Open menu
08 | 03 | 2021

Αθήνα 26/02/2014
Αρ. πρωτ.:  3641

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ


ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών».


 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:....κλπ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Α. Την τροποποίηση του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών», όπως παρακάτω:

1. Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8, Παράγραφος 8.2 «Ποσοστά Ενίσχυσης -Χρηματοδοτικό Σχήμα», το Σημείο «Γ) Ενίσχυση των λειτουργικών δαπανών μόνο νέων και υπό σύσταση επιχειρήσεων με βάση το άρθρο 14 του Καν. (ΕΚ) 800/2008» διαμορφώνεται ως εξής:

Περιφέρειες

Δημόσια Επιχορήγηση (Κοινοτική και Εθνική)
(%)

Ιδιωτική Συμμετοχή
(%)

%
ενίσχυσης για μεσαίες επιχειρήσεις

%
ενίσχυσης για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

%
ιδιωτικής συμμετοχής για μεσαίες επιχειρήσεις

%
ιδιωτικής συμμετοχής για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

Όλες οι Περιφέρειες

-

25 κατά τα τρία πρώτα έτη μετά την ίδρυση της επιχείρησης και 15 κατά τα δύο επόμενα έτη

100

75

2. Στο Κεφάλαιο 10 «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ & ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ, στον Πίνακα, το Σημείο 10 διαμορφώνεται ως εξής:

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ Ή ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΟ -ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

10.

Λειτουργικές δαπάνες μόνο για τις νέες- υπό σύσταση μικρές επιχειρήσεις (ποσοστό χρηματοδότησης 25% των επιλέξιμων δαπανών που πραγματοποιούνται κατά τα τρία πρώτα έτη μετά την ίδρυση της επιχείρησης και το 15% κατά τα δύο επόμενα έτη)

40%

40%

40%

3. Στο Κεφάλαιο 16.1 «Τροποποιήσεις Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου», προστίθεται 6η σημείωση (παύλα) ως ακολούθως :

Η αλλαγή δαπάνης με νέα, για την οποία τεκμηριώνεται από τον Δικαιούχο κατά την υποβολή αιτήματος επαλήθευσης, σωρευτικά ότι:

1. εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες της επένδυσης
2. εντάσσεται στην ίδια Κατηγορία Δαπανών
3. έχει την ίδια Περιγραφή
4. έχει την ίδια χρήση
5. έχει παρόμοια ή διαφορετικά χαρακτηριστικά
6. υποβάλλεται στο ίδιο ή σε μικρότερο σε σχέση με το εγκεκριμένο πλήθος (Μονάδα Μέτρησης)
7. υποβάλλεται στο ίδιο ή σε μικρότερο (με την επιφύλαξη της 4ης σημείωσης-παύλας ανωτέρω) σε σχέση με το εγκεκριμένο, συνολικό κόστος δαπάνης (Συνολική Τιμή) δεν είναι τροποποίηση, δεν απαιτεί υποβολή σχετικού αιτήματος τροποποίησης, ενσωματώνεται στο αίτημα επαλήθευσης/πιστοποίησης και εξετάζεται απευθείας με αυτό.

Β. Την τροποποίηση του Παραρτήματος VII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ DE MINIMIS ΚΑΙ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ» του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου -Υπηρεσιών», όπως παρακάτω:

1. Στο κεφάλαιο Β «Επισημάνσεις ανά Κατηγορία Δαπανών», Κατηγορία Δαπανών 1: «Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος» το πρώτο bullet αναδιατυπώνεται σε:

  • Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση των κτιριακών δαπανών είναι η προσκόμιση άδειας δόμησης ή όποιας άλλης μορφής έγκρισης/απαλλαγής εργασιών απαιτείται από τις πολεοδομικές διατάξεις ή βεβαίωση απαλλαγής από τις αρμόδιες Υπηρεσίες ή, εφόσον συντρέχει η περίπτωση, τακτοποίηση/νομιμοποίηση χώρου από την Πολεοδομία.

2. Στο κεφάλαιο Β «Επισημάνσεις ανά Κατηγορία Δαπανών», Κατηγορία Δαπανών 2: «Μηχανήματα - Εξοπλισμός» το τρίτο bullet αναδιατυπώνεται σε :

  • Η επιχείρηση πρέπει να εγγράψει τον εξοπλισμό αυτό στο βιβλίο παγίων κατά τα προβλεπόμενα του ΚΒΣ, εφόσον υποχρεούται να τηρεί το σχετικό βιβλίο.

3. Στο κεφάλαιο Β «Επισημάνσεις ανά Κατηγορία Δαπανών», Κατηγορία Δαπανών 4: «Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας» το τρίτο και το έκτο bullet αναδιατυπώνονται αντίστοιχα σε:

  • Η επιχείρηση πρέπει να εγγράψει τον εξοπλισμό αυτό στο βιβλίο παγίων κατά τα προβλεπόμενα του ΚΒΣ, εφόσον υποχρεούται να τηρεί το σχετικό βιβλίο.

  • Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση των κτιριακών δαπανών είναι η προσκόμιση άδειας δόμησης ή όποιας άλλης μορφής έγκρισης/απαλλαγής εργασιών απαιτείται από τις πολεοδομικές διατάξεις ή βεβαίωση απαλλαγής από τις αρμόδιες Υπηρεσίες ή, εφόσον συντρέχει η περίπτωση, τακτοποίηση/νομιμοποίηση χώρου από την Πολεοδομία.

4. Στο κεφάλαιο Β «Επισημάνσεις ανά Κατηγορία Δαπανών», Κατηγορία Δαπανών 5: «Δικαιώματα τεχνογνωσίας» η δεύτερη παράγραφος αναδιατυπώνεται σε :

  • Η επιχείρηση πρέπει να εγγράψει τα δικαιώματα αυτά στο βιβλίο παγίων κατά τα προβλεπόμενα του ΚΒΣ, εφόσον υποχρεούται να τηρεί το σχετικό βιβλίο.

5. Στο κεφάλαιο Β «Επισημάνσεις ανά Κατηγορία Δαπανών», Κατηγορία Δαπανών 7: «Λογισμικά και Υπηρεσίες» το τέταρτο bullet αναδιατυπώνεται σε :

  • Η επιχείρηση πρέπει να εγγράψει το Λογισμικό αυτό στο βιβλίο παγίων κατά τα προβλεπόμενα του ΚΒΣ, εφόσον υποχρεούται να τηρεί το σχετικό βιβλίο.

6. Στο κεφάλαιο Δ «ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ» και στην παράγραφο 1 αυτού, το πρώτο bullet στοιχείο (γ), το δεύτερο bullet στοιχείο (β), το τρίτο bullet στοιχείο (β), το τέταρτο bullet στοιχείο (γ), το πέμπτο bullet στοιχείο (γ) και το έκτο bullet στοιχείο (β) αντικαθίστανται με τη φράση :

«απόδειξη είσπραξης του προμηθευτή ή έγγραφο ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας (πχ Βεβαίωση προμηθευτή)».

7. Στο κεφάλαιο Δ «ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ» και στο τέλος της παραγράφου 2 αυτού, προστίθεται η φράση :

«ή έγγραφο ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας (πχ Βεβαίωση προμηθευτή)».

Γ. Την αντικατάσταση του Παραρτήματος XV «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ» του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου -Υπηρεσιών», με το με ίδια αύξουσα αρίθμηση και τίτλο : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ» παράρτημα XV που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.
Δ. Κατά τα λοιπά ο Οδηγός και τα Παραρτήματά του παραμένουν ως έχουν.
Ε. Αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης είναι ο συνημμένος Οδηγός του Προγράμματος και τα Παραρτήματα αυτού όπου έχουν ενσωματωθεί όλες οι μέχρι τώρα τροποποιήσεις, διορθώσεις και συμπληρώσεις.
ΣΤ. Ο ΕΦΕΠΑΕ να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για την παρούσα απόφαση.
Ζ. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑΕ https://www.antagonistikotita.gr. του ΕΣΠΑ www.espa.gr. του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm