29 | 02 | 2020

Αθήνα 22/07/2015
Αρ. πρωτ.: 78211

ΘΕΜΑ:Ακύρωση καταχώρησης τροποποίησης, προκειμένου να καταχωρισθεί παλαιά μεταβολή που δε δηλώθηκε στο Πρωτοδικείο Ρόδου το 2009.

Σχετ.: Το από 16/6/2015 ηλεκτρονικό σας μήνυμα.

Σε απάντηση του ως άνω σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι:

Το εν λόγω θέμα ρυθμίζεται με την υπ΄ αριθ. 633/2004 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ (ατομικής), σχετικά με τον τρόπο που υπεισέρχονται στη θέση θανόντος εταίρου (προσωπικής εταιρίας ή Ε.Π.Ε) οι κληρονόμοι αυτού, για την ανάλογη υποβολή από την υπόχρεη εταιρία στην αρμόδια ΔΟΥ του εντύπου (Μ3) Δήλωση Έναρξης/Μεταβολής Εργασιών μη Φυσικού Προσώπου.
Κατ΄ εκτέλεση της ανωτέρω γνωμοδότησης εκδόθηκε η με αριθμό 1013/2015 ΠΟΛ . του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία έγινε αποδεκτό ότι: «στην περίπτωση προσωπικής εταιρίας (Ο.Ε. & Ε.Ε.) στο καταστατικό της οποίας προβλέπεται η ρήτρα ότι «αυτή συνεχίζεται και μετά το θάνατο εταίρου μεταξύ των λοιπών εταίρων και των κληρονόμων του θανόντος» και εφόσον βεβαίως από το καταστατικό δεν συνάγεται άλλο τι, η προσωπική εταιρία για το χρονικό διάστημα από τον θάνατο του εταίρου μέχρι την τροποποίηση του καταστατικού της, υποχρεούται στη δήλωση μεταβολής (Μ3) "έναρξη /μεταβολής εργασιών μη φυσικών" να αναφέρει ως νέα μέλη της τον καθένα από τους κληρονόμους του αποβιώσαντος με αυτοτελή εταιρική συμμετοχή».
Τα ανωτέρω σας τα κοινοποιούμε προς ενημέρωση της Υπηρεσίας σας, για τις αποκλειστικές δικές σας διορθωτικές ενέργειες.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm