30 | 05 | 2020

Αθήνα 19/09/2014
Αρ. πρωτ.: 5022241


ΘΕΜΑ: Καθεστώς λειτουργίας των μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων).

 

ΣΧΕΤ: α) Η υπ΄αριθμ. πρωτ. ΔΕΦΚ 5041345 ΕΞ 2013/28-11-2013 ΕΔΥΟ.
β) Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. Δ6Γ 1012140 ΕΞ2014/20-01-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης

Με αφορμή την έναρξη της νέας αποστακτικής περιόδου για τη λειτουργία των αμβίκων των μικρών αποσταγματοποιών (άρθρο 7Ε του Ν.2969/01) σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με γνώμονα τη μείωση του χρόνου συναλλαγής των παραγωγών με τα Τελωνεία καθώς και τη μείωση του διοικητικού κόστους η παρεχόμενη με α΄ σχετική ΕΔΥΟ δυνατότητα υποβολής της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης από τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους) για την βεβαίωση και είσπραξη του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του παραγόμενου από αυτούς προϊόντος (τσίπουρο / τσικουδιά) σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 82 του ν.2969/01 σε έντυπη μορφή και η καταχώρησή της στην εφαρμογή του ICISnet από υπάλληλο του Τελωνείου κατά την τρέχουσα αποστακτική περίοδο (2014-2015) θα γίνεται αποδεκτή μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου υπάρχει αντικειμενική αδυναμία ηλεκτρονικής υποβολής της Δήλωσης ενώ από 01-08-2015 ημερομηνία έναρξης της επόμενης αποστακτικής περιόδου (2015-2016) η εν λόγω δυνατότητα καταργείται και κατά συνέπεια η ΔΕΦΚ από την ημερομηνία αυτή θα υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά.
Για την πιστοποίηση χρηστών καθώς και την υποβολή της Δήλωσης Ε.Φ.Κ. εφαρμογή έχουν τα οριζόμενα στην α΄ σχετική ΕΔΥΟ.
Ως εκ τούτου στην προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 7 Ε του Ν.2969/01 Δήλωση Μικρού Αποσταγματοποιού, θα πρέπει, πέραν των λοιπών στοιχείων, να αναγράφεται και το MRN της Δήλωσης Ε.Φ.Κ.
Επιπλέον επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις έκδοσης ομαδικών αδειών απόσταξης η Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΔΕΦΚ) θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον κάτοχο του άμβικα ενώ, κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται αναλογικά τα προβλεπόμενα στις παρ. 1 και 2 της Φ.588/332/17-10-1997 ΕΔΥΟ και Α2 της υπ΄ αριθ. Φ. 774/534/15-09-1998 όμοιας για το εν λόγω θέμα.
2. Στη Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΔΕΦΚ) που υποβάλλεται από τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους) για τη βεβαίωση και είσπραξη του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης που αναλογεί στο παραγόμενο από αυτούς προϊόν (τσίπουρο / τσικουδιά) και προκειμένου να μην υπολογίζεται Φ.Π.Α., θα πρέπει η θέση 37β να συμπληρώνεται με τον κωδικό ατέλειας S55 «Καταβολή Ε.Φ.Κ προϊόντος μικρών αποσταγματοποιών (διημέρων) /απαλλαγή ΦΠΑ».
3. Τέλος, αποστέλλουμε για ενημέρωση και άμεση εφαρμογή την υπ΄ αριθ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31870/20-11-2013 (ΦΕΚ.3050/Β) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία τίθεται σε ισχύ ένα (1) μήνα μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνηση (άρθρο 5 τελευταίο εδάφιο) καθώς και το υπ΄ αριθ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/33932/16-12-2013 έγγραφο του Τμήματος Μεθόδων Εργασίας και Διαδικασιών και Παραγωγικότητας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τα οποία απεστάλησαν στην υπηρεσία μας με το ανωτέρω β΄ σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης, αναφορικά με την καθιέρωση της υποχρεωτικής αυτεπάγγελτης αναζήτησης (χωρίς να απαιτείται δηλ. η εξουσιοδότηση του ενδιαφερόμενου) ορισμένων πιστοποιητικών - βεβαιώσεων, αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μεταξύ των οποίων και η βεβαίωση για την έκδοση της άδειας απόσταξης (βεβαίωση του άρθρου 7 παρ. Ε3 του ν.2969/01) που εκδίδεται από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας.
Για τη διεκπεραίωση της ανωτέρω διαδικασίας, η οποία περιγράφεται στις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 της ανωτέρω αναφερόμενης ΚΥΑ συμπληρώνεται ειδικό έντυπο σημείωμα (έγγραφο), το οποίο περιλαμβάνεται στο παράρτημα αυτής και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

Ως εκ τούτου, στην περίπτωση που η ανωτέρω αναφερόμενη βεβαίωση δεν προσκομίζεται από τον παραγωγό στη θέση 9 της Δήλωσης του Μικρού αποσταγματοποιού θα αναγράφεται η ένδειξη «Αυτεπάγγελτη αναζήτηση σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31870/20-11-2013 (ΦΕΚ.3050/Β) ΚΥΑ».

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm