30 | 03 | 2020

Αθήνα 20/07/2015
Αρ. πρωτ.: 5015594

ΘΕΜΑ:Κοινοποίηση του Εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/1019 της Επιτροπής της 29ης Ιουνίου 2015, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1106/2013 του Συμβουλίου για την οριστική επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ και την οριστική είσπραξη του προσωρινού δασμού που επιβλήθηκε στις εισαγωγές ορισμένων συρμάτων από ανοξείδωτο χάλυβα καταγωγής Ινδίας, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 861/2013 του Συμβουλίου για την επιβολή οριστικού αντισταθμιστικού δασμού και την οριστική είσπραξη του προσωρινού δασμού που επιβλήθηκε στις εισαγωγές ράβδων ανοξείδωτου χάλυβα καταγωγής Ινδίας και για την κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/49 της Επιτροπής.

ΣΧΕΤ.: Η αριθ. πρωτ. Δ 17 Ε 5013135 ΕΞ 2013/04.04.2013 Δ.Υ.Ο.

Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2015/1019 της Επιτροπής της 29ης Ιουνίου 20ΐ5, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (σειρά L 163/30.06.2015) και ισχύει από 01.07.2015 ενώ παράγει έννομα αποτελέσματα από την 16η Ιανουαρίου 2015, σύμφωνα με τον οποίο τροποποιείται τόσο ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1106/2013 όσο και ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 861/2013.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται

1. Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Περιφερειών για την ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους και
2. Τα Τελωνεία εισαγωγής να αντικαταστήσουν τα φύλλα 8, 8α και 9 του Κεφαλαίου 72 με τα αποστελλόμενα ταυτάριθμα φύλλα, του ιδίου Κεφαλαίου του πίνακα εμπορευμάτων τα οποία υπόκεινται σε δασμούς αντιντάμπινγκ ή αντεπιδότησης (σχετική).

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm