20 | 10 | 2018

Αθήνα 01/06/2018
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1080

ΘΕΜΑ: 
Υπογραφή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ορκωτών ελεγκτών λογιστών.

 

1. Οι προσωπικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που υπερβαίνουν τα εκάστοτε ισχύοντα όρια της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του Ν.2873/2000 (Α΄285), μπορούν να υπογράφονται από τους ίδιους, χωρίς να καθίσταται υποχρεωτική στις περιπτώσεις αυτές η υπογραφή από λογιστή φοροτεχνικό, κάτοχο της σχετικής άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16