμίσεις της παρ. 2 του άρθρου 29 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α΄), που προβλέπουν τη δυνατότητα μεταφοράς προσωπικού, με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου κοινωφελούς επιχείρησης που έχει πτωχεύσει, υπάγεται και το προσωπικό με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, εφόσον απασχολείται με την υλοποίηση κοινοτικών προγραμμάτων που συνεχίζονται από νέα κοινωφελή επιχείρηση του ίδιου Ο.Τ.Α..
3. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 37 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163 Α΄), όπου αναφέρονται «άποροι δημότες» νοούνται «άποροι κάτοικοι».
4. Η διαδικασία εκλογής των αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια του προσωπικού των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού αναστέλλεται μέχρι 1.7.2011. Μέχρι τη συγκρότηση των υπηρεσιακών συμβουλίων του προσωπικού των Δήμων παρατείνεται η λειτουργία των υφισταμένων. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζεται ο χρόνος εκλογής των αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων.
5. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου μπορεί να επιβάλλεται ανταποδοτικό τέλος απαλλοτρίωσης, αποκλειστικά για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων και την ικανοποίηση κοινωφελών χρήσεων και σκοπών. Το ύψος του τέλους, οι υπόχρεοι στην καταβολή του και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ορίζονται με την ίδια απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Τα έσοδα του ανωτέρω τέλους διατίθενται αποκλειστικά για την κάλυψη δαπανών προς αποζημίωση των ιδιοκτητών των απαλλοτριούμενων ακινήτων.
6.

α. Η παρ. 8 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3838/2010, αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Για την υποβολή των προβλεπόμενων στο παρόν άρθρο δηλώσεων και αιτήσεων εγγραφής σε δημοτολόγιο καταβάλλεται ποσό ύψους εκατό (100) ευρώ, που εισπράττεται από τον οικείο δήμο και διατίθεται αποκλειστικά για τη λειτουργία των υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για τη διεκπεραίωση των δηλώσεων και αιτήσεων και τη διενέργεια των σχετικών εγγραφών. Από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου εκδίδεται το προβλεπόμενο από την κείμενη νομοθεσία αποδεικτικό είσπραξης, το οποίο ο ενδιαφερόμενος καταθέτει ως δικαιολογητικό που συνοδεύει την αίτηση και δήλωσή του.»

β. Η υποπερίπτωση αβ΄ της περίπτωσης ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3838/2010, αντικαθίσταται ως εξής:

«αβ) βεβαίωση ή άλλον τίτλο διαμονής που χορηγείται σε πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή των χωρών ΕΖΕΣ, με βάση τις διατάξεις του Π.Δ. 106/2007 (ΦΕΚ 135 Α΄)».

γ. Η παρ.1 του άρθρου 28 του Ν. 3838/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Ποσοστό 15% επί των εισπραττόμενων εσόδων από τα παράβολα της αίτησης πολιτογράφησης μεταφέρεται σε λογαριασμό που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τίτλο «Εσοδα από παράβολα αιτήσεων πολιτογράφησης υπέρ Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού». Το προϊόν του λογαριασμού αυτού κατανέμεται στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Το ποσό αυτό, καθώς επίσης και το ποσό που εισπράττεται από τον οικείο δήμο για την κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών σύμφωνα με το άρθρο 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο, διατίθεται από αυτόν για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του που χειρίζονται θέματα εφαρμογής του παρόντος νόμου. Με απόφαση του ίδιου Υπουργού, μετά από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., καθορίζεται και η σχετική διαδικασία.»

7.

α. Η περίπτωση η της παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν. 3838/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«η. έχουν τίτλο διαμονής ως ομογενείς και έχουν συμπληρώσει από τη χορήγησή του πενταετή συνεχή και νόμιμη διαμονή στη Χώρα».

β. Στην παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν. 3838/2010 προστίθεται περίπτωση θ΄ ως εξής:

«θ. πολίτες χωρών ΕΖΕΣ που είναι κάτοχοι τίτλου διαμονής εκδιδόμενου από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές και συμπληρώνουν πενταετή συνεχή και νόμιμη διαμονή στη Χώρα».

γ. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 17 του Ν. 3838/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«γ. επικυρωμένο αντίγραφο του κατά περίπτωση υφιστάμενου τίτλου διαμονής σε ισχύ».

8.

α. Οι υπάλληλοι, οι οποίοι ανήκουν στις κατωτέρω κατηγορίες και διορίστηκαν ή μετατάχθηκαν στις Περιφέρειες του Κράτους για την κάλυψη των αναγκών των Διευθύνσεων Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, υποχρεούνται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους τουλάχιστον για μια πενταετία αποκλειστικά στις Διευθύνσεις αυτές:

i) οι απόφοιτοι του Τμήματος Μεταναστευτικής Πολιτικής της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης με εξειδίκευση σε θέματα μετανάστευσης και ιθαγένειας,
ii) οι υπάλληλοι που διορίστηκαν ή μετατάχθηκαν στις οργανικές θέσεις που συστάθηκαν με το άρθρο 76 παρ. 13 του Ν. 2910/2001 (ΦΕΚ 91 Α΄),
iii) οι υπάλληλοι που μετατάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 παρ. 2 του Ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212 Α΄), όπως ισχύει,
iv) οι υπάλληλοι, οι οποίοι, κατόπιν λύσης της σύμβασης, δυνάμει της οποίας παρείχαν εργασία στις Υπηρεσίες Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, μονιμοποιήθηκαν ύστερα από την έκδοση σχετικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης και
v) οι συμβασιούχοι με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου που απασχολούνται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 164/2004.

β. Μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, οι οποίοι έχουν υπηρετήσει, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, για ένα τουλάχιστον έτος σε οργανικές μονάδες αυτών, με αντικείμενο την εφαρμογή της νομοθεσίας περί αλλοδαπών ή απόδοσης της ελληνικής ιθαγένειας, καθώς και θεμάτων αστικής και δημοτικής κατάστασης, μπορούν να μεταταχθούν ή να μεταφερθούν με την ίδια σχέση εργασίας στις Διευθύνσεις Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης ή στις Διευθύνσεις Ιθαγένειας των κρατικών περιφερειών.

Η μετάταξη ή η μεταφορά διενεργείται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, στην οποία επισυνάπτεται βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας της οικείας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης για τη συνδρομή των προϋποθέσεων απασχόλησής τους στα αναφερόμενα αντικείμενα.

Η μετάταξη γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υπουργού Οικονομικών σε κενές οργανικές θέσεις και σε περίπτωση που δεν υφίστανται σε προσωποπαγείς θέσεις, με παράλληλη κατάργηση της θέσης την οποία κατείχε ο υπάλληλος στην υπηρεσία από την οποία μετατάσσεται.

Η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Οι μετατασσόμενοι ή μεταφερόμενοι με βάση τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου υποχρεούνται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους τουλάχιστον για μια πενταετία στις υπηρεσίες, στις οποίες μετατάσσονται ή μεταφέρονται.

9. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 18 του άρθρου 47 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:

«Ομοίως εξαιρείται το προσωπικό που προβλέπεται στις περιπτώσεις β΄ έως και ια΄, ιγ΄ έως και ιη΄ και στην περίπτωση κ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006.»

10. Στις κατωτέρω διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) επέρχονται οι ακόλουθες αναδιατυπώσεις και προσθήκες:

α) Στο άρθρο 3 παράγραφος 3 στο τέλος της περιπτώσεις α΄ προστίθεται η φράση: «Ειδικά ο δήμος Θάσου αποτελεί ξεχωριστή περιφερειακή ενότητα», στο τέλος της περίπτωσης ε "προστίθεται η φράση:

«Ειδικά οι δήμοι Αλονήσου, Σκιάθου και Σκοπέλου αποτελούν την περιφερειακή ενότητα Σποράδων» και στην περίπτωση θ "στην περιφερειακή ενότητα του Βορείου Τομέα Αθηνών περιλαμβάνεται και ο δήμος Ηρακλείου.

β) Στην παρ. 12 του άρθρου 14 προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

«Ειδικά για τους υποψηφίους στις εκλογικές περιφέρειες της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 25 τα κωλύματα του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν για τα διοικητικά όρια του δήμου.»

γ) Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 18 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Στην περίπτωση κατά την οποία ο αριθμός των υποψήφιων μελών του δημοτικού συμβουλίου ή του συμβουλίου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας είναι μικρότερος του συνολικού αριθμού των αντίστοιχων μελών, σύμφωνα και με την παράγραφο 2 του επόμενου άρθρου, το ανωτέρω ποσοστό υπολογίζεται επί του αριθμού των αντί­στοιχων μελών, που περιλαμβάνονται στη γραπτή δήλωση του συνδυασμού.»

δ) Στην παρ. 4 του άρθρου 21 η αναφορά στην παρ. 3 του άρθρου 19 αντικαθίσταται με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου.
ε) Στην παρ. 1 του άρθρου 30 η φράση «με την απόφαση της παραγράφου 12» αντικαθίσταται με τη φράση «με την απόφαση της παρ. 13».
στ) Στην παρ. 9 του άρθρου 67 η φράση: «Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» αντικαθίσταται από τη φράση: «Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».
ζ) Στην παρ. 2 του άρθρου 94 η υπ΄ αριθμ. 20 αρμοδιότητα αναδιατυπώνεται, ως ακολούθως:

«20. Η χορήγηση έγκρισης δομικής κατασκευής κεραίας σταθμού στην ξηρά, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000 (ΦΕΚ 46 Α΄) και το άρθρο 24 Α΄ παρ. 5 εδάφιο ε΄ του Ν. 2072/1992 (ΦΕΚ 129 Α΄), όπως ισχύει, καθώς και η επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες.»

η) Στο τέλος της παρ. 1 περίπτωση α΄ του άρθρου 95 προστίθεται εδάφιο, ως ακολούθως:

« Κατ΄ εξαίρεση ως χρόνος έναρξης άσκησης από τους δήμους της αρμοδιότητας της παρ. 4 υπ΄ αριθμ. 18 του προηγούμενου άρθρου, η οποία περιλαμβάνει κα τα μουσικά και καλλιτεχνικά γυμνάσια και λύκεια, ορίζεται η 1η Ιουλίου 2011.»

θ) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 136 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται για τις περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας και Αττικής.»

ι) Η παράγραφος 2 του άρθρου 107 αναδιατυπώνεται ως εξής:

«2. Οι δήμοι δεν επιτρέπεται να συνιστούν ή να συμμετέχουν σε άλλες ανώνυμες εταιρείες, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, εκτός από εκείνες που είχαν συσταθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και υπό την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 194 αυτού.»

ια) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 120 η φράση: «Ειδικά για τις περιφέρειες Βορείου, Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων» αντικαθίσταται από τη φράση: «Ειδικά για τις περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Θεσσαλίας».
ιβ) Στην παράγραφο 1 περίπτωση γ΄ του άρθρου 121, μετά τη φράση: «Ειδικά για τις περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου» προστίθεται η φράση: «Ιονίων Νήσων, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Θεσσαλίας».
ιγ) Στο άρθρο 186 στον υπό στοιχείο γ΄ «Υποτομέα Ε­νέργειας», ο οποίος περιλαμβάνεται στον τομέα Γ "(Φυσικών Πόρων - Ενέργειας - Βιομηχανίας) η υπ΄ αριθμ. 16 αρμοδιότητα απαλείφεται. Στην υπ΄ αριθμ. 18 η φράση: «Η χορήγηση άδειας πωλητή πετρελαιοειδών προϊόντων για θέρμανση» αντικαθίσταται από τη φράση: «Η χορήγηση άδειας για» και στην υπ΄ αριθμ. 17 αρμοδιότητα του τομέα Δ" (Απασχόλησης - Εμπορίου - Τουρισμού) η φράση: «Σε συνεργασία με τις Αστυνομικές Αρχές» απαλείφεται.
ιδ) Στην παρ. 4 του άρθρου 205, καθώς και στην παρ. 4 του άρθρου 255 οι φράσεις: «στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας» και «του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας» αντικαθίστανται από τις φράσεις: «στον περιφερειάρχη» και «του περιφερειάρχη», αντιστοίχως.
ιε) Στη διάταξη του άρθρου 286 και μετά τη φράση: «σε σχέση με τη διενέργεια των εκλογών των άρθρων» προστίθεται η φράση: «94 παρ. 6 περιπτώσεις 41 και 42»,καθώς και μετά τη φράση: «283 παράγραφοι» προστίθεται η παρ. «7».
ιζ΄) ...
ιη) Το άρθρο 240 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι απόφοιτοι της 20ής εκπαιδευτικής σειράς της ΕΣΔΔ και της 3ης εκπαιδευτικής σειράς της ΕΣΤΑ που διαθέτουν πτυχίο νομικού τμήματος ή τμήματος πολιτικών επιστημών ή δημόσιας διοίκησης ή πτυχίο οικονομικών επιστημών ή πολυτεχνικών σχολών μπορούν με αίτησή τους να μετατάσσονται σε κενές οργανικές θέσεις στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α..
Οι θέσεις που καλύπτονται με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν μπορούν να υπερβούν το 20% των οργανικών θέσεων του κλάδου στον οποίο θα μεταταγούν.
Η μετάταξή τους γίνεται, με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του οικείου Υπουργού, χωρίς γνώμη υπηρεσιακών συμβουλίων, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 71 του Ν. 3528/2007 όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163 Α΄) ύστερα από πρόσκληση της Υπηρεσίας με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από την έκδοση της πρόσκλησης που προβλέπεται στο άρθρο 222 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄).
2. Στην περίπτωση που υποβληθούν περισσότερες αιτήσεις σε σχέση με τις θέσεις που διατίθενται, η επιλογή τους θα γίνει με βάση ενιαίο πίνακα, στον οποίο περιλαμβάνονται οι απόφοιτοι και των δύο Σχολών, με φθίνουσα σειρά βαθμολογίας.»

ιθ) Στην παράγραφο 1 περίπτωση β΄ του άρθρου 241 και μετά τη λέξη «Διευθύνσεις» τίθεται κόμμα και προστίθενται οι λέξεις «Αυτοτελείς Διευθύνσεις».
κ) Στις ρυθμίσεις του άρθρου 254 υπάγονται και οι δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής, που υπηρετούσαν στους συνενούμενους δήμους.
κα) Η παρ. 1 του άρθρου 266 αναδιατυπώνεται, ως ακολούθως:

«1. Για το μεσοπρόθεσμο Προγραμματισμό των Δήμων εκπονείται πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το οποίο εξειδικεύεται κατ΄ έτος σε ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και Ετήσιο Προϋπολογισμό. Το Τεχνικό Πρόγραμμα καταρτίζεται μαζί με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, το οποίο αποτελεί μέρος του και επισυνάπτεται, σε αυτό, ως παράρτημα.»

κβ) Στην παρ. 3 του άρθρου 276 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

«Για τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες αρμόδιος είναι ο Επίτροπος της έδρας τους. Ειδικά για την Μητροπολιτική Περιφέρεια Αττικής, αρμόδιοι για τις οικείες περιφερειακές ενότητες, είναι οι Επίτροποι, που ορίζονται από την Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου.»

κγ) Στην περίπτωση βi της παραγράφου VI του άρθρου 280 μετά τη λέξη «Διευθύνσεις» τίθεται κόμμα και προστίθενται οι λέξεις «αυτοτελείς Διευθύνσεις» και μετά τη λέξη «Τμήματα» τίθεται κόμμα και προστίθενται οι λέξεις «αυτοτελή Γραφεία».
κδ) Στο άρθρο 283 στο τέλος της παραγράφου 7 απαλείφεται η τελεία, τίθεται κόμμα και προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«καθώς και οικισμών, οι οποίοι έχουν απογραφεί ως αυτοτελείς, των δημοτικών διαμερισμάτων των εδρών των αντίστοιχων δήμων, εφόσον δεν ανήκουν σε κάποιο από τα υφιστάμενα δημοτικά διαμερίσματα.»

Στο τέλος της παραγράφου 11 προστίθεται εδάφιο, ως ακολούθως:

«Με την ίδια απόφαση κατανέμεται αναλογικά στις δημοτικές κοινότητες του άρθρου 2 παρ. 4 του παρόντος νόμου, τυχόν πληθυσμός, ο οποίος περιλαμβάνεται στην Απόφαση της παρ. 13 του παρόντος άρθρου, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να κατανεμηθεί στις δημοτικές κοινότητες, λόγω ελλιπών στοιχείων τόπου εγκατάστασης.» και οι περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 9 αντικαθίστανται, ως ακολούθως:

«β) δύο δικαστικούς λειτουργούς του Συμβουλίου της Επικρατείας, που ορίζονται από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου, ο αρχαιότερος των οποίων αναπληρώνει τον πρόεδρο της Επιτροπής, όταν κωλύεται ή απουσιάζει»,

«δ) έως δύο μέλη ΔΕΙΊ».

κε) Το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 32 και της παραγράφου 4 του άρθρου 138 του Ν. 3852/2010 απαλείφονται. Ομοίως, το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 33 και της παραγράφου 3 του άρθρου 139 απαλείφονται.

11. Θεωρούνται νόμιμες οι δαπάνες μίσθωσης ακινήτων προς δημιουργία χώρων στάθμευσης τροχοφόρων από τους Ο.Τ.Α., καθώς και εκείνες που αφορούν μισθώματα που καταβλήθηκαν για τη στέγαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Μέχρι την έναρξη εφαρμογής του ειδικού προγράμματος εξυγίανσης του άρθρου 262 του Ν. 3852/2010 , δεν υπάγονται στους περιορισμούς της παραγράφου 1 του άρθρου 264 του ίδιου νόμου τα δάνεια που συνομολογούνται από δήμους, με αποκλειστικό σκοπό την εξυπηρέτηση οφειλών, εν γένει, από ήδη συνομολογηθέντα και ληφθέντα δάνεια.

 

 

 

Άρθρο 19
Καταργούμενες διατάξεις


Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 20 του Ν. 3202/2003 (ΦΕΚ 284 Α΄), καθώς και κάθε γενική ή ειδική διάταξη αντίθετη προς τις ρυθμίσεις του παρόντος.

 

 

 

Άρθρο 20


1. Τα τρία πρώτα εδάφια της υποπαραγράφου β΄ της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του Ν. 3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη - μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» (ΦΕΚ 65 Α΄) αντικαθίστανται από την ισχύ τους, ως ακολούθως:

«β. Διενεργείται απογραφή του πάσης φύσεως προσωπικού του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ., συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών και δημόσιων λειτουργών, των αιρετών οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των κληρικών, των στρατιωτικών και του πάσης φύσεως ένστολου προσωπικού. Απογράφονται επίσης τα φυσικά πρόσωπα που απασχολούνται στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με οποιουδήποτε τύπου σύμβαση έμμισθης εντολής, μίσθωσης έργου ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών.
Σκοπός της απογραφής είναι η δημιουργία Κεντρικής Βάσης Δεδομένων ανθρώπινου δυναμικού στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, για την τήρηση των αναγκαίων στοιχείων όλων των απογραφομένων, για την αξιοποίηση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και γενικά για την άσκηση πολιτικής του προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Επίσης, σκοπός της απογραφής είναι ο έλεγχος της μισθοδοσίας και των πρόσθετων αμοιβών των υπόχρεων σε απογραφή και η άσκηση μισθολογικής πολιτικής από το Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περιγράφονται αναλυτικά οι υπόχρεοι απογραφής, η δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων για την ένταξη των αναγκαίων στοιχείων της απογραφής, τα όργανα, ο χρόνος, ο τρόπος, η διαδικασία, η διαρκής επικαιροποίηση και συμπλήρωση των στοιχείων από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού / Προσωπικού και η επέκτασή της και σε άλλους φορείς του δημόσιου τομέα ή η εξαίρεση ορισμένων κατηγοριών προσωπικού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Με την ίδια ή όμοια απόφαση συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής / Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, οργανική μονάδα σε επίπεδο διεύθυνσης, με τον τίτλο Ενιαία Αρχή Πληρωμής (ΕΑΠ) υπαγόμενη απευθείας στον Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής και ορίζεται n αποστολή, η διάρθρωση και η στελέχωσή της.
Οι υπόχρεοι σε απογραφή λαμβάνουν τις πάσης φύσεως τακτικές ή έκτακτες αποδοχές αποζημιώσεις και με οποιαδήποτε άλλη ονομασία αμοιβές, υποχρεωτικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού από Ενιαία Αρχή Πληρωμής, που συστήνεται με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο ζήτημα για τη συγκρότηση, οργάνωση και λειτουργία της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής, καθώς και η ημερομηνία έναρξης της καταβολής των πάσης φύσεως αποδοχών από την Αρχή αυτή. Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται, ως προς τη Βουλή, από τα αρμόδια όργανα αυτής κατά το άρθρο 120 του Κανονισμού της.»

2. Οι διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3864/2010 «Περί ιδρύσεως Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας» (ΦΕΚ 119 Α΄) αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«1. Επιτρέπεται η πρόσληψη, στο Ταμείο, προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ετήσιας διάρκειας, με δυνατότητα ανανέωσης.
Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού γίνεται κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει κάθε φορά.
Με την προκήρυξη καθορίζεται η εκπαιδευτική βαθμίδα και η ειδικότητα του προσωπικού του παρόντος άρθρου.
Επίσης επιτρέπεται η πρόσληψη δικηγόρων με έμμισθη εντολή σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων.
Η πρόσληψη του προσωπικού του Ταμείου, καθώς και των δικηγόρων με έμμισθη εντολή γίνεται κατά παρέκκλιση των διατάξεων της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, καθώς και του Ν. 3833/2010.
2. Επιτρέπεται η απόσπαση, στο Ταμείο, μόνιμων υπαλλήλων και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα, καθώς και υπαλλήλων από την Τράπεζα της Ελλάδος.
Η απόσπαση γίνεται με απόφαση του καθ΄ ύλην αρμόδιου Υπουργού μετά από πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ. του Ταμείου και προκειμένου για υπαλλήλους της Τράπεζας της Ελλάδος με απόφαση του Διοικητή αυτής. Η διάρκεια των αποσπάσεων αυτών ορίζεται σε δύο (2) έτη με δυνατότητα παράτασης χωρίς περιορισμό.
Ο χρόνος απόσπασης λογίζεται, για κάθε συνέπεια, ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας διανυθείς στην οργανική θέση της υπηρεσίας, στην οποία ανήκει ο υπάλληλος.
Επιτρέπεται η απασχόληση στο Ταμείο, προσωπικού με μετάκληση από ευρωπαϊκούς ή άλλους διεθνείς οργανισμούς με απόφαση του καθ΄ ύλην αρμόδιου Υπουργού ύστερα από πρόταση του Προέδρου του Ταμείου.
3. Το προσωπικό του Ταμείου υπέχει της υποχρέωσης πίστης και άκρας εχεμύθειας του ανωτέρω άρθρου 4 παρ. 2 περίπτωση ε΄.
4. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 3864/2010 (ΦΕΚ 119 Α΄) οι λέξεις μεταξύ των κομμάτων «σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3723/2008» αντικαθίστανται με τις λέξεις «σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3693/2008».»

 

 

 

Άρθρο 21
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm