Open menu
09 | 12 | 2021

Αθήνα 14/05/2015
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1104

ΘΕΜΑ: Διαγραφή αχρεώστητης οφειλής ΦΠΑ βάσει δήλωσης και περαιτέρω επιστροφή.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:....κλπ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1

Υποβολή εμπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων ΦΠΑ

1. Πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ μεγαλύτερο από τριάντα ευρώ (30,00 €), το οποίο προκύπτει από εμπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση η οποία υποβάλλεται λόγω εσφαλμένου προσδιορισμού χρεωστικού ποσού σε προηγούμενη/ες δήλωση/εις για την ίδια φορολογική περίοδο, διαγράφει αντίστοιχα την δημιουργηθείσα οφειλή και σε περίπτωση καταβολής μέρους ή όλης της οφειλής το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό επιστρέφεται.
2. Για την διαγραφή απαιτείται αίτηση του υποκειμένου και το πιστωτικό υπόλοιπο δεν μεταφέρεται σε επόμενη περίοδο για έκπτωση. Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης η οφειλή που έχει δημιουργηθεί καταβάλλεται εις ολόκληρον και το πιστωτικό υπόλοιπο της τροποποιητικής δήλωσης μπορεί να μεταφερθεί στην επόμενη περίοδο για έκπτωση.
3. Για την διαγραφή και τυχόν περαιτέρω επιστροφή εκδίδεται από την Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Δ.ΗΛΕ.Δ. ΓΓΔΕ), απόφαση και Ατομικό Φύλλο έκπτωσης (Α.Φ.ΕΚ.) του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) τα οποία φέρουν μηχανικό αποτύπωμα της υπογραφής του. Ο τύπος και το περιεχόμενο αυτών ορίζονται ως το συνημμένο υπόδειγμα Ι το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
4. Η απόφαση και το Α.Φ.ΕΚ. εκδίδονται με ημερομηνία την ημερομηνία υποβολής της τροποποιητικής δήλωσης. Το Α.Φ.ΕΚ. εκκαθαρίζεται από τη Δ.ΗΛΕ.Δ. Η Δ.ΗΛΕ.Δ δημιουργεί κεντρικά και αποστέλλει ηλεκτρονικά στις Δ.Ο.Υ. Φύλλα Έκπτωσης ατομικά ή συγκεντρωτικά, τα οποία διακρίνονται κατά περίπτωση σε:

α) Φύλλα Έκπτωσης, τα οποία περιλαμβάνουν τους φορολογούμενους για τους οποίους έχει προκύψει μείωση - συνολικά ή εν μέρει - του αρχικά βεβαιωθέντος φόρου και το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης του τίτλου μείωσης είναι μόνο διαγραφή. Τα Φύλλα Έκπτωσης αυτά εκδίδονται και αποστέλλονται εκκαθαρισμένα και δύνανται να εκτυπωθούν είτε συγκεντρωτικά είτε ατομικά ανά Α.Φ.Μ.
β) Ατομικά Φύλλα Έκπτωσης φορολογούμενων για τους οποίους έχει προκύψει μείωση - συνολικά ή εν μέρει - του αρχικά βεβαιωθέντος φόρου και το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης του τίτλου μπορεί να είναι διαγραφή και επιστροφή ή μόνο επιστροφή. Τα Φύλλα Έκπτωσης αυτά εκδίδονται και αποστέλλονται εκκαθαρισμένα και εκτυπώνονται ανά Α.Φ.Μ.
γ) Ατομικά Φύλλα Έκπτωσης φορολογουμένων για τους οποίους έχει προκύψει μείωση συνολικά ή εν μέρει του αρχικά βεβαιωθέντος φόρου ο οποίος είναι σε καθεστώς ρύθμισης. Τα Φύλλα Έκπτωσης αυτά εκδίδονται και αποστέλλονται προς εκκαθάριση στις Δ.Ο.Υ. και εκτυπώνονται μετά την εκκαθάριση τους ανά Α.Φ.Μ.
Τα φύλλα έκπτωσης που εκκαθαρίζονται κεντρικά και αποστέλλονται εκκαθαρισμένα φέρουν το μηχανικό αποτύπωμα της υπογραφής του ΓΓΔΕ στην θέση της σύνταξης, το οποίο ισχύει και για την εκκαθάριση. Τα Φύλλα Έκπτωσης που εκδίδονται κεντρικά και αποστέλλονται προς εκκαθάριση φέρουν στη θέση της σύνταξης το μηχανικό αποτύπωμα της υπογραφής του ΓΓΔΕ και στην θέση της εκκαθάρισης υπογράφονται από τον υπάλληλο, Προϊστάμενο του Τμήματος και τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.

5. Σε περίπτωση που προβλέπεται η υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης σε έντυπη μορφή στη Δ.Ο.Υ. ή σε κάθε άλλη περίπτωση τεχνικής αδυναμίας, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., εκδίδει απόφαση σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα υπόδειγμα II και Α.Φ.ΕΚ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Α.Υ.Ο. 1027320/678/006Β/24.2.1998 όπως ισχύει.
6. Το ποσό που διαγράφεται και τυχόν επιστρέφεται με την διαδικασία της παρούσας δεν μπορεί να υπερβαίνει το άθροισμα των χρεωστικών ποσών της αρχικής ή και τροποποιητικής/ων δηλώσεων που αφορούν την ίδια φορολογική περίοδο.
7. Για φορολογικές περιόδους από 1/4/2015 και εφεξής ως αίτηση διαγραφής ή και τυχόν επιστροφής λαμβάνεται η συμπλήρωση του αιτούμενου ποσού στον κωδικό «503» του εντύπου της δήλωσης ΦΠΑ Φ2 TAXIS 050 ΦΠΑ έκδοση 2014.

Άρθρο 2
Υποβολή εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων ΦΠΑ

1. Πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ μεγαλύτερο από τριάντα ευρώ (30,00 €), το οποίο προκύπτει από εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση η οποία υποβάλλεται για τους ίδιους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας, διαγράφει αντίστοιχα την δημιουργηθείσα οφειλή και σε περίπτωση καταβολής μέρους ή όλης της οφειλής το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό επιστρέφεται υπό την προϋπόθεση της μη μεταφοράς του σε επόμενη περίοδο.
Η αίτηση υποβάλλεται σε έντυπη μορφή στη Δ.Ο.Υ. που υποβάλλεται η δήλωση ΦΠΑ, σύμφωνα με το υπό­δειγμα III που επισυνάπτεται στην παρούσα και η Απόφαση και το Α.Φ.ΕΚ. εκδίδονται από τη Δ.Ο.Υ., σύμφωνα τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 1.
2. Η διαγραφή και τυχόν περαιτέρω επιστροφή διενεργείται χωρίς έλεγχο εφόσον πληρούνται τα κάτωθι κριτήρια:

α) η αρχική και η τροποποιητική έχουν υποβληθεί εντός του ίδιου ημερολογιακού μηνός,
β) Η αρχική και η τροποποιητική δεν έχουν υποβληθεί εντός του ίδιου μηνός αλλά το οφειλόμενο ποσό δεν έχει καταβληθεί εν όλω ή εν μέρει και συνεπώς δεν τίθεται πιθανότητα επιστροφής καταβληθέντος ποσού, αλλά μόνο διαγραφής μη καταβληθείσας οφειλής και ο υποκείμενος στο φόρο δεν έχει υποπέσει σε οποια­δήποτε από τις παραβάσεις που αναφέρονται στο παράρτημα Ι της παρούσας, για την διαχειριστική περίοδο στην οποία περιλαμβάνεται η φορολογική περίοδος που αφορά η τροποποιητική δήλωση.

Για όλες τις λοιπές περιπτώσεις η διαγραφή και τυχόν περαιτέρω επιστροφή διενεργείται ύστερα από την διενέργεια ελέγχου.

Άρθρο 3
Υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων από 1.1.2014 έως την έκδοση της παρούσας.

1. Για τις τροποποιητικές δηλώσεις που έχουν υποβληθεί για την ίδια ως άνω αιτία, ανεξαρτήτως ποσού, από 1/1/2014 έως και την έκδοση της παρούσας και εκκρεμούν σύμφωνα με την αναφερόμενη στην εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ. 1107/2014 διαδικασία πρέπει να υποβληθεί έντυπη αίτηση στην Δ.Ο.Υ. για την διαγραφή της οφειλής κατά το μέρος που αυτή δεν έχει καταβληθεί, ή την επιστροφή τυχόν καταβληθέντος ποσού αχρεώστητα, σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα υπόδειγμα III, και υπό την προϋπόθεση ότι το εν λόγω ποσό δεν έχει μεταφερθεί προς έκπτωση σε επόμενη περίοδο.
2. Για τις εμπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις η διαγραφή της αρχικής οφειλής καθώς και η τυχόν επιστροφή του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού πραγματοποιείται χωρίς έλεγχο. Για τις εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 2. Η απόφαση και το Α.Φ.ΕΚ. εκδίδονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 1.

Άρθρο 4
Λοιπά θέματα

1. Τα αναφερόμενα στα άρθρα 1, 2 και 3 της παρούσας εφαρμόζονται αναλογικά και για τις τροποποιητικές που αφορούν έκτακτες δηλώσεις ΦΠΑ που υποβάλλονται από πρόσωπα που δεν έχουν ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς καθώς και τις τροποποιητικές εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ.
2. Το ποσό της απόφασης και του ΑΦΕΚ που ορίζονται στην παρούσα δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο της οφειλής που έχει δημιουργηθεί για την ίδια φορολογική περίοδο. Όταν το πιστωτικό υπόλοιπο της τροποποιητικής δήλωσης είναι μεγαλύτερο από το ποσό της οφειλής που έχει δημιουργηθεί για την ίδια φορολογική περίοδο, σημαίνει ότι το επί πλέον ποσό προέρχεται από άλλη αιτία και μπορεί να επιστραφεί κατόπιν υποβολής ξεχωριστής αιτήσεως σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ΑΥΟ ΠΟΛ. 1073/2004 , 1090/2012 και 1067/2013 .
3. Το ποσό της προσαύξησης 2% που βεβαιώθηκε χωρίς να οφείλεται για τις εμπρόθεσμες χρεωστικές περιοδικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν από 1.1.2014 διαγράφεται και επιστρέφεται κατά περίπτωση, άμεσα, με την έκδοση Απόφασης σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα υπόδειγμα II και Α.Φ.ΕΚ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Α.Υ.Ο. 1027320/678/006Β/24.2.1998 όπως ισχύει, χωρίς έλεγχο και κατόπιν υποβολής αίτησης του υποκειμένου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm