26 | 02 | 2020

Αθήνα 20/07/2015
Αρ. πρωτ.:1097944

ΘΕΜΑ:Φορολογική μεταχείριση των χρεωστικών υπόλοιπων από την πώληση ή αποτίμηση ημεδαπών μη εισηγμένων στο Χ.Α. μετοχών με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 12 και 13 του Ν.4172/2013.

Απαντώντας σε ερωτήματα σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε ότι για τη ζημία από αποτίμηση συμμετοχών η οποία εμφανίζεται σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν.2238/1994 θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των παραγράφων 12 και 13 του άρθρου 72 του Ν.4172/2013 (σχετ. ΠΟΛ. 1143/2014 και ΠΟΛ.1264/2014 εγκύκλιοί μας). Όσον αφορά στη ζημία που έχει προκύψει από πώληση μη εισηγμένων μετοχών είτε αυτή πραγματοποιήθηκε πριν την 01.01.2007 (στην περίπτωση αυτή το κέρδος από πώληση μη εισηγμένων μετοχών φορολογείτο κατ΄ ειδικό τρόπο) είτε αυτή πραγματοποιήθηκε μετά την 01.01.2007 (στην περίπτωση αυτή το κέρδος από πώληση μη εισηγμένων μετοχών φορολογείτο με τις γενικές διατάξεις), αυτή μεταφερόταν σε χρέωση λογαριασμού «Αποθεματικά από Χρεόγραφα» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν.2238/1994 . Κατά συνέπεια, για τα υπόψη χρεωστικά υπόλοιπα θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των παραγράφων 12 και 13 του άρθρου 72 του Ν.4172/2013 (σχετ. ΠΟΛ. 1143/2014 και ΠΟΛ.1264/2014 εγκύκλιοί μας), δηλαδή αυτά μειώνουν τα φορολογητέα κέρδη του φορολογικού έτους 2014 και σε περίπτωση φορολογικών ζημιών προστίθενται σε αυτές.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm