28 | 05 | 2020

Αθήνα 18/09/2014
Αρ. πρωτ.: 5022267


ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της αριθ. πρωτ. ΔΕΦΚ Δ 5018174 ΕΞ 2014/23.07.2014 Κ.Υ.Α. - «Καθιέρωση νέου Πιστοποιητικού Ταξινόμησης Οχημάτων».

 

ΣΧΕΤ: α. Η αριθ. πρωτ. ΔΕΦΚ 5041345 ΕΞ 2013/28.11.2013 Ε.Δ.Υ.Ο. (ΑΔΑ: ΒΛ1ΔΗ-ΗΔΟ)
β. Η αριθ. πρωτ. Δ19Α 5041357 ΕΞ 2013/28-11-2013 Ε.Δ.Υ.Ο. (ΑΔΑ: ΒΛ12Η-ΑΝΝ)

Κοινοποιούμε προς ενημέρωση και εφαρμογή την αριθ. πρωτ. ΔΕΦΚ Δ 5018174 ΕΞ 2014/23.07.2014 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων: «Καθιέρωση νέου Πιστοποιητικού Ταξινόμησης Οχημάτων», η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 6/8/2014, στο Φ.Ε.Κ. 2161 Τεύχος Β΄ και αναρτήθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» στις 11/8/2014 (ΑΔΑ:7ΖΕΣΗ-1Ρ0) και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Στο καθιερούμενο νέο Πιστοποιητικό Ταξινόμησης Οχημάτων και σε ό,τι αφορά την αρμόδια υπηρεσία θεώρησης των θέσεων για τη «μεταβίβαση» και την «καταβολή τέλους αδείας οχήματος», αναγράφεται στην πίσω όψη των αντιτύπων Α και Β: «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ», ενώ στο εκτυπούμενο, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων ICISnet, έντυπο, αναγράφεται: «Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Ν.Α. _ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ».
Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα και μέχρι τη διόρθωση του εκτυπούμενου μέσω του ICISnet εντύπου, παρακαλούνται για την παροχή οδηγιών προς τις αρμόδιες για την ταξινόμηση υπηρεσίες, ενημερώνοντας την υπηρεσία μας σχετικά.
2. Επισημαίνεται, ότι οι ήδη εκδοθείσες εγκύκλιοι που αφορούν στο Πιστοποιητικό Ταξινόμησης Οχημάτων, εφαρμόζονται αναλόγως, κατά το μέρος που δεν έρχονται σε αντίθεση με την κοινοποιούμενη Κ.Υ.Α., την παρούσα Διαταγή, καθώς και τις ανωτέρω α΄ και β΄σχετικές Ε.Δ.Υ.Ο.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm