28 | 05 | 2020

Αθήνα 02/06/2014
Αρ. πρωτ.:
1085783

 

ΘΕΜΑ: Φορολογική αντιμετώπιση μισθού που καταβάλλεται σε όσους εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική - κοινωνική υπηρεσία

 

Απαντώντας στο Δ.Υ./17-3-2014 έγγραφό σας, το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας με το 2/26934/0022/2-4-2014 έγγραφο του Γ.Λ.Κ., αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 7 του ν.4172/2014 διακρίνονται οι ακόλουθες κατηγορίες ακαθάριστων εισοδημάτων:

α) εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις,
β) εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα,
γ) εισόδημα από κεφάλαιο και
δ) εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου.

2. Περαιτέρω, σύμφωνα με την περ. δ΄ της παρ.3 του άρθρου 56 του Π.Δ.292/2003 όσοι εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική-κοινωνική υπηρεσία δικαιούνται τροφή και στέγη από το φορέα στον οποίο διατίθενται και εφόσον αυτός αδυνατεί, καταβάλλεται σ΄ αυτούς μισθός ίσος με το ποσό που διατίθεται για τη σίτιση, τη στέγαση, την ένδυση και τις μετακινήσεις των οπλιτών.
3. Επίσης, σύμφωνα με την 2/24407/002 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής `Αμυνας και λοιπών συναρμόδιων Υπουργών καθορίστηκε μισθός διακοσίων είκοσι τριών και πενήντα τρία (223,53) ευρώ μηνιαίως για τις περιπτώσεις που οι φορείς στους οποίους έχουν διατεθεί αντιρρησίες συνείδησης για εκπλήρωση εναλλακτικής πολιτικής - κοινωνικής υπηρεσίας, αδυνατούν να τους παράσχουν τροφή και στέγη.
4. Κατόπιν των ανωτέρω ο εν λόγω μισθός που καταβάλλεται σε αντιρρησίες συνείδησης, λόγω αδυναμίας παροχής τροφής και στέγης από τους φορείς στους οποίους έχουν διατεθεί, δεν αποτελεί εισόδημα, επομένως και δεν φορολογείται, γιατί δεν φέρει τα απαραίτητα γενικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος, αφού ούτε αντάλλαγμα παροχής εργασίας ούτε καρπό περιουσιακών στοιχείων αποτελεί, αλλά αποτελεί παροχή για την αντιμετώπιση των αναγκών στέγασης και σίτισης τους που προκύπτουν κατά την εκπλήρωση της εναλλακτικής πολιτικής-κοινωνικής υπηρεσίας τους.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm