Open menu
27 | 02 | 2021

Αθήνα 26/11/2020
Αρ. πρωτ.:

Ε. 2189

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 71Ε του ν.4172/2013 (A΄ 167) μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.4704/2020 (Α΄ 133).

 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 71Ε του ν.4172/2013 (ΚΦΕ) μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.4704/2020, ορίζεται ότι από το φορολογητέο εισόδημα φυσικού ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που είναι υποκείμενο φόρου στην Ελλάδα, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΚΦΕ και επενδύει σε παραγωγές οπτικοακουστικών έργων, κατά την έννοια του άρθρου 20 του ν. 4487/2017 ή αποτελεί επιχείρηση που λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4487/2017, αφαιρείται το τριάντα τοις εκατό (30%) των επιλέξιμων δαπανών καθενός οπτικοακουστικού έργου, εφόσον αυτές πραγματοποιούνται στην Ελλάδα.

Στις περιπτώσεις συμπαραγωγών το ποσό που αφαιρείται, σύμφωνα με την παράγραφο2 του άρθρου 71Ε του ΚΦΕ, υπολογίζεται αναλόγως του ποσοστού συμμετοχής του φυσικού ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας στην παραγωγή.

2. Στην αιτιολογική έκθεση επί του άρθρου 116 του ν.4549/2018 (Α ́105) με τις διατάξεις του οποίου εισήχθη, μεταξύ άλλων, και το άρθρο 71Ε του ν.4172/2013 αναφέρεται ότι το υπόψη κίνητρο συνίσταται σε μια έκπτωση 30% των επιλέξιμων δαπανών από το φορολογητέο εισόδημα του φυσικού ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που χρηματοδοτεί το έργο και είναι υποκείμενο φόρου στην Ελλάδα, για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα.

3. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το εν λόγω ποσοστό υπολογίζεται επί των συνολικών ετήσιων επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και όχι επί του30% του ποσού που καταβάλει ο χρηματοδότης για το οπτικοακουστικό έργο.

Περαιτέρω, σε περίπτωση που το ποσό της χρηματοδότησης είναι μικρότερο από το 30% της συνολικής ετήσιας επιλέξιμης δαπάνης του επενδυτικού σχεδίου, η έκπτωση περιορίζεται στο ποσό της χρηματοδότησης.

Για την καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω παραθέτουμε τα ακόλουθα παραδείγματα:

Παράδειγμα 1

Έστω ποσό συνολικών επιλέξιμων δαπανών για επενδυτικό έργο του έτους 2021 ίσο με 100.000 ευρώ και το έργο χρηματοδοτείται από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα (χρηματοδότης) με το ποσό των 10.000 ευρώ.

Στην περίπτωση αυτή το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο έκπτωσης με βάση τα οριζόμενα στην παρ.1 του κοινοποιούμενου άρθρου ισούται με το 30% του ποσού των 100.000 ήτοι 30.000 ευρώ.

Ωστόσο δεδομένου ότι το ποσό της χρηματοδότησης είναι μικρότερο του μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου για φορολογικούς σκοπούς ο χρηματοδότης θα εκπέσει ποσό ίσο με 10.000 ευρώ.

3.α. Σε περίπτωση που το ποσό της χρηματοδότησης υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο έκπτωσης, το παραπάνω παράδειγμα έχει ως ακολούθως.

Παράδειγμα 2

Έστω ποσό συνολικών επιλέξιμων δαπανών για επενδυτικό έργο του έτους 2021 ίσο με 100.000 ευρώ και το έργο χρηματοδοτείται από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα (χρηματοδότης) με το ποσό των 50.000 ευρώ.

Στην περίπτωση αυτή το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο έκπτωσης με βάση τα οριζόμενα στην παρ.1 του κοινοποιούμενου άρθρου ισούται με το 30% του ποσού των 100.000 ήτοι 30.000 ευρώ.

Ωστόσο το ποσό της χρηματοδότησης των 50.000 ευρώ υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο.

Κατά συνέπεια για φορολογικούς σκοπούς,το ποσό που εκπίπτει ο χρηματοδότης θα περιοριστεί στο ανωτέρω όριο ήτοι στα 30.000 ευρώ.

3.β. Σε περίπτωση που υπάρχουν πέραν του ενός επενδυτές, ο περιορισμός του 30% επί των συνολικών επιλέξιμων δαπανών αφορά στο σύνολο των επενδυτών,κατά το μέρος που συμμετέχει ο καθένας,όπως στο ακόλουθο παράδειγμα.

Παράδειγμα 3

Έστω ποσό συνολικών επιλέξιμων δαπανών για επενδυτικό έργο του έτους 2021 ίσο με 120.000 ευρώ και το έργο χρηματοδοτείται από τέσσερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες (χρηματοδότες), ως ακολούθως:

α) χρηματοδότης 1: 10.000 ευρώ,

β) χρηματοδότης 2: 10.000 ευρώ,

γ) χρηματοδότης 3: 50.000 ευρώ,

δ) χρηματοδότης 4: 30.000 ευρώ.

Το σύνολο της χρηματοδότησης ανέρχεται σε 100.000ευρώ.

 Το όριο του 30% επί των επιλέξιμων δαπανών ανέρχεται σε 120.000 Χ 30% = 36.000 ευρώ και ισχύει για το σύνολο των χρηματοδοτών.

Με βάση τα ανωτέρω ο κάθε χρηματοδότης θα εκπέσει από τα φορολογητέα του κέρδη, με βάση τη συμμετοχή του καθενός στο σύνολο της χρηματοδότησης τα εξής ποσά:

α) χρηματοδότης 1: 10.000/100.000 X36.000 = 3.600 ευρώ,

β) χρηματοδότης 2: 10.000/100.000 X36.000 = 3.600 ευρώ,

γ) χρηματοδότης 3: 50.000/100.000 X36.000 = 18.000 ευρώ,

δ) χρηματοδότης 4: 30.000/100.000 X36.000 = 10.800 ευρώ.

4. Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα (χρηματοδότης) υποχρεούται να καταβάλλει το χρηματικό ποσό, με το οποίο επιθυμεί να ενισχύσει την παραγωγή οπτικοακουστικού έργου, στον Ειδικό Τραπεζικό Λογαριασμό ελληνικού πιστωτικού ιδρύματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 της αριθμ. 31548/10.11.2020 ΚΥΑ, επ’ ονόματι του έργου που επιθυμεί να ενισχύσει.

5. Στην παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 31548/10.11.2020 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Επικρατείας και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β ́5021) περί καθορισμού των επιλέξιμων δαπανών, των κατηγοριών των οπτικοακουστικών έργων, της διαδικασίας και του χρόνου ελέγχου της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων των διατάξεων του άρθρου 71Ε του ν. 4172/2013 (Α ́167), καθώς και των προϋποθέσεων, των όρων και της διαδικασίας και κάθε άλλης λεπτομέρειας για την εφαρμογή του άρθρου αυτού,ορίζεται ότι τα ποσά που καταβάλλουν τα νομικά πρόσωπα, οι νομικές οντότητες, τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα καθώς και οι επιχειρήσεις που λειτουργούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.1 του άρθρου 25 του ν.4487/2017 και αφορούν ποσοστό 30% των επιλέξιμων δαπανών καθενός οπτικοακουστικού έργου, αφαιρούνται από το φορολογητέο εισόδημα φυσικού ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, όπως αυτά προκύπτουν από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους που αφορούν οι σχετικές δαπάνες.

Περαιτέρω, στην παρ. 3 του ίδιου ως άνω άρθρου ορίζεται ότι για τα φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, το ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) των επιλέξιμων δαπανών εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημά τους, κατ’ αναλογία από την κάθε κατηγορία εισοδήματός τους.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm