23 | 08 | 2019
Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Αθήνα 11/10/2011
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1212

ΘΕΜΑ: Αντιμετώπιση θεμάτων ΦΠΑ κατά την μεταγραφή των υποκειμένων στη Δ.Ο.Υ. μεγάλων επιχειρήσεων καθώς και στη Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε.Ε. Αθηνών κατ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 .


 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:....κλπ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

1. Οι περιοδικές, έκτακτες και εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ, αρχικές ή τροποποιητικές (σε έντυπη μορφή ή μέσω TAXISnet), καθώς και οι αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ των υποκειμένων που θα μεταγραφούν σε άλλη ΔΟΥ κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011, υποβάλλονται:

α) στην παλιά Δ.Ο.Υ. εφόσον αφορούν φορολογικές ή διαχειριστικές περιόδους που λήγουν πριν την ημερομηνία μεταγραφής των επιχειρήσεων (10.10.11).
β) στη νέα Δ.Ο.Υ. εφόσον αφορούν φορολογικές ή διαχειριστικές περιόδους που λήγουν από την ημερομηνία μεταγραφής των επιχειρήσεων και μετά.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16