15 | 12 | 2019

Αθήνα 17/07/2017
Αρ. πρωτ.: 1103631


ΘΕΜΑ:
Τροποποίηση της Δ.567/21/18-4-96 ΑΥΟ «περί καθορισμού Ελληνικών αδειών και πινακίδων κυκλοφορίας προσωρινού τύπου» (ΦΕΚ 524/ Β/3-7-1996).

 

Η παράγραφος 2, του άρθρου 7, της αριθμ. Δ. 567/21/18-4-96 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 524/Β΄/3-7-1996) απόφασης Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει, αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2. Για την κατασκευή των ειδικών σημάτων χρησιμοποιείται διαφανές μαλακό film PVC ή POLYESTER πάχους 0,1 mm. Τα σήματα που θα κατασκευαστούν θα φέρουν μαχαιρωτές εγκοπές ώστε να μην μπορεί να αποκολληθούν χωρίς να καταστραφούν. Στη μία όψη θα φέρουν ειδική κόλλα η οποία 20΄ μετά την επικόλληση δεν είναι δυνατόν να αποκολληθεί ούτε με τη χρησιμοποίηση θερμότητας. Η αντοχή τους σε θερμοκρασία πρέπει να είναι μέχρι 80 °C για μέχρι 24 συνεχείς ώρες ή και 125 °C για μέχρι μία ώρα. Επίσης, πρέπει να αντέχουν σε ψύχος τουλάχιστον μέχρι -30 °C και να μην αλλοιώνονται για τουλάχιστον 12 μήνες.
Οι διαστάσεις των αριθμών του κλάσματος επί των εκτυπωμένων σημάτων είναι αυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης και εκτυπωμένα επαναλαμβάνεται η φράση «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων».

Το χρώμα των αριθμών είναι πράσινο ανοικτό.

Η κατασκευή των σημάτων γίνεται από την Διεύθυνση Παραγωγικής Λειτουργίας Συστημάτων, Εκτυπώσεων και Λειτουργικής Υποστήριξης και παραλαμβάνονται από ειδικό υπόλογο υπάλληλο του Α΄ Τελωνείου Εισαγωγής, Ε.Φ.Κ και Εφοδίων Πειραιά με πρωτόκολλα παραλαβής, ο οποίος φροντίζει για την διακίνηση αυτών προς τις άλλες αρμόδιες τελωνειακές αρχές.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm