17 | 10 | 2018

Αθήνα 16/01/2017
Αρ. πρωτ.: 1005946


ΘΕΜΑ:
Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (Δ.Π.Κ.) και δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.).

 

Αναφορικά με την προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ., σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με άρθρο τρίτο του Ν.4448/2017 (ΦΕΚ 1Α΄/13.01.2017): «Η προθεσμία της παρ.6 του άρθρου 66 του Ν.4409/2016 , όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 20 του Ν.4425/2016 , παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 13η Απριλίου 2017».
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείστε να μεριμνήσετε ώστε οι υπόχρεοι υπάλληλοι σε υποβολή Δ.Π.Κ. & Δ.Ο.Σ., να ενημερωθούν άμεσα και ενυπόγραφα.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16