19 | 09 | 2018

Αθήνα 18/05/2010

Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1063

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμιών παραγραφής. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 82 του ν. 3842/2010 περί παράτασης των προθεσμιών παραγραφής.


'Eχοντας υπόψη:.....

κ.λ.π.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


1. Ειδικά για τοέτος 2010, η προθεσμία της παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 3091/2002 (330 Α'), όπως αναριθμήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 57 του ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α'), παρατείνεται μέχρι και την30η Νοεμβρίου 2010.
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16