26 | 01 | 2020

Αθήνα 21/02/2008
Αρ. Πρωτ.: 1021737/10272/Β0012

 

ΘΕΜΑ: Υποβολή στοιχείων για την ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής του Ν. 3220/2004.

 

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με την παρ. 5 του άρθρου 47 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α 267) οι δηλώσεις που υπέβαλαν οι επιχειρήσεις για την ανάκτηση της κρατικής ενίσχυσης του Ν. 3220/2004 ελέγχονται υποχρεωτικά από τις αρμόδιες για τον έλεγχο φορολογικές αρχές εντός δύο μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης.
2. Περαιτέρω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το άρθρο 6 της 18.VII.2007 (Ε (2007) 3251 τελικό) απόφασής της ζητά να της υποβάλλουμε κατάλογο των υπόχρεων που ωφελήθηκαν από το καθεστώς του Ν. 3220/2004, καθώς και το συνολικό ποσό της ωφέλειας που ανακτήθηκε για κάθε ένα από αυτούς καθώς και τους τόκους ανάκτησης που αντιστοιχούν.
3. Ενόψει των ανωτέρω και δεδομένου ότι η ανάκτηση της εν λόγω φορολογικής απαλλαγής είναι προσωπική (κάθε περίπτωση εξετάζεται ξεχωριστά), σας παρακαλούμε να μας γνωρίζετε τα αποτελέσματα του ελέγχου αμέσως μετά από την ολοκλήρωσή του, ούτως ώστε να είμαστε σε θέση να ενημερώσουμε άμεσα την Ε.Έ. με τα στοιχεία που θα έχουμε στη διάθεσή μας κάθε φορά. Ειδικότερα, παρακαλούμε να μας γνωρίσετε το αποθεματικό που σχημάτισε η επιχείρηση, τις επενδύσεις που αναγνώρισε ο έλεγχος, τις διαφορές, το φόρο επί της διαφοράς που προέκυψε καθώς και το πρόστιμο βάσει του επιτοκίου αναφοράς της Ε.Ε. για κάθε μία από τις επιχειρήσεις. Επίσης, θα μας υποβάλλετε και τα πιο πάνω στοιχεία, όταν οι υποβληθείσες δηλώσεις κρίνονται ειλικρινείς.
4. Τέλος, παρακαλούμε όπως μας χορηγήσετε στοιχεία και για εκείνες τις επιχειρήσεις που από τον ως άνω έλεγχο προέκυψε ότι δεν κάλυψαν το απαιτούμενο 1/3 του αποθεματικού και πρέπει να τους καταλογιστεί φόρος βάσει των διατάξεων του Ν. 3220/2004.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm