28 | 05 | 2020

Αθήνα 5/02/2013
Αρ. πρωτ.:1021845


ΘΕΜΑ: Πίνακας Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του Π.Δ. 340/1998 όπως ισχύει.

Σε συνέχεια του ΔΕΣ 1178660 ΕΞ 2012/19-12-2012 (ΑΔΑ Β4Μ1Η-1ΨΘ) εγγράφου μας, σύμφωνα με το οποίο για την άσκηση δραστηριότητας λογιστή φοροτεχνικού πρέπει να προσκομίζεται, από τον υπόχρεο, κατά την υποβολή δήλωσης έναρξης / μεταβολής εργασιών, επαγγελματική ταυτότητα σε ισχύ, σας κοινοποιούμε πίνακα δραστηριοτήτων, για την άσκηση των οποίων απαιτείται, σύμφωνα με έγγραφο του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, η προσκόμιση της εν λόγω ταυτότητας.

Πίνακας Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του Π.Δ.340/1998

69.20 Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου - παροχή φορολογικών συμβουλών
69.20.2 Λογιστικές Υπηρεσίες
69.20.21 Υπηρεσίες Λογιστικής Επαλήθευσης
69.20.22 Υπηρεσίες σύνταξης οικονομικών καταστάσεων
69.20.22.01 Υπηρεσίες λογιστή για σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και φορολογικών δηλώσεων
69.20.22.02 Υπηρεσίες σύνταξης και δημοσίευσης ισολογισμών, καταστατικών, τροποποιήσεων, ανακοινώσεων κλπ
69.20.23 Υπηρεσίες τήρησης λογιστικών βιβλίων
69.20.23.01 Υπηρεσίες οργανωμένων γραφείων τήρησης λογιστικών βιβλίων
69.20.23.02 Υπηρεσίες τήρησης λογιστικών βιβλίων με προσωπική εργασία
69.20.24 Υπηρεσίες μισθολογίου
69.20.29 `Αλλες λογιστικές υπηρεσίες
69.20.29.01 Υπηρεσίες λογιστικών αποτιμήσεων, απογραφών, βεβαιώσεων κλπ
69.20.3 Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών
69.20.31 Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών σε νομικά πρόσωπα και προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων
69.20.32 Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών σε φυσικά πρόσωπα και προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων
69.20.32.01 Υπηρεσίες σύνταξης φορολογικών δηλώσεων και σχετικών εγγράφων
69.20.4 Υπηρεσίες αφερεγγυότητας και εκκαθάρισης
69.20.40 Υπηρεσίες αφερεγγυότητας και εκκαθάρισης
Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm