22 | 08 | 2019
Αριθμός : 82
Έτος : 2016
Τίτλος : Αμοιβή μελών Διοικητικού Συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας - Φοροαπαλλαγή στα μέλη Δ.Σ. με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Περίληψη : Οι αμοιβές των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των ανωνύμων εταιρειών θεωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Ν. 4172/2013, ως εισόδημα από μισθωτή υπηρεσία. Τα μέλη των Δ.Σ., που έχουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%, τυγχάνουν της προβλεπόμενης φοροαπαλλαγής της περίπτωσης ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 4172/2013. (ομοφ.)
Διατάξεις : Ν 4172/2013Α7, Ν 4172/2013 Α10, Ν 4172/2013Α12, Ν 4172/2013Α14, Ν 2190/1920Α24

 

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16